Nádoby na tříděný odpad umístěné v domovním vybavení

Kdo je vám k dispozici

Monika Hetešová

Ref. odpadového hospodářství

Oddělení městské zeleně

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 215

telefon: 220 189 402

e-mail: mhetesova@praha6.cz

Úvod

Magistrát hl. m. Prahy nabízí občanům bezplatné umístění nádob na separovaný odpad do vlastních obytných objektů. Tato možnost se vztahuje na oblast Dejvic, Bubenče, Břevnova, Hradčan a Vokovic.

 

Pravidla pro zřízení domovního stanoviště:

  1. Pro koho je určeno: Pouze pro fyzické osoby, obyvatele předmětného domu. Právnické nebo podnikající osoby stanoviště využívat nemohou.
  2. Kdo a jak může zažádat: O stanoviště může zažádat vlastník bytového domu (nebo jím pověřená osoba) o nejméně 4 bytových jednotkách.
  3. Frekvence svozu: Standardně 1x týdně nebo 1x za 14 dní, vyšší četnost po konzultaci.
  4. Umístění nádob: V domovním vybavením, nebo ve venkovní uzamykatelné kóji. Fotografii budoucího umístění nádob zašlete společně s žádostí na mhetesova@praha6.cz
  5. Úklid v okolí stanoviště: Za úklid a čistotu stanoviště zodpovídá vlastník/správce objektu.
  6. Změna/zrušení stanoviště: Prostřednictvím žádosti o změnu/zrušení stanoviště.


Zájemci mohou využít nádoby o objemu 120 a 240 litrů na papír, plast, případně sklo.


Pravidelný svoz bude hrazen Magistrátem hl. m. Prahy, náklady vlastníka či správce objektu budou spojeny pouze se zanáškou a vynáškou nádob v době svozu, v případě, že nebude zajištěna svépomocí.

Cílem projektu je postupné omezení počtu venkovních stanovišť a snížení četnosti svozu jednotlivých komodit.