Příspěvky na stravování

Kam se obrátit, pokud potřebuji žádat o pomoc s pokrytím nákladů spojených se stravováním

Projekt Women for women – Obědy pro děti

Projekt je určen pro úhradu stravného žákům základních škol, jejichž rodiče se ocitli v takové životní situaci, kdy si nemohou dovolit zaplatit obědy ve školních jídelnách.  Děti, které potřebují pomoc, v rámci projektu vybírá škola sama. Dětem je zaručena anonymita. Peníze jsou vypláceny přímo škole, či stravovacímu zařízení, nikoliv rodičům.   

Projekt je určen pro ZŠ a ŠJ, které se mohou registrovat do projektu v průběhu celého roku. Žádosti pro děti ZŠ/ŠJ předkládá v aplikaci Obědy pro děti vždy v určeném období.

Veškeré informace k projektu včetně podrobného postupu podání žádosti a vstupu do aplikace pro ZŠ/ŠJ jsou k dispozici na https://www.obedyprodeti.cz

 

Balíček okamžité pomoci Pražanům

Cílem je pomoc rodičům se zaplacením školních obědů, úplaty za předškolní vzdělávání, úplaty za družinu či školní klub. V rámci „Balíčku“ je možné z „Fondu solidarity“ žádat o příspěvek i na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí, či příspěvek na školu v přírodě. O přiznání příspěvku rozhoduje ředitel/ka školy.

Podmínkou pro čerpání Balíčku okamžité pomoci Pražanům je trvalé bydliště na území hl. města Prahy a čerpání jednoho nebo více z následujících příspěvků:

  • příspěvek či doplatek na bydlení

  • okamžitou dávku v hmotné nouzi

  • přídavek na dítě

  • dávky pěstounské péče

  • čelí exekuci nebo je v insolvenci

  • po zaplacení bydlení (vč. splátky hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí) zbývá rodině méně než 200 Kč na osobu na den (u samostatně žijících osob 300 Kč na den)

Nutné pro poskytnutí Balíčku pomoci Pražanům je, aby byla škola zapojena do programu. Veškeré informace získají žadatelé na https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi