Analýza kulturního prostředí a Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 6

Analýza kulturního prostředí 

Městská část Praha 6 (MČ) dlouhodobě považuje kulturu za podstatnou součást kvality života svých obyvatel. Výdaje na podporu kultury tvoří dlouhodobě součást rozpočtu, v posledních 5 letech jde stabilně převážně o 2–3 % výdajů MČ. V posledních 5 letech MČ také intenzivně posilovala transparentnost podpory kultury tvorbou silnějšího dotačního řízení, ve kterém soutěží organizace, které se uchází o veřejné prostředky v Praze 6, oproti přímému přidělovaní dotací klíčovým hráčům. Podporovala portfolio tradičních akcí oblíbených u veřejnosti a rozvíjela akce a aktivity nové, kterými reagovala na společenské trendy v oblasti kultury a rozvoje měst, jako jsou trhy, podpora dočasného využití veřejného prostoru pro různé aktivity nebo prosazování kvalitního umění ve veřejném prostoru. Dále rozvinula potenciál spolupráce na rozvoji nabídky pro obyvatele s celopražsky unikátními hráči, kteří na území MČ působí. Festival ambasád Food & Culture vyrostl do akce s účastí více než 50 zastoupení z celého světa. S podporou MČ odstartoval Kampus Dejvice, který postupně otevírá areál univerzit jako centrum kulturně-komunitního dění nejen pro studenty, ale i pro místní obyvatele. Význam kultury pro kvalitu života místních obyvatel potvrdila MČ i posílením kapacit na provozování nástrojů podpory kultury i rozvoje spoluprací vytvořením oddělení kultury, resp. od roku 2019 samostatného Odboru kultury, sportu a volného času (OKSV). Ve svém programovém prohlášení si Rada MČ předsevzala koncepční přístup ke kultuře a úzkou koordinaci vlastní kulturní politiky s hlavním městem Praha. 

Analýza kulturního prostředí MČ Praha 6


Koncepce rozvoje kultury 

Koncepce rozvoje kultury je dokument, který popisuje řešení rozvojových aktivit v oblasti kultury a komunitního života, je „červenou nití“ pro spolupráci klíčových hráčů v území. Při jeho přípravě se vycházelo z Mapování kulturního prostředí v Městské části Praha 6 i širšího kontextu v hlavním městě Praze.

Cílem je definování vize rozvoje kultury a komunitního života v Městské části Praha 6 do roku 2030.

Koncepce rozvoje kultury MČ Praha 6: Návrhová část 2021–2030