Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Ing. Marie Kubíková (fotka)
Ing. Marie Kubíková
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře radní
» Školství a vzdělávání

Otázky a odpovědi

Téma: Oblast školství a čerpání ze souvisejících fondů


Dobrý den,
syn byl přijat do 1. třídy ZŠ Pod Marjánkou (nespádová, v systému přihlášek naše druhá volba). Jako první volbu jsme měli ZŠ J. A. Komenského (taktéž nespádová), tam ho nepřijali. Je ještě možné doufat v "posun" přijatých žáků na této škole a v naše přijetí na ni? Nebo se odevzdáním zápisového lístku na ZŠ Pod Marjánkou vzdáváme zájmu o místo na ZŠ J.A.K.? Jde mi o to, že třeba mohou být rodiče, kteří hlásili taktéž nespádově Pod Marjánku a nedostali se, ale vylosovali je na J.A.K. - proto by mi dávalo smysl, pokud by bylo odevzdávání zápisových lístků také vícekolové (jako při zápisu do MŠ). Můžete prosím zveřejnit počet nepřijatých dětí na těchto 2 školách? Děkuji za odpověď.

[06.05.2021] nová otázka Ester Hubená

Vážená paní Hubená,
k „posunu“ přijatých žáků dochází v průběhu května a června prakticky ve všech základních školách, a to zejména v souvislosti s dodáváním tzv. zápisových lístků (a zpětvzetím žádostí) nebo s udělením odkladů povinné školní docházky. Lze však předpokládat, že v jednotlivých školách bude stav odlišný.
Odevzdáním tzv. zápisového lístku závazně potvrzujete přijetí v konkrétní škole. Případného přijetí v jiné škole se vzdáváte až podepsáním zpětvzetí žádosti pro další školu, do níž bylo dítě hlášeno. Musím se přiznat, že netuším, co míníte vícekolovým odevzdáváním zápisových lístků v mateřských školách. I zde bývá uplatňován princip potvrzení nástupu dítěte do jedné konkrétní mateřské školy a případné zpětvzetí žádostí v dalších MŠ, do nichž bylo dítě rovněž hlášeno.
Závazné počty nepřijatých dětí v jednotlivých základních školách bohužel nyní ještě neznáme, zápis dosud nebyl ukončen.
S přáním pevného zdraví,

Marie Kubíková, radní pro školství Prahy 6

[11.05.2021]

Dobrý den. Syn chodí do 6. Třídy na Nám. Svobody. Jak to bude s dětmi které prodělaly covid v březnu a mají prokazatelně protilátky.? Můžete je osvobodit od testů a roušek? Je to náš případ. Děkuji Růčková.

[26.04.2021] nová otázka Bc Dita Růčková

Vážená paní Růčková,
v Mimořádním opatření MZ ČR ze dne 6.4.2021 ve II. článku odst. b) je řečeno"...pokud osoba doloží, že prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní"...se nemusí testovat.
Nosit roušky je povinné pro všechny bez vyjímky.
S přáním pevného zdraví,

Marie Kubíková, radní pro školství Prahy 6

[03.05.2021]

Vážená paní Kubíková,
Prosím o informaci, k čemu konkrétně slouží prioritizace jednotlivých školek v online přihlášce k zápisu do MŠ na webu jakdoskolky.cz? Myslím tím, jestli a v jakém případě se mnou zadaná priorita využije? Když přihlásím dítě do 4 školek a dostane se ihned do dvou, tak si přeci můžu nakonec vybrat i tu méně preferovanou z těch dvou. Když se dostane do jedné, pravděpodobně ho tam nakonec přihlásím (ale také nemusím). Tzn. k rozhodnutí, kam nakonec zápisový lístek dám, se nemusím držet mnou určených priorit. Využívá se tedy zadaná priorita nějak jinak ve výběrovém řízení? Před třemi lety v "offline" řízení toto nebylo.
Děkuji předem za odpověď
Krásová

[29.03.2021] nová otázka Renata Krásová

Vážená paní Krásová,
záměrem označení prioritní mateřské školky je informace pro ředitelky školek, do nichž bylo dítě přijato, kterou ze nich rodiče upřednostňují. Finální rozhodnutí je pouze na rodičích, jakou mateřskou školu si zvolí. Do té je nutno ve stanovený termín donést Zápisový lístek, letos se jedná o 11. květen od 13 do 17 hod.
S přáním pevného zdraví,

Marie Kubíková, radní pro školství Prahy 6

[30.03.2021]

Dobrý den,
vzhledem k tomu, že naše spádová škola bude letos přijímat pouze omezený počet prvňáčků, obracím se na Vás se žádostí o sdělení počtu spádových dětí předškolního věku v jednotlivých spádových obvodech škol a počty dětí, které budou do jednotlivých škol přijaty do 1. ročníků. Prosím i o zahrnutí dětí, které v loňském roce dostaly odklad.
Nebudeme-li mít štěstí a syn se k nám do první třídy nedostane, raději bychom si vybrali školu sami a nečekali na to, co nám nabídne zřizovatel.
Předem děkuji
Čiperová

[18.03.2021] nová otázka Helena Čiperová

Vážená paní Čiperová,
jak již víte z našeho online setkání vedení školy ZŠ Norbertov s rodiči možnost otevření pouze jedné první třídy není konečné. Záleží na dalších faktorech jako je např. počet žádostí o odklad povinné školní docházky a také na počtu žáků z 5. a 7. tříd, kteří odejdou poté, co uspějí v přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia. Proto Vám nemůžeme zatím poskytnout přesná čísla, kolik tříd a žáků bude kde přijato. Pokud Vám jde o nějakou konkrétní základní školu, prosím ozvěte se mi a prodiskutujeme možnosti. Navíc pokud by se opakoval stav z minulých let, mohla by nastat situace, že ředitelka ZŠ Norbertov nakonec bude moci přijmout všechny děti s bydlištěm v příslušném školském obvodu. Předem to však nemůže garantovat. Otevření další třídy bude možné jen v rámci dispozičních změn ve stávajícím uspořádání školní budovy, což je paní ředitelka připravena udělat.
V naší městské části probíhá velmi intenzivně navyšování kapacit základních i mateřských škol (v nedávné době např. v ZŠ A. Čermáka, ZŠ V. Čáslavské nebo ZŠ Dědina), další navýšení jsou připravována (aktuálně v ZŠ Bílá, ZŠ E. Destinnové, ZŠ nám. Svobody 2, ZŠ J. A. Komenského a ZŠ T. G. Masaryka) nebo plánována (ZŠ Marjánka, ZŠ Pod Marjánkou a další). Vše ovšem závisí i na zdárném naplňování podmínek jednotlivých stavebních řízení, pochopitelnou snahou Prahy 6 je vždy získávání investičních dotací na tyto projekty.
Pevně věřím, že se vše podaří vyřešit k oboustranné spokojenosti.

Marie Kubíková, radní pro školství Prahy 6

[29.03.2021]

Dobrý den,paní Kubíková

Mám prosím dotaz ke kritériim přijetí do MŠ.
Kromě jiných dokumentu je potřeba prokázat trvalý pobyt ve spad.oblasti. Na portalu jakdoskolky.cz je napsano, že je potreba prinest Doklad o trvalém pobytu – OP žadatele, popř. výpis z evidence obyvatel.

Jsem cizinka a na P6 bydlím od r.2014, mám zde i přechodný pobyt, dítě také. Co tedy konkrétně musím jako prokázání pobytu na P6 dokládat? Prijde mi šílené měnit kvůli tomu TP (mám ho stále v zahraničí) v některých podmínkach mají školky uvedeno,že u cizinců se považuje TP místo pobytu. Napr.Waldorfská MŠ, nebo úřad P6. Předpokládám tedy, že tak ukládá nějaká vyhláška/nařízení.

Děkuji za odpověď a přeji hodně úspěchů.

[24.02.2021] nová otázka Ing. Alice Jínová

Vážená paní Jínová
místo trvalého pobytu je v případě školní docházky u cizinců nahrazeno místem pobytu přímo ve školském zákonu (č. 561/2004). O této definici tedy nerozhoduje ani škola, ani její zřizovatel.
Oprávněností pobytu cizinců se zabývá Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, který také stanovuje, že cizinci při pobytu delším než 90 dnů svoji totožnost prokazují nejčastěji:
- buď průkazem o povolení k pobytu pro cizince, nebo identifikačním průkazem vydaným Ministerstvem zahraničních věcí,
- nebo potvrzením o přechodném pobytu,
- nebo průkazem o povolení k trvalému pobytu, případně pobytovou kartou rodinného příslušníka.
U zápisu do mateřské školy se tedy prokážete místo pobytu tím z dokladů, který se týká Vašeho dítěte. Případně kombinací více dokladů, pokud není datum narození, místo pobytu a totožnost rodičů zřejmá z jednoho dokladu. Pro upřesnění dodávám, že při přijímání do škol se vždy posuzují údaje k dítěti, nikoli jen k rodičům.
S přáním pevného zdraví,

Marie Kubíková

[26.02.2021]

Dobrý den, paní Kubíková,
Mám dotaz ohledně rozvoje školy a školky v Ruzyni (myšleno stará Ruzyně, ne sídliště na Dědině). Proběhla informace, že v bývalé klinice Pamela na Ruzyňské ulici bude nekolik tříd spadajících pod ZŠ TGM. A pokud mám opravdu správné informace, tak již od září 2021. Neznám interiér této budovy, ale jednalo se o zdravotnické zařízení, předpokládám tedy, že bude potřeba nějaká úprava / rekonstrukce. Jestli se nemýlím, tak tam zatím nic neprobíhá. Kdy se tedy začne a jaké jsou plány s tímto prostorem? Kolik tříd tam je v plánu a jaké ročníky? Mám předškoláka, kterého se to nejspíš bude týkat a vzhledem k opatřením s koronavirem se obávám, že nebudeme mít letos možnost navštívit den otevřených dveří a nějakou osobní informační schůzku s vedením školy. A pokud se zde umístí nejnižší ročníky, jak to bude zorganizované například s družinou? Přechod z/do družiny, jídelny, atd? S tím se snad musí počítat v plánech na rozšíření kapacity školy takovýmto způsobem (myšleno mimo areál / budovu školy).
Druhý dotaz je ohledně nové mateřské školy v Ruzyni. V posledním měsíci jsem zahlédla dvakrát stručnou informaci, že se bude v Rakovnické ulici stavět MŠ. Nevím tedy, jestli bude spadat pod nedalekou ZŠ TGM (jako MŠ Stochovská a další dvě na Bílé hoře), nebo bude spravována zvlášť. V jakém časovém horizontu se s výstavbou počítá a s jakou kapacitou? Nedaleká MŠ Stochovská má docela malou kapacitu a nyní se dostavily a prodávají ve stejné ulici bytové domy s celkem 35 byty, což není málo (i když je mi jasné, že ne každý byt musí mít školáka nebo předškoláka, případně obé). Kam ale případně tyto děti budou chodit? Nebo možná kam budou chodit naše děti (myšleno do MŠ), protože pokud budou mladší, než nově přistěhované, tak mají smůlu, nebo budou muset chodit do jiné školky "někde" na Praze 6. Mám dceru, které v září bude 3 a 3/4 roku a obávám se, že přestože bydlím nadohled od MŠ Stochovská, můj syn tam teď třetím rokem chodí a bude od září chodit do přilehlé ZŠ, tak dcera se do této školky nedostane a budeme jí muset vozit jinam. Vzhledem k tomu, že školka má kapacitu 42 dětí, tak byť jen třeba 5 dětí navíc (což z 35 nových domácností je dost pravděpodobné) může zamíchat kartami. Přispívají vůbec soukromí developeři na občanskou vybavenost v okolí, když na ni lákají zájemce v inzerci? A čím konkrétně přispěl tento? Vím, že se opravily přilehlé chodníky u těchto domů, ale jestli to bylo opraveno devepolerem nebo ne, to nevím. Každopádně ty chodníky to potřebovaly jako sůl i bez výstavby.
Děkuji předem za odpověď

[12.01.2021] nová otázka Renata Krásová

Vážená paní Krásná,
již od začátku svého funkčního období jsem se zaměřila na navyšování kapacit jak v mateřských, tak základních školách. Ze závěrů výsledků Demografické studie pro školské účely zpracované týmem z Katedry demografie z VŠE Praha vyplývá pravidelný nárůst počtu dětí ve všech věkových kategoriích. Proto neustále hledám nové možnosti rozšíření školských zařízení. Jednou z nich je i objekt ve vlastnictví Prahy 6, Vámi zmíněná vila Pamela na adrese Ruzyňská 253/26, pro kterou městská část hledala nové uplatnění. Zde budou po rekonstrukci vybudovány 2 učebny a další prostory pro dělení jazykové výuky, spadající pod Základní školu T. G. Masaryka. V současné době je dokončena a odpřipomínkována projektová dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu povolení a probíhá projednání dokumentace s dotčeným orgány státní správy. Bohužel samotná rekonstrukce bude ukončena až v roce 2022. Organizace výuky, družiny i stravování je plně ponechána v kompetenci paní ředitelky Hudečkové, která se může inspirovat v Základní škole E. Destinnové, kdy část prvního stupně také dochází na obědy do hlavní budovy. Vzhledem k navýšení kapacity Základní školy T. G. Masaryka současně proběhne rekonstrukce varny a jídelny v objektu na nám. Českého povstání 6.
Během loňského roku se radnici podařilo domluvit s developery, kteří mají zájem stavět na území Prahy 6, nutnost vybudovat školské zařízení. Aby již nedocházelo k situaci, kterou popisujete Vy. V oblasti Ruzyně jsou v současné době naplánovány dva developerské projekty, v nichž jsou zahrnuty výstavby školských zařízení s dostatečnou kapacitou na základě prognózy již zmíněné demografické studie. Co se týká přímo výstavby mateřské školy v ulici Rakovnická, chystá se svolání architektonické soutěže, její vypsání však zpomalila současná epidemiologická situace.
Bohužel zajistit, že se Vaše dcera dostane do vybrané mateřské školy, nemohu. Záleží na mnoha okolnostech, kdy je Vaše dcera narozena, kolik se bude hlásit starších dětí i kolik odejde předškoláků.
Věřím, že vše vyjde dle Vašich představ, děláme pro spokojenost rodičů i dětí opravdu maximum.
Přeji pevné zdraví,

Marie Kubíková

[18.01.2021]

Dobrý den, je možné si na úřadě si vyzvednout roušky a dezinfekci pro rodinu na měsíc. Popř, kdo bude platit rodinám roušky, když jsou povinné denně včetně škol, kde je moje synovci potřebuji cca 2-3 denně. Do rodinné rozpočtu to je velký finanční zásah. Děkuji za odpověď Kučerová

[15.09.2020] nová otázka Monika Kučerová

Vážená paní Kučerová,
v přízemí Úřadu MČ Praha 6 u recepce je možné vyzvednout si látkové roušky ušité dobrovolníky a také dezinfekci.
Nařízení nosit roušky vyšlo z Ministerstva zdravotnictví ČR, takže se prosím s dotazem na financování obraťte přímo na ně.
S přáním pevného zdraví,

Marie Kubíková

[25.09.2020]

Dobrý den,
můj dotaz směřuje k principům přijímání dětí do MŠ. Prosím o vysvětlení, jaký (právní) předpis určuje spádovost dětí. Spádovost "Praha 6" je na první pohled nedostatečně specifická a je běžným jevem, že se dítě nedostane do školky v docházkové vzdálenosti. Je absurdní vozit dítě jeden rok do MŠ autem nebo MHD, druhý rok řešit a doufat v přestup, když počet "místních" dětí nepřesahuje kapacitu příslušných školek.
Dále prosím o informaci týkající se spádovosti pro základní školy. Zda je stejně obecná.
Děkuji za vysvětlení a případný kontakt na koho se obrátit. (Pokud to nejste Vy.) Z Srpová

[14.05.2020] nová otázka Ing. arch. Zuzana Srpová

Vážená paní inženýrko,

povinnost stanovit školské obvody mateřských škol vyplývá ze zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kde se v § 179 odst. (3) uvádí: Na vymezení školského obvodu spádové mateřské školy a pravidla zajištění podmínek předškolního vzdělávání dětí uvedených v odstavci 2 se použije § 178 odst. 2 až 4 obdobně… A podle § 178 téhož zákona stanovuje zřizovateli v odst. (2): Na území obce, části obce nebo na území více obcí se vymezují školské obvody spádové školy takto: … b) je-li v obci více základních škol zřizovaných obcí, stanoví obec školské obvody obecně závaznou vyhláškou …

Konkrétně pražské školské obvody jsou proto stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy. Připojuji odkazy na úplné znění této vyhlášky ( www.praha.eu i na výňatek pro mateřské školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6 ( www.praha6.cz

Důvodů pro stanovení jednotného školského obvodu pro všechny mateřské školy v naší městské části je hned několik, zmíním však jen ten nejzávažnější. Případné rozdělení MČ Praha 6 do 33 školských obvodů s konkrétními adresami míst trvalého pobytu by ve svém důsledků mohlo totiž i způsobit, že bude znemožněno přijetí dětí s povinností předškolního vzdělávání. Školský zákon v § 34 odst. (3) stanovuje povinnost přednostního přijetí tzv. spádových dětí ve věku od tří let – viz citace: Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. Pokud by tedy rodiče přihlásili dítě jen do jedné, a to nespádové, mateřské školy (např. kvůli zaměření nebo blízkosti pracoviště), mohlo by dojít k tomu, že ředitelka této školky by takovému dítěti, a to v souladu se školským zákonem, musela v případě malého počtu míst vystavit rozhodnutí o nepřijetí. Protože přednost by musela dát mladším spádovým dětem.

Školské obvody základních škol jsou stanoveny podle výše zmíněného § 178 odst. (2) školského zákona. I v tomto případě připojuji odkaz na úplné znění příslušné vyhlášky ( skoly.praha-mesto.cz, stejně jako výňatek pro základní školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 6 ( www.praha6.cz

Spádovost základních škol MČ Praha 6 je rozdělena do 15 konkrétně vymezených školských obvodů, protože ta od vyhlášení školského zákona v r. 2005 plní svůj účel při přijímání k výhradně povinné školní docházce. Navíc rozmístění jednotlivých škol umožňuje i po technické stránce zohlednění dochozí vzdálenosti.

Pokud byste potřebovala ke školským obvodům další nebo detailnější informace, můžete se obrátit na metodika odboru školství ÚMČ Praha 6, Bc. Karla Čermáka. Kontaktní údaje naleznete na odkazu: www.praha6.cz

S pozdravem

Marie Kubíková

[22.05.2020]

Dobrý den,
Jaké jsou možnosti a postupy, pokud by občané chtěli navrhnout doplnění sportovního vybavení v areálu základní školy? Konkrétně: ZŠ T.G. Masaryka v Ruzyni - areál je vybaven dvěmi hřišti (košíková, volejbal, atd), "inline" dráhou a pingpongovými stoly. Vzhledem k tomu, že v celé oblasti staré Ruzyně nejsou veřejná dětská hřiště ani jiné sportovní vybavení, chtěli bychom navrhnout do travnaté části zahrady (jižní strana u Ruzyňské ulice) umístění nějakého prvku tzv. workoutového hřiště. Areál ZŠ je veřejně přístupný i během letních prázdnin, tak by ho mohli využívat i děti, které zde do školy nechodí, ale bydlí zde. V době "nekoronavirové" děti ze ZŠ v areálu tráví hodně času po vyučování, nebo mezi dopoledním a odpoledním, a toto by jim mohlo zase rozšířit možnosti sportování v okolí (navíc na oplocené, přehledné a bezpečné ploše). Abych tedy nekřivdila, jedno malé sportovní cvičiště je v dolní části areálu obory Hvězda (ale opravdu malé a téměř stále "obsypané" dětmi, které zde nemají jiné "prolézačky") a v loňském projektu Nápad pro Šestku vyhrálo dětské vodní hřiště, které bude poblíž školního areálu (jsem garantem tohoto nápadu), ale jedná se o dětské hřiště.
Děkuji předem za odpověď, Krásová

[18.05.2020] nová otázka Renata Krásová

Vážená paní Krásová,
protože jsou sportoviště součástí školního areálu, který byl svěřen do správy ředitelce školy, můžete svůj návrh předložit přímo jí. Ředitel školy je nejkompetentnější osobou, která je schopna posoudit, zda navrhovaná úprava či doplnění sportoviště je v souladu se závaznými ustanoveními školního vzdělávacího programu. Zásadním záměrem budování školních hřišť je především naplňování rámcovým vzdělávacím programem stanovených výstupů. K rekreačním účelům pak bývají školní hřiště využívána jen v míře omezené. Nutnou podmínkou jakékoli úpravy školního sportoviště je i posouzení z hlediska zajištění zákonných bezpečnostních norem - v tomto případě nejen ve vztahu k žákům školy, ale i příchozí veřejnosti.

Pokud by se ředitelka školy s Vaším návrhem ztotožnila, bude nutné zajistit i potřebné finanční prostředky. A to buď z rozpočtu školy – z finanční rezervy, nebo z rozpočtu zřizovatele – jakožto neplánovaná akce rovněž z finanční rezervy.
S pozdravem

Marie Kubíková

[22.05.2020]

Vážená paní Kubíková,

před pár dny proběhl zápis do ZŠ Petřiny – sever. Zapsáno bylo údajně 120 prvňáčků ze spádové oblasti, a to do dvou tříd, tj. o jednu třídu méně než ve školním roce 2019/2020. Další informace byla, že se o přijetí do těchto dvou tříd bude losovat.

Moje první otázka zní, proč škola neotevře tři první třídy i ve školním roce 2020/2021? Kapacitní možnosti školy jsou dobré, pamatuji si, že bývaly otevírány i čtyři třídy. Nebo je to snad otázka nedostatku učitelů? A jak jste jako zřizovatel nedostatečnou situaci řešili?

Další otázka, zda jste ve spolupráci s paní ředitelkou příslušné školy řešili i možnost zpřísnění zápisu, tj. eliminovat zápis dětí účelově přihlášených do trvalého/přechodného bydliště dle spádu školy. Např. doložením nájemní smlouvy, i když mnozí rodiče jsou asi schopni i toto vyřešit např. falšováním smluv. Nebo jinak eliminovat žáky, kteří ve skutečnosti ve spádové oblasti nebydlí a berou místo ve třídě žákům, kteří bydlí „přes ulici“, tj. opravdu bydlí ve spádové oblasti. Takže ráno a odpoledne budou vinou těchto nedostatků zřizovatele školy manévry s přesunem dětí do škol. Například jedno dítě chodí do školy Petřiny – sever a další dítě prvnáček bude přijat třeba někde v Dejvicích. Jak to všechno ráno budou pracující rodiče stíhat, to samé s vyzvedáváním z družiny, kroužků apod. Děti se budou přesouvat ve špičkách v přeplněné MHD.

MČ Prahy 6 se stará o podružné záležitosti s velkou pílí (i v době nouzového stavu), avšak vyřešit spravedlivý zápis dětí do spádových škol nebo event. nedostatek učitelů, jde zřejmě mimo ni.

Hlaváčková, babička předškoláka
27/4/2020

[27.04.2020] nová otázka Paní Anna Hlaváčková

Vážená paní Hlaváčková,
pozápisový stav v Základní škole Petřiny – sever mě samozřejmě také netěší. Mrzí mě, že stávající situaci vidíte jako zanedbání dlouhodobých trendů ze strany zřizovatele a vedení školy.
Dovolím si uvést statistické údaje za období posledních šesti let. Od roku 2014 do roku 2017 škola přijímala 74 až 83 žáků, z toho jich bylo spádových 39 až 42, tedy zhruba 50%. V následujících dvou letech škola přijala 70 žáků, z nichž bylo 50 spádových, tj. cca 70%. V loňském roce však již byla ředitelka školy nucena naplnit tři první třídy až do výše maximálního počtu, protože spádových dětí bylo pojednou 90, tudíž nemohlo být přijato už ani jedno nespádové dítě.
Nepříjemně nás to zaskočilo. Převládl názor, že tento stav byl důsledkem kriticky pojatého článku o situaci v ZŠ Věry Čáslavské v místním periodiku. Částečně to naznačuje i letošní pokles počtu spádových žáků ZŠ Petřiny – sever. Ne však až natolik, aby mohli být všichni spádoví žáci přijati - v této škole byly vnitřní rezervy využity už loni. Letos přijetí většímu počtu spádových žáků brání nejvyšší povolený počet žáků, tzv. rejstříková kapacita.
Sice dokážeme zpětně vyhodnocovat statistické údaje ze škol, nicméně bez permanentního sledování matričních údajů již nedokážeme rozklíčovat změny věkového složení obyvatelstva. Ač v obecném povědomí převládá názor, že jsme přímo napojeni na státní registry, ve skutečnosti tomu tak není. O přímý přístup do nich sice mohou pověření pracovníci úřadu požádat Ministerstvo vnitra, musí pro to však mít zákonné opodstatnění. Kterým je například seznam žáků s povinností zahájení školní docházky na základě ustanovení školského zákona. Ten se však týká jen jednoho populačního ročníku, a ještě například bez dětí, kterým byl loni udělen odklad. A samozřejmě se jedná o seznam všech žáků s místem trvalého pobytu v MČ Praha 6, nikoli patnáct seznamů podle školských obvodů. Proto jsme požádali katedru demografe pražské VŠE o studii, kde už je možné ze statistických podkladů zmapovat předpokládaný vývoj i z hlediska věkové struktury obyvatelstva i podle školských obvodů. Z této rok a půl staré analýzy vyplývá, že v případě ZŠ Petřiny – sever je do roku 2035 predikováno rozmezí 80-90 spádových žáků 1. tříd.

Jak již z výše uvedených údajů vyplývá, není obvyklé, aby byly všechny spádové děti do spádové školy hlášeny. A to i vzhledem k pestrosti nabídky vzdělávacích programů a přístupů ve školách v Praze 6. Školský zákon, ukládá zřizovateli zajištění přijetí všech spádových žáků. To by však zřizovatel mohl zvládnout jen za předpokladu, že spádovost bude povinná i pro děti. Tedy, že by počet potenciálních žáků pro jednotlivé školy byl znám předem. Jestliže však stejný školský zákon stanovuje rodičům právo výběru školy bez dalších omezení, je předjímání zájmu jednotlivých rodičů budoucích žáků konstantou neznámou. A tak si každý ředitel školy před zápisem pokládá otázky: Kolik spádových dětí nám rodiče přivedou? Kolik jich současně půjde k zápisu i do jiné školy? Kolik z nich bude žádat o odklad? A případně, jaké typy tříd budou upřednostňovat? Letos k tomu ještě přibývá dotaz: Kolik žáků odejde na víceletá gymnázia, když ještě ani není znám termín přijímacího řízení?
K tomu si jen dovolím podotknout, že stejný právní předpis svěřil přijímání do základních škol výhradně do pravomoci ředitelů. Bez možnosti přímého ovlivnění zřizovatelem – ač podle školského zákona má za přijetí všech spádových žáků ručit právě zřizovatel.
Je pochopitelné, že zájem o přijetí Vašich dětí do ZŠ Petřiny – sever je pro Vás prioritní. Těší mě i Vaše spokojenost s touto školou a Vaše dosavadní podpora. Pro zřizovatele se ovšem jedná jen o jednu z patnácti základních škol (a téměř padesáti škol celkem). Vím, že zrovna Vás to neuspokojí, ale v MČ Praha 6 probíhá navyšování kapacit základních škol průběžně. V době nedávné byly navýšeny kapacity ZŠ Antonína Čermáka a ZŠ Věry Čáslavské. Momentálně probíhá administrační řízení k rozšíření ZŠ Dědina o nové třídy. Věřím, že po několika letech obstrukcí skutečně dojde i k výstavbě nového pavilonu v areálu ZŠ Bílá. Podobně bylo do rozpočtu MČ Praha 6 nedávno zařazeno i vybudování nových tříd ZŠ T. G. Masaryka. Územního řízení bylo zahájeno i v případě půdních vestaveb v ZŠ E. Destinnové, ZŚ nám. Svobody 2 a ZŠ J. A. Komenského. Ve fázi příprav je i rozšíření kapacit ZŠ Červený vrch, ZŠ Marjánka a ZŠ Pod Marjánkou.

Jak jsem již v minulosti několikrát uvedla, na účelové přihlašování dětí k místu trvalému pobytu mám podobný názor jako Vy. Bohužel, v této souvislosti je zřizovatel školy zcela bez možnosti reálného ovlivnění příslušného ustanovení školského zákona (§ 36, odst. 7). V případě, že žadatel o přijetí dítěte do školy doloží splnění podmínek stanovených zákonem o evidenci obyvatel (č. 133/2000), nelze z pozice ředitele školy místo trvalého pobytu tohoto žadatele nijak zpochybnit. Již opakovaně podávali představitelé krajských samospráv, jednotliví poslanci i senátoři návrhy, které by tento problém řešit mohly - zatím však bez úspěchu v podobě zdárného legislativního projednání. Bohužel ani Ministerstvo vnitra, ani Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tento problém jako systémové selhání rovnosti podmínek nechápe.

Omlouvám se, ovšem okamžité otevření tří prvních tříd, aby mohly být přijaty všechny spádové děti, Vám nyní zaručit nedokážu. Mohu Vám slíbit, že všemožně podpořím nejnovější aktivitu ředitelky ZŠ Petřiny - sever, která hledá možnost zřízení nové třídy. Vše je však podmíněna kladným stanoviskem Hygieny hl. m. Prahy a včasným zapsáním zvýšeného počtu žáků školy do rejstříku škol MŠMT. To vše v režimu zkráceného administrativního procesu a v době výjimečného stavu. Věřím však, že do září se vše nezbytné podaří zařídit.

S přáním pevného zdraví,

Marie Kubíková

[06.05.2020]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=59 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz