Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Platy a odměny ›› detail/podstránka

Platy a odměny

Zveřejnění platových poměrů dle usnesení RMČ č. 951/15 z 16.12.2015.

Měsíční odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6

Dle nařízení vlády ČR č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

uvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 6měsíční odměna
Mgr. Ondřej Kolář - starosta 84 552 Kč
Mgr. Jakub Stárek - statutární místostarosta 74 406 Kč
Mgr. Jan Lacina - místostarosta 74 406 Kč
Ing. Jiří Lála - místostarosta 74 406 Kč
Ing. Jaromír Vaculík - místostarosta 74 406 Kč
Zdeněk Hořánek - člen rady 65 950 Kč
MUDr. Marián Hošek - člen rady 65 950 Kč
Ing. Marie Kubíková - člen rady 65 950 Kč
Ing. arch. Eva Smutná - člen rady 65 950 Kč
Mgr. Petr Píša - předseda Kontrolního výboru 57 495 Kč
Ing. Zdeněk Hlinský - předseda Finančního výboru 57 495 Kč
Ing. Mgr. Oldřich Kužílek - předseda Výboru pro otevřenost, média a participaci 57 495 Kč

Platové výměry k 31. 12. 2019

měsíční plat tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 dle platového výměru, nejmenovitě - uvedením funkce, jejíž měsíční plat přísluší do daného pásma, v členění po 5.000 Kč od maximální dosažené hodnoty po minimální dosaženou hodnotu

funkcerozpětí

tajemník

70 001 Kč - 80 000 Kč

vedoucí OV

vedoucí ODŽP

vedoucí KT

70 001 Kč - 75 000 Kč

vedoucí EO

vedoucí OÚR

vedoucí OSV

vedoucí OVV

vedoucí OSM

vedoucí OSL

vedoucí PO

vedoucí OEOOD

vedoucí OŠ


65 001 Kč - 70 000 Kč

vedoucí OKSVČ

vedoucí ŽO

vedoucí KMČ

55 001 Kč - 60 000 Kč

Odměny vyplacené v období 01. 01. 2019 - 31. 12. 2019

roční součet odměn tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 za splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů, nejmenovitě - uvedením funkce, jejíž roční odměna přísluší do daného pásma, v členění po 50.000 Kč v intervalu od maximální dosažené hodnoty po minimální dosaženou hodnotu

funkcerozpětí
tajemník 450 001 Kč - 500 000 Kč
vedoucí EO 350 001 Kč - 400 000 Kč
vedoucí ODŽP
vedoucí KT 300 001 Kč - 350 000 Kč
vedoucí OÚR
vedoucí OVV
vedoucí KMČ
vedoucí OSL
vedoucí PO
vedoucí OŠ 250 001 Kč - 300 000 Kč
vedoucí OSV
vedoucí OV
vedoucí OSM
vedoucí ŽO 200 001 Kč - 250 000 Kč
vedoucí OEOOD
vedoucí OKSVČ 150 001 Kč - 200 000 Kč

Roční součet odměn neuvolněných členů ZMČ Praha 6

Měsíční odměny pro jednotlivé funkce schváleny usnesením ZMČ Praha 6 č. 564/17 ze dne 21. 12. 2017 (platné do 18. 11. 2018) a usnesením ZMČ Praha 6 č. 10/18 ze dne 19. 11. 2018.

neuvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 6součet vyplacených měsíčních odměn za rok 2019 v Kč
Mgr. Bartošová Kateřina 154 542 Kč
Mgr. Bartůšek Jan 152 208 Kč
Mgr. Baxa Marek 103 053 Kč
Mgr. Bezděk Libor 162 348 Kč
MUDr. Borská Iveta 162 348 Kč
Mgr. Civínová Pavlína 152 208 Kč
Dočekal Jan 162 348 Kč
Mgr. Dušek Ondřej 111 612 Kč
Holý Jaroslav, MBA 103 053 Kč
Ing. Hoskovec Jiří 152 208 Kč
Hrůzová Barbora 142 759 Kč
Mgr. Chrást Ondřej 152 208 Kč
Kabelová Jana 162 348 Kč
Mgr. Kaňáková Martina 157 732 Kč
Mgr. Karvánek Petr 152 208 Kč
Mgr. Klepková Dominika 60 327 Kč
Bc. Klíčová Taťána 152 208 Kč
Lejčko Jan 28 187 Kč
Ing. Macháček Petr 152 208 Kč
Ing. Mejstřík Roman 152 208 Kč
MUDr. Nechvátal Antonín 101 472 Kč
Ing. Bc. Nesvadbová Simona, Ph.D. 162 348 Kč
JUDr. Mgr. Petrásek Marcel, MBA, LL.M. 153 752 Kč
Ing. arch. Polách Martin 162 348 Kč
JUDr. Pražáková Patricie 152 208 Kč
MgA. Prokop Petr 162 348 Kč
Mgr. Růžička Jiří 60 876 Kč
Mgr. Šídlo Tomáš 101 472 Kč
Ing. Šraier Vladimír, MBA 101 472 Kč
Šuvarina Vladimír 163 929 Kč
Ing. Tichá Eva 152 208 Kč
Ing. Vlach Miloš 133 065 Kč
Ing. Weber Pavel 153 789 Kč

Náhrady ušlé mzdy / ušlého výdělku 2019

roční souhrn náhrad mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce osobám samostatně výdělečně činným nebo zaměstnavatelům členů zastupitelstva, členům komisí a výborů a pracovních skupin (k 31. 12. 2019)

zastupitel MČ Praha 6

celkem

Baxa Marek Mgr. 50 700 Kč
Civínová Pavlína Mgr. 33 150 Kč
Dušek Ondřej Mgr. 10 050 Kč
Höfer Karel 3 600 Kč
Holý Jaroslav MBA 7 350 Kč
Hoskovec Jiří Ing. 15 975 Kč
Hrubeš Ondřej Matěj 6 600 Kč
Chrást Ondřej Mgr. 16 950 Kč
Kaňáková Martina Mgr. 16 575 Kč
Kraus David 1 800 Kč
Krausová Helena 9 525 Kč
Krouský Jan JUDr. 14 250 Kč
Kuneš Tomáš 1 575 Kč
Lálová Petra 2 250 Kč
Mejstřík Roman 23 350 Kč
Nesvadbová Simona Ing., Bc., Ph.D. 32 000 Kč
Polách Martin Ing. Arch 28 200 Kč
Prokop Petr MgA. 9 150 Kč
Šídlo Tomáš Mgr. 20 475 Kč
Šraier Vladimír Ing. MBA 26 775 Kč
Šuvarina Vladimír 64 050 Kč
Tichá Eva Ing. 22 000 Kč
Vlach Miloš Ing. 30 525 Kč
Weber Pavel Ing. 33 492 Kč
Weitzová Lucie Mgr. 4 650 Kč
Zeman Václav 3 600 Kč

Odměny členů komisí

jednorázové odměny a peněžité dary členům - odborníkům, kteří nejsou členy ZMČ Praha 6 (Zásady pro poskytování jednorázových odměn a peněžitých darů členům - odborníkům, kteří nejsou členy ZMČ Praha 6, za jejich práci ve výborech ZMČ a komisích RMČ Praha 6 a pracovních skupinách jmenovaných RMČ Praha 6, usnesení Rady městské části ze dne 28. 11. 2007 č. 941/07), jmenovitě s uvedením přesné výše roční odměny, s tím, že v případě členství odborníků ve více výborech a komisích jde o součet odměn za všechny výbory a komise

(k 31. 12. 2019)

jméno členanávrh odměny
Aladzasová Věra 5 000,00 Kč
Bachtjanová Zdeňka, Mgr. 5 000,00 Kč
Barková Hešíková Jaroslava, Mgr. 4 800,00 Kč
Bartlová Daria 6 000,00 Kč
Benda Filip, Mgr. 6 000,00 Kč
Benda Jiří 6 000,00 Kč
Beneš Jan 6 000,00 Kč
Beňo Miloslav, npor. Mgr. 4 000,00 Kč
Boháč Martin, Bc. 6 000,00 Kč
Bosák Jan 3 800,00 Kč
Bošek Čestmír, Ing. 5 000,00 Kč
Brabcová Karolína, Mgr. - Kč
Břicháčková Věra 5 000,00 Kč
Černovská Veronika, Mgr. 6 100,00 Kč
Decker Jan, Ing., CSc. 11 400,00 Kč
Douša Martin 6 000,00 Kč
Drešlová Markéta, Ing. et Ing. 3 000,00 Kč
Ducháčková Chotková Pavla, Mgr. 4 500,00 Kč
Dušková Michala, RNDr., Ph.D. 6 000,00 Kč
Dvorná Marie, Mgr. 4 800,00 Kč
Exnar Petr, Mgr. 15 000,00 Kč
Fafejta Martin, Ing. 8 000,00 Kč
Fiala Pavel 6 000,00 Kč
Fořtík Václav 6 000,00 Kč
Frková Jana, doc. Ing., Ph.D. 6 000,00 Kč
Grecová Marcela, Ing. 3 000,00 Kč
Hák Jiří, Ing. arch. 6 000,00 Kč
Hedl Pavel 5 000,00 Kč
Hereš Karel, Ing. 9 600,00 Kč
Hlávka Vladimír 3 800,00 Kč
Hlinská Barbora 3 000,00 Kč
Hodek Vladan, Ing. arch. 6 000,00 Kč
Höfer Karel , PhDr. 6 000,00 Kč
Holý Pavel 6 000,00 Kč
Honzák Radkin, MUDrsr., CSc. 4 000,00 Kč
Houška Tomáš 1 200,00 Kč
Hradecký Jiří, Mgr. 3 000,00 Kč
Hradilková Anna 4 000,00 Kč
Hrubeš Ondřej Matěj 12 000,00 Kč
Hrubešová Adéla 1 200,00 Kč
Hrůza Ivan 16 800,00 Kč
Hryzlík Pavel, Mgr. 7 000,00 Kč
Hubáček Petr 4 000,00 Kč
Hubáčková Tereza 6 200,00 Kč
Hubičková Tereza 6 000,00 Kč
Chabr Jan, Mgr. 2 750,00 Kč
Chaloupka Jaroslav 4 000,00 Kč
Charvát Pavel, Ing. 5 000,00 Kč
Jalloul Zuzana, PaedDr. 7 000,00 Kč
Janik Jakub, Bc. 4 800,00 Kč
Janíková Monika, PhDr. 1 000,00 Kč
Jaroš Jan, Ing. arch. 5 000,00 Kč
Javorský Pavel, Ing. 4 000,00 Kč
Jelen Marek, Mgr. 1 000,00 Kč
Juliš Ivan, MUDr. 3 000,00 Kč
Kaláb Jaromír, Ing. 7 000,00 Kč
Kamenický Ondřej, Ing. arch. MgA. 5 000,00 Kč
Kapičák Ivan 2 800,00 Kč
Karmelitová Pavla, Mgr. 2 000,00 Kč
Klaška Pavel, Ing. 8 000,00 Kč
Knéblová Soňa, MUDr. 3 000,00 Kč
Kodiš Tomáš, Mgr. 6 000,00 Kč
Korbel Matouš, Mgr. 3 800,00 Kč
Kořínek David, doc. Mgr. 6 000,00 Kč
Košický Patrik 5 000,00 Kč
Kousalíková Marie, Ing. 5 000,00 Kč
Kovanda Zdeněk, Bc. 4 000,00 Kč
Kozák Lukáš 7 200,00 Kč
Kozelek Vítězslav, Mgr. 9 400,00 Kč
Kraus David, Bc. et Bc. 5 000,00 Kč
Krausová Helena 11 000,00 Kč
Krouský Jan, JUDr. 11 200,00 Kč
Kšajt Pavel, Mgr. 6 000,00 Kč
Kunc Jiří, MUDr. 6 000,00 Kč
Kuneš Tomáš, Ing. 4 000,00 Kč
Lazar Stanislav 9 600,00 Kč
Lejčko Jan 4 000,00 Kč
Limburský Richard 5 800,00 Kč
Mahrik Viktor 1 800,00 Kč
Machovcová Helena 13 000,00 Kč
Mandlík Tomáš 4 000,00 Kč
Martínek Jiří 8 000,00 Kč
Maříková Irena, MUDr. 13 300,00 Kč
Mikláš Martin - Kč
Milich Jiří, Ing. 6 000,00 Kč
Mužík Jan, doc. Ing. 5 000,00 Kč
Nedošínský Petr, Ing. 8 500,00 Kč
Neusser Robin 5 000,00 Kč
Novák Lukáš, Ing. 13 000,00 Kč
Ornestová Hana 6 000,00 Kč
Pelák Ondřej, Mgr. 4 000,00 Kč
Petrová Dita - Kč
Pižl Tomáš, Bc. 6 000,00 Kč
Pojerová Marie , Ing. 9 000,00 Kč
Pokorný Lukáš , Ing. 6 000,00 Kč
Prokopová Nina, Mgr. 10 200,00 Kč
Prommer Karel, plk. Mgr. 5 000,00 Kč
Ptáček David 3 000,00 Kč
Rajniš Jiří 7 000,00 Kč
Rovenský David, kpt. Ing. 5 000,00 Kč
Řehořová Anna, Bc. 5 400,00 Kč
Sedmíková Markéta 4 000,00 Kč
Schmidl Martin 6 000,00 Kč
Schmoranz Tereza, Mgr. 5 500,00 Kč
Skalický Václav, Ing. 5 000,00 Kč
Šmilauer Bohdan, Ing. 8 000,00 Kč
Špilar Jan, Ing. 6 000,00 Kč
Splavec Jakub 6 000,00 Kč
Srp Jaroslav , Mgr., Ph.D. 5 000,00 Kč
Stanová Markéta 6 000,00 Kč
Stařecký Tomáš, Mgr. 15 800,00 Kč
Štěpková Veronika 8 000,00 Kč
Štogr Antonín 12 000,00 Kč
Šturm Karel, JUDr. 6 000,00 Kč
Suchan Martin, Mgr. 12 500,00 Kč
Svoboda Michael 6 000,00 Kč
Svoboda Stanislav, Dr. Ing. 4 000,00 Kč
Těšíková Milena, Ing. 4 000,00 Kč
Tolde Marek 4 000,00 Kč
Topinka Hubert, Mgr. 1 200,00 Kč
Truksová Barbora, Bc. 3 000,00 Kč
Truneček Jan, Ing. 6 000,00 Kč
Vacíř Jan, Ing. 6 000,00 Kč
Vašáková Renata, DiS. 3 000,00 Kč
Viktorová Zdeňka , JUDr. 4 000,00 Kč
Vlach Jan, Ing. arch. 6 000,00 Kč
Volf Michal, Ing. arch. 5 000,00 Kč
Vondrušková Marie, RNDr. 6 000,00 Kč
Vylita Jan, Ing. 3 600,00 Kč
Vylitová Romana, Mgr. 5 000,00 Kč
Weitzová Lucie, Mgr. 8 600,00 Kč
Wiesner Marek 12 000,00 Kč
Zachar Michal 7 000,00 Kč
Žák Jakub 5 000,00 Kč
Zeman Václav, Ing. 3 500,00 Kč
Žežula Štěpán, Mgr. 7 000,00 Kč
Zimmermannová Martina, Mgr. 6 000,00 Kč
Zrna Štěpán, Ing. 8 800,00 Kč

Seznam zkratek z výše uvedených tabulek zde:

ikonka typu souboru application/pdf Seznam zkratek [ PDF • 132kB ]

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/platy-odmeny ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz