Velkoobjemové kontejnery hl. m. Prahy

Kdy a kde řešit

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Monika Hetešová

Ref. odpadového hospodářství

Oddělení městské zeleně

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 215

telefon: 220 189 402

e-mail: mhetesova@praha6.cz

Sběr objemného odpadu z domácností pomocí velkoobjemových kontejnerů (dále jen VOK) organizuje a hradí odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy.


Služba je poskytována v následujícím režimu:

  • VOK bude přistaven v určeném termínu pouze na max. 4 hodiny, v době od 16 hod. do 20 hod.

  • Po celou dobu odborná obsluha monitoruje naplňování kontejneru odpadem, eviduje počty návozů a zodpovídat za čistotu vysbíraného odpadu.

  • VOK je určen pouze pro občany hlavního města Prahy.

DO KONTEJNERU LZE ODKLÁDAT: starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo a kovové předměty.

DO KONTEJNERU JE ZAKÁZÁNO ODKLÁDAT: Živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad (tzn. veškerý rostlinný odpad), stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

 

Další informace získáte na odboru dopravy a životního prostředí (referent odpadového hospodářství), Čs. armády 23/601, č.dv. 215,  220 189 linka: 402

O problematice odpadů se více dozvíte také na těchto stránkách.

HARMONOGRAM podzim 2023:

pondělí 4. 9. 2023

Heyrovského náměstí (u obchodu)

Brunclíkova x Nad Alejí

úterý 5. 9. 2023             

Kladenská x K Lánu

Africká x Alžírská

středa 6. 9. 2023           

Na Okraji x Krásného

Stamicova x Brixiho

čtvrtek 7. 9. 2023           

V Sedlci proti č. 9/23

V Šáreckém údolí x V Podbabě

pondělí 11. 9. 2023       

Václavkova - nádraží Praha Dejvice

Dejvická x V. P. Čkalova x Jaselská

Studentská x Zikova

Kolejní x Zelená

úterý 12. 9. 2023           

Krupkovo náměstí - u kostela

Českomalínská x Juarézova

K Brusce x Na Valech

Kozlovská x Na Karlovce

středa 13. 9. 2023         

nám. Interbrigády

Ve Struhách x Antonína Čermáka

Na Ostrohu x Průhledová

Koulova x Čínská

čtvrtek 14. 9. 2023        

Na Kuthence x Na Čihadle

Šárecká x Mydlářka

Tobrucká - parkoviště

Vostrovská x Na Pernikářce

pondělí 18. 9. 2023       

Africká x Kamerunská

Arabská x Egyptská

úterý 19. 9. 2023           

V Šáreckém údolí - Žežulka

Horoměřická x K Vršíčku

středa 20. 9. 2023         

Kladenská x nám. Bořislavka

Dělostřelecká x Slunná

čtvrtek 21. 9. 2023        

Macharovo náměstí

Pod Novým lesem x Nový lesík

pondělí 25. 9. 2023       

Na Bateriích u č. 27

Střední x Pod Petřinami

Zeyerova Alej x Nad Alejí

Sestupná x V Domcích

úterý 26. 9. 2023           

Parléřova x Myslbekova

Pod Drinopolem x Mládeže

středa 27. 9. 2023         

Liborova x Šlikova

Kopeckého x Pod Věží

pondělí 2. 10. 2023       

Hošťálkova x Štefkova

U Ladronky x Dvořeckého (parčík)

úterý 3. 10. 2023           

Šultysova x Pětipeského

Za Oborou x Pozdeňská

středa 4. 10. 2023         

Malobřevnovská x Falcká

Kralupská x Dobrovízská

čtvrtek 5. 10. 2023        

Ruzyňská x Ledecká

Radistů x Navigátorů

pondělí 9. 10. 2023       

U Silnice x Ke Džbánu

Na Padesátníku I. X Na Padesátníku III.

V Sedlci

úterý 10. 10. 2023         

Vlastina x U Silnice

U Silnice x Nová Šárka - pod separací

Šmolíkova – slepé rameno

středa 11. 10. 2023

José Martího

Osamocená

Pod Drinopolem x Mládeže

čtvrtek 12. 10. 2023      

V Nových Vokovicích x U Vokovické školy

K Brusce x Na Valech

pondělí 16. 10. 2023

Arabská u gymnázia

Pod Kaštany x Jaselská

úterý 17. 10. 2023         

Puškinovo nám. X Českomalínská

Kafkova x Buzulucká

středa 18. 10. 2023       

Čs. Armády x Eliášova

Rooseveltova x Národní obrany u separ.

čtvrtek 19. 10. 2023      

Terronská x Verdunská

Kozlovská x Na Karlovce

pondělí 23. 10. 2023     

Šárecká x Na Pískách

Na Ostrohu x Fragnerova

úterý 24. 10. 2023         

Na Fišerce x Na Špitálce

Kolejní x Zelená

středa 25. 10. 2023       

Koulova x Čínská

Šárecká x Mydlářka

čtvrtek 26. 10. 2023      

Kladenská x K Lánu

Africká x Kamerunská

pondělí 30. 10. 2023     

Horoměřická x Vostrovská

Nad Šárkou x Na Kuthence

úterý 31. 10. 2023         

V Šáreckém údolí před č. 84/1444

Dělostřelecká x Spojená

středa 1. 11. 2023         

Macharovo nám.

Sibeliova x Na Hubálce (před zeď č. 23)

čtvrtek 2. 11. 2023        

U Vojenské nemocnice x U III. Baterie

Ve Střešovičkách x Pod Andělkou

pondělí 6. 11. 2023       

Na Petřinách x Křenova

Na Petynce (proti bývalému bazaru)

úterý 7. 11. 2023           

Na Větrníku x Dusíkova

Zeyerova Alej x Nad Alejí

středa 8. 11. 2023         

Nad Hradním potokem x Potoční

Libocká u č. 39

čtvrtek 9. 11. 2023        

Pod Královkou x Nad Kajetánkou

Patočkova x Junácká – chodník

pondělí 13. 11. 2023     

8. listopadu x U Kaštanu

U Ladronky x Oddělená

úterý 14. 11. 2023

Břevnovská - u bývalého kina

Moravanů x Libovická

středa 15. 11. 2023       

Ruzyňská x Ledecká

nám. Čs. Povstání

čtvrtek 16. 11. 2023      

Sestupná x Sbíhavá II.

Brodecká x Únětická

pondělí 20. 11. 2023     

U Silnice x Ke Džbánu

Ciolkovského x U Valu

úterý 21. 11. 2023         

U Stanice x U Kolejí

Za Vokovickou vozovnou x U Kolejí

středa 22. 11. 2023       

Patočkova x Junácká

Na Okraji x Na Větrníku

čtvrtek 23. 11. 2023      

Terronská x Albánská

Václavkova - nádraží Praha Dejvice

pondělí 27. 11. 2023     

Cukrovarnická x U Laboratoře

Stamicova x Brixiho

úterý 28. 11. 2023         

Dejvická x Na Hutích

Kafkova x Buzulucká

středa 29. 11. 2023       

Českomalínská x Juarézova

Dejvická x V. P. Čkalova x Jaselská

Ve Střešovičkách x Pod Andělkou

čtvrtek 30. 11. 2023      

Africká x Etiopská

Tobrucká - parkoviště

Koulova x Čínská

pondělí 4. 12. 2023       

Horoměřická – K Vršíčku

Anastázova

V Šáreckém údolí – Žežulka

úterý 5. 12. 2023           

Na Bateriích 27

K Brusce x Na Valech

Anastázova x Patočkova

středa 6. 12. 2023         

Sušická x U Hadovky

Na Ostrohu x Fragnerova

Sibeliova x Farní

čtvrtek 7. 12. 2023        

Kladenská x Nad Tratí

Bělohorská x Kochanova

pondělí 11. 12. 2023     

Na Okraji x Krásného

Brunclíkova y Nad Alejí

Ruzyňská x Ledecká

úterý 12. 12. 2023         

Pod Drinopolem x Mládeže

Parléřova x Myslbekova

nám. Čs. Povstání

středa 13. 12. 2023       

Hošťálkova x Štefkova

Liborova x Šlikova

V Nových Vokovicích x U Vokovické školy

čtvrtek 14. 12. 2023      

Na Petřinách x Křenova

nám. Interbrigády

Zeyerova Alej x Nad Alejí

U Dejvického rybníčku x Na Rozdílu

pondělí 18. 12. 2023     

Studentská x Zikova

Kolejní x Zelená

Pod Královkou x Nad Kajetánkou

Kladenská x K Lánu

úterý 19. 12. 2023         

Africká x Kamerunská

Arabská x Egyptská

Čs. Armády x Eliášova

Rooseveltova x Národní Obrany

V mapě v aplikaci GIS na adrese https://gis.praha6.cz/kontejnery-mhmp/