Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Ing. Jiří Lála (fotka)
Ing. Jiří Lála
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře místostarosta
» Doprava

Otázky a odpovědi

Téma: Doprava


Dobrý den, pane místostarosto,
bydlím v Jinočanské ulici v Ruzyni a poslední dva týdny máme před okny doslova průjezďák aut, které objíždí dočasné semafory na Libocké ulici, u kterých se tvoří dlouhé kolony (já sama jsem tam minulý týden "popojížděla" úsek 150 metrů dlouhý celých 25 minut).
Nikdo z řidičů zde u nás nerespektuje, že jsme v zóně 30, naopak dojíždějí svá zdržení a jezdí rychleji, nikdo nedává přednost zprava, řidiči zde na sebe troubí a řvou na křižovatce (situace z dnešního rána), atd.
Zóna 30 zde je zavedená od července 2020, tedy rok a čtvrt a nejsem si vědomá, že by tu někdy někdo (byť v počátku platnosti zóny) měřil rychlost, nebo kontroloval dopravní situaci - ráda se nechám vyvést z omylu. Ano, tato oblast od věznice k Bílé Hoře či Kauflandu je už dlouhé roky "tajná" objížďka zástavbou pro místní a bohužel i nemístní. Již loni v květnu jsem zde interpelovala, aby se u věznice sjednotilo značením parkování, aby se nám místním zlepšil průjezd domů, protože zde auta parkují (ano, stali jsme se překvapivě po zavedení modrých zón všude v okolí parkovištěm) někdo podélně, jiný příčně, další v "druhé" řadě, parkovali na trávě, která byla do půl metru hloubky rozježděná, atd. To se opravdu napravilo alespoň zvýšením obrubníků, ale bylo mi také Vámi odepsáno, že se tady nebude parkování upravovat, aby se nezlepšila možnost průjezdu nemístním, kteří si to tudy zkracují. To je sice pěkné, že na nás místní tak myslíte, ale je to trochu alibismus.
To, co se tu ale děje teď s návratem školní docházky a "úžasným" načasováním prací v Libocké na začátek školního roku, to nemá obdoby. Chtěla jsem se ozvat již minulý týden, ale dnes mi už opravdu dochází trpělivost. Zkuste se sem přijet (možná raději přijít) podívat v ranním čase 7:30 - 8:30 a uvidíte, že i nám se v křižovatce s Kralupskou tvoří kolony! Je nyní 8:40 a auto zde projede zase jedno dvě za minutu - to je "normální" špičkový stav.
Nerada bych, aby Vaše odpověď zněla, že oprava v Libocké bude trvat ještě xy dnů a poté se to tu určitě zlepší. Jde zde prostě o to, že se tu zavedla zóna 30, která je opravdu na velkém území (ohraničená Ruzyňskou, věznicí, Karlovarskou a oborou Hvězda) a spousta řidičů (kór nemístních) v druhé ulici už neví a nerespektuje, že je v zóně - dle mého názoru tedy hodně z nich ani neví, že je v zóně. Kromě značek při vjezdech do oblasti není nikde například třicítka na silnici k připomenutí, natož radar nebo orientační měření rychlosti. Vím, že těmito nástroji (včetně vodorovného značení) neradi "plýtváte", ale problém Jinočanské je, na rozdíl od ostatních ulic výš v kopci, že je dlouhá a rovná, celkem přehledná, takže to tu řidiči rozpálí. V dalších ulicích výš si už moc dovolit nemůžou, protože jsou kratší, členité, méně přehledné, úzké. Ale zároveň z tohoto kopce mezi Ruzyňskou a Karlovarskou každý den scházejí děti do místní školy TGM a často musí po silnici. A často také jezdí na různých koloběžkách a skejtech, takže je to situace i nebezpečná.
Prosím tedy a zvážení situace a nejlépe alespoň občas požádat policii o součinnost. Nebudu ani zmiňovat jak řidiči nedávají přednost chodcům na místním přechodu u školy, který je sice vyvýšený, osvětlený a se sníženou rychlostí, ale denně tam stojí několik lidí a dětí na obou stranách a dva tři řidiči i přesto projedou. Strážníky městské policie zde vidíme jen prvního září a 30.6., přitom před pár lety tu strážník pan Růžička stál téměř denně. Vše je samozřejmě o lidech a o penězích, ale pokud pravidelní "průjezdoví" řidiči budou vědět, že se tu občas měří rychlost, občas uvidí strážníka na přechodu, občas se tu něco děje, tak si budou dávat větší pozor i po příští dny a tím dodržovat předpisy.
Děkuji za odpověď, Krásová

[15.09.2021] nová otázka Renata Krásová

Vážená paní Krásová,

nejprve prosím přijměte mou omluvu - administrativní chybou došlo k prodlevě v odpovědi. Co se týče věci samé, tak dne 22.10.21 byl v ranní dopravní špičce pracovníkem odboru dopravy a životního prostředí proveden krátký dopravní průzkum, při němž byly zjištěny následující skutečnosti. Během 15 minut projelo Jinočanskou, v úseku Krušovická - Kralupská 21 vozidlo (tj. 84 voz./hod.), přičemž výrazně převažoval směr ke Starému náměstí. Většina vozidel přijela Statenickou a odbočovala vpravo, tudíž zrychlovala z minimální rychlosti, přičemž před Vaším domem se většina pohybovala rychlostí cca 30 km/h. Vozidla, jež křižovatku projela přímo (od Hvězdy), zase dávala na křižovatce přednost zprava (a opravdu dávala) a tedy též nejela rychleji. Je pravdou, že cca polovina řidičů nadále zrychlovala a dosáhla rychlosti cca 40 km/h a brzdila až před Kralupskou. I těch pár vozidel, co jelo z kopce dolů, se pohybovalo rychlostí kolem 30-35 km/h.

Musím tedy konstatovat, že ve středu sledovaného úseku rychlost není striktně dodržována, nicméně nejde o nějaké výrazné překračování, abychom sem přemístili některý z našich inforadarů (rychlost navíc pouze ukazují - na základě jejich údajů nelze řidiče pokutovat - stacionární radary, či úsekové měření s výstupy na pokuty může umisťovat pouze HMP) a už vůbec se nemohu ztotožnit s Vaším tvrzením, že řidiči to zde "rozpálí" (takové případy samozřejmě nelze vyloučit, ale při kontrole se tak nestalo ani v jednom případě). Co se týče přednosti zprava (v křižovatce Jinočanská x Statenická x Krušovická), tak po dobu průzkumu došlo pouze k 1 setkání, přičemž přednost byla dána (vozidlo, přijíždějící od Hvězdy dalo přednost tomu na Statenické), v ostatních případech k setkání v křižovatce nedošlo. Řidiči se však v takřka 100% případů rozhlíželi, aby mohli dát přednost, pouze v jednom případě projel řidič shora z Jinočanské vlevo do Statenické, aniž by se přesvědčil, že z Krušovické nejede jiné vozidlo (nejelo), takže drtivá většina řidičů dopravní předpisy ohledně přednosti dodržovala.

Co se týče množství vozidel, tak nebylo nijak extrémní, ale samozřejmě bylo vyšší, než by odpovídalo obsluhované oblasti - to je problém dopravních kongescí na Karlovarské (MK I. třídy v působnosti MHMP), které se někteří řidiči snaží objíždět kolem Bílé hory, ale to je jiný příběh (pokud by byl dokončen Silniční okruh kolem Prahy včetně Břevnovské radiály, tak na Karlovarské nebudou kongesce a auta nebudou mít důvod jezdit jinudy - to je však stavba v gesci státu a HMP, nikoliv MČ P6). A pokud bychom průjezd někde přepažili, budou jej nuceni objíždět i místní a po anketě na Malém Břevnově tuším, jak by takový záměr dopadl.

Závěrem tedy konstatuji, že je smutné, že se HMP nepodařilo realizovat práce na Libocké v období prázdnin, ale stalo se a samozřejmě si neumím představit, že by se kvůli tomu měla akce přesunout na příští rok. Po ověření v místě se nedomnívám, že situace v Jinočanské by si vyžadovala přesun inforadaru z jiné lokality a respektování přednosti zprava bylo v době kontroly překvapivě vysoké. Co se týče dozoru policie, tak při kontrole nebylo zjištěno častější nedávání přednosti v jízdě, ani výraznější překračování rychlosti, a tedy Radnice v tomto směru nebude iniciovat dozor policie. Pokud se však domníváte, že v jiných dnech, či hodinách (průzkum probíhal v rozsahu 7:40-7:55) je situace výrazně odlišná, můžete se obrátit na Policii ČR ( www.policie.cz, jelikož podněty mohou podávat i občané přímo, nikoliv pouze prostřednictvím místních samospráv.

S pozdravem

Jiří Lála

[26.10.2021]

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, jak je to s plánovanou renovaci ulice Karlovarská ve směru od Pražského okruhu směrem k Bělohorské ulici?
Mohu se zeptat, kdy a kde by mělo dojít k renovaci a jestli zde bude vozovka úplně uzavřena, či tam bude kyvadlová doprava. Jezdím tudy každý den do práce, tak abych věděla, jak mě to ovlivní.

Děkuji s pozdravem
Ketnerová

[06.09.2021] nová otázka Eva Ketnerová

Vážená paní Kettnerová,

městská část není vlastníkem komunikační sítě a na místních komunikacích I. třídy nevykonává ani státní správu. Z toho důvodu stavební akce, na kterou se dotazujete, není připravována (realizována) městskou částí, ale hlavním městem. Navíc tato část komunikace ani neleží na území Prahy 6, ale Prahy 17.

Výkonem státní správy je pověřen Odbor pozemních komunikací a drah MHMP, který by vám mohl na vaše otázky kvalifikovaně odpovědět. Druhou možností je obrátit se na investiční útvar Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s., který stavební akce tohoto druhu připravuje.

Litujeme, ale my doposud informace o této akci v potřebném detailu nemáme.

S pozdravem

Jiří Lála

[21.10.2021]

Dobrý den pane Inženýre,
navrhuji na sjezdu z ulice Patočkova do ulice Myslbekova ve velmi krátkém odbočovacím pruhu umožnit vozidlům odbočit do ulice Myslbekova bez použití semaforu. Je na ulici vidět na kilometr rovně a nedává smysl mít světlem chráněný přejezd, stejně tak jako na nájezdu na ulici Patočkova z ulice Myslbekova. Nemusíme přece čekat zbytečně, když nic nejede a je možno bez problému jet. Přechody pro chodce tam přece můžou zůstat a otestovat vše blikáním oranžového světla na sjezdu a nájezdu na Patočkovu ulici. Některé semafory jsou opravdu dělané jako test psychiky, díky.

[09.09.2021] nová otázka David Čáp

Vážený pane Čápe,

městská část nevykonává státní správu na místních komunikacích I. třídy a proto se vaším námětem nemůže kvalifikovaně zabývat. Váš námět proto postupujeme Odboru pozemních komunikací a drah MHMP, který má výkon státní správy na MK I. třídy ve svém portfoliu.

V případě zájmu o podrobnější diskusi k námětu kontaktujte, prosím, tamního specialistu pro telematické systémy Ing. Nováčka, tel.: 236 00 4211 ().

S pozdravem

Jiří Lála

[21.10.2021]

Dobrý den ,
bydlím na Dlabačově ,nedaleko TRAM zastávky Malovanka.Trápí mě bezohlednost řidičů a zvýšená autodoprava (vzhledem k často ucpanému tunel.komplexu Blanka) v úseku mezi svět.křižovatkou Bělohorská X Vaníčkova a Bělohorská X Za Strahovem.Vozidla zde jezdí často rychlostí výrazně přesahující 50 km/h.Jedná se o směr jak z centra ,tak do centra.Prosím o info zdali by se zde nenašlo nějaké řešení(retardéry ,dopr. značka 30 km/h,měřící radar ) , které by zklidnilo tuto lokalitu.Světelná signalizace zde je mimo provoz a to i přesto že zde v okolí podchodu je velký pohyb chodců -ráno a odpoledne zejména dětí .
Děkuji Halík

[14.10.2021] nová otázka Petr Halík

Vážený pane Halíku,

dvě světelné signalizace (SSZ), o kterých hovoříte, vznikly jako provizórium v době, kdy byla hloubena mimoúrovňová křižovatka Malovanka a po Bělohorské třídě byla vedena objízdná trasa pro motorová vozidla. Po dokončení stavby a určitých diskusích bylo rozhodnuto, že SSZ na křiž. Bělohorská x Pod Královkou bude zachováno, zatímco SSZ na křiž. Bělohorská x Vaníčkova bude demontováno. I v tomto případě vznikly diskuse o konečném řešení, ne vždy bylo dosaženo konsensu a to je proto zřejmě důvod, proč SSZ dosud demontováno nebylo, přesto, že se s jeho zprovozněním nepočítá. Ve střednědobém výhledu se zde naopak počítá s výstavbou odbočky tram. trati ve směru Stadion Strahov a křižovatka bude tak jako tak od základu přestavěna.

Otázka rychlosti projíždějících vozidel nemůže být posuzována subjektivně, ale pouze objektivním měřením. Vozovka v daném úseku je poměrně úzká, což jízdu vyšší rychlostí příliš neumožňuje (v místě jsou staniční ostrůvky ED i přechod pro pěší), naopak ale může být vyvolán falešný dojem, že vozidlo překračuje max. povolenou rychlost. Jak bylo ale v předchozím textu uvedeno, bez objektivního měření nelze věc kvalifikovaně posoudit. V této souvislosti jsme na závěr nuceni poznamenat, že všechny přilehlé uliční úseky (Bělohorská, Dlabačov, Myslbekova, Vaníčkova, Pod Královkou) jsou místními komunikacemi I. třídy a jako takové jsou přímo spravovány hl. městem (prostřednictvím Odboru pozemních komunikací a drah MHMP). Městská část zde proto žádné zásahy do dopravního režimu provádět ani nemůže.

S pozdravem

Jiří Lála

[21.10.2021]

Dobrý den, měl bych otázku v souvislosti se zavedením modrých zón na Babě. Z jakého důvodu byly všude vyznačeny modré zóny a nebyla čas vyhrazena jako smíšená? Tedy část byla, nicméně pouze u Matěje, což je velmi daleko od velké části obyvatel a značně to znemožňuje parkování např. méně pohyblivých osob (důchodce hůře naučíte platit přes aplikaci a ještě docela vysokou částku za modrou zónu). V zásadě nejsem proti zónám, nicméně zvolené řešení mi přijde dosti diskriminační a dosáhnete maximálně toho, že se tady bude parkovat jako v části Šárecké ulice, kde jsou modré zóny akorát pro smích. Děkuji za reakci.

[19.10.2021] nová otázka Lukas Drobnik

Vážený pane Drobníku,

zóny placeného stání vychází vždy z rozhodnutí zřizovatele ZPS, tedy hlavního města Prahy a Městské části na základě podrobné analýzy dopravy v klidu.
Rozložení zón je určeno na návrh projektanta a vychází především ze specifik daného místa.
Sídliště Baba je bezpochyby rezidenční oblastí téměř bez lokalit, které by mohly lákat větší množství návštěvníků (právě s vyjímkou oblasti U Matěje, kterou sám zmiňujete).
Z tohoto důvodu se zde ve větší míře budou nacházet rezidenční, tedy modré zóny, stejně jako například v oblasti Hanspaulky.

Zároveň, pokud by se v některé části Baby v budoucnu projevil výrazný nárůst poptávky po návštěvnickém parkování, jsme připraveni tuto situaci řešit.

Děkuji a jsem s pozdravem

Jiří Lála

[21.10.2021]

Dobrý den. Rád bych věděl, kdy a zda vůbec, je zařazena ulice Jílkova do plánu oprav. Stav je opravdu žalostný. Je zde také mateřská školka a rodiče, kteří sem vozí děti, každý den projíždějí doslova tankodromem. Děkuji za odpověď. J. Minařík

[16.09.2021] nová otázka Jaroslav Minařík

Vážený pane,

celková oprava ulice Jílkova je správcem komunikace připravována,
termín realizace je plánován na rok 2023, aktuálně probíhá projektová příprava stavby, která by měla probíhat závisle jako druhý krok po rekonstrukci sítí od PVS, na kterou se také čeká.

S pozdravem

Jiří Lála

[19.10.2021]

Dobrý den . Máte o vašem autíčku milné informace. Dvakrát projet mu trvalo jen 8 min. 12.8.2021 v 16:58-17:06 hod. O online platbách slyším od vás poprvé a hodiny,pokud vím,jsou jen dole na sídlišti. I tam než dojdu,tak mě to vaše autíčko vyfotí. Za ty peníze co vyberete ať na poplatcích,nebo pokutách,by jste tedy mohli trochu namnožit již zmíněné parkovací hodiny. Děkuji Cihelník

[21.09.2021] nová otázka Michal Cihelník

Vážený pane Cihelníku,

předně se omlouvám, v poslední větě mé minulé odpovědi jistě nemělo být slovo minimálně, nýbrž maximálně, tedy kontrolní vozidlo přestupek potvrzuje svým druhým průjezdem cca do 15 minut od prvního projetí, což Vy přesně potvrzujete svým měřením 8 minut.

Dovolím si Vám dovysvětlit, jak zóny placeného stání fungují.
Na Praze 6 jsou nejrozšířenější dva typy zón, modrá a fialová (značená bílou přerušovanou čarou).

Ve smíšené, tedy návštěvnické zóně se nachází povětšinou platební automat pro ulehčení platby, dále je možné parkovné platit mobilním telefonem.

V modré (rezidentské) zóně, kde jste nejspíš stál Vy, opravdu automaty nejsou a platby probíhají pouze přes mobilní telefon. Modré zóny totiž primárně nejsou určeny pro osoby bez platného parkovacího oprávnění.

Závěrem upřesňuji, že příjem ze zón je příjmem MHMP, který je po odečtení nákladů zbylý obnos přerozděluje zpět do městských částí.
Praha 6 nebude těmito prostředky množit parkovací automaty, kterých je dle našeho názoru dostatek, nýbrž dlouhodobě deklaruje, že tyto prostředky vrací do vylepšení dopravní infrastruktury v naší městské části.

S pozdravem

Jiří Lála

[19.10.2021]

Dobrý den pane inženýre, neuvažuje se konečně se zrušením zbytečného blokového čištění na Praze 6?
A jak je to s koordinací s dalšími pracemi - v současnosti Kafkova - blokové čištění 4.10.2021, zákaz zastavení bez udání důvodu od 6.10.2021, ukončení také neuvedeno. Zdá se mi nesmyslné 4.10. uklízet a od 6.10 zřejmě nějaká stavba.
Děkuji z odpověď Pavel Langer

[03.10.2021] nová otázka Ing Pavel Langer

Vážený pane Langere,

komplexní údržba komunikací je plně v kompetenci hlavního města Prahy. Váš podnět jim proto postupujeme k přímému vyřízení. Samozřejmě s Vámi souhlasíme, že je potřeba koordinovat čištění s plánovanými stavebními pracemi a tím i případně zrušit přenosného dopravního značení " Zákaz zastavení" a úklid tak neprovádět.

S pozdravem

Jiří Lála

[19.10.2021]

Dobrá den,
rád bych se zeptal, jak je možné, že se v lokalitě Baba ještě před sejmutím oznámení: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ O OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V OBLASTI BABY (LOKALITA S VJEZDEM ULICÍ MATĚJSKÁ)z úřední desky začaly již na vozovkách vyznačovat místa pro parkování? K oznámení měla řada obyvatel připomínky, nikdo na ně dosud neobdržel žádnou odezvu a zóny parkování se již vyznačují. Návrh je "spíchnutý horkou jehlou", parkovací místa jsou v návrhu umístěna proti vjezdům do garáží, výhybny bez míst k parkování jsou navrženy v místech, kde jsou domy a kde se běžně parkuje a parkovací místa jsou zase vyznačena u nezastavěných pozemků atp. Jako obyvatelé Baby jsme velmi rozhořčeni takovým jednáním, bez toho, že by byla reflektována jediná naše připomínka. Je to takto standardní postup? Neměl by návrh být po připomínkování alespoň nějak upraven a dotyční o úpravách vyrozuměni? Nevěříme moc tomu, že se již jednou zrealizované i nesmyslně značením umístěné parkovací místa budou zase zpětně přeznačovat a přemisťovat. Žádám o vyjádření, jakým směrem se bude tato unáhlená a ne zcela rozmyšlená akce ubírat. Děkuji dopředu za vyjádření, s pozdravem Tomáš Dvořáček

[14.10.2021] nová otázka Ing. Tomáš Dvořáček

Vážený pane Dvořáčku,

je nutno rozlišovat mezi jednotlivými druhy podání. Pokud jde o běžný dopis, v němž se na něco dotazujete, či podáváte námět, odpovídá se adresně a to bezodkladně (dle množství ostatních podání), nejpozději do 30 dnů. Pokud jde o námitky, či připomínky k veřejné vyhlášce - opatření obecné povahy (i v případě, kdy by tak nebylo podání označeno, ale z věcného obsahu žádosti by vyplývalo, že jde o námitku, či připomínku k návrhu), tak na ty se neodpovídá jednotlivě, nýbrž připomínky a námitky se vypořádávají ve finálním opatření obecné povahy, jež se stejně jako návrh zveřejňuje na úřední desce.

Že se začalo s předstihem realizovat vodorovné značení, určující parkovací místa je nezbytná praxe. ZPS mají začít platit 15.11.2021 a v tu chvíli musí být značení hotovo. S ohledem na rozsah je zřejmé, že toto nemůže realizační firma provést přes noc, navíc čím blíže budeme zimnímu období, tím horší budou technologické podmínky pro provádění vodorovného značení. Dokud nebude osazeno svislé značení, resp. toto bude zakryto/zneplatněno přelepem, vodorovné značení V10g "omezené stání" samo o sobě nic neznamená.

Jako zástupce samosprávy nebudu předjímat jak dopadne vypořádání námitek a připomínek v rámci projednávání na úseku státní správy, ale standardně se relevantním námitkám/připomínkám vyhovuje, ostatní se zamítají s příslušným odůvodněním. Pokud dojde v důsledku akceptace připomínky/námitky k úpravě projektu (pokud lze vyhovět ještě v rámci daného řízení - často jde totiž o nové náměty, jež si vyžadují nové projednání), bude vydáno stanovení dopravního značení na upravený stav. Odchylky od původního projektu (s nímž pracuje realizační firma s předstihem) se pak upravují následně in situ.

S pozdravem

Jiří Lála

[19.10.2021]

Dobrý den, rád bych vás požádal, zda by se mohlo upravit časování semaforu na křižovatce Pod Kralovkou a Patočkova ve směru z Pod Kralovkou na Břevnov (odbočení vlevo). Jezdím tudy často a když máme zelenou ještě projíždějí auta z Patočkovy ulice, je to opravdu nebezpečné. Děkuji za odpověď. Horák

[06.10.2021] nová otázka Mgr. Bc. František Horák

Vážený pane magistře,

tato problematika nepatří do portfolia činností odvětvových odborů městských částí. Z toho důvodu váš podnět postupujeme k posouzení a přímému vyřízení příslušnému pracovišti Odboru pozemních komunikací a drah MHMP. V případě zájmu o další konzultace v dané věci se proto obraťte, prosím, přímo na tamního specialistu pro telematické systémy Ing. Davida Nováčka
().

S pozdravem

Jiří Lála

[11.10.2021]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=57 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz