Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Platy a odměny ›› detail/podstránka

Platy a odměny

Zveřejnění platových poměrů dle usnesení RMČ č. 951/15 z 16.12.2015.

Měsíční odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6 

Dle nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev ve znění p.p.

uvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 6 měsíční odměna
Mgr. Ondřej Kolář - starosta 75 208 Kč
Mgr. Jan Lacina - zástupce starosty 66 336 Kč
Ing. arch. Martin Polách - zástupce starosty 66 336 Kč
Ing. arch. Eva Smutná - zástupce starosty 66 336 Kč
Ing. Milena Hanušová - člen rady Ing. Jaromír Vaculík - zástupce starosty 66 336 Kč
Ing. Roman Mejstřík  - člen rady 58 043 Kč
Ing. Milena Hanušová - člen rady 58 043 Kč
MUDr. Marián Hošek - předseda Komise pro sociální a zdravotní problematiku 51 441 Kč
Ing. René Pekárek, CSc. - předseda Kontrolního výboru 51 441 Kč

Platové výměry k 31.12.2017

měsíční plat tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 dle platového výměru, nejmenovitě - uvedením funkce, jejíž měsíční plat přísluší do daného pásma, v členění po 5.000 Kč od maximální dosažené hodnoty po minimální dosaženou hodnotu

funkcerozpětí

tajemník

70 001 Kč - 75 000 Kč

vedoucí OV

vedoucí ODŽP

vedoucí EO

65 001 Kč - 70 000 Kč

vedoucí KA

vedoucí OSV

vedoucí KT

60 001 Kč - 65 000 Kč

vedoucí OŠKS

vedoucí OSM

vedoucí ŽO

vedoucí OEOOD

vedoucí OVV

55 001 Kč - 60 000 Kč

vedoucí OSL

vedoucí PO

Odměny vyplacené v období 01.01.2017 - 31.12.2017

roční součet odměn tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 za splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů, nejmenovitě - uvedením funkce, jejíž roční odměna přísluší do daného pásma, v členění po 50.000 Kč v intervalu od maximální dosažené hodnoty po minimální dosaženou hodnotu

funkcerozpětí
tajemník 350 001 Kč - 400 000 Kč
vedoucí ŽO 300 001 Kč - 350 000 Kč
vedoucí EO250 001 Kč - 300 000 Kč

vedoucí OVV
vedoucí OSM
vedoucí ODŽP
vedoucí KT

 

200 001 Kč - 250 000 Kč

vedoucí OŠKS
vedoucí OSVL
vedoucí OSL
vedoucí KA

150 001 Kč - 200 000 Kč

vedoucí OV
vedoucí OEOOD
vedoucí PO (od 15.10.2017) 50 001 Kč - 100 000 Kč

Roční součet odměn neuvolněných členů ZMČ Praha 6

Měsíční odměny pro jednotlivé funkce schváleny usnesením ZMČ Praha 6 č. 388/16 ze dne 16.12.2016.

neuvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 6součet odměn
PhDr. Balabán Miloš, Ph.D. 39 384 Kč
Mgr. Bartůšek Jan 39 384 Kč
Mgr. Baxa Marek 39 384 Kč
Benda Jiří 31 524 Kč
Mgr. Bezděk Libor 49 212 Kč
MUDr. Borská Iveta 39 384 Kč
Mgr. Brabcová Karolína 31 524 Kč
PhDr. Briardová Helena 39 384 Kč
Ing. Dolejš Jiří 31 524 Kč
Mgr. Ducháčková Chotková Pavla 31 524 Kč
Bc. Holeček Jiří 19 107 Kč
Hořánek Zdeněk 49 212 Kč
Hrubeš Ondřej Matěj 31 524 Kč
doc. RNDr. Hruška Jakub, CSc. 39 384 Kč
JUDr. Hrůza Ivan 31 524 Kč
Bc. Chabr Jan 31 524 Kč
Bc. Klíčová Taťána 31 524 Kč
Králík Evžen 16 884 Kč
Ing. Kubíková Marie 22 067 Kč
Ing. Mgr. Kužílek Odřich 39 384 Kč
Ing. Lála Jiří 31 524 Kč
MUDr. Nechvátal Antonín 31 524 Kč
Ing. Bc. Nesvatbová Simona, PhD. 39 699 Kč
Mgr. Píša Petr 31 524 Kč
Ing. Pojerová Marie 39 384 Kč
JUDr. Pražáková Patricie 31 524 Kč
MgA. Prokop Petr 9 107 Kč
Růžička Jiří 39 384 Kč
Mgr. Sládek Jan 31 524 Kč
Mgr. Stárek Jakub 31 524 Kč
JUDr. Stupčuk Štěpán 31 524 Kč
Ing. Šraier Vladimír, MBA 31 524 Kč
Tolde Marek 31 524 Kč
Mgr. Válová Lucie 31 524 Kč
Mgr. Weitzová Lucie 31 524 Kč
MUDr. Žižka Zdeněk 39 384 Kč

Náhrady ušlé mzdy / ušlého výdělku 2017

roční souhrn náhrad mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce osobám samostatně výdělečně činným nebo zaměstnavatelům členů zastupitelstva, členům komisí a výborů a pracovních skupin (k 31.12. 2017)

zastupitel MČ Praha 6zaměstnavatel

celkem

Bartušek Jan Mgr. Základní škola Norbertov 10 829,00 Kč
Bezděk Libor Ing. Mgr. Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy 216 045,00 Kč
Borská Iveta MUDr. Nemocnice Na Františku 3 490,00 Kč
Ducháčková Chotková Pavla, Mgr. Malostranská základní škola 3 879,00 Kč
Nechvátal Antonín MUDr. Fakultní nemocnice v Motole 11 055,00 Kč
Píša Petr Mgr. Ústav pro českou literaturu 21 142,00 Kč
Stárek Jakub Mgr. Exekutorský úřad Praha 6 35 453,10 Kč
Balatka Ondřej   4 350,00 Kč
Brabcová Karolína Mgr.   19 200,00 Kč
Drbout Michal Bc.   5 025,00 Kč
Höfer Karel   6 000,00Kč
Hořánek Zdeněk   310 200,00 Kč
Hrubeš Ondřej Matěj   31 950,00 Kč
Kraus David   1 200,00 Kč
Krouský Jan JUDr.   5 400,00 Kč
Kužílek Oldřich Ing., Mgr.   41 175,00 Kč
Lála Jiří Ing.   39 900,00 Kč
Nesvadbová Simona Ing., Bc., Ph.D.   31 221,00 Kč
Šraier Vladimír Ing. MBA   26 700,00 Kč
Šuvarina Vladimír    3 900,00 Kč
Tolde Marek   77 925,00 Kč
Weitzová Lucie Mgr.   19 800,00 Kč
Zrna Štěpán   6 900,00 Kč

Odměny členů komisí

jednorázové odměny a peněžité dary členům - odborníkům, kteří nejsou členy ZMČ Praha 6 (Zásady pro poskytování jednorázových odměn a peněžitých darů členům - odborníkům, kteří nejsou členy ZMČ Praha 6, za jejich práci ve výborech ZMČ a komisích RMČ Praha 6 a pracovních skupinách jmenovaných RMČ Praha 6, usnesení Rady městské části ze dne 28.11.2007 č. 941/07), jmenovitě s uvedením přesné výše roční odměny, s tím, že v případě členství odborníků ve více výborech a komisích jde o součet odměn za všechny výbory a komise

(k 31.12. 2016)

jméno členacelkemnávrh darukomisenávrh darukomisenávrh odměnyvýbor
Ing. Milena Těšíková 7 000 Kč 7 000 Kč DIK        
Hana Ornestová 9 000 Kč 9 000 Kč DIK        
Michaela Suchánková 11 000 Kč 11 000 Kč DIK        
PaeDr. Vladimíra Rattayová 8 000 Kč 8 000Kč DIK        
Ing. Stanislav Hejduk 5 000 Kč 5 000 Kč DIK        
Jolana Mokrá 7 000 Kč 7 000 Kč DIK        
Mgr. Ondřej Pelák 6 500 Kč 6 500 Kč KSVA        
Ing. Zdeněk Kubáněk, CSc. 21 300 Kč 21 300 Kč KSVA 10 000 Kč KOR    
Štěpán Zrna 13 850 Kč 4 850 Kč KSVA 9 000 Kč KBP    
Jan Watzl 9 700 Kč 9 700 Kč KSVA        
Karel Hofer 11 300 Kč 11 300 Kč KSVA        
Ing. Vladimír Střelec 1 650 Kč 1 650 Kč KSVA        
Tomáš Mandlík 4 850 Kč 4 850 Kč KSVA        
Ing. Andor Šándor 5 600 Kč 5 600 Kč BK        
Ing. Petr Bučil 6 300 Kč 6 300 Kč BK        
David Kraus 8 800 Kč 8 800 Kč BK        
Ing. Zdeněk Hlinský 10 000 Kč 10 000 Kč BK        
Bc. Filip Schneider 3 800 Kč 3 800 Kč BK        
Ing. Zdeněk Kovanda, DiS. 11 300 Kč 11 300 Kč BK        
plk. Mgr. Karel Prommer 11 300 Kč 11 300 Kč BK        
npor. Mgr. Miloslav Beňo 11 300 Kč 11 300 Kč BK        
JUDr. Jan Krouský 13 600 Kč         13 600 Kč KV
Ing. Radim Menšík 3 500 Kč         3 500 Kč KV
Ing. Pavel Javorský 3 400 Kč         3 400 Kč KV
David Ptáček 20 600 Kč   KMP 8 100 Kč KŽP 12 500 Kč KV
Ing. René Raudnitz 12 500 Kč         12 500 Kč KV
Filip Schneider 13 500 Kč         13 500 Kč KV
Ing. Michael Trnka 6 800 Kč 6 800 Kč DK        
Ing. Jan Truneček 11 300 Kč 11 300 Kč DK        
Ing. Lukáš Novák 19 900 Kč 10 200 Kč DK 9 700 Kč KSR    
Ing. Zora Šachlová 10 200 Kč 10 200 Kč DK        
Vladimír Šuvarina 20 150 Kč 11 300 Kč DK     11 000 Kč VKM
Aleš Hráblo 2 300 Kč 2 300 Kč DK        
Veronika Hyblerová Trachtová 2 300 Kč 2 300 Kč DK        
Ing. Petr Nedošínský 9 050 Kč 9 050 Kč DK        
Ing. Martin Fafejta 6 800 Kč 6 800 Kč DK        
Ing. Michal Vopelka 2 300 Kč 2 300 Kč DK        
kpp. Ing. David Roveneský 9 050 Kč 9 050 Kč DK        
Daria Bartlová  11 300 Kč 11 300 Kč KSBO        
Bc. Šimon Hlinovský 2 100 Kč 2 100 Kč KSBO        
Jiří Horálek 5 150 Kč 5 150 Kč KSBO        
Ing. Kateřina Chalupová 3 100 Kč 3 100 Kč KSBO        
Mgr. et Mgr. Václav Klepš 3 100 Kč 3 100 Kč KSBO        
JUDr. Bedřiška Kopoldová 11 300 Kč 11 300 Kč KSBO        
Anna Řehořová 9 250 Kč 9 250 Kč KSBO        
Václav Zeman 8 250 Kč 8 250 Kč KSBO        
Mgr. Štěpán Žežula 8 250 Kč 8 250 Kč KSBO        
Michaela Veselá  5 150 Kč 5 150 Kč KSBO        
MBA. Jaroslav Holý 20 350 Kč 11 300 Kč KUK     9 050 Kč VKM
Ing. Milan Chadima 6 800 Kč 6 800 Kč KUK        
MgA. Petr Prokop 2 300 Kč 2 300 Kč KUK        
Mgr. Jakub Štědroň 22 300 Kč 11 300 Kč KUK 11 000 Kč KSZP    
Ing. Marie Kubíková 4 550 Kč 4 550 Kč KUK        
Mgr.  MgA. Jiří Rajniš 11 300 Kč 11 300 Kč KUK        
Plk. PhDr. Eduard Stehlík, MBA 1 500 Kč 1 500 Kč KUK        
Pavel Holý 11 300 Kč 11 300 Kč KUK        
Mgr. Ondřej Dušek 28 800 Kč 11 300 Kč KUK 8 800 Kč KMP  8 700 Kč  FV
Marek Wiesner 21 600 Kč 9 000 Kč KSZP 12 600 Kč KZ6    
Mgr. Růžena Hlavičková 5 000 Kč 5 000 Kč KSZP        
Mgr. Andrej Bárdoš 18 000 Kč 10 000 Kč KSZP 10 000 Kč KBP    
MUDr. Luděk Fiala 11 000 Kč 11 000 Kč KSZP        
PaeDr. Zuzana Jalloul 11 000 Kč 11 000 Kč KSZP        
Martin Ratkoš 9 000 Kč 9 000 Kč KSZP        
Marie Kousalíková 11 150 Kč 1 250 Kč KMP        
Ivan Kapičák 8 800 Kč 8 800 Kč KMP        
Tomáš Stařecký 10 050 Kč 10 050 Kč KMP        
Matěj Turek 1 250 Kč 1 250 Kč KMP        
Ing. Pavel Weber 12 600 Kč 12 600 Kč KOR        
Matěj Grödl 4 300 Kč 4 300 Kč KOR        
Mgr. Marek Jelen 8 500 Kč 8 500 Kč KOR        
Pavel Klenovec 11 300 Kč 11 300 Kč KOR        
Ing. Tomáš Kuneš 1 500 Kč 1 500 Kč KOR        
Václav Kožený 5 700 Kč 5 700 Kč KOR        
Jan Řežábek  1 500 Kč 1 500 Kč KOR        
Ing. Václav Skalický 8 500 Kč 8 500 Kč KOR        
JUDr. Lucie Hamanová 2 900 Kč 2 900 Kč KOR        
Mgr. Petr Exnar 22 800 Kč 22 800 Kč KSR  10 200 Kč  DK    
Jaromír Plíšek 11 300 Kč 11 300 Kč KSR        
Ing. arch. Ivan Lejčar 9 700 Kč 9 700 Kč KSR        
Ing. arch. Petr Preininger 8 100 Kč 8 100 Kč KSR        
JUDr. Ondřej Tošner, Ph.D. 11 300  Kč 11 300 Kč KSR        
Jakub Goldmann 9 050 Kč         9 050 Kč VKM
Dominika Klepková 10 200 Kč         10 200 Kč VKM
Mgr. Jaroslav Poláček 5 650 Kč         5 650 Kč VKM
Mgr. Vlastimil Ježek 6 800 Kč         6 800 Kč VKM
Věra Břicháčková 12 600 Kč 12 600 Kč KSPOD        
JUDr. Zdeňka Viktorová 11 300 Kč 11 300 Kč KSPOD        
PhDr. Monika Janíková 11 300 Kč 11 300 Kč KDPOD        
Mgr. Martina Kryšpínová 22 150 Kč 11 000 Kč KSPOD 11 150 Kč KZ6    
MUDr. Soňa Knéblová 11 000 Kč 11 000 Kč KDPOD        
Mgr. Pavel Kšajt 11 300 Kč 11 300 Kč KSPOD        
Bc. Karel Čermák /OŠKS/ 11 300 Kč  11 300 Kč KSPOD        
Renata Vašáková, DiS. 11 300 Kč 11 300 Kč KSPOD        
Pavla Karmelitová 11 150 Kč 11 150 Kč KZ6        
Mgr. Jaroslav Břeň 11 000 Kč 11 000 Kč KZ6        
Bc. Matouš Korbel 11 300 Kč 11 300 Kč KZ6        
Marek Sofr 11 300 Kč 11 300 Kč KZ6        
Pavel Hedl 11 300 Kč 11 300 Kč KZ6        
Mgr. Marie Dvorná 11 300 Kč  11 300 Kč KZ6        
MUDr. Petr Lesný 11 000 Kč 11 000 Kč KZ6        
Lenka Chmelařová 11 300 Kč  11 300 Kč KZ6        
Ing.  Romana Bocková 10 800 Kč 10 800 Kč KŽP        
Česlav Černý 11 300 Kč 11 300 Kč KŽP        
Ing. Hana Kříženecká 11 300 Kč  11 300 Kč KŽP        
Ing. arch. Pavel Malina  6 500 Kč  6 500 Kč KŽP        
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. 6 500 Kč 6 500 Kč KŽP        
Mgr. Filip Oulehle, Ph.D. 8 100 Kč  8 100 Kč KŽP        
Ing. Jaroslava Trnková, CSc. 9 700 Kč 9 700 Kč KŽP        
Ing. Jarmila Vohradská 10 000 Kč  10 00 Kč KBP        
Ing. Čestmír Bošek 12 600 Kč 12 600 Kč KBP        
Ing. Jan Šafr 8 000 Kč 8 000 Kč KBP        
RNDr. Marie Vondrušková 9 000 Kč 9 000 Kč KBP        
Mgr. Tereza Vlasáková 9 000 Kč 9 000 Kč KBP        
Ing. Jiří Gans 10 000 Kč 10 000 Kč KBP        
Ing. arch. Karel Mrázek 7 950 Kč 7 950 Kč KÚR        
Ing. arch. Jan Jaroš 10 200 Kč 10 200 Kč KÚR        
Ing. Markéta Kohoutová  7 950 Kč  7 950 Kč KÚR        
Ing. Jiří Škvor 1 150 Kč  1 150 Kč KÚR        
Ing. akad. Arch. Jiří Hák 6 800 Kč 6 800 Kč KÚR        
Ing. arch. Vladan Hodek 10 200 Kč 10 200 Kč KÚR        
Ing. arch. Jan Auerbach 4 550 Kč 4 550 Kč KÚR        
Ing. Arch. Martin Krise, CSc. 9 050 Kč 9 050 Kč KÚR        
Mgr. Tomáš Šídlo 9 900 Kč   KÚR       9 900 Kč  FV
Bc. Michal Drbout 13 600 Kč          13 600 Kč  FV
Ing. Antonín Gold 11 200 Kč          11 200Kč  FV
Ing. Petr Macháček 13 600 Kč          13 600 Kč  FV
Ing. Mgr. Ondřej Škorpil, MBA 7 400 Kč          7 400 Kč  FV
Jan Vacíř 11 200 Kč          11 200 Kč  FV
Mgr. Petr Karvánek 19 000 Kč 10 000 Kč KVV  9 000 Kč  KBP    
Miroslav Šoukal 7 000 Kč 7 000 Kč KVV        
Ing. Petr Pavlík, Ph.D 9 000 Kč 9 000 Kč KVV        
doc. Ing. Vladimír Dufek 10 000 Kč 10 000 Kč KVV        
Mgr. Ondřej Bárta 4 500 Kč 4 500 Kč KVV        
Ing. Josef Strach 4 500 Kč 4 500 Kč KVV        
Veronika Ryvolová 11 000 Kč 11 000 Kč KVV        
  1 310 450 Kč 1 008 800 Kč   107 550 Kč   194 100 Kč  
    1 116 350 Kč       194 100 Kč  
celkem     1 310 450 Kč

 

Seznam zkratek z výše uvedených tabulek zde:

ikonka typu souboru application/pdf Seznam zkratek [ PDF • 132kB ]© 2018 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/platy-odmeny ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz