Jednání s tajemníkem Úřadu městské části Praha 6

Kdy a kde řešit

Kancelář tajemníka

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Naděžda Chupáčová

Sekretářka

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 527

telefon: 220 189 121

e-mail: nchupacova@praha6.cz

Úvod

Tajemník úřadu městské části plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, odpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, je nadřízený všech zaměstnanců městské části.

Objednání k jednání s tajemníkem se zvolí v případech, kdy záležitost nelze vyřešit s věcně příslušným odborem, výsledky jednání s věcně příslušným odborem jsou pro žadatele neuspokojivé,  jedná se o osobní záležitosti, nebo předmět jednání je natolik důležitý, že vyžaduje dodržení stanoveného postup v rámci dané struktury řízení. 

Žadatel

Občan, vedoucí pracovníci organizací.

Podmínky

Osobní návštěva

Doklady

Doklady nebo dokumenty dle předmětu jednání.

Zákon

Zákon č 131/2000 Sb., o hl.m. Praze v platném znění, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce