Spádové oblasti mateřských škol

Spádové oblasti MŠ


 

Obecně závazná vyhláška

o školských obvodech mateřských škol

 

Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 178 odst. 2 písm. b) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb., tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

§ 1

Školské obvody mateřských škol zřízených městskými částmi jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

 

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 14. dubna 2017.

 

Adriana Krnáčová, v. r.

primátorka hlavního města Prahy

 

Petr Dolínek, v. r.

náměstek primátorky hlavního města Prahy

 

 

Úplné znění vyhlášky zde.

 

 

Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 7/2017 Sb. hl. m. Prahy

 

(příloha v neúplném znění – pouze část týkající se MČ Praha 6)

 

 

Městská část Praha 6

 

Fakultní mateřská škola se speciální péčí

sídlo: Praha 6 – Vokovice, Arabská 681/20

území městské části Praha 6

 

Mateřská škola Bubeníčkova

sídlo: Praha 6 – Břevnov, Bubeníčkova 1880/6

území městské části Praha 6

 

Mateřská škola Čínská

sídlo: Praha 6 – Dejvice, Čínská 1950/33

území městské části Praha 6

 

Mateřská škola Charlese de Gaulla

sídlo: Praha 6 – Bubeneč, Charlese de Gaulla 832/18

území městské části Praha 6

 

Mateřská škola Jílkova

sídlo: Praha 6 – Břevnov, Jílková 1700/3

území městské části Praha 6

 

Mateřská škola Juárezova

sídlo: Praha 6 – Bubeneč, Českomalínská 1037/24

území městské části Praha 6

 

Mateřská škola Libocká

sídlo: Praha 6 – Liboc, Libocká 148/66

území městské části Praha 6

 

Mateřská škola Meziškolská

sídlo: Praha 6 – Břevnov, Sartoriova 2457/1

území městské části Praha 6

 

Mateřská škola Motýlek

sídlo: Praha 6 – Vokovice, Arabská 684/10

území městské části Praha 6

 

Mateřská škola Na Dlouhém lánu

sídlo: Praha 6 – Vokovice, Nechanského 589/3

území městské části Praha 6

 

Mateřská škola Na Okraji

sídlo: Praha 6 – Veleslavín, Maříkova 301/7a

území městské části Praha 6

 

Mateřská škola Parléřova

sídlo: Praha 6 – Hradčany, Parléřova 47/2a

území městské části Praha 6

 

Mateřská škola Sbíhavá

sídlo: Praha 6 – Liboc, Sbíhavá II 360/2

území městské části Praha 6

 

Mateřská škola Šmolíkova

sídlo: Praha 6 – Ruzyně, Šmolíkova 865/3

území městské části Praha 6

 

Mateřská škola Terronská

sídlo: Praha 6 – Bubeneč, Terronská 200/20

území městské části Praha 6

 

Mateřská škola Velvarská

sídlo: Praha 6 – Dejvice, Velvarská 2600/31a

území městské části Praha 6

 

Mateřská škola Vokovická

sídlo: Praha 6 – Vokovice, Vokovická 28

území městské části Praha 6

 

Mateřská škola Volavkova

sídlo: Praha 6 – Břevnov, Volavkova 1877/7

území městské části Praha 6

 

Waldorfská mateřská škola

sídlo: Praha 6 – Břevnov, Dusíkova 1946/3

území městské části Praha 6

 

Základní škola a Mateřská škola Antonína Čermáka, Praha 6

sídlo: Praha 6 – Bubeneč, Antonína Čermáka 1022/6

území městské části Praha 6

 

Základní škola a Mateřská škola Bílá, Praha 6, Bílá 1

území městské části Praha 6

 

Základní škola a Mateřská škola Červený vrch, Praha 6, Alžírská 26

území městské části Praha 6

 

Základní škola a Mateřská škola Emy Destinnové, Praha 6, náměstí Svobody 3/930

území městské části Praha 6

 

Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Praha 6, Sušická 29

území městské části Praha 6

 

Základní škola a Mateřská škola J. A. Komenského, Praha 6, U dělnického cvičiště 1

území městské části Praha 6

 

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, Na Dlouhém lánu 43

území městské části Praha 6

 

Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2

území městské části Praha 6

 

Základní škola a Mateřská škola Petřiny - jih, Praha 6, Šantrochova 2

území městské části Praha 6

 

Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka, Praha 6, náměstí Českého povstání 6

území městské části Praha 6