Kontejnery na bioodpad a biopopelnice hl. m. Prahy

Kdo je vám k dispozici

Monika Hetešová

Ref. odpadového hospodářství

Oddělení městské zeleně

Úřad městské části Praha 6

Čs. armády 601/23, kancelář č. 215

telefon: 220 189 402

e-mail: mhetesova@praha6.cz

Úvod

Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy organizuje projekt sběru bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů (dále jen VOK). Akci zajišťuje a hradí odbor ochrany prostředí MHMP z rozpočtu hl. m. Prahy (z paragrafu prevence vzniku odpadů).

Služba je poskytována v následujícím režimu:

  • VOK bude přistaven v určeném termínu na max. 3 hodiny. Po naplnění kontejneru před koncem doby přistavení dojde k jeho výměně.

  • Po celou dobu odborná obsluha monitoruje naplňování kontejneru bioodpadem, eviduje počty návozů a zodpovídá za čistotu vysbíraného bioodpadu.

  • VOK je určen pouze pro trvale hlášené občany v Praze.

  • Druh sbíraného bioodpadu: komunální bioodpad (především ze zahrad - listí, tráva, větve, neznečištěná zemina, případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu).

  • Mobilní drtič nebo štěpkovač není k dispozici.

HARMONOGRAM STANOVIŠŤ PODZIM 2023

Sobota 16. 9. 2023        

Slunná x U Laboratoře  9–12 hod.

Kralupská x Dobrovízská 9–12 hod.

Dělostřelecká x Slunná  13–16 hod.

Ruzyňská x Ledecká       13–16 hod.

Sobota 23. 9. 2023        

Vlastina x Častavina      9–12 hod.

Soborská x Nad Šárkou 9–12 hod.

U Dejvického rybníčku x Na Rozdílu 13–16 hod.

U Silnice x Ke Džbánu    13–16 hod.

Sobota 30. 9. 2023        

Sestupná x Sbíhavá II    9–12 hod.

Dělostřelecká x Spojená 9–12 hod.

Na Okraji x Polní             13–16 hod.

U Ladronky x Dvořeckého 13–16 hod.

Sobota 7. 10. 2023        

Na Fišerce x Na Špitálce     9–12 hod.

Nad Šárkou x Na Kuthence 13–16 hod.

Sobota 14. 10. 2023      

Brixiho x Rejchova         9–12 hod.

Na Větrníku x Dusíkova 13–16 hod.

Sobota 21. 10. 2023      

Manská zahrada proti č. 309/67   9–12 hod.

Ve Višňovce x K Mohyle              13–16 hod.

Sobota 4. 11. 2023        

V Středu x Na Volánové 9–12 hod.

Za Vokovickou vozovnou x U Kolejí  13–16 hod.

Sobota 11. 11. 2023      

Na Ostrohu x Průhledová 9–12 hod.

Krohova x Nad Lesíkem 13–16 hod.

Sobota 18. 11. 2023      

Zeyerova Alej x Nad Alejí  9–12 hod.

Říčanova x Řečického    13–16 hod.

Sobota 25. 11. 2023      

U V. Baterie x nám. Před Bateriemi        9–12 hod.

Hošťálkova x Štefkova   9–12 hod.

8. listopadu x U Kaštanu 13–16 hod.


BIOPOPELNICE pro občany

O umístění biopopelnice ZDARMA mohou požádat také vlastníci objektů. Veškeré informace včetně formuláře žádosti naleznete na https://bioodpad.praha.eu/

Harmonogram přistavení VOK naleznete také v mapě v aplikaci GIS na adrese https://gis.praha6.cz/kontejnery-bio/