Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Ing. Jiří Lála (fotka)
Ing. Jiří Lála
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře místostarosta
» Doprava

Otázky a odpovědi

Téma: Doprava


Dobrý den,
dávám námět na omezení vjezdu cyklistů do Obory Hvězda (např. sesednutím z kola). Před 14 dny do mne při odchodu z Obory Hvězda, brankou ke křižovatce Vypich, najel cyklista a způsobil mi zranění (7 stehů na koleně).
I snížení rychlosti by mohlo pomoci předejít podobným úrazům v budoucnosti, sám jsem také občas cyklista.
Zdravím
V.Novák

[20.07.2021] nová otázka Ing. Vratislav Novák

Vážený pane Nováku,

návštěvní řád obory Hvězda, cyklistům vjezd do obory nezakazuje, ale upravuje. Cyklisté mají zakázáno jezdit po hlavních zpevněných parkových cestách a parteru před letohrádkem, nikoli však po nezpevněných cestách v lesním porostu obory. S městskou policií jsou domluveny pravidelné kontroly obory s důrazem na pohyb cyklistů. S HMP, jakožto vlastníkem obory Hvězda budeme jednat o umístění zákazových značek B 08 (zákaz vjezdu jízdních kol), na začátek a konec každé ze tří zpevněných cest včetně parteru, jelikož omezení pohybu na těchto cestách cyklisté nerespektují. Bohužel jste důkazem, že rozjetý cyklista zřídka kdy stihne přizpůsobit rychlost jízdy povaze terénu či konkrétnímu místu, jako to bylo ve vašem případě, proto nezávisle na vás požádám vlastníka o umístění dodatkových tabulek s textem ,,cyklisto sesedni z kola" u všech tří bran obory. O krocích magistrátu vás budu informovat. Případné návrhy na změny návštěvního řádu obory Hvězda konzultujte přímo s vlastníkem, kterým je Magistrát hlavního města Prahy, konkrétně s panem Ing. Frantíkem, vedoucím odboru ochrany přírody.

S pozdravem

Jiří Lála

[27.07.2021]

Dobrý den,
zajímá mne proč je neprůjezdná ulice Ke Kulišce,zvlášť nyní,když je uzavřena Horměřická a zůstali jsme odříznuti i od MHD. Tady nejde jen jednoduchý a rychlý průjezd pro obyvatele ulic Ke Kulišce a Na Pučálce, ale hlavně o dojezdový čas IZS. Dojezdnost záchranky se díky objížďce prodlouží až o 30 minut a v době dopravní špičky ještě déle.
Můžete mi sdělit Váš názor.
S pozdravem Jana Krejčová

[01.06.2021] nová otázka Jana Krejčová

Vážená paní Krejčová,

důvody uzavření komunikace lze vyčíst z rozhodnutí o uzavírce (viz výtah textu níže). Jsme si vědomi problémů s dosahem IZS, avšak neuzavření komunikace by přineslo kromě poškození komunikace vysokou míru rizika nehod a zranění. Do budoucna je zde počítáno s "aktivní závorou", která umožní průjezd IZS a místním rezidentům.

"Posuzovaná komunikace Ke Kulišce je v důsledku výše uvedené uzavírky zatěžována nadměrnou průjezdnou dopravou, přičemž tato je vedena jako místní komunikace III. třídy, tedy obslužná komunikace. V úseku od č.p. 2336/5 po komunikaci Na Pučálce je užívání komunikace z hlediska přístupnosti běžnému provozu motorových vozidel omezeno pomocí dopravního značení zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech (č. B 1) a dodatková tabulka č. E 13 s nápisem „mimo dopravní obsluhy“. Toto omezující opatření bylo před mnoha lety povoleno v souvislosti se stavebnětechnickým stavem dané komunikace. Jelikož ulice Ke Kulišce slouží ke spojení mezi páteřními komunikacemi, kterými jsou místní komunikace I. třídy Horoměřická a místní komunikace II. třídy V Šáreckém údolí, je často využívána k jízdě i ze strany vozidel, které definici dopravní obsluhy v žádném případě nesplňují. Předmětný úsek mezi č.p. 2336/5 a ulicí Na Pučálce je veden částečně mezi zástavbou a lesními (resp. zahradními) pozemky, přičemž v nejvíce problematickém jižně orientovaném úseku je sklon vozovky 14,3 %. V tomto úseku je šířka vozovky proměnlivá, osciluje kolem 2,60 m a v nejužším bodě dosahuje šířky 2,10 m. Jde v zásadě o komunikaci extravilánového typu bez chodníků. Kryt komunikace je živičný, ovšem absentuje kvalitní založení a konstrukce vozovky. Stav dotčené místní komunikace byl v minulosti posuzován a diagnostikován laboratoří správce komunikace a byl konstatován degradující vliv v zásadě jakékoliv automobilové dopravy. Pro podporu stávajícího omezení provozu motorových vozidel přistoupil silniční správní úřad k instalaci citybloků a úpravě souvisejícího dopravního značení s možností legálního průjezdu cyklistů.

Jak již bylo konstatováno, v současné situaci místní komunikace Ke Kulišce převzala část dopravní zátěže, která nemůže být realizována na uzavřené komunikaci Horoměřická. Uzavření předmětné komunikace se opírá také o argumentaci Technické správy komunikací hlavního města Prahy a.s. provedenou v rámci č.j. TSK/56044/201325 a o to, že se jedná v převážné délce o jednopruhovou komunikaci, která neumožňuje vyhnutí dvou proti sobě jedoucích vozidel, neboť zde nejsou a ani nemohou být vybudovány výhybny. Již z původně instalovaného dopravního značení B 1 „zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ v obou směrech také vyplývá, že místní komunikace neumožňuje průjezd tranzitní dopravě. Komunikací je především vedena cyklotrasa a turistická značená cesta. Dopravní obsluha spočívá především v zajištění obslužnosti přilehlých objektů."

S pozdravem

Jiří Lála

[22.07.2021]

Hezký den, pane inženýre.
1)Ve svých odpovědích zmiňujete negativní vliv Suchdola (blokace okruhu) na dopravu na P6. Současný stav má negativní zdravotní následky na obyvatele P6 - pokusili jste se někdy podat trestní oznámení na původce tohoto stavu? Používají lživých tvrzení, např. že původní most měl mít požární oddolnost 15min. (vyvráceno autory a ČVUT). V jejich materiálech je možno dohledat spoustu podobných dezinformací a vy, jako radnice, jste k publikaci nepravd lhostejní. Proč?
2) Co bude s Horoměřickou? Rozšření, lávka , parkovací dům?
3) Existuje Centrum služeb pro silniční dopravu (CSPSD), vlastní 3 soupravy měření emisí vozidel za provozu. Vužili jste někdy této možnosti měření zdarma a s jakým výsledkem?
Děkuji za odpovědi, LM

[22.06.2021] nová otázka Ing Lubomír Martínek

Vážený pane inženýre,

podání trestního oznámení nepřipravujeme, naopak se snažíme vést dialog a zvažovat reálné úpravy projektu, což by možná mohlo přinést změnu postoje jmenované městské části. Touto cestou jde také hlavní město Praha, která má ve věci této strategické stavby významně vyšší kompetence.
Příprava všech tří projektů týkajících se Horoměřické ulice probíhá, opět se jedná o gesci hlavního města. Za naší městskou část se snažíme přípravu neustále posouvat dopředu.
Děkuji Vám za zajímavý podnět, Centrum služeb pro silniční dopravu s žádostí o spolupráci oslovíme.

S pozdravem

Jiří Lála

[29.06.2021]

Dobrý den pane inženýre,
řešíme s manželkou denně problém dovozu jídla na adresu Na Petřinách, kde trvale žije moje maminka, seniorka nad 80 let. Oba máme služební auta a hledáme formu, jak se vyhnout pokutám.
Nenašli byste formu k přenosnému povolení parkování?
Moc by nám to pomohlo.
Děkujeme za odpověď.
K. Tuček tel 602664222

[22.06.2021] nová otázka Kamil Tuček

Dobrý den,

pokutám se samozřejmě můžete vyhnout i tím, že za parkování zaplatíte v rámci krátkodobého parkování, ale pro Váš případ je zřízeno tzv. Parkovací oprávnění/karty pro pečovatele (Pečovatelé)

Tato parkovací oprávnění jsou vydávána v režimu návštěvníků pouze pro virtuální parkovací
hodiny (VPH) na dobu 1 roku a mohou být vystavená pouze na příslušné SPZ/RZ vozidla a jsou
určena zejména k řešení problému u občanů, kteří jsou staří nebo nemocní a nemohou se o sebe
postarat bez pomoci.
a) Žadatelem může být osoba s trvalým pobytem v dané oblasti
 starší 85 let nebo
 pobírá příspěvek na péči alespoň III. stupně a
 nemá jiné řádné parkovací oprávnění.
Žadatel, který nesplňuje věkovou hranici nebo stupeň příspěvku na péči musí doložit jakýkoliv
jiný doklad (zpravidla od lékaře) dokazující jeho zdravotní stav a nutnost zajištění péče. V těchto
případech pak výdejna výdej konzultuje se zřizovatelem ZPS (RFD MHMP).
b) Parkovací oprávnění se vydává na 3 SPZ/RZ vozidel a 10 úseků (okolí trvalého pobytu, sídlo
lékaře apod.)
c) K žádosti se předkládá:
 osobní údaje pečovatele (zpravidla rodinného příslušníka) z důvodu kontroly
 TP vozidla pečovatele s doložením právního vztahu k vozidlu
d) Výdej parkovacího oprávnění se provádí pouze na výdejně příslušné městské části (z důvodu
případného ověření s odborem sociální péče či jiným podobným.

S pozdravem

Jiří Lála

[22.06.2021]

Vážený pane inženýre. V dubnu proběhla anketa k rozšíření placených zón stání, m.j. v lokalitě Baba. Noviny Šestka (duben) cituji „o která místa přesně jde najdete na geoportálu…“. Je zde označena jako modrá zóna jen část část oblasti. Proč není zóna zakreslena v ulici Janákova, Fragnerova, Krohova,Nad Paťankou a Na Ostrohu jenom část ulice, a další?? Přitom právě dvě posledně jmenovaná místa vyžadují razantní řešení omezení zbytné dopravy.
Žádám Vás, aby rozšíření zps bylo důsledně zavedeno v celé oblasti. Doufám ve Vaši podporu rychlého rozšíření zón a přeji dobrý den.

[02.05.2021] nová otázka Ing. Jan Vesecký

Dobrý den,

Vámi uváděné ulice samozřejmě do oblasti zahrnuté jsou.
Nevím, zda byla v nějakém okamžiku na webu chybná verze, ale když jsem se podíval na mapku, tak je tam zahrnuta celá lokalita, včetně Vámi jmenovaných ulic (viz sken obrazovky níže).

S pozdravem


Jiří Lála

[14.06.2021]

Příloha: náhled souboru
[ JPG • 266kB • 1326×771 (8bit 3ch) ]

Dobrý den,chtěl bych zeptat a zjistit,jestli nově opravená křižovatka Liberijská - Kladenská je klasická (i když trochu chaoticka) křižovatka,nebo se jedná o kruhový objezd.Pro kruhac hraje ten zvláštní tvar z kostek - ostrůvek a fakt,že už mi několikrát řidiči naznačili,že je to kruhac.Mě ale kruhový objezd v tomto místě nedává smysl,nehledě na to,že tam nejsou ani značky,které by to upřesnily.Nechci hodnotit smysluplnost jednoho,či druhého řešení,chtěl bych jen vědět jak to je,abych v tomto místě mohl jezdit správně.Děkuji za odpověď.

[08.06.2021] nová otázka Petr Ptáček

Dobrý den,

v současné době se jedná o klasickou křižovatku s předností zprava. Je to dočasné, opravdu trochu nepřehledné řešení, i když za mě alespoň lepší, než předchozí. Během léta bude upravena investorem OC na klasický kruhový objezd viz přiložený nákres, což již snad vyřeší všechny nejasnosti.

S pozdravem

Jiří Lála

[08.06.2021]

Příloha: náhled souboru
[ JPG • 208kB • 771×572 (8bit 3ch) ]

Vážený pane místostarosto,
mám dotaz k parkovacím zónám. Když se v Dejvicích zaváděly, byly v celé ulici Zikova i přilehlých vyznačeny fialové zóny. Byla jsem na OÚ na dopravním odd. a žádala, aby se v ulici Zikova udělaly alespoň na straně kde jsou obytné domy zóny modré. Bylo mi řečeno, že se to projedná. Posléze skutečně byly vyznačeny modré zóny po jedné straně Zikovy ulice, ale pouze od Šolínovy ulice ke Studentské a v těchto dvou ulicích i směrem k Evropské. Rovněž kousek Thákurovy je v modré zóně. Pouze náš rohový dům (Zikova 21-Thákurova 16) a k němu přiléhající 3 domy mají před sebou zónu fialovou. Byl to snad trest za to, že jsem si dovolila něco navrhnout ke změně? Mně to tak připadá. Proč tento roh byl z modré zóny vynechán? Možnost zaparkování se za poslední rok velmi zhoršila, proto by mne také zajímalo zda by bylo možné udělat modrou zónu i zde? Děkuji. Procházková

[30.05.2021] nová otázka Eva Procházková

Vážená paní Procházková,

zřizovatelem zón placeného stání je Hlavní město Praha a konkrétní podobu navrhuje projekční firma nasmlouvaná zřizovatelem. Neříkám, že nemáme možnosti do projektu zasahovat, ale koncept je takový, že se umisťují rezidenční (modré), návštěvnické (oranžové) a smíšené (fialové) zóny. Návštěvnické na našem území nenajdete (s výjimkou před Radnicí), takže na P6 jsou defacto jen modré a fialové. Na modré mohou parkovat zjednodušeně řečeno rezidenti, ale též ostatní, pokud úhradu parkovacího poplatku provedou prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu (tím chci říci, že modrá zóna zcela nezaručí, že tam nebude parkovat nikdo jiný, než rezidenti, s touto funkcí jako radnice nesouhlasíme, ale město ji stále ponechává), na fialové pak všichni. Smíšená (fialová) zóna má oproti kombinaci modré a oranžové tu výhodu, že není potřeba odhadovat poměr mezi rezidenty a návštěvníky a nevyužitá návštěvnická stání pak neblokují parkovací kapacity rezidentům například v noci. Smíšená zóna tedy reguluje parkování nerezidentů sazbou poplatku, takže přes den je na ní variabilní poměr mezi rezidenty a návštěvníky a když návštěvníci odjedou (zpravidla odpoledne), tak uvolněná místa obsadí rezidenti, jež se vrací ze zaměstnání. Třeba taková Praha 9 zavedla parkovací zóny pouze fialové. Nelze mít všechny úseky modré a kde lze očekávat vyšší poptávku po parkování nerezidentů, je logické, že se část stání provede jako smíšených.

Když tedy v době zavádění zón do oblasti odbor dopravy a životního prostředí předal projektantovi Váš podnět, jsem si jist, že ten měl důvod proč nezměnil smíšenou zónu na rezidenční ve větším rozsahu. Oblast je víceméně vysokoškolským kampusem - jsou zde jednotlivé fakulty, studentské koleje arcibiskupský seminář a všechny tyto funkce generují potřebu parkování nerezidentů. Věřím tedy, že projektant měl pro daný poměr modré a fialové zóny objektivní vstupní hodnoty. Píšete, že v posledním roce došlo k zásadnímu zhoršení situace s parkováním. To je poněkud překvapivé, když po velkou část roku neprobíhala výuka prezenční formou a dojíždějící zaměstnanci nezřídka pracovali z domova, nicméně vycházejme z oficiálních dat. Dle statistiky monitorovacího vozidla správce ZPS byl kupříkladu v dubnu letošního roku úsek P6-1273 před Vaším domem obsazen přes den z 54%, v březnu ze 46% atd. (viz přiložené snímky ze statistiky). Tyto údaje tedy nepotvrzují problémy s obsazeností. I když se podíváme třeba na únor 2020, tedy před vypuknutím pandemie čínské chřipky, tak obsazenost činila 49%. A musím též podotknout, že modrá zóna končí cca 25 m před vchodem do Vašeho domu (z ulice Thákurova), takže pokud by došlo k situaci, že smíšená bude zrovna obsazena a okolní také, máte možnost zaparkovat i zde. S ohledem na výše uvedené nebudeme na HMP apelovat, aby zvětšila další úsek na rezidenční.

S pozdravem

Jiří Lála

[07.06.2021]

Příloha: náhled souboru
[ JPG • 223kB • 798×786 (8bit 3ch) ]

Vážený pane místostarosto,

obracím se na Vás s námětem na úpravu dopravního značení ve vjezdu do Parléřovy ulice z Pohořelce. Cyklista dnes po cyklopruhu pohodlně dojede z ulicí Keplerova na Pohořelec, chce-li pak pokračovat na Prahu 6, tak podle stávajícího značení musí pokračovat přes kočičí hlavy přes Pohořelec a úzkým hrdlem do ulice Dlabačov. Přitom se nabízí cesta ulicí Parléřova, která je pro cyklisty obousměrná formou vyhrazeného cyklopruhu vedoucího po celé délce komunikace. Překážkou je ale dopravní značka zákazující vjezd z Pohořelce. Řešením je doplnění dodatkové tabulky "mimo cyklisty".

Předem děkuji za kladné vyřízení

S pozdravem

Josef Hornof

[18.05.2021] nová otázka MUDr. Josef Hornof

Vážený pane doktore,

děkuji za podnět. Cykloobousměrka v minulosti vznikla bezesporu hlavně kvůli místnímu gymnáziu a jelikož z Pohořelce by se cyklisté na ni stejně nedostali (světelná signalizace u zastávky by musela mít samostatný signál pro odbočující cyklisty vlevo) a po Keplerově od severu cyklisté nejezdili, nebylo třeba ji vést až ke kolejím. To se však změnilo, když Magistrát nechal cca před 3 lety na komunikaci Keplerova upravit povrch vozovky a při té příležitosti též nechal vyznačit pruh pro cyklisty. Projekt zjevně nevzal v potaz existenci cykloobousměrky Parléřova, která tím nabyla na významu.

Oslovili jsme tedy MHMP, aby prověřil, zda je možné oba úseky v daném směru propojit, a obratem jsme obdrželi informaci, že jde o dobrý nápad a bude zpracován jednoduchý projekt, jenž pak bude podkladem pro žádost o stanovení místní úpravy provozu na náš odbor dopravy a životního prostředí. S ohledem na fakt, že věc bude muset být projednána veřejnou vyhláškou - opatřením obecné povahy (přes úřední desku), nabytí účinnosti lze očekávat zhruba v srpnu - září.

S pozdravem

Jiří Lála

[31.05.2021]

V uplynulých dnech byly v Terronské ulici obnoveny ciklopruhy. Ty jsou ovšem tak široké, jako by v nich měly jezdit čtyřkolky. Naproti tomu pruhy pro auta jsou jen tak tak, že se do nich auto vejde. Nepřipadá mi takováto úprava rozumná. Podleha vzynacovani ciklopruhu nejakemu schvaleni?
Dekuji.
Martin Opatrny

[24.05.2021] nová otázka Mgr. Ing. Martin Opatrný

Vážený pane inženýre,
dovolím si rekapitulovat opatření pro pohyb cyklistů na vozovce. Nejsilnější ochranu poskytuje vyhrazený pruh pro cyklisty, na nějž až na výjimky nesmí motorová vozidla vjíždět, a tedy souběžně s ním musí být dostatečně široký jízdní pruh pro ostatní dopravu. Pak je ochranný pruhy pro cyklisty (což je případ Terronské), kdy je jízdní pruh pro motorová vozidla zúžen na 2,5 m, což postačuje pro osobní vozidla, přičemž širší vozidla (zpravidla nákladní a autobusy) mohou ochranný pruh legálně pojíždět pravými koly. Třetí skupinou je piktogramový koridor, jež lze pojíždět běžně - pouze upozorňuje na zvýšený výskyt cyklistů. Ochranné pruhy jsou realizovány dle Technických podmínek (TP) 179 "Navrhování komunikací pro cyklisty". Zda je požadavek TP na šíři pruhu pro motorovou dopravu málo a šíři pruhu pro cyklisty moc nám asi nepřísluší soudit. Osobně považuji min. vzdálenost od předjížděného cyklisty 1,5 m i ve městě při rychlosti nad 30 km/h, kterou obsahuje aktuálně projednávaná novela zákona o silničním provozu, za přehnanou. Pokud bychom ji aplikovali na cyklopruhy, tak cyklista pojede 25 cm od parkujících vozidel, či obruby, šíře řídítek bývá kolem 60 cm a k tomu oněch 1,5 m a jsme na šíři cyklopruhu 2,35 m ...

Závěrem - v Terronské se držte co nejvíce vlevo svého pruhu a nemusíte řešit, zda pravými koly jedete po ochranném pruhu pro cyklisty.

Jinak umístění, odstranění i úprava dopravního značení samozřejmě podléhá schválení, konkrétně odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ P6 vydává stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 77 zákona o silničním provozu a to předchozím projednání s dotčeným orgánem - Policií ČR. Stejně tomu bylo i v případě Terronské - stanovení bylo projednáno formou veřejné vyhlášky - opatřením obecné povahy (tedy s projednáním s veřejností přes úřední desku). K návrhu opatření odbor neobdržel žádnou připomínku, ani námitku.

S pozdravem

Jiří Lála

[26.05.2021]

Vážený pane Lálo,

dnes jsem si cestou na kole všiml, že v Terronské ulici byly odstraněny vyznačené pruhy pro cyklisty. Plánuje se nějaká úprava pruhů, případně alternativní cesta jako náhrada?

Děkuji předem za odpověď.
S pozdravem,
M.Sufčák

[06.05.2021] nová otázka Ing. Marcel Sufčák

Vážený pane inženýre,

v části Terronské byly vyhrazené pruhy, v části piktokoridory. Hlavní město Praha se rozhodlo tyto rozdílné úpravy sjednotit a požádalo proto o povolení - stanovení místní úpravy provozu na ochranné pruhy pro cyklisty. Tato úprava byla po odsouhlasení Policí ČR (a po projednání s veřejností formou opatření obecné povahy přes úřední desku) povolena. Nejdříve zjevně probíhala prvá fáze - odstranění původního značení, na níž nyní naváže realizace nového.

Druhému dotazu nerozumím. Jakou alternativní trasu, resp. náhradu máte na mysli? Ulice je stále průjezdná pro všechny typy dopravy.


S pozdravem

Jiří Lála

[13.05.2021]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=57 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz