Zásady a podmínky pro nakládání s byty v majetku hl. m. Prahy - MČ Praha 6

Úvod

Účinné od 18. 9. 2014, v souladu s usnesením RMČ č. 3523/14 ze dne 17. 9. 2014