Adopce stromů

Chcete pomoci stromům v Praze 6? Vyberte si a adoptujte strom.

Každý strom se počítá a ve městě zvlášť. Ke svému životu však potřebuje vhodné podmínky – vzduch, prostor a vodu. V městské části Praha 6 jsme si významu stromů vědomi, a proto hledáme pro stromy v ulicích a veřejných prostranstvích vhodná místa, připravujeme pro ně podmínky v místě výsadby, stromy sázíme a také se o ně dlouhodobě staráme. Spolupracujeme také s dalšími správci zeleně v Praze. Pokud chcete pomoci, nabízíme Vám možnost přispět na výsadbu a péči o konkrétní strom dle Vašeho výběru.

Chcete adoptovat strom?

Nabízíme Vám možnost finančně podpořit výsadbu a péči o vybraný konkrétní strom na území Prahy 6.

Budete tak zároveň mít jistotu, že strom bude vysazen na správném místě a má nejlepší předpoklady a šanci zde dlouho vydržet a růst. Zjistíte také, co všechno výsadba stromů a péče o ně ve městě obnáší a jaké jsou překážky. Můžete tak také lépe poznat okolí, kde žijete.

Chceme zároveň nabídnout alternativu k živelnému vysazování stromů ve veřejném prostoru, které může být problematické z hlediska inženýrských sítí uložených v zemi (na řadě míst mohou sítě se stromy kolidovat), nevhodných druhů, špatného umístění i zajištění následné péče.

Svůj strom může podpořit každý – jednotlivci, sousedé, školní třídy, spolky, firmy. Certifikát o adopci může sloužit také jako originální dárek blízké osobě. 

Variant podpory je hned několik podle toho, jak velkou částku chcete darovat.

Jak na to:

1.     Vyberte si svůj strom ze seznamu stromů, které městská část aktuálně plánuje vysadit. U každého stromu je uveden jeho druh, lokalita, kam bude vysazen, a náklady na výsadbu a dvouletou péči.

2.     Rozhodněte se, jakou částkou chcete přispět, tedy jaký typ podpory zvolíte:

a.     Adopce stromu – výše vašeho finančního daru se rovná výši nákladů na výsadbu stromu a rozvojovou péči o něj po dobu 2 let. Součástí jsou náklady na rostlinný materiál, výsadbu stromu vybranou technologií včetně použitých materiálů, zálivka a případná další potřebná péče. 

b.     Sponzoring – výsadbu vybraného stromu podpoříte libovolnou nižší částkou (minimum 1000 Kč) podle Vašeho uvážení.

c.      Chcete darovat větší částku, která by umožnila i úhradu investičních nákladů spojených např. s přesunem inženýrských sítí? Ozvěte se nám a rádi domluvíme individuální postup.

3.     Ozvěte se nám a domluvíme další detaily, zodpovíme Vaše otázky.

4.     Uzavřete s městskou částí darovací smlouvu. Získáte darovací certifikát a také potvrzení o daru pro daňové účely. Dáte-li k tomu souhlas, uvedeme Vaše jméno mezi dárci na webu městské části a také na Geoportálu Prahy 6. Na přání můžeme na certifikát a další místa uvést jméno třetí osoby (např. v případě narozeninového daru apod. nebo kolektivu).

5.     Vyčkejte, až bude vhodný čas na výsadbu Vašeho stromu. (Stromy se sázejí nejčastěji na podzim nebo na jaře.) O tom, že byl strom vysazen, Vám dáme vědět. Pokud jste si vybrali variantu adopce a dali jste k tomu souhlas, u stromu umístíme cedulku se jménem dárce.

6.     Máte podnět na jinou lokalitu pro výsadbu? Dejte nám prosím vědět, rádi se jím budeme zabývat.

Stromy k adopci

Přehled stromů v Geoportálu Prahy 6

Seznam stromů k adopci a poděkování dárcům (březen 2024)

Kontakt: stromy@praha6.cz, Alena Vondroušová, tel. 220 189 168

Související odkazy: