Cyklická deratizace na území MČ Praha 6

Cyklickou deratizaci zajišťuje hlavní město Praha v objektech a na plochách, které vlastní a přímo spravuje, dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti.

Deratizace se provádí na základě smluvního vztahu s odbornými firmami. K deratizaci jsou používány výhradně přípravky registrované v České republice a postupuje se dle Standardní metodiky ochranné deratizace vydané Státním zdravotním ústavem.

Dodržování správného postupu při výkonu deratizačních prací a kontrolu kvality garantuje Hygienická stanice HMP (oddělení DDD HS HMP, jednotlivé pobočky), na kterou se můžete obracet s případnými dotazy.

Kontaktní osoba:

Tupý Martin, Ke Kálku 81, Cholupice, 143 00 Praha 4

Územní a časový harmonogram cyklické deratizace pro Prahu 6

Podzim 2022

22. 8. – 5. 9. 2022

Drnovská, Pilotů, Náměstí před Bateriemi, Letecká, Evropská část, Divoká Šárka, Kladenská, Arabská, Sartoriova, Anastázova, Radimova, Kamýcká, Na Svahu, Roztocká, Papírenská, Na Marně, Antonína Čermáka, Africká, Afghánská, Etiopská, Socháňova, Žalanského, Slánská, Makovského, Čistovická, Karlovarská, Pod Marjánkou, Pod Petřinami, Slánská, Zrzavého, Laudova, Součkova, Mrkvičkova, Nevanova, Šímova, Galandova, Na Chobotě, Drahoňovského, Vondruškova, park I. Gándhíové – 2 obdélníky proti NTK, Reinerova, Žufanova, Bazovského, Šantrochova, Nad Alejí – mezi Brunclíkova a Šantrochova, Brunclíkova, Kratochvílova, Boučkova

6. 9. – 30. 9. 2022

Bubeníčkova, Skuteckého, Bazovského, Nad Motolskou nemocnicí, Galandova, Na Chobotě, Engelmullerova + okolí, Vondroušova, Drahoňovského, Čistovická, Zrzavého, Laudova, Součkova, Mrkvičkova, Nevanova, Šímova, Sartoriova, Anastázova, U Dráhy, Verdunská, Šolínova, Banskobystrická, Eliášova, Velvarská, Maďarská, Zikova, Svatovítská, Terronská

3. 10.– 27. 10. 2022

Opakovaná ohniska problematických lokalit se zvýšeným výskytem myšovitých hlodavců