Žádost o napojení na systém tísňového volání

Kdy a kde řešit

Odbor sociálních věcí

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Bc. Tereza Školníková

Referent zdravotní péče

Oddělení sociální a zdravotní pomoci

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 208

telefon: 220 189 622

e-mail: tskolnikova@praha6.cz

Úvodní slovo

MČ Praha 6 zajišťuje pro seniory a zdravotně postižené občany systém elektronického bezpečnostního dohledu (neboli systém tísňového volání). Tísňové volání sníží riziko, že v případě samostatného bydlení zůstane senior při náhlých zdravotních potížích či zraněních bez pomoci. Systém je určen těm, kteří se pro omezenou pohyblivost nebo osamělost necítí být zcela soběstačnými či bezpečnými a přesto touží žít ve svých domovech. Cílem této péče je poskytnutí odborné pomoci nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, snížit zdravotní a sociální rizika osaměle žijících starých a zdravotně postižených lidí a umožnit jim žít v jejich vlastním prostředí.

Jednotlivé žádosti posuzuje Komise pro sociální a zdravotní problematiku na základě doložených předepsaných náležitostí.

Žadatel

Senior nebo zplnomocněný zástupce.

Doklady

Občanský průkaz.

Dodatek

Jsou uvedeny na letáku, který je k dispozici na Odboru sociálních věcí.