CZECH POINT – datové schránky

Kdy a kde řešit

Odbor služeb

Podatelna, CzechPoint a ověřováni

Československé armády 601/23

160 52, Praha 6

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

úterý08:00 - 16:00

středa08:00 - 18:00

čtvrtek08:00 - 16:00

pátek08:00 - 14:00

Kdo je vám k dispozici

Marcela Müllerová

Pracovník IK (D)

Oddělení informačních kanceláří

Informační kancelář Dědina

Drnovská 1167/34

telefon: +420 233 312 225

e-mail: mmullerova@praha6.cz

Monika Cízová

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Informační kancelář Dědina

Drnovská 1167/34

telefon: +420 233 312 225

e-mail: mcizova@praha6.cz

Anna Tůmová

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Informační kancelář Bělohorská

Bělohorská 1655/110

telefon: +420 233 352 610

e-mail: atumova@praha6.cz

Bc. Markéta Jirásková

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, dvorana

telefon: +420 220 189 384

e-mail: mjiraskova@praha6.cz

Jiří Janout

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Informační kancelář Petřiny

Nad Alejí 1876/2

telefon: +420 235 094 034

e-mail: jjanout@praha6.cz

Úvodní slovo

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci. Pomocí datové schránky můžete posílat a přijímat úřední dokumenty v elektronické podobě (datové zprávy) od orgánů veřejné moci.

Na kontaktních místech Czech POINT můžete požádat o zřízení datové schránky, o nové přihlašovací údaje, zneplatnění přístupových údajů, přidání/odebrání pověřené osoby nebo znepřístupnění datové schránky zřizované na žádost.

Oprávněná osoba: osoba, pro niž byla datová schránka zřízena, u právnických osob – statutární orgán, případně pověřená osoba.

Žadatel

Zřízení datové schránky

– fyzické osoby,

– podnikající fyzické osoby nezapsané v registru osob a zahraniční podnikající fyzické osoby,

– právnické osoby nezapsané v registru osob,

– další datové schránky OVM.

Nové přihlašovací údaje, zneplatnění stávajících přístupových údajů

– oprávněná osoba,

– pověřená osoba,

– administrátor datové schránky.

Přidání/odebrání pověřené osoby

– oprávněná osoba,

– administrátor datové schránky.

Znepřístupnění datové schránky zřizované na žádost

– oprávněná osoba,

– administrátor datové schránky.

Podmínky

Pro provedení úkonů, týkajících se datových schránek je nutné mít s sebou:

Zřízení datové schránky

  • fyzická osoba ► občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti;

  • fyzická osoba podnikající ► občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, doklad o tom, že je podnikající fyzická osoba (např. živnostenský list);

  • právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku ► občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, doklad o existenci organizace, doklad o tom, že je žadatel oprávněn za organizaci jednat.

Nové přihlašovací údaje, zneplatnění stávajících přístupových údajů, přidání/odebrání pověřené osoby, znepřístupnění datové schránky zřizované na žádost: › občanský průkaz.

Poplatky

Bez poplatku.

Zákon

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.