Ohlášení tomboly s herní jistinou nad 100 000 Kč

Kdy a kde řešit

Ekonomický odbor

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Simona Šimková

Referent místních poplatků

Oddělení místních příjmů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 509

telefon: 220 189 908

e-mail: ssimkova@praha6.cz

Úvod

Tombola je hazardní hra, u níž se výhry rozdělují na základě slosování, do kterého se zahrnou pouze prodané sázkové tikety.

Ohlášení tomboly upravuje zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Tombola s herní jistinou, jejíž výše nepřekročí 100 000 Kč, nepodléhá ohlášení. Herní jistinou je součin počtu prodaných sázkových tiketů v jedné hře a prodejní ceny za jeden sázkový tiket.

Žadatel

Provozovatelem tomboly může být ve smyslu zákona o hazardních hrách právnická osoba, která má sídlo v České republice, jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Podmínky

Písemně podat ohlášení obecnímu úřadu obce, na jejímž území má být tombola provozována, a to nejméně 30 dní přede dnem konání.

Doklady

Ohlášení tomboly musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) název a popis ohlašované hazardní hry,

b) adresu místa, kde bude ohlašovaná hazardní hra provozována,

c) dobu, po kterou bude ohlašovaná hazardní hra provozována, stanovenou přesným dnem jejího zahájení a ukončení,

d) určení osoby, která bude zajišťovat řádný průběh hazardní hry a dodržování podmínek stanovených zákonem,

e) herní plán,

f) identifikační údaje notáře, který osvědčí průběh slosování.

Za každou jednotlivou hazardní hru se podává samostatné ohlášení.

Poplatky

Ohlášení nepodléhá poplatku.

Zákon

Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.