Inspektoři pro kontrolu čistoty a pořádku


Vokovice: Alice Vaculíková, vedoucí oddělení inspekce, 606 712 332

Baba, Hanspaulka, Střešovice, Dejvice: Mgr. Eva Zinková Podroužková, 724 346 161

Petřiny, Břevnov, Strahov: Eva Hanušová, 773 782 971

Ruzyně, Liboc, Vokovice, Padesátník, Petřiny, Veleslavín, Dejvice - Šárecké údolí: Petr Gebrt, 724 346 163

Červený vrch: Martin Bálek, 725 867 814

Střešovice, Veleslavín, Dejvice,Ořechovka: David Roll, 775 882 269

Břevnov, Střešovice, Petřiny: Ing.Hana Klabíková, 724 889 593

Sedlec - informační kancelář, Dejvice, Hradčany, Bubeneč: Monika Bihary, 606 666 779