Dny otevřených dveří v základních školách MČ Prahy 6 2024

Kdy a kde řešit

Odbor školství

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

ZŠ a MŠ A. Čermáka

 • 1. 3. 2024 8:00–11:40 rezervaci do počtu max. 5 osob bude možné zvolit na konci února na webu školy; 1. 3. 2024 od 14:00 informativní schůzka k bilingvnímu vzdělávání

ZŠ a MŠ Bílá

 • 21. 3. 2024 14:00– 16:00, ve 14:00 h setkání s vedením školy v knihovně

ZŠ a MŠ Červený vrch

 • 20. 2. 2024 8:00–12:00 v 8:00 setkání rodičů budoucích prvňáčků s vedením školy; v 9:00 okénko do výuky 1. tříd; v 10:00 setkání rodičů žáků budoucí 6. třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů s vedením školy; v 10:00 a 11:00 komentované prohlídky školy

ZŠ Dědina

 • 20. 3. 2024 10:00–16:00

ZŠ a MŠ E. Destinnové

 • 29. 2. 2024 10:00– 12:00 budova v Českomalínské ul.

ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek

 • 21. 3. 2024 8:00– 10:30, v 17:00 informativní schůzka s vedením školy

ZŠ a MŠ J. A. Komenského

 • 8. 2. 2024, 8:00–12:00

ZŠ Marjánka

 • 21. 3. 2024 8:00–12:00

ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu

 • 7. 3. 2024 8:00–12:00

ZŠ a MŠ náměstí Svobody 2

 • 5. 3. a 3. 4. 2024 9:00–17:00 vždy v 9:00 a v 17:00 informativní schůzky s vedením školy; v 10:00, 11:00, 14:00, 15:00 a 16:00 komentované prohlídky školy

ZŠ Norbertov

 • 19. 3. 2024 9:00–15:00

ZŠ Petřiny–sever

 • termín bude stanoven v průběhu roku 2024

ZŠ Pod Marjánkou

 • 21. 3. 2024 14:00–17:00

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka – Bělohorská

 • 6. 3. 2024 14:00–16:00 komentované prohlídky školy v 14:00 a 15:00

ZŠ a MŠ T. G. Masaryka – Ruzyně

 • 7. 3. 2024 14:00–16:00, komentované prohlídky školy v 14:00 h a 15:00

ZŠ a MŠ V. Čáslavské

 • 13. 3. 2024 8:00–10:00, v 10:00 setkání se zástupci školy a školky