Přijetí dítěte do MŠ v posledním roce před nástupem povinné školní docházky

Kdy a kde řešit

Odbor školství

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Ing. Marie Kubíková

Vedoucí OŠ

Detašované pracoviště Bubenečská

Bubenečská 184/1, kancelář č. 3.21

telefon: 220 189 550

e-mail: mkubikova@praha6.cz

Úvodní slovo

Podle školského zákona jsou k předškolnímu vzdělávání přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Pokud se rodiče s dítětem přestěhují na území MČ Praha 6 v průběhu školního roku a nemohou se tedy dostavit k řádnému zápisu, obrátí se rodiče na odbor školství, který místo pro toto dítě v mateřské škole zajistí.

Žadatel

Zákonný zástupce dítěte (rodič).

Podmínky

Věk dítěte a trvalý pobyt dítěte na území MČ Praha 6.

Doklady

Doklady, které budou prokazovat věk dítěte a jeho trvalý pobyt na území MČ Praha 6.

Poplatky

Poplatky nejsou stanoveny.

Zákon

§ 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Předpisy

Vyhláška č. 14/2005 o předškolním vzdělávání.

Odvolání

Nejsou stanoveny.

FAQ

Možnost podání více žádostí o přijetí do MŠ současně?

Ano.


Bezúplatnost v posledním roce předškolního vzdělávání?

Ano, 12 měsíců.


Prokazování trvalého pobytu dítěte?

Zápis v OP rodiče, výpis z evidence obyvatel.Poznámky


Další informace lze získat na stránkách jednotlivých MŠ, portálu: Titulní strana • JakDoŠkolky (jakdoskolky.cz) nebo Předškolní vzdělávání, MŠMT ČR (msmt.cz).