Stravování seniorů ve vybraných školních jídelnách

Kdy a kde řešit

Odbor sociálních věcí

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Hana Buštová

Vedoucí oddělení sociální a zdrav. pomoci

Oddělení sociální a zdravotní pomoci

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 208

telefon: 220 189 645

e-mail: hbustova@praha6.cz

Úvodní slovo

Zvýhodněné stravování určené pro seniory starší 65 let s trvalým pobytem v Praze 6 ve vybraných školních jídelnách za 60 Kč. Obědy jsou dotovány z rozpočtu MČ Praha 6. Obědy jsou vydávány pouze ve dnech, kdy vaří školní jídelny pro děti a provoz se řídí školním řádem.

Senior musí být starší 65 let a jeho výše důchodu do 19 440 Kč (4násobek životního minima). Senior platí 60 Kč/oběd.

Žadatel

Senior nebo občan zplnomocněn seniorem.

Podmínky

Příjem (důchod) do výše 19 440 Kč, trvalý pobyt v Praze 6 a potvrzení pro školní jídelnu bude vyplněno a potvrzeno na kontaktním místě.

Doklady

Platný občanský průkaz a doklad o výši příjmu (důchodu).