Národní kulturní památky na území Prahy 6

Břevnovský klášter (NKP 1991)
Břevnovský benediktinský klášter, založený v roce 993, je nejstarším mužským klášterem v Čechách. Je to jednolitý barokní stavební celek, vybudovaný na místě původního kláštera. Konventní budova s prelaturou (K. Dienzenhofera), představuje dílo vrcholného baroka, z interiéru vyniká tereziánský sál s pozoruhodnou barokní nástropní freskou (K. D. Asamo 1727). Za klášterem je rozlehlá barokní zahrada s letohrádkem Vojtěška. Koncem 60tých let byla objevena předrománská krypta, která patří k nejstarším památkám u nás.

Foto

Bojiště bitvy na Bílé Hoře s mohylou a letohrádek Hvězda s oborou (NKP 1962)
U zdi obory se odehrála 8.11.1620 bělohorská bitva. Událost připomíná mohyla s pamětní deskou. Letohrádek Hvězda je centrální renesanční stavba na půdorysu pěticípé hvězdy. Vynikající štukovou výzdobu provedli italští štukatéři. Obora založená roku 1530 je oválného půdorysu, protkána sítí cest.

Foto

Foto

Hradiště Šárka (NKP 1995)
Archeologická lokalita hradiště zaujímá Kozákovu a Šestákovu skálu a celé přilehlé území až po Džbán. Doloženo je osídlení z mladší doby kamenné a opevnění a výšinné sídliště z pozdní doby kamenné. Zvláštní význam měla lokalita v období počátků slovanského osídlení kdy zde vzniklo jedno z nejrozsáhlejších hradišť.

 

Müllerova vila od Adolfa Loose (NKP 1995)
Brněnský rodák, vídeňský architekt Adolf Loos, postavil v roce 1936 v Praze Střešovicích pro stavebního podnikatele Fr. Müllera a jeho ženu moderní funkcionalistickou stavbu. Budova s málo okny a mnoha terasami skrývá zvláštní prostorové uspořádání s proměnlivou výškou pater a stropů (tzv. Raumplan).

Foto