Dotace městské části Praha 6 na podporu péče o děti do 3 let věku

Kdy a kde řešit

Odbor sociálních věcí

Hlavní budova úřadu

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

středa08:00 - 18:00

Kdo je vám k dispozici

Bc. Jitka Köcherová

Vedoucí OSV

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 102

telefon: 220 189 612

e-mail: jkocherova@praha6.cz

Úvodní slovo

Podpora předškolní výchovy dětí do 3 let v zařízeních, které jsou specializované na tuto péči. Dotace je určena pro rodiče, jejichž děti z různých důvodů navštěvují jesle nebo podobné zařízení.

Kompletní informace naleznete v přiloženém tiskopisu "Dotační program na podporu péče o děti do 3 let".


Žádost se podává vždy na začátku kalendářního čtvrtletí, za něž je příspěvek poskytován a dokládá se příjem z předchozího čtvrtletí.

Žadatel

Žádost o dotaci na úhradu pobytu dítěte v předškolním zařízení si může podat rodina nebo osamělý rodič, který:

• je občanem ČR;

• má trvalý pobyt na území MČ Praha 6 v době podání žádosti minimálně 6 měsíců (včetně nezletilého dítěte), resp. nikoliv MČ Praha-Lysolaje, MČ Praha-Nebušice, MČ Praha – Přední Kopanina, MČ Praha – Suchdol a MČ Praha 17 – Řepy;

• oba rodiče nebo osamělý rodič pracují v trvalém pracovním poměru nebo jako OSVČ;

• dává své dítě do předškolního zařízení k denní docházce, s výjimkou nemoci a důvodu zvlášť hodného zřetele (zkrácený pracovní úvazek rodiče).

Podmínky

MČ Praha 6 může poskytnout na 1 dítě do 3 let věku maximální příspěvek 6.000 Kč/měsíc.

Výše dotace závisí na sociálních a finančních poměrech rodiny:

a) úplná rodina: 5.000 Kč měsíčně u příjmu nižšího než 3násobek ŽM rodiny 3.000 Kč měsíčně u příjmu nižšího než 4násobek ŽM rodiny

b) neúplná rodina (osamělý rodič): 6.000 Kč měsíčně u příjmu nižšího než 3,5násobek ŽM rodiny 4.000 Kč měsíčně u příjmu nižšího než 4násobek ŽM rodiny

Doklady

– OP žadatele

– rodné listy dětí

– příjmy rodičů nebo osamělého rodiče za předchozí kalendářní čtvrtletí, včetně vyplacených sociálních dávek

– pokud je rodič samoživitel

– rozhodnutí soudu o úpravě poměrů k nezletilým dětem s vyznačením právní moci

Poplatky

Poplatky nejsou stanoveny.

Zákon

Tato životní situace se neřídí žádným právním předpisem.