Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka

 

!!! POZOR CHYBA !!!

Chybně zadané osobní číslo: ''

 

Otázky a odpovědi

Výpis konkrétní otázky s odpovědí.


Vážený pane inženýre,
obracím se na Vás s dotazem, který se týká plánované výstavby multifunkčního objektu s názvem Letná Business Centre v prostoru mezi křižovatkou Špejchar a ulicí U Vorlíků v Praze 6 - Bubenči. Již v minulosti se investor, společnost Lordship, snažil narušit svým developerským projektem památkově chráněnou, klidovou a rezidenční zónu. Dne 13. května 2011 nebyl tento developerský projekt akceptován, viz čj. ÚRM 3285/11, Ing. arch. Beránková. Zhruba po roce od tohoto rozhodnutí se opět velmi vážně hovoří o realizaci této stavby. Proto Vás žádám o relevantní sdělení zda je v současné době tento projekt ve fázi projednávání ÚMČ Praha 6 resp. Útvaru rozvoje hl.m. Prahy či již byly učiněny krokyv souvislosti se stavebním řízením a pokud ano s jakou argumentací developera.
Děkuji Vám
Ing. Petr Nedošínský

[26.07.2012] nová otázka Ing. Petr Nedošínský • Téma: strategický rozvoj MČ Praha 6, činnost městské části v oblasti, výstavby vnějšího a vnitřního okruhu, břevnovské radiály, snížení dopravní zátěže Vítězného náměstí, železniční tratě „Buštěhradská dráha“ a rekonstrukce Ústřední čístírny odpadních vod

Vážený pane Nedošínský,

záměr investora o dostavbu území vymezeného ulicemi Milady Horákové, Pelleova , tělesem žel. dráhy a ulicí U Vorlíků sahá již do roku 2001.
Od této doby se projekt stále vyvíjí. Původní překážkou byly nedořešené majetkoprávní stavy, dále respektace stavební závěry z hlediska záměru výstavby MO a zahloubení Buštěhradské dráhy i vlastní forma objektu. Původní záměr byl mechanickým opakováním desky obytného objektu tzv. „Molochov“, bez dalšího architektonického formování. To bylo také důvodem původního negativního vyjádření MK ČR ke stanovisku památkářů. V současné době byla již vyřešena majetkoprávní situace a značně postoupila realizace MO v tomto úseku.

Městská část se zástavbou této lokality zabývala na mnoha jednáníchv různých orgánech MČ P6. HMP rozšířilo území v rámci zpracování Urbanistické studie Hradčanská - Špejchar
o předmětnou část. Tato studie se po projednání stala Územně plánovacím podkladem pro celé řešené území. Dle platné ÚPD je toto území stabilizováno jako smíšené s maximálním podílem hlavní funkce v rozsahu do 60% celkové kapacity objektu.
Zároveň studie stanovila i další regulační podmínky. Výjimku z tohoto ustanovení může vydat pouze garant ÚPD, tj. Hlavní město Praha, nikoli MČ P6.
Musíme bohužel konstatovat, že téměř půlstoletí vyhlášená stavební závěra (podél předpokládané trasy MO) zasáhla i tuto vilovou část a bezesporu je jedním z důvodů její postupné devastace. K dnešnímu dni lze již velmi obtížně počítat s obnovou jednotlivých vil a je spíše nezbytné připustit úvahy o nové formě zástavby. Se současným stavem vil nejsme, asi stejně jako Vy, spokojeni a je to ostudou majitele.

V březnu 2011 se zabývala KÚR studií na zástavbu předmětných sedmi pozemků při ul. Milady Horákové – „Letná Bussines Centre“ se závěrem požadavku doložení souladu s ÚPD.

V současné době na radnici Prahy 6 nebyly učiněny žádné kroky vedoucí
k aktualizaci vyjádření vydaných v minulosti MČ Praha 6 k uvažované zástavbě. Žádné správní řízení nebylo zahájeno a tudíž i žádné povolení nebylo dosud vydáno.


S pozdravem

Ing. René Pekárek, CSc.
zástupce starostky

[23.08.2012]

Konec výpisu.


ZPĚT na seznam skupin otázekOstatní otázky v tomto tématu© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?IDx=5626 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz