Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Platy a odměny

Zveřejnění platových poměrů dle usnesení RMČ č. 951/15 ze dne 16.12.2015

Měsíční odměny uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 6 

Dle nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům.

uvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 6 měsíční odměna
Mgr. Ondřej Kolář - starosta 72 263 Kč
Mgr. Jan Lacina - zástupce starosty 63 713 Kč
Ing. arch. Martin Polách - zástupce starosty 63 713 Kč
Ing. arch. Eva Smutná - zástupce starosty 63 713 Kč
Ing. Milena Hanušová - člen rady 55 719 Kč
Ing. Roman Mejstřík  - člen rady 55 719 Kč
Ing. Jaromír Vaculík - zástupce starosty (od 27.11.2015) 63 713 Kč
MUDr. Marián Hošek - předseda Komise pro sociální a zdravotní problematiku 49 294 Kč
Ing. René Pekárek, CSc. - předseda Kontrolního výboru (od 27.11.2015) 49 294Kč

Platové výměry k 31.12.2016

měsíční plat tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 dle platového výměru, nejmenovitě - uvedením funkce, jejíž měsíční plat přísluší do daného pásma, v členění po 5.000 Kč od maximální dosažené hodnoty po minimální dosaženou hodnotu

funkcerozpětí

tajemník

65 001 Kč - 70 000 Kč

vedoucí EO

vedoucí KMČ

vedoucí ODŽP

vedoucí OV

vedoucí KA

60 001 Kč - 65 000 Kč

 

vedoucí PO

vedoucí OEOOD

vedoucí OSM

vedoucí OSV

vedoucí KT

55 001 Kč - 60 000 Kč

vedoucí OŠKS

vedoucí OVV

vedoucí ŽO

vedoucí OSL

50 001 Kč - 50 000 Kč

Odměny vyplacené v období 01.01.2016 - 31.12.2016

roční součet odměn tajemníka a vedoucích odborů Úřadu městské části Praha 6 za splnění mimořádných nebo zvlášť významných úkolů, nejmenovitě - uvedením funkce, jejíž roční odměna přísluší do daného pásma, v členění po 50.000 Kč v intervalu od maximální dosažené hodnoty po minimální dosaženou hodnotu

funkcerozpětí
tajemník 350 001 Kč - 400 000 Kč
vedoucí ODŽP 300 001 Kč - 350 000 Kč
vedoucí OŠKS 250 001 Kč - 300 000 Kč
vedoucí EO (od 01.05.2016)200 001 Kč - 250 000 Kč

vedoucí PO
vedoucí KA
vedoucí OSM
vedoucí OSV

 

150 001 Kč - 200 000 Kč

vedoucí ŽO
vedoucí OEOOD
vedoucí OSL
vedoucí KT
vedoucí OV
vedoucí KMČ

100 001 Kč - 150 000 Kč

vedoucí OVV (od 01.05.2016)

Roční součet odměn neuvolněných členů ZMČ Praha 6

Měsíční odměny pro jednotlivé funkce schváleny usnesením ZMČ Praha 6 č. 96/15 ze dne 24.04.2015 (do 29.02.016) a usnesením ZMČ č. 242/16 ze dne 18.02.2016 (od 01.03.2016).

neuvolnění členové Zastupitelstva MČ Praha 6součet odměn
PhDr. Balabán Miloš, Ph.D. 37 688 Kč
PhDr. Balatka Ondřej 30 166 Kč
Mgr. Bartůšek Jan 37 688 Kč
Mgr. Baxa Marek 37 688 Kč
Benda Jiří 30 166Kč
Mgr. Bezděk Libor 47 098 Kč
MUDr. Borská Iveta 37 688 Kč
Mgr. Brabcová Karolína 30 166 Kč
PhDr. Briardová Helena 37 688 Kč
Ing. Dolejš Jiří 30 166 Kč
Mgr. Ducháčková Chotková Pavla 30 166 Kč
Bc. Holeček Jiří 30 166 Kč
Hořánek Zdeněk 47 098 Kč
Hrubeš Ondřej Matěj 5 949 Kč
doc. RNDr. Hruška Jakub, CSc. 37 688 Kč
JUDr. Hrůza Ivan 30 166 Kč
Bc. Chabr Jan 3 116 Kč
Bc. Klíčová Taťána 30 166 Kč
Králík Evžen 16 158 Kč
Ing. Mgr. Kužílek Odřich 37 688 Kč
Ing. Lála Jiří 30 166 Kč
MUDr. Nechvátal Antonín 30 166 Kč
Ing. Bc. Nesvatbová Simona, PhD. 11 712 Kč
Mgr. Píša Petr 15 746 Kč
Ing. Pojerová Marie 37 688 Kč
JUDr. Pražáková Patricie 30 166 Kč
Růžička Jiří 37 688 Kč
Mgr. Sládek Jan 30 166 Kč
Mgr. Stárek Jakub 30 166 Kč
JUDr. Stupčuk Štěpán 30 166 Kč
Šabach Petr 16 158 Kč
Ing. Šraier Vladimír, MBA 30 166 Kč
Tolde Marek 30 166 Kč
Mgr. Válová Lucie 30 166 Kč
Mgr. Weitzová Lucie 30 166 Kč
MUDr. Žižka Zdeněk 37 688 Kč

Náhrady ušlé mzdy / ušlého výdělku 2016

roční souhrn náhrad mzdy nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce osobám samostatně výdělečně činným nebo zaměstnavatelům členů zastupitelstva, členům komisí a výborů a pracovních skupin (k 31.12. 2016)

zastupitel MČ Praha 6zaměstnavatel

náhrada mzdy

zaměstnavateli

 

náhrada pov.

pojistného

zaměstnavateli

celkem

Bartušek Jan Mgr. Základní škola Norbertov  5 748,00 Kč  1 954,00 Kč 7 702,00 Kč
Bezděk Libor Ing. Mgr. Dům dětí a mládeže hl. m. Prahy 169 490,00 Kč  57 628,00 Kč 227 118,00 Kč
Borská Iveta MUDr. Nemocnice Na Františku  6 312,00 Kč 2 149,00 Kč 8 461,00 Kč
Kolínská Petra Mgr. Státní fond životního prostředí  10 466,00 Kč  3 560,00 Kč 14 026,00 Kč
Nechvátal Antonín MUDr. Fakultní nemocnice v Motole  11 052,00 Kč  3 762,00 Kč 14 814,00 Kč
Píša Petr Mgr. Ústav pro českou literaturu  4 484,46 Kč  1 308,09 Kč 5 792,55 Kč
Stárek Jakub Mgr. Exekutorský úřad Praha 6  21 668,79 Kč  8 460,33 Kč 30 129,12 Kč

Odměny členů komisí

jednorázové odměny a peněžité dary členům - odborníkům, kteří nejsou členy ZMČ Praha 6 (Zásady pro poskytování jednorázových odměn a peněžitých darů členům - odborníkům, kteří nejsou členy ZMČ Praha 6, za jejich práci ve výborech ZMČ a komisích RMČ Praha 6 a pracovních skupinách jmenovaných RMČ Praha 6, usnesení Rady městské části ze dne 28.11.2007 č. 941/07), jmenovitě s uvedením přesné výše roční odměny, s tím, že v případě členství odborníků ve více výborech a komisích jde o součet odměn za všechny výbory a komise

(k 31.12. 2016)

jméno členacelkemnávrh darukomisenávrh darukomisenávrh odměnyvýbor
Lukáš Kopřiva 9 500 Kč 1 000 Kč DIK     8 500 Kč FV
Ing. Milena Těšíková 7 000 Kč 7 000 Kč DIK        
Hana Ornestová 10 000 Kč 10 000 Kč DIK        
Michaela Suchánková 9 000 Kč 9 000 Kč DIK        
PaeDr. Vladimíra Rattayová 8 000 Kč 8 000Kč DIK        
Ing. Stanislav Hejduk 7 000 Kč 7 000 Kč DIK        
Jolana Mokrá 8 000 Kč 8 000 Kč DIK        
Mgr. Ondřej Pelák 6 500 Kč 6 500 Kč KSVA        
Ing. Zdeněk Kubáněk, CSc. 18 500 Kč 7 500 Kč KSVA 11 000 Kč KOR    
Štěpán Zrna 13 500 Kč 6 500 Kč KSVA 7 000 Kč KBP    
Jan Watzl  6 500 Kč 6 500 Kč KSVA        
Karel Hofer 7 500 Kč 7 500 Kč KSVA        
Ing. Vladimír Střelec 2 000 Kč 2 000 Kč KSVA        
Ing. Andor Šándor 8 100 Kč 8 100 Kč BK        
Ing. Petr Bučil 6 100 Kč 6 100 Kč BK        
David Kraus 11 000 Kč 11 000 Kč BK        
Ing. Zdeněk Hilský 6 100 Kč 6 100 Kč BK        
Ing. Zdeněk Kovanda, DiS. 11 000 Kč 11 000 Kč BK        
plk. Mgr. Karel Prommer 11 000 Kč 11 000 Kč BK        
npor. Mgr. Miloslav Beňo 11 000 Kč 11 000 Kč BK        
JUDr. Jan Krouský  13 200 Kč         13 200 Kč KV
Ing. Radim Menšík 6 000 Kč         6 000 Kč KV
Ing. Pavel Javorský 2 000 Kč         2 000 Kč KV
David Ptáček 29 600 Kč 8 000 Kč KŽP 8 600 Kč KMP 13 000 Kč KV
Ing. René Raudnitz 13 000 Kč         13 000 Kč KV
Filip Schneider 13 000 Kč         13 000 Kč KV
Ing. Michael Trnka 11 000 Kč 11 000 Kč DK        
Ing. Jan Truneček 10 100 Kč 10 100 Kč DK        
Ing. Lukáš Novák 14 700 Kč 11 000 Kč DK 3 700 Kč KSR    
Ing. Zora Šachlová 6 400 Kč 6 400Kč DK        
Vladimír Šuvarina 21 100 Kč 10 100Kč DK     11 000 Kč VKM
Aleš Hráblo 9 200 Kč 9 200 Kč DK        
Veronika Hyblerová Trachtová 6 400 Kč 6 400 Kč DK        
Ing. Petr Nedošínský 4 600 Kč 4 600 Kč DK        
Ing. Petr Hlubuček 1 900 Kč 1 900 Kč DK        
Daria Bartlová 11 000 Kč 11 000 Kč KSBO        
Bc. Šimon Hlinovský 7000 Kč 7 000 Kč KSBO        
Jiří Horálek 6 000 Kč 6 000 Kč KSBO        
Ing. Kateřina Chalupová 5 000 Kč 5 000Kč KSBO        
Mgr. et Mgr. Václav Klepš 10 000 Kč 10 000 Kč KSBO        
JUDr. Bedřiška Kopoldová 11 000 Kč 11 000 Kč KSBO        
Anna Řehořová 10 000 Kč 10 000 Kč KSBO        
Václav Zeman  2 000 Kč 2 000Kč KSBO        
Mgr. Štěpán Žežula 3 000 Kč 3 000 Kč KSBO        
Mgr. Jaroslav Holý 18 600 Kč 12 000 Kč KUK     6 600 Kč VKM
Ing. Milan Chadima 3 000Kč 3 000 Kč KUK        
MgA. Petr Prokop 7 500 Kč 7 500 Kč KUK        
Ing. Michael Vopelka 4 500 Kč 4 500 Kč KUK        
Mgr. Jakub Štědroň 11 500 Kč 4 500 Kč KUK 7 000 Kč KSZP    
Ing. Marie Kubíková 11 000 Kč 9 000 Kč KUK        
Mgr.  MgA. Jiří Rajniš 7 500 Kč 7 500 Kč KUK        
Plk. PhDr. Eduard Stehlík, MBA 1 500 Kč 1 500 Kč KUK        
Pavel Holý 11 000 Kč 11 000 Kč KUK        
Mgr. Ondřej Dušek 19 600 Kč 11 000Kč KUK 8 600 Kč KMP    
Jiří Kolomazník 4 500 Kč 4 500 Kč KUK        
Marek Wiesner 16 000 Kč 8 000 Kč KSZP 8 000 Kč KMP    
MUDr. Pavel Čepický 5 000 Kč 5 000 Kč KSZP        
Mgr. Andrej Bárdoš 19 000 Kč 8 000 Kč KSZP 11 000 Kč KBP    
MUDr. Luděk Fiala 10 000 Kč 10 000Kč KSZP        
PaeDr. Zuzana Jalloul 10 000 Kč 10 000 Kč KSZP        
Martin Ratkoš 7 000 Kč 7 000 Kč KSZP        
Mgr. Jan Chabr (od 11/2016 člen ZMČ) 10 900 Kč 10 900 Kč KMP        
Marie Kousalíková 11 000 Kč 11 000 Kč KMP        
Mgr. Petr Píša (od 6/2016 člen ZMČ) 6 100 Kč 6 100 Kč KMP        
Ing. Bc. Simona Nesvatbová, Ph.D. (od 8/2016 člen ZMČ) 7 400 Kč 7 400 Kč KMP        
Matěj Turek 8 600 Kč KMP          
Ing. Pavel Weber 11 400 Kč 11 400 Kč KOR        
Matěj Grödl 3 700 Kč 3 700 Kč KOR        
Mgr. Marek Jelen 2 500 Kč 2 500 Kč KOR        
Pavel Klenovec 9 800 Kč 9 800 Kč KOR        
Ing. Tomáš Kuneš 7 400 Kč 7 400 Kč KOR        
JUDr. Petr Novák  0 Kč 0 Kč KOR        
Bc. Josef Strach 7 400 Kč 7 400 Kč KOR        
Ing. Tomáš Jirsa, MBA 3 700 Kč 3 700 Kč KOR        
Ing. Václav Skalický 3 700 Kč 3 700 Kč KOR        
JUDr. Lucie Hamanová 4 900 Kč 4 900 Kč KOR        
Mgr. Petr Exnar 12 200 Kč 12 200 Kč KSR        
Jaromír Plíšek 9 800 Kč 9 800 Kč KSR        
Ing. arch. Ivan Lejčar 8 600 Kč 8 600 Kč KSR        
Ing. arch. Petr Preininger 11 000 Kč 11 000 Kč KSR        
JUDr. Ondřej Tošner, Ph.D. 9 800  Kč 9 800Kč KSR        
Matěj Ondřej Hrubeš (od 10/2016 člen ZMČ) 10 000 Kč 10 000 Kč KSR        
Ing. Mariana Čapková 11 000 Kč 11 000 Kč KSR        
Ing. Jan Špilar 7 400 Kč 7 400 Kč KSR        
Jakub Goldmann 7 700 Kč         7 700 Kč VKM
Dominika Klepková 9 900 Kč         9 900 VKM
Mgr. Jaroslav Poláček 5 500 Kč         5 500 Kč VKM
Věra Břicháčková 8 600 Kč 8 600 Kč KSPOD        
JUDr. Zdeňka Viktorová 6 000 Kč 6 000 Kč KSPOD        
PhDr. Monika Janíková 3 500 Kč 3 500 Kč KDPOD 6 000 Kč KZ6    
MUDr. Soňa Knéblová 7 000 Kč 7 000 č KDPOD        
Mgr. Pavel Kšajt 7 500 Kč 7 500 Kč KSPOD        
Bc. Karel Čermák /OŠKS/ 7 000 Kč  7 000 Kč  KSPOD        
Renata Vašáková, DiS. 7 500 Kč 7 500 Kč  KSPOD        
Pavla Karmelitová 6 000 Kč 6 000 Kč  KZ6        
Mgr. Jaroslav Břeň 4 000 Kč 4 000 Kč  KZ6        
Bc. Matouš Korbel 6 000 Kč 6 000 Kč  KZ6        
Marek Sofr 7 500 Kč 7 500 Kč  KZ6        
Pavel Hedl 5 000 Kč 5 000 Kč  KZ6        
Mgr. Marie Dvorná 7 500 Kč  7 500 Kč  KZ6        
MUDr. Petr Lesný 2 000 Kč 2 000 Kč  KZ6        
Lenka Chmelařová 7 500 Kč  7 500 Kč  KZ6        
Ing.  Romana Bocková 12 200 Kč 12 200 Kč  KŽP        
Česlav Černý 11 000 Kč 11 000 Kč  KŽP        
Ing. Hana Kříženecká  11 000 Kč  11 000 Kč  KŽP        
Ing. arch. Pavel Malina  2 000 Kč  2 000 Kč  KŽP        
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. 6 000 Kč 6 000 Kč  KŽP        
Mgr. Filip Oulehle, Ph.D. 7 000 Kč  7 000 Kč  KŽP        
Ing. Jaroslava Trnková, CSc. 11 000 Kč 11 000 Kč  KŽP        
Ing. Jarmila Vohradská 9 000 Kč  9 000 Kč  KBP        
Ing. Čestmír Bošek 10 000 Kč 10 000 Kč  KBP        
Ing. Jan Šafr 10 000 Kč 10 000 Kč  KBP        
RNDr. Marie Vondrušková 10 000 Kč 10 000 Kč  KBP        
Mgr. Tereza Vlasáková 8 000 Kč 8 000 Kč  KBP        
Ing. Jiří Gans  9 000 Kč 9 000 Kč  KBP        
Ing. arch. Karel Mrázek  8 100 Kč 8 100 Kč  KÚR        
Ing. arch. Jan Jaroš  10 300 Kč 10 300 Kč  KÚR        
Ing. Markéta Kohoutová   8 800 Kč  8 800 Kč  KÚR        
Ing. Jiří Škvor  9 600 Kč  9 600 Kč  KÚR        
Mgr. Tomáš Šídlo  21 600 Kč  9 600 Kč  KÚR      12 000 Kč  FV
Petr Dolínek 2 200 Kč  2 200 Kč  KÚR        
Ing. arch. Martin Krise, CSc. 7 400 Kč  7 400 Kč  KÚR        
Bc. Michal Drbout  14 600 Kč          14 600 Kč  FV
Ing. Antonín Gold  11 000 Kč          11 000 Kč  FV
Tomáš Jílek 8 500 Kč          8 500 Kč  FV
Ing. Petr Macháček  11 000 Kč          11 000 Kč  FV
Ing. Mgr. Ondřej Škorpil, MBA 12 000 Kč          12 000 Kč  FV
Jan Vacíř 13 200 Kč          13 200 Kč  FV
Mgr. Petr Karvánek  21 000 Kč 11 000 Kč  KVV  10 000 Kč  KBP    
Miroslav Šoukal 10 000 Kč 10 000 Kč  KVV        
Ing. Petr Pavlík, Ph.D 7 000 Kč 7 000 Kč  KVV        
doc. Ing. Vladimír Dufek 10 000 Kč 10 000 Kč KVV        
Veronika Ryvolová 11 000 Kč 11 000 Kč KVV        

 

Seznam zkratek z výše uvedených tabulek zde:

ikonka typu souboru application/pdf Seznam zkratek [ PDF • 132kB ]


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/platy-odmeny ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz