Vánoční a novoroční svoz směsného i tříděného odpadu

Kdy a kde řešit

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Monika Hetešová

Ref. odpadového hospodářství

Oddělení městské zeleně

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 215

telefon: 220 189 402

e-mail: mhetesova@praha6.cz

V termínu od 23. 12. do 31. 12. 2022 budou zajištěny standardní pracovní směny a svoz směsného odpadu bude probíhat dle příslušných svozových plánů, tedy jako v běžných dnech. Z důvodu předpokládané větší zátěže na stanovištích separovaného odpadu bude svoz a úklid jejich okolí zajištěn v posíleném režimu.

Svoz směsného a tříděného odpadu na území metropole zajišťuje během vánočních svátků Konsorcium Pražské odpady 2016–2025, které tvoří Pražské služby, a.s. AVE Pražské komunální služby a.s. a jejich subdodavatelé. Programy svozů a úklidů jsou vytvořeny tak, aby nedocházelo k přeplnění sběrných nádob a vznikající nepořádek v jejich okolí byl průběžně odstraňován.

Svoz směsného odpadu:

23. – 31. 12. 2022    standardní svoz v pravidelných svozových dnech

1. 1. 2023           svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech

2. 1. – 6. 1. 2023      bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den) 

Svoz tříděného odpadu:

23. – 31. 12. 2022   standardní svoz v pravidelných svozových dnech

23. - 31. 12. 2022    v kritických oblastech budou posíleny svozy ostatních složek tříděného odpadu

1. 1. 2023           svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech

2. 1. – 6. 1. 2023     bude probíhat standardní svoz s případným časovým posunem (max. 1 den).