CZECH POINT – ověřené výpisy

Kdy a kde řešit

Odbor služeb

Podatelna, CzechPoint a ověřováni

Československé armády 601/23

160 52, Praha 6

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

úterý08:00 - 16:00

středa08:00 - 18:00

čtvrtek08:00 - 16:00

pátek08:00 - 14:00

Kdo je vám k dispozici

Marcela Müllerová

Pracovník IK (D)

Oddělení informačních kanceláří

Informační kancelář Delta

Vlastina 888/34

telefon: 233 312 225

e-mail: mmullerova@praha6.cz

Monika Cízová

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Informační kancelář Delta

Vlastina 888/34

telefon: 233 312 225

e-mail: mcizova@praha6.cz

Lenka Hnízdilová

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, dvorana

telefon: 220 189 309

e-mail: lhnizdilova@praha6.cz

Anna Tůmová

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Informační kancelář Bělohorská

Bělohorská 1655/110

telefon: 233 352 610

e-mail: atumova@praha6.cz

Bc. Markéta Jirásková

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, dvorana

telefon: 220 189 384

e-mail: mjiraskova@praha6.cz

Kateřina Hykešová

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, dvorana

telefon: 220 189 310

e-mail: khykesova@praha6.cz

Jiří Janout

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Informační kancelář Petřiny

Nad Alejí 1876/2

telefon: 235 094 034

e-mail: jjanout@praha6.cz

Karolína Weigl Hanzlíková

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, dvorana

telefon: 220 189 562

e-mail: khanzlikova@praha6.cz

Bohumila Pokorná

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Informační kancelář Bělohorská

Bělohorská 1655/110

telefon: 233 352 610

e-mail: bpokorna@praha6.cz

Kateřina Rudlerová

Pracovník IK (B)

Oddělení informačních kanceláří

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, dvorana

telefon: 220 189 855

e-mail: krudlerova@praha6.cz

Úvod

Czechpoint poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z těchto registrů:

 

 • výpis z katastru nemovitostí
 • výpis z Veřejného rejstříku
 • výpis z živnostenského rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů
 • výpis z bodového hodnocení řidiče
 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
 • výpis z insolvenčního rejstříku
 • výpis z rejstříku trestů právnických osob
 • výpis elektronických receptů pacienta
 • výpis z evidence záznamů o očkování pacienta

 

Pracoviště Czechpoint nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

Žadatel

Občan nebo jeho zástupce (v některých případech je nutné předložit ověřenou plnou moc).

Podmínky

Pro získání jednotlivých výpisů je nutné znát nebo mít s sebou:

 

 • výpis z katastru nemovitostí: katastrální území a číslo listu vlastnictví;
 • výpis z Veřejného rejstříku: identifikační číslo organizace;
 • výpis ze živnostenského rejstříku: identifikační číslo organizace;
 • výpis z rejstříku trestů: platný občanský průkaz nebo cestovní pas;
 • výpis z bodového hodnocení řidiče: platný občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince.

 

Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a platný doklad totožnosti zmocněnce;

 

 • výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů: identifikační číslo organizace;
 • výpis z rejstříku účastníků provozu modulu autovraků ISOH: platný občanský průkaz nebo cestovní pas (cizincům je výpis vydán pouze v případě, že mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt v naší republice – mají přiděleno rodné číslo), identifikační číslo organizace;
 • výpis z insolvenčního rejstříku: identifikační číslo organizace; osobní údaje;
 • výpis elektronických receptů pacienta: občanský průkaz a cestovní pas občana ČR, povolení k pobytu cizince
 • výpis evidence záznamů o očkování pacienta - občanský průkaz a cestovní pas občana ČR, povolení k pobytu pro cizince

Poplatky

► výpis z katastru nemovitostí: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku;

► výpis z Veřejného rejstříku: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku;

► výpis ze živnostenského rejstříku: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku;

► výpis z rejstříku trestů: 100 Kč;

► výpis z bodového hodnocení řidiče: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku;

► výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku;

► rejstřík účastníků provozu modulu autovraků ISOH: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku;

► výpis z insolvenčního rejstříku: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

► výpis snímku z katastrální mapy: 100,- Kč za výpis

► výpis z rejstříku trestů právnických osob: 100,-Kč za výpis

► výpis z elektronických receptů pacienta: 100,- Kč za první stranu, za každou další 50,- Kč

► výpis z evidence záznamů o očkování pacienta: 100,- Kč za první stanu, za každou další 50,- Kč

 

Žádostí o „Výpis z Veřejného rejstříku“ občan získá: Obchodní rejstřík Spolkový rejstřík Nadační rejstřík Rejstřík ústavů Rejstřík společenství vlastníků jednotek Rejstřík obecně prospěšných společností 100.- za první stranu, za každou další 50,-Kč

Zákon

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů

Předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích