Koncepce rozvoje sportu a volného času

Koncepce rozvoje sportu a volného času představuje první ucelený koncepční dokument pro sport a volný čas na území městské části Praha 6. Účelem zpracování Koncepce je mimo jiné vymezení pozice a působnosti městské části i dalších aktérů v oblasti sportu a volného času a nastavení strategického rozvoje na základě analýzy současného stavu.