Pronájem bytu ze sociálních důvodů

Kdy a kde řešit

Odbor sociálních věcí

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Bc. Jitka Köcherová

Vedoucí OSV

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 102

telefon: 220 189 612

e-mail: jkocherova@praha6.cz

Úvodní slovo

O pronájem bytu ze sociálních důvodů si může žádat občan, který se ocitl nikoliv vlastní vinou v obtížné sociálně bytové situaci a není schopen ji řešit vlastní silou při splnění podmínek, které jsou uvedeny v „Zásadách a podmínkách pro nakládání s byty v majetku hl. m. Prahy - městské části Praha 6“.


Jednotlivé žádosti posuzuje Komise pro sociálně bytovou politiku.

Žadatel

Zletilý občan s trvalým bydlištěm v MČ Praha 6.

Podmínky

Podmínky jsou uvedeny v tiskopise „Pravidla pronájmu bytů sociálně potřebným občanům".

Doklady

Platný občanský průkaz.