Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy (ZŠ)

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy (ZŠ)

Právní úprava základního vzdělávání je stanovena aktuálním zněním Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Podrobné informace najdete na stránkách Titulní strana • JakDoŠkoly (jakdoskoly.cz).