Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Platy a odměny ›› detail/podstránka

Platy a odměny

Zveřejnění platových poměrů dle usnesení RMČ č. 951/15 z 16.12.2015.

Měsíční odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6

Dle nařízení vlády ČR č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

uvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 6měsíční odměna
Mgr. Ondřej Kolář - starosta 93 007 Kč
Mgr. Jakub Stárek - statutární místostarosta 81 847 Kč
Mgr. Jan Lacina - místostarosta 81 847 Kč
Ing. Jiří Lála - místostarosta 81 847 Kč
Ing. Jaromír Vaculík - místostarosta 81 847 Kč
Zdeněk Hořánek - člen rady 72 545 Kč
MUDr. Marián Hošek - člen rady 72 545 Kč
Ing. Marie Kubíková - člen rady 72 545 Kč
Ing. arch. Eva Smutná - člen rady 72 545 Kč
Mgr. Petr Píša - předseda Kontrolního výboru 63 245 Kč
Ing. Zdeněk Hlinský - předseda Finančního výboru 63 245 Kč
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek - předseda Výboru pro otevřenost, média a participaci 63 245 Kč

Platové výměry k 31. 12. 2020

měsíční plat tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 dle platového výměru, nejmenovitě - uvedením funkce, jejíž měsíční plat přísluší do daného pásma, v členění po 5.000 Kč od maximální dosažené hodnoty po minimální dosaženou hodnotu

funkcerozpětí

tajemník

80 001 Kč - 85 000 Kč

vedoucí ODŽP

vedoucí EO

75 001 Kč - 80 000 Kč

vedoucí OÚR

vedoucí OV

vedoucí KT

70 001 Kč - 75 000 Kč

vedoucí OŠ

vedoucí OSV

vedoucí OVV

vedoucí OSM

vedoucí ŽO

vedoucí OSL

vedoucí OEOOD

vedoucí OKSVČ

65 001 Kč - 70 000 Kč

vedoucí PO

60 001 Kč - 65 000 Kč

vedoucí KMČ

Odměny vyplacené v období 01. 01. 2020 - 31. 12. 2020

roční součet odměn tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 za splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů, nejmenovitě - uvedením funkce, jejíž roční odměna přísluší do daného pásma, v členění po 50.000 Kč v intervalu od maximální dosažené hodnoty po minimální dosaženou hodnotu

funkcerozpětí
tajemník 500 001 Kč - 550 000 Kč
vedoucí ODŽP
vedoucí OSL 450 001 KČ - 500 000 Kč
vedoucí OŠ 350 001 Kč - 400 000 Kč
vedoucí EO
vedoucí KMČ
vedoucí OSM
vedoucí OÚR 300 001 Kč - 350 000 Kč
vedoucí OSV
vedoucí OVV
vedoucí KT 250 001 Kč - 300 000 Kč
vedoucí OEOOE
vedoucí OKSVČ 200 001 Kč - 250 000 Kč
vedoucí OV
vedoucí ŽO
vedoucí PO 50 001 Kč - 55 000 Kč

Roční součet odměn neuvolněných členů ZMČ Praha 6

Měsíční odměny pro jednotlivé funkce schváleny usnesením ZMČ Praha 6 č. 204/19 ze dne 19. 12. 2019.

neuvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 6

součet vyplacených měsíčních odměn za rok 2020 v Kč

Mgr. Bartošová Kateřina

122 772

Mgr. Bartůšek Jan

167 436

Mgr. Baxa Marek

111 624

Mgr. Bezděk Libor

178 584

MUDr. Borská Iveta

178 584

Mgr. Civínová Pavlína

167 436

Dočekal Jan

178 584

Mgr. Dušek Ondřej

122 772

Holý Jaroslav, MBA

111 624

Ing. Hoskovec Jiří

167 436

Hrůzová Barbora

178 584

Mgr. Chrást Ondřej

167 436

Kabelová Jana

178 584

Mgr. Kaňáková Martina

122 772

Mgr. Karvánek Petr

167 436

Mgr. Klepková Dominika

111 624

Bc. Klíčová Taťána

167 436

Lejčko Jan

55 812

Ing. Macháček Petr

167 436

Ing. Mejstřík Roman

65 460

MUDr. Nechvátal Antonín

111 624

Ing. Bc. Nesvadbová Simona, Ph.D.

178 584

JUDr. Mgr. Petrásek Marcel, MBA, LL.M.

122 772

Ing. arch. Polách Martin

178 584

JUDr. Pražáková Patricie

167 436

MgA. Prokop Petr

178 584

Mgr. Růžička Jiří

66 960

Mgr. Šídlo Tomáš

111 624

Ing. Šraier Vladimír, MBA

111 624

Šuvarina Vladimír

178 584

Ing. Tichá Eva

170 436

Ing. Vlach Miloš

122 772

Ing. Weber Pavel

167 436

Náhrady ušlé mzdy / ušlého výdělku 2019

roční souhrn náhrad mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce osobám samostatně výdělečně činným nebo zaměstnavatelům členů zastupitelstva, členům komisí a výborů a pracovních skupin (k 31. 12. 2020)

zastupitel MČ Praha 6

celkem

Zastupitel - zaměstnanec
Bartůšek Jan Mgr. 12 328,00 Kč
Bezděk Libor Ing. 62 454,00 Kč
Dočkal Jan 3 672,00 Kč
Nechvátal Antonín MUDr. 20 663,00 Kč
Tichá Eva Mgr. 12 913,00 Kč
Zastupitel - OSVČ  
Baxa Marek Mgr. 36 525, 00 Kč
Civínová Pavlína Mgr. 29 250,00 Kč
Dušek Ondřej Mgr. 14 625,00 Kč
Höfer Karel 4 275,00 Kč
Holý Jaroslav MBA 25 350,00 Kč
Hoskovec Jiří Ing. 25 200,00 Kč
Hrubeš Ondřej Matěj 9 225,00 Kč
Krouský Jan JUDr. 9 075,00 Kč
Lálová Petra 8 775,00 Kč
Mejstřík Roman 6 975,00 Kč
Nesvadbová Simona Ing., Bc., Ph.D. 32 701,00 Kč
Polách Martin Ing. Arch 28 125,00 Kč
Prokop Petr MgA. 37 500,00 Kč
Šídlo Tomáš Mgr. 8 850,00 Kč
Šraier Vladimír Ing. MBA 27 650,00 Kč
Šuvarina Vladimír 74 325,00 Kč
Vlach Miloš Ing. 30 000,00 Kč
Volf Michal Ing. arch. 24 225,00 Kč
Weber Pavel Ing. 47 325,00 Kč
Weitzová Lucie Mgr. 7 800,00 Kč
Zeman Václav 3 600,00 Kč

Odměny členů komisí

jednorázové odměny a peněžité dary členům - odborníkům, kteří nejsou členy ZMČ Praha 6 (Zásady pro poskytování jednorázových odměn a peněžitých darů členům - odborníkům, kteří nejsou členy ZMČ Praha 6, za jejich práci ve výborech ZMČ a komisích RMČ Praha 6 a pracovních skupinách jmenovaných RMČ Praha 6, usnesení Rady městské části ze dne 28. 11. 2007 č. 941/07), jmenovitě s uvedením přesné výše roční odměny, s tím, že v případě členství odborníků ve více výborech a komisích jde o součet odměn za všechny výbory a komise

(k 31. 12. 2019)

jméno členanávrh odměny
Aladzasová Věra 7 000,00 Kč
Bachtjanová Zdeňka, Mgr. 7 000,00 Kč
Barková Hešíková Jaroslava, Mgr. 6 000,00 Kč
Bartlová Daria 7 000,00 Kč
Barnesová Jana 1 000,00 Kč
Benda Filip, Mgr. 7 000,00 Kč
Benda Jiří 8 400,00 Kč
Beneš Jan 8 400,00 Kč
Beňo Miloslav, npor. Mgr. 2 000,00 Kč
Boháč Martin, Bc. 5 000,00 Kč
Bosák Jan 5 500,00 Kč
Bošek Čestmír, Ing. 7 000,00 Kč
Břicháčková Věra 6 000,00 Kč
Černovská Veronika, Mgr. 7 000,00 Kč
Decker Jan, Ing., CSc. 14 400,00 Kč
Douša Martin 6 000,00 Kč
Ducháčková Chotková Pavla, Mgr. 8 400,00 Kč
Dušková Michala, RNDr., Ph.D. 12 000,00 Kč
Dvorná Marie, Mgr. 5 000,00 Kč
Exnar Petr, Mgr. 13 000,00 Kč
Fafejta Martin, Ing. 8 000,00 Kč
Fiala Pavel 6 000,00 Kč
Fořtík Václav 9 600,00 Kč
Frková Jana, doc. Ing., Ph.D. 7 000,00 Kč
Grecová Marcela, Ing. 0,00 Kč
Hák Jiří, Ing. arch. 7 000,00 Kč
Hedl Pavel 6 000,00 Kč
Hereš Karel, Ing. 20 000,00 Kč
Hlávka Vladimír 7 000,00 Kč
Hlinská Barbora 0,00 Kč
Hodek Vladan, Ing. arch. 7 000,00 Kč
Höfer Karel , PhDr. 7 000,00 Kč
Holý Pavel 8 000,00 Kč
Honzák Radkin, MUDrsr., CSc. 3 000,00 Kč
Houška Tomáš 0,00 Kč
Hradecký Jiří, Mgr. 3 000,00 Kč
Hradilková Anna 7 000,00 Kč
Hrubeš Ondřej Matěj 11 000,00 Kč
Hrubešová Adéla 2 400,00 Kč
Hrůza Ivan 21 400,00 Kč
Hryzlík Pavel, Mgr. 8 000,00 Kč
Hubáček Petr 7 000,00 Kč
Hubáčková Tereza  5 600,00 Kč
Hubičková Tereza 12 000,00 Kč
Chabr Jan, Mgr. 4 500,00 Kč
Chaloupka Jaroslav 0,00 Kč
Charvát Pavel, Ing. 6 000,00 Kč
Jalloul Zuzana, PaedDr. 15 000,00 Kč
Janik Jakub, Bc. 9 600,00 Kč
Janíková Monika, PhDr. 7 000,00 Kč
Jaroš Jan, Ing. arch. 8 000,00 Kč
Javorský Pavel, Ing. 9 000,00 Kč
Jelen Marek, Mgr. 0,00 Kč
Juliš Ivan, MUDr. 7 000,00 Kč
Kaláb Jaromír, Ing. 3 600,00 Kč
Kamenický Ondřej, Ing. arch. MgA. 8 000,00 Kč
Kapičák Ivan 6 600,00 Kč
Karmelitová Pavla, Mgr. 2 000,00 Kč
Klaška Pavel, Ing. 6 600,00 Kč
Knéblová Soňa, MUDr. 4 000,00 Kč
Kodiš Tomáš, Mgr. 5 000,00 Kč
Korbel Matouš, Mgr. 6 000,00 Kč
Kořínek David, doc. Mgr. 9 000,00 Kč
Košický Patrik 6 000,00 Kč
Kousalíková Marie, Ing. 7 000,00 Kč
Kovanda Zdeněk, Bc. 7 000,00 Kč
Kozák Lukáš 7 200,00 Kč
Kozelek Vítězslav, Mgr. 14 000,00 Kč
Kraus David, Bc. et Bc. 6 000,00 Kč
Krausová Helena 15 000,00 Kč
Krouský Jan, JUDr. 13 000,00 Kč
Kšajt Pavel, Mgr. 7 000,00 Kč
Kunc Jiří, MUDr. 7 000,00 Kč
Kuneš Tomáš, Ing. 3 000,00 Kč
Lazar Stanislav 0,00 Kč
Limburský Richard 8 000,00 Kč
Mahrik Viktor 9 350,00 Kč
Machovcová Helena 26 000,00 Kč
Mandlík Tomáš 3 000,00 Kč
Martínek Jiří 7 400,00 Kč
Maříková Irena, MUDr. 15 700,00 Kč
Milich Jiří, Ing. 7 000,00 Kč
Mužík Jan, doc. Ing. 6 000,00 Kč
Nedošínský Petr, Ing. 9 000,00 Kč
Neusser Robin 5 000,00 Kč
Novák Lukáš, Ing. 13 000,00 Kč
Ornestová Hana 10 000,00 Kč
Pelák Ondřej, Mgr. 5 000,00 Kč
Petrová Dita 0 Kč
Pižl Tomáš, Bc. 6 000,00 Kč
Pojerová Marie , Ing. 8 400,00 Kč
Pokorný Lukáš , Ing. 8 000,00 Kč
Prokopová Nina, Mgr. 10 800,00 Kč
Rajniš Jiří 9 000,00 Kč
Rovenský David, kpt. Ing. 8 000,00 Kč
Řehořová Anna, Bc. 8 000,00 Kč
Sedmíková Markéta 4 000,00 Kč
Schmidl Martin 8 000,00 Kč
Schmoranz Tereza, Mgr. 6 000,00 Kč
Skalický Václav, Ing. 9 000,00 Kč
Šmilauer Bohdan, Ing. 9 000,00 Kč
Špilar Jan, Ing. 4 000,00 Kč
Splavec Jakub 6 000,00 Kč
Srp Jaroslav , Mgr., Ph.D. 6 000,00 Kč
Stanová Markéta 6 000,00 Kč
Stařecký Tomáš, Mgr. 13 000,00 Kč
Štěpková Veronika 10 400,00 Kč
Štogr Antonín 14 000,00 Kč
Šturm Karel, JUDr. 7 200,00 Kč
Suchan Martin, Mgr. 21 400,00 Kč
Svoboda Michael 8 000,00 Kč
Svoboda Stanislav, Dr. Ing. 5 000,00 Kč
Těšíková Milena, Ing. 8 000,00 Kč
Tolde Marek 0,00 Kč
Topinka Hubert, Mgr. 0,00 Kč
Truksová Barbora, Bc. 6 000,00 Kč
Truneček Jan, Ing. 6 000,00 Kč
Vacíř Jan, Ing. 8 400,00 Kč
Vašáková Renata, DiS. 4 000,00 Kč
Viktorová Zdeňka , JUDr. 4 000,00 Kč
Vlach Jan, Ing. arch. 7 000,00 Kč
Volf Michal, Ing. arch. 7 000,00 Kč
Vondrušková Marie, RNDr. 8 000,00 Kč
Vylita Jan, Ing. 2 400,00 Kč
Vylitová Romana, Mgr. 8 000,00 Kč
Weitzová Lucie, Mgr. 11 600,00 Kč
Wiesner Marek 14 000,00 Kč
Zachar Michal 12 800,00 Kč
Žák Jakub 5 000,00 Kč
Zeman Václav, Ing. 5 000,00 Kč
Žežula Štěpán, Mgr. 4 000,00 Kč
Zimmermannová Martina, Mgr. 7 000,00 Kč
Zrna Štěpán, Ing. 6 600,00 Kč
Ceman Marek, Bc. 1 000,00 Kč
Cipov Radek 4 000,00 Kč
Hrdina Petr, Ing. 3 600,00 Kč
Jalloul Wiliam 4 000,00 Kč
Jelínková Josefa, npor. Mgr. 7 000,00 Kč
Kožíšková Zora, PhDr. 4 000,00 Kč
Lálová Petra, Ing. arch 6 000,00 Kč
Pelešková Michaela 6 000,00 Kč
Rajniš Jiří 9 000,00 Kč
Reumann Pavel 8 000,00 Kč
Rosol Lukáš, Ing. 2 000,00 Kč
Soukal Petr 4 000,00 Kč
Stárek Ondřej, Ing. 8 400,00 Kč
Šorf Marek, Ing. 1 200,00 Kč
Štanc Michal, npor. Mgr. 2 000,00 Kč
Štěpánek Lukáš, Ph.D. 2 750,00 Kč
Volf Michal, Ing. arch. 7 000,00 Kč
Zvěřina Milan, Mgr. 3 000,00 Kč

Seznam zkratek z výše uvedených tabulek zde:

ikonka typu souboru application/pdf Seznam použitých zkratek [ PDF • 301kB ]

 



© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  Nastavení cookies |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/platy-odmeny ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz

Soubory cookie (nebo podobné technologie) používáme, abychom mohli přizpůsobit obsah a reklamy konkrétním uživatelům, poskytovat funkce sociálních médií a analyzovat návštěvnost našeho webu. Kliknutím na možnost „Povolit vše“ s tím souhlasíte a také souhlasíte se sdílením informací (Jaké údaje shromažďujeme) o vašem použití našeho webu, který provozujeme s našimi přidruženými společnostmi a partnery. Předvolby můžete spravovat v části Nastavení souborů cookie, svůj souhlas můžete kdykoli odvolat nebo více informací najdete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.