CZECH POINT – autorizovaná konverze dokumentů

Kdy a kde řešit

Odbor služeb

Podatelna, CzechPoint a ověřováni

Československé armády 601/23

160 52, Praha 6

Úřední hodiny

pondělí08:00 - 18:00

úterý08:00 - 16:00

středa08:00 - 18:00

čtvrtek08:00 - 16:00

pátek08:00 - 14:00

Kdo je vám k dispozici

Marcela Müllerová

Pracovník IK (D)

Oddělení informačních kanceláří

Informační kancelář Delta

Vlastina 888/34

telefon: 233 312 225

e-mail: mmullerova@praha6.cz

Monika Cízová

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Informační kancelář Delta

Vlastina 888/34

telefon: 233 312 225

e-mail: mcizova@praha6.cz

Anna Tůmová

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Informační kancelář Bělohorská

Bělohorská 1655/110

telefon: 233 352 610

e-mail: atumova@praha6.cz

Bc. Markéta Jirásková

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, dvorana

telefon: 220 189 384

e-mail: mjiraskova@praha6.cz

Jiří Janout

Pracovník IK

Oddělení informačních kanceláří

Informační kancelář Petřiny

Nad Alejí 1876/2

telefon: 235 094 034

e-mail: jjanout@praha6.cz

Úvod

Autorizovanou konverzí dokumentů se rozumí převedení dokumentu z podoby listinné do podoby elektronické nebo z podoby elektronické do podoby listinné a připojení ověřovací doložky.

Žadatel

Autorizovaná konverze se provádí na žádost fyzické osoby.

Podmínky

Konverze z listinné podoby do elektronické – přinést originál dokumentu v listinné podobě, výstup bude uložen do elektronické úschovny nebo odeslán do datové schránky.

Konverze z elektronické podoby do listinné – originál dokumentu odeslat do elektronické úschovny.

Doklady

Viz výše u jednotlivých úkonů.

Poplatky

30 Kč za každou stranu

Zákon

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Předpisy

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.