Vítání dětí v Praze 6

Kdy a kde řešit

Odbor vnitřních věcí

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Dagmar Bornová Schovancová

Matrikářka

Oddělení matrik a státního občanství

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 128

telefon: 220 189 767

e-mail: dbornova@praha6.cz

Z důvodu rekonstrukce obřadní síně se obřady u příležitosti přivítání nově narozených dětí nekonaly v měsících září - říjen 2023.

S obnovením obřadů se počítá od listopadu, na kdy budou (cca od poloviny října) zvány děti (písemnou pozvánkou) narozené v květnu, červnu a červenci letošního roku.

Akce Vítání dětí probíhá jednou za měsíc (ve středu), v době letních prázdnin se nekoná.

Pozvánka je zasílána dětem ve věku 2–3 měsíce cca 2 týdny před plánovaným termínem obřadu.

V případě zájmu o takové slavnostní uvítání je zapotřebí, aby rodiče potvrdili účast na tel. č.  220 189 767 nebo na e-mailu vitanideti@praha6.cz

Obřad, při němž je dítě u Úřadu městské části Praha 6 uvítáno do života obce, probíhá v prostorách obřadní síně ve Skleněném paláci na náměstí Svobody 728/1 v Praze 6 (parkování je možné před budovou Skleněného paláce).

Vzhledem k tomu, že je městská část pro tento účel oprávněna čerpat příslušné údaje ze základního registru obyvatel a z informačního systému evidence obyvatel – a to v rozsahu stanoveném § 119b zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění – je na adresu trvalého pobytu dítěte zaslána automaticky pozvánka.