Sběrné dvory a mobilní sběrné dvory

Kdy a kde řešit

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Monika Hetešová

Ref. odpadového hospodářství

Oddělení městské zeleně

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 215

telefon: 220 189 402

e-mail: mhetesova@praha6.cz

Úvod


Přehled sběrných dvorů najdete i na Geoportálu

Sběrný dvůr MČ Praha 6 Jednořadá 2124  

Sběrný dvůr pro odběr velkoobjemového odpadu z domácností. Bezplatné služby tohoto sběrného dvora jsou určeny pouze pro občany městské části Praha 6, nikoliv pro občany Řep, Lysolají, Nebušic, Přední Kopaniny a Suchdola. Služby nejsou určeny pro potřeby podnikatelů nebo firem.

Přijímá se: odpad maximálně do objemu 2 m3 v jednom týdnu od jedné osoby, a to zdarma; objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), dřevěný odpad, kovový odpad, ve vymezeném objemu listí a větve

Nepřijímá se: stavební suť, zemina, pneumatiky a směsný odpad, nebezpečné odpady (baterie – monočlánky, akumulátory, oleje a tuky, ředidla, staré barvy, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a ostatní předměty s obsahem rtuti a chladničky, televizory a další elektronika)

Kontakt a otevírací doba: kontaktní osoba p. Pohlová tel.  733 317 288

 • Pondělí zavřeno

 • Úterý 8:30 - 18:00

 • Středa 8:30 - 16:00

 • Čtvrtek 8:30 - 18:00 

 • Pátek 8:30 - 12:30

 • Sobota 8:30 - 12:30

 • Neděle 13:00 - 17:00

Provozní doba zůstává nezměněna po celý rok!

V případě, že objem odpadu přesáhne povolený limit, doporučujeme odpad odevzdat ve sběrném dvoře v Proboštské ulici č. 1, Praha 6, který je zajištěn Magistrátem hl. m. Prahy. Ve sběrném dvoře v Proboštské ulici mohou bezplatně odevzdávat odpad občané s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy. Zde funguje i služba objednávkového odvozu odpadu do sběrného dvora.

Sběrný dvůr hl. m. Prahy Proboštská 1

Přijímá se: objemný odpad (nábytek, zařízení domácnosti), suť z bytových úprav v množství do 1 m3  za měsíc zdarma (nad 1 m3 za poplatek), dřevěný odpad, odpad z údržby zeleně, kovový odpad, papír, sklo, plasty, nápojové kartony, nebezpečné složky komunálního odpadu (baterie – monočlánky, akumulátory, oleje a tuky, ředidla, staré barvy, léky, kyseliny a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a ostatní předměty s obsahem rtuti), pneumatiky za poplatek 50 Kč bez DPH za jeden kus z osobního automobilu a 100 Kč bez DPH za pneumatiku z nákladních automobilů; dále vyřazená elektrozařízení (lednice, pračky, televize, rádia, sporáky, počítače, videa - vše ekologicky zpracováno na třídící lince)

Nepřijímá se: nebezpečné složky stavebního odpadu (např. asfaltová lepenka obsahující dehet, azbest apod.)

Omezení jednorázového návozu – možný vjezd vozidel max. do 3,5 t

Kontakt a otevírací doba: Kontaktní osoba p. Kubranský tel.  736 518 204

Provozní doba letní období (po dobu letního času)

 • Pondělí – Pátek 8:30 - 18:00                      

 • Sobota 8:30 - 15:00                      

Provozní doba zimní období

 • Pondělí - Pátek 8:30 - 17:00

 • Sobota 8:30 - 15:00

Sběrné dvory jsou ve státem uznané svátky uzavřeny. 

Další informace o problematice odpadů naleznete na Portálu životního prostředí hl. m. Prahy (Portál životního prostředí hlavního města Prahy) (praha.eu)

Mobilní sběrné dvory hrazené z rozpočtu MČ Praha 6

Mobilní sběrné dvory Aritma a Zličínská nebudou v letošním roce provozovány. Obsazeny budou pouze jednorázově v rámci jarních a podzimních stanovišť. V provozu zůstává bez omezení mobilní sběrný dvůr Drnovská a s omezením mobilní sběrný dvůr Radimova.

Mobilní sběrný dvůr DRNOVSKÁ

 • Pondělí 6:00–14:00

 • Úterý 6:00–14:00

 • Středa 6:00–17:00

 • Čtvrtek 6:00–14:00

 • Pátek 6:00–14:00

 • Sobota 6:00–14:00

 • Neděle zavřeno

Provoz o svátcích 2023

7., 8.,10. 4. ZAVŘENO

1. a 8. 5.   ZAVŘENO

5. a 6. 7. OTEVŘENO

28. 9.   OTEVŘENO

17. 11.   ZAVŘENO

25. a 26. 12. ZAVŘENO

Mobilní sběrný dvůr Drnovská mohou využívat pouze občané s trvalým pobytem na Praze 6. Bude vyžadováno jméno, adresa a případně SPZ vozidla.

Mobilní sběrný dvůr Radimova je z důvodu sousední výstavby mimo provoz do konce roku 2022.

Na stanoviště budou kontejnery zavezeny vždy v pátek, nejpozději do 12 hod., odvoz v neděli do 22 hod. Po celou dobu bude zajištěna jejich průběžná výměna.

Prosíme občany, aby u všech mobilních sběrných dvorů dodržovali třídění odpadu dle označení kontejnerů.

UPOZORNĚNÍ: U všech mobilních sběrných dvorů platí, že do kontejnerů je zakázáno odkládat živnostenský odpad, nebezpečný odpad (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), stavební odpad, dále pak pneumatiky, elektrospotřebiče, televizory a pc monitory, počítače, lednice, mrazáky a sporáky.

Veškerý tento odpad přijímá sběrný dvůr Proboštská, Proboštská 1, Praha 6.