Evakuace obyvatelstva

V případě mimořádných událostí či krizových situací je jedním ze základních způsobů ochrany obyvatel. Jde o souhrn opatření zabezpečujících přemístění (odsun) osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků v daném pořadí priority z ohroženého prostoru na jiné území.

Evakuaci z ohrožených prostorů podléhají obvykle všechny osoby kromě pracovníků, kteří se podílejí na záchranných pracích, řízení evakuace nebo vykonávají v ohroženém prostoru jinou neodkladnou činnost. K ochraně těchto pracovníků se plánují a provádějí nezbytná ochranná opatření. Samotnou evakuaci, objekty, které nebudou evakuovány a počty pracovníků, kteří zůstanou na místě ke splnění jiných neodkladných činností stanoví a obyvatelstvo známými prostředky vyrozumí příslušné resorty.


Kromě řízené evakuace můžete využít i samoevakuace (podle vývoje situace a svých možností lze doporučit zejména rodinám s dětmi opuštění Prahy k rodičům a známým na venkov či chaty) při použití vlastního krytého automobilu. Důkladně však zvažte zda:

 • máte vozidlo v dostatečné blízkosti od místa pobytu (úkrytu),
 • je Vaše vozidlo v dobrém technickém stavu,
 • máte dostatečnou zásobu pohonných hmot,
 • znáte dobře komunikaci k cílovému místu evakuace,
 • jste způsobilí k jízdě.

Při samoevakuaci můžete samozřejmě vzít vše co potřebujete a uvezete, jinak se zaměřte především na obsah níže uvedeného evakuačního zavazadla.


Po vyhlášení výzvy k evakuaci doporučujeme:

 • pokud jsou Vaše děti ve škole, školce či jiných dětských zařízeních, nechodit pro ně, budou evakuovány se svými pedagogy či doprovodem do příjmového místa (obce), kde se s nimi shledáte, stejně jako s ostatními rodinnými příslušníky,
 • jste-li odkázáni na cizí pomoc, vyvěste z okna na ulici či zavěšte na kliku vstupních dveří z ulice bílý ručník, utěrku či prostěradlo. Takto označeným domácnostem bude při evakuaci poskytnuta pomoc záchrannými skupinami.

Pokud máte užitková a hospodářská zvířata:

 • uzavřete je v chlévech nebo kotcích,
 • dejte jim zásobu krmiva a vody asi na 2 dny,
 • umožněte k nim přístup ošetřovatelům.

Činnost před evakuací:

 • připravte si evakuační zavazadlo,
 • vypněte a uzavřete hlavní rozvod
 • elektrického proudu,
 • vody,
 • plynu,
 • odpojte přívod vody nebo páry v topení,
 • uzavřete okna,
 • utěsněte okna oblepením rámů,
 • uhaste otevřený oheň v kamnech, vařičích, tepelných agregátech atd.,
 • uzamkněte byt, dům a zajistěte okna a dveře proti vloupání,
 • na vchodové dveře pevně umístěte list papíru, kde bude uvedeno: Evakuace nebo ukrytí, jméno, datum a čas. Z druhé strany papíru je možné uvést místo evakuace nebo ukrytí,
 • průhledná obálka na spisy,
 • přesvědčte se, zda o evakuaci vědí i Vaši sousedé.


Doporučený obsah evakuačního zavazadla :

 • základní trvanlivé potraviny na 3 dny,
 • nejlépe balená pitná voda, ale mohou být i jiné nádoby s tekutinami - voda, čaj, šťávy apod. též na 3 dny,
 • lékárničku s tlakovým obvazem, léky tišící bolest, snižující horečku, dezinfekční a antiseptické prostředky a osobní léky,
 • toaletní a hygienické potřeby včetně předmětů denní potřeby (jídelní misky, příbor, polní láhev, nůž, otevírač konzerv, provázek, šitíčko, zavírací špendlíky),
 • náhradní prádlo a obuv,
 • pokrývka nebo spací pytel,
 • osobní doklady,
 • peníze a cennosti,
 • svítilna a malé rádio s rezervními bateriemi, zapalovač, zápalky, svíčky,
 • malým dětem vložte do kapsy kartičku se jménem a adresou,
 • pro děti hračka, knihy a další předměty pro krácení dlouhé chvíle.


Doporučený obsah lékárničky :

 • nůžky a zavírací špendlík,
 • teploměr, resuscitační rouška,
 • 3 kusy hydrofilních obinadel,
 • náplast, rychloobvaz, náplast s polštářkem,
 • nepřilnavý obvaz, obinadlo elastické,
 • gáza hydrofilní skládaná,
 • trojcípý šátek, pryžové škrtidlo,
 • opthal pro výplach očí a oční kapky,
 • injekční stříkačka sterilní 10 - 20 ml k výplachům,
 • dezinfekční roztok,
 • léky: analgetika např. Acylpyrin, Paralen, živočišné uhlí např. Carbocit, pro alergické reakce např. Dithiaden.

Lékárnička by měla mít v domácnosti své stálé místo (pro zmíněné situace nejlépe uložena přímo v přenosném obalu) a měla by být uložena mimo dosah malých dětí.


Evakuační místa shromaždišť