Poradenství v oblasti zdravotnictví – lékař, LDN, domov sv. Karla Boromějského, hospice

Kdy a kde řešit

Odbor sociálních věcí

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Bc. Jitka Köcherová

Vedoucí OSV

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 102

telefon: 220 189 612

e-mail: jkocherova@praha6.cz

Úvodní slovo

Hledám lékaře dle odbornosti působícího na MČ Praha 6, pomoc při umístění občana MČ Praha 6 ve zdravotnických zařízeních LDN, Domově sv. Karla Boromějského, hospicích apod.


Na dotaz občanů poskytnutí kontaktu na příslušného lékaře, kontakt na zdravotnická zařízení působících na území MČ Praha 6, zprostředkování v případě naléhavosti k umístění pacienta.

Žadatel

Občan – žadatel nebo jeho zástupce.

Podmínky

Uplatnění žádosti o poskytnutí informace nebo žádosti o pomoc.

Doklady

Občanský průkaz, zpráva od ošetřujícího lékaře.