Jubilejní svatby

Kdy a kde řešit

Odbor správních agend

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Dagmar Bornová Schovancová

Matrikářka

Oddělení kontroly

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 128

telefon: 220 189 767

e-mail: dbornova@praha6.cz

Úvodní slovo

Radnice Prahy 6 organizuje tyto oslavy jubilejních svateb svých občanů: 

  • Zlatou svatbu – 50 let od uzavření manželství 
  • Smaragdovou svatbu – 55 let od uzavření manželství
  • Diamantovou svatbu ­– 60 let od uzavření manželství
  • Kamennou svatbu – 65 let od uzavření manželství
  • Platinovou svatbu – 70 let od uzavření manželství

 

Oslavy jubilejních svateb se konají jednou měsíčně (ve středu) v obřadní síni ve Skleněném paláci, náměstí Svobody 728/1 v Praze 6 (vyjma letních prázdnin).

Obřadu se zúčastní několik manželských párů současně. Mohou s nimi přijít i rodinní příslušníci nebo přátelé. Obřad trvá cca půl hodiny (podle počtu zúčastněných).

 

Parkování je možné před budovou Skleněného paláce.

 

K tomu, aby se oslava jubilejní svatby mohla připravit, je nutné, aby byl na odboru vnitřních věcí Úřadu městské části Praha 6 předložen 4–6 týdnů před datem výročí oddací list manželského páru.

Doklady

Pokud mají občané Prahy 6 zájem oslavit jubilejní svatbu, je zapotřebí na odboru vnitřních věcí předložit oddací list (zároveň bude domluven termín oslavy a další skutečnosti) – tel. č. 220 189 767 nebo 768. (Údaje o výročí svatby nelze totiž z informačního systému evidence obyvatel získávat). Oddací list může předložit kdokoliv z rodiny uvedené kontaktní osobě.