Program odstraňování graffiti tvorby

Kdy a kde řešit

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Alice Vaculíková

Vedoucí oddělení inspekce

Oddělení inspekce

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 223

telefon: 220 189 379

e-mail: avaculikova@praha6.cz

Úvodní slovo

Zajištění odstranění graffiti


Městská část zajišťuje pro účastníky programu Stop graffiti odstraňování graffiti z nemovitostí, poškozených tímto typem vandalismu. Odstraňování je pro přihlášené účastníky zajišťováno zcela zdarma. Smlouva se uzavírá dle § 51 občanského zákoníku, v platném znění.

Žadatel

Vlastník nemovitosti nebo jeho oprávněný zástupce.

Podmínky

Vlastníci nemovitostí vyplní trojmo smlouvu o účasti v programu odstraňování graffiti tvorby včetně plné moci, která nemusí být úředně ověřená, dále 1x přihlášku do programu odstraňování graffiti. Po podpisu gestora programu je jedno pare smlouvy zasíláno na adresu uvedenou žadatelem.

Doklady

Při podání není nutné předkládat žádné osobní doklady. Smlouva o účasti v programu odstraňování graffiti tvorby obsahuje odlišné identifikační údaje pro fyzickou a pro právnickou osobu. Přihláška zahrnuje údaje shodné a musí obsahovat: identifikaci žadatele (název/jméno, adresa, telefonní spojení, uvedení nemovitosti, kterou požaduje žadatel do programu zapojit, adresu pro zasílání pošty).

Poplatky

Činnost není zpoplatněna.

Zákon

§ 51 občanského zákoníku

Sankce

Nejsou stanoveny.

FAQ

Za jakých podmínek lze odstraňování graffiti provádět?

Odborná firma, která odstraňování graffiti tvorby provádí, by měla odstranit poškození do 24 hodin od okamžiku zadání gestorem programu. Lhůta neběží v sobotu, neděli, svátek a dále v případech, kdy teplota vzduchu klesne pod 5 °C nebo je povrch čištěné nemovitosti vlhký. Odstraňovací práce jsou prováděny v době od 9 do 17 hod. Smlouva se vždy sjednává na dobu určitou.