Vyjádření za MČ jakožto účastníka řízení

Kdy a kde řešit

Odbor územního rozvoje

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing.arch. Kateřina Valentová Nesládková

Vedoucí oddělení rozvoje území

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 317

telefon: 220 189 901

e-mail: kvalentova@praha6.cz

Ing.arch. Dana Jakubcová

Referent rozvoje území

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 317

telefon: 220 189 906

e-mail: djakubcova@praha6.cz

Ing.arch. Soňa Staňková

Referent rozvoje území

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 317

telefon: 220 189 964

e-mail: sstankova@praha6.cz

Úvodní slovo

Odbor územního rozvoje vydává vyjádření za samosprávu Městské části Praha 6 jakožto účastníka řízení ve smyslu § 85, odst. 1, písm. b) zákona č. 183/2006 Sb.


Městská část Praha 6 je podle hranic katastrálních území rozdělená mezi 3 referenty rozvoje území. Na tyto referenty se lze obrátit v případě žádosti o Vyjádření k záměru.

 

  • Břevnov            Ing. arch. Kateřina Valentová Nesládková
  • Bubeneč (část)    Ing. arch. Jan Derka
  • Dejvice            Ing. arch. Jan Derka
  • Hradčany (část)   Ing. arch. Kateřina Valentová Nesládková
  • Liboc              Ing. arch. Dana Jakubcová
  • Ruzyně            Ing. arch. Dana Jakubcová
  • Sedlec (část)       Ing. arch. Jan Derka
  • Střešovice          Ing. arch. Kateřina Valentová Nesládková
  • Veleslavín         Ing. arch. Kateřina Valentová Nesládková
  • Vokovice          Ing. arch. Dana Jakubcová

 

Podmínky

Obsah předkládané dokumentace k posouzení je individuální podle typu záměru a přesný obsah Vám sdělí příslušný referent rozvoje území. Obecně dokumentace k posouzení obsahuje především tyto součásti:


1. Architektonická situace

2. Půdorys typického podlaží

3. Pohledy/řezy v souvislosti s okolní zástavbou

4. Zákres záměru, příp. vizualizace

5. Fotodokumentace stavu

6. Textová část – popis záměru

7. Dálkové zákresy v případě dopadu na siluetu města

8. Další součásti dle požadavku Komise územního rozvoje