Senior taxi

Kdy a kde řešit

Odbor sociálních věcí

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Hana Buštová

Vedoucí oddělení sociální a zdrav. pomoci

Oddělení sociální a zdravotní pomoci

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 208

telefon: 220 189 645

e-mail: hbustova@praha6.cz

Jedná se o přepravní službu, která je určena seniorům starším 75 let, ale i lidem s handicapem, tedy osobám se sníženou schopností orientace a pohybu, kteří se mohou prokázat průkazem ZTP nebo ZTP/P s trvalým pobytem v MČ Praha 6. Každý z oprávněných uživatelů má navíc nárok vzít s sebou v případě potřeby doprovod, který za službu nic neplatí.

Služba je určena pro občany městské části Prahy 6 vyjma občanů MČ Praha-Lysolaje, MČ Praha-Nebušice, MČ Praha-Přední Kopanina, MČ Praha-Suchdol a MČ Praha 17-Řepy.

Na každého zaregistrovaného uživatele připadá 50 jízd ročně za kalendářní rok, tedy přibližně čtyři jízdy měsíčně, případně poměrná část při registraci během roku.
K dispozici jsou dva vozy a maximální doba čekání na dohodnutém místě pro vyzvednutí je deset minut.
Senior taxi funguje v pracovní dny od 7.30 do 15.30 hodin, telefonické objednávky přijímá provozovatel prostřednictvím dispečinku v pracovní dny od 7 do 18.30 hodin.

Jak si založit kartičku opravňující k využívání služby Senior taxi a co pro to potřebuji?

Občanský průkaz pro ověření věku a trvalého bydliště a lidé s handicapem navíc také průkaz ZTP nebo ZTP/P.
Pokud se na radnici sami nedostanete, registraci za vás mohou vyřídit rodinní příslušníci. I oni však s sebou musí přinést občanský průkaz seniora, případně ZTP nebo ZTP/P průkaz.
Registraci provádí odbor sociálních věcí, číslo dveří 208, na úřadu městské části, a to vždy v pondělí a ve středu od 8 do 18 hodin.

Další informace získáte na telefonních číslech 220 189 645, 220 189 622 nebo 220 189 613. Spolu s průkazem Senior taxi na odboru sociálních věcí obdržíte rovněž kontakt na dispečink.

Jak Senior taxi využívat?

 • Při volání na linku dispečinku proběhne prvotní identifikace, ověření, zda má volající vydaný průkaz s přiděleným číslem. Při nástupu do vozidla Senior taxi proběhne další identifikace, je tedy nutné mít průkaz u sebe.

 • Objednávky doporučujeme provádět s předstihem - i 14 dní dopředu.

 • Rušení objednávek je nutné nahlásit na dispečink minimálně 24 h předem. 

 • Maximální doba čekání na dohodnutém místě pro vyzvednutí je 10 minut.

 • Jedna jízda stojí 50 Kč (jedná se např. o jízdu z domova k lékaři, zpáteční cesta se počítá jako druhá jízda).

 • Každá oprávněná osoba může využít 50 jízd v kalendářním roce (případně poměrnou část při registraci během roku).

 • V případě potřeby je možné vzít si s sebou doprovod, který jede zdarma. 

 • Vozidlo může převézt chodítko či skládací invalidní vozík. 


V rámci městské části Praha 6 jsou určena tato cílová místa:

 • Zdravotnická zařízení v Praze 6 – ÚVN, LDN, všechny polikliniky a ordinace v jednotlivých objektech

 • FN Motol

 • Nemocnice Na Homolce

 • Lékárny

 • Úřad městské části Praha 6 (všechna pracoviště včetně Skleněného paláce)

 • Pobočky České pošty

 • Úřad práce, pracoviště nepojistných sociálních dávek

 • Denní stacionář pro seniory v Domově svatého K. Boromejského a v Horizontu Suchdol