Nahlížení do usnesení Rady a Zastupitelstva MČ Praha 6

Kdy a kde řešit

Kancelář starosty

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ivana Dufková

Organizační pracovník

Oddělení městské části

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 402

telefon: 220 189 190

e-mail: idufkova@praha6.cz

Úvod

Nahlížení do dokumentů a pořizování si výpisků.

Žadatel

Občan městské části, který dosáhl věku 18 let nebo jeho právní zástupce.

Doklady

Doklady prokazující totožnost žadatele – platný OP nebo cestovní pas, dokument dokladující vlastnictví nemovitosti na území MČ, plná moc právního zástupce.

Zákon

Zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze ve znění p. p.

Dodatek

Usnesení a zápisy jsou v upravené podobě (po vymazání osobních údajů) zveřejňována na stránkách Prahy 6: Praha 6 - Usneseni rady Rozcestník (foxcom.eu) a Praha 6 - Usneseni Zastupitelstva (foxcom.eu)