Ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění

Kdy a kde řešit

Odbor sociálních věcí

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Jaroslava Křížová

Referent sociálních věcí

Oddělení sociální péče a prevence

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 108

telefon: 220 189 617

e-mail: jkrizova@praha6.cz

Úvodní slovo

Zvláštní příjemce dávek důchodového pojištění se ustanovuje příjemci starobního, vdovského (vdoveckého) nebo invalidního důchodu, který zejména z důvodu zdravotního stavu nebo věku není sám schopen přijímat výplatu dávek důchodového pojištění ani s nimi hospodařit.

Žadatel

Oprávněný příjemce důchodového pojištění nebo zplnomocněný zástupce, který bude vykonávat funkci zvláštního příjemce.

Doklady

Průkaz totožnosti obou účastníků řízení, lékařská zpráva a potvrzení od plátce dávek důchodového pojištění (ČSSZ / Ministerstvo obrany ČR / Ministerstvo vnitra ČR / Vězeňská služba ČR)

Zákon

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů