Sněhová pohotovost 2022/2023

Kdy a kde řešit

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

V rámci projektu Sněhové pohotovosti bude zajišťována schůdnost chodníků v oblasti Hanspaulky, Baby, Sedlce, Šáreckého údolí a části Ořechovky. Brigádníci budou vykonávat úklid sněhu od 1. prosince 2022 do 31. března 2023. Nástup do práce musí být nejpozději v 6.30, ukončení prací do 10 hodin.

 

Nábor brigádníků

Od 7. 11. 2022 budou od 8 hod. uzavírány Dohody o provedení práce s občany, bez ohledu na místo trvalého bydliště, v budově  ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23, 2. patro, č. dveří 225.  

Při podpisu smlouvy bude současně vydávána sada nářadí obsahující: hrablo, koště, škrabka na led, nádoba na posyp (kbelík), lopatka + ochranné pracovní pomůcky.

Finanční odměna činí 500 Kč za každý odpracovaný sněžný, mimořádný sněžný a úklidový den + částka za tzv. dosažitelnost 1000 Kč za měsíc.

Kontrolu a organizaci práce brigádníků vykonávají inspektoři odboru dopravy a životního prostředí.

Na zbývajícím území MČ Praha 6 bude úklid sněhu zajištěn vlastníkem komunikací či dodavatelskými firmami ÚMČ Praha 6.

 S dotazy se obracejte na inspektory odboru dopravy a životního prostředí na tel. 800 105 060.

Přehled všech komunikací, o jejichž zimní údržbu se stará městská část, lze najít na Geoportálu Prahy 6 https://gis.praha6.cz/snehova-pohotovost/