Pronájem prostor

Kdy a kde řešit

Odbor správy majetku

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Gabriela Lacinová

Vedoucí OSM

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 203

telefon: 220 189 700

e-mail: glacinova@praha6.cz

Úvodní slovo

Tato situace se týká občana, který potřebuje řešit bytovou situaci, případně pronajmout nebytový prostor ve vlastnictví hl. m. Prahy – městské části Praha 6.

Žadatel

Občan způsobilý k právním úkonům nebo jeho právní zástupce na základě plné moci.

Podmínky

Podání písemné žádosti.

Doklady

Průkaz totožnosti.

Zákon

Občanský zákoník, zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze.