Oznámení o přerušení provozování živnosti u fyzické nebo právnické osoby

Kdy a kde řešit

Živnostenský odbor

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Olga Zákostelnová

Referent registrace podnikatelů

Oddělení registrace podnikatelů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 130B

telefon: 220 189 863

e-mail: ozakostelnova@praha6.cz

Ing. Marcel Bílek

Ved. odd. registrace podnikatelů

Oddělení registrace podnikatelů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 130B

telefon: 220 189 861

e-mail: mbilek@praha6.cz

Bc. Irena Filípková

Referent registrace podnikatelů

Oddělení registrace podnikatelů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 130B

telefon: 220 189 854

e-mail: ifilipkova@praha6.cz

Bc. Karolína Naxerová

Referent registrace podnikatelů

Oddělení registrace podnikatelů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 130B

telefon: 220 189 638

e-mail: knaxerova@praha6.cz

Bc. Jan Petr

Referent registrace podnikatelů

Oddělení registrace podnikatelů

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 130B

telefon: 220 189 827

e-mail: jpetr@praha6.cz

Úvodní slovo

Oznamuje se pouze v případě, že podnikatel nebude živnost po určitou dobu provozovat.

Žadatel

Podnikatel, statutární orgán právnické osoby, zmocněnec.

Podmínky

Oznamuje se předem, nejpozději dnem přerušení provozování živnosti

Doklady

Žádné doklady nejsou potřebné.

Zákon

§ 31 odst. 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů

Dodatek

Oznámení lze učinit osobně na kterémkoliv živnostenském úřadu v ČR, zaslat poštou, zaslat prostřednictvím datové schránky právnické osoby a podnikající fyzické osoby, zaslat elektronicky, podepsané zaručeným (certifikovaným) elektronickým podpisem. V případě osobního ohlášení živnosti není potřeba předem vyplňovat Jednotný registrační formulář, bude vyplněn elektronicky pracovníkem živnostenského odboru.

Poznámky

Přerušení provozování živnosti se oznamuje vždy na dobu určitou (vymezenou datem od–do). Po uplynutí doby je živnost opět aktivní.