Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Ing. Jiří Lála (fotka)
Ing. Jiří Lála
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře místostarosta
» Doprava

Otázky a odpovědi

Téma: Doprava


Dobrý den,

chtěl bych upozornit na špatné označení nové Zóny 30 v katastru Ruzyně (za kterou děkujeme), konkrétně při vjezdu z Náměstí českého povstání směrem do ulice Statenická, kde je zóna 30 vyznačena pouze u jednoho vjezdu. Logické by bylo ceduli přesunout až na vjezd do ulice Statenická. Dále bych chtěl poprosit o vyznačení omezení rychlosti přímo na vozovce, protože to téměř nikdo nerespektuje nebo to jednoduše neví, např. v Přílepské je tato cedule neviditelná.

Dále bych se chtěl zeptat, zda se plánuje v této lokalitě rozšíření zón placeného stání, protože zde nyní parkuji lidé, kteří dále pokračují MHD a dokonce podnikatelská vozidla řidičů z Středočeského kraje a naše čtvrt pak slouží jako přestupní parkoviště. Běžné je stání na chodnících, není dodržována průjezdná šířka vozovky a nikdo to neřeší. Byl bych rád, abychom zde ZPS měli také a nebyli parkovištěm, ale klidnou vilovou čtvrtí jako to bývalo kdysi.

Dále mi prosím vysvětlete jak je možné, že "vraky" v Přílepské a okolí, které v poslední době enormně přibyly v našem katastru již léta nikdo neřeší, byť jsou evidentně původem podnikatelské činnosti. Pokud vím, není možné pro tento účel využívat veřejnou pozemní komunikaci. Nikde jinde jsem neviděl, že by se vraky bez značek a v nevyhovujícím technickém stavu odkládali na ulici. Minimálně je to ostuda, nefér k místním občanům a životnímu prostředí.

Děkuji za odpověď a přeji hezký den
Lukáš Krása

[05.09.2020] nová otázka Lukáš Krása

Vážený pane Kráso,

děkujeme za upozornění na chybějící značení, které jsme obratem předali na správce dopravního značení k nápravě. Jelikož v oblasti náměstí Českého povstání došlo k zobousměrnění této komunikace krátce před projednáváním zóny Tempo 30, byla aktualizována situace, kterou sice správce značení obdržel, ale z neznámého důvodu s ní nepracoval. V brzké době tedy dojde k doplnění značek dle aktuální směrnosti (tj. 1x vjezd do zóny a na druhém rameni prozměnu výjezd).
Co se týče požadavku na doplnění vodorovného značení, zdůrazňujícího vjezd do zóny Tempo 30, tak obdobné podněty občas dostáváme, ale zde trochu narážíme na legislativu. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, konrétně § 78 odst. 2 uvádí, že dopravní značení se má užívat pouze v nezbytně nutné míře. Policie ČR jakožto dotčený orgán toto duální označení totiž nerada odsouhlasuje pro jeho nadbytečnost a odkazuje se právě na citované ustanovení, byť je pravdou, že v pár případech jsme zástupce PČR přemluvili,ale rozhodně to není nic plošného. Nedomnívám se, že lze tak snadno přehlédnout svislé značení rozměru 1,5x1 m a nedodržování rychlostního limitu je tak spíše projevem agresivity některých řidičů, než že by šlo o přehlédnutí značení.
Co se týče zavedení ZPS do dané oblasti, tak zřizovatelem zón je Hlavní město Praha. Zóny zřizuje na základě požadavku městských částí, přičemž naše Radnice žádala zavedení ZPS celoplošně (zejména z důvodu tzv. "morénového efektu", kdy se při metodě per partes problém posune vždy za hranici aktuální etapy) a to opakovaně. V současné době HMP váží pokračování dalších etap ZPS a případné změny jejich fungování a dobíhají tak pouze rozpracované projekty (např. zbytek Hanspaulky, nebo Ořechovka). Jak se bude situace dále vyvíjet nemohu predikovat, ale Praha 6 jejich zavedení i do oblasti Ruzyně nadále podporuje.
Co se týče vraků, tak to rozhodně není problém pouze okolí Vašeho bydliště. V Přílepské ulici a jejím okolí se nachází několik "technicky nezpůsobilých vozidel" které jsou, jak uvádíte, ve valné většině předmětem podnikatelské činnosti. ÚMČ Praha 6 se společně se Správou služeb hlavního města Prahy tyto technicky nezpůsobilá vozidla snaží řešit. Za posledních šest měsíců bylo odstraněno pět vraků. Bohužel stále se nedaří zjistit majitele u tří dlouhodobě stojících vozidel v oblasti Ruzyně. U ostatních odstavených vozidel bude MČ Praha 6 udílet pokuty a Správa služeb hlavního města Prahy má od 30.4.2020 možnost po dvou měsících od upozornění majitele vozidla, které má 6 měsíců prošlou technickou prohlídku odtáhnout vozidlo z pozemní komunikace. Danou problematiku průběžně u Správy služeb urguji, naposledy dopisem ze dne 20.8.2020.

S pozdravem

Jiří Lála

[11.09.2020]

Dobrý den, Mám dotaz, kdy bude opravená jednosměrka Nám. Bořislavka, kde jsou na silnici 30 cm výtluky od těžké techniky ze stavby ,, Bořislavka?´´ Též s parkováním to tu není růžové. Stavba sebrala rezidentům cca 40 parkovacích míst a to u obraciště autobusu Bořislavka + celý směr od obraciště k metru Bořislavka.

Děkuji za odpověď Benešová

[05.09.2020] nová otázka Jitka Benešová

Dobrý den,

pokud máte na mysli ještě dlážděnou jednosměrku u "kina", tak zde dojde ke kompletní rekonstrukci ulice včetně okolí tak, jak to postupně probíhá v ulici Kladenská. Městská část vyjednala s investorem stavby, že vše bude v jeho režii. Rekonstrukce by měla začít koncem tohoto měsíce a mělo by zde dojít i k navýšení vámi zmiňovaných parkovacích míst. Rekonstrukce ulice Kladenská, včetně ukončení záboru parkovacích míst, by měla skončit do konce letošního roku.

S pozdravem

Jiří Lála

[06.09.2020]

Milý pane Hořánku, pane starosto,
můžete mi prosím osvětlit význam sociálního experimentu na křižovatce ulic Bělohorská , Za Strahovem, Pod Královkou, kdy jste; v době čilého stavebního ruchu kolem, neskutečně blbě vyznačených omezení a lidsky vypjaté doby kolem čínské chřipky a dalších zlodějin Bureše a jeho kohorty; na rušné křižovatce, kde se kříží 6 dopravních pruhů s dvoukolejnou tratí tramvaje (22, 25 tedy v prázdninové špičce co 10 minut 4-6 souprav) a kde jsou tři přechody pro chodce, vypnuli semafory. Čekáte na první mrtvolu, rozbitých aut už bylo pár. Vážený pane považuji toto iracionální, tedy hloupé jednání za obecné ohrožení. V případě, že budou semafory vypnuty ještě 1. září, kdy se děti rozběhnou po půlroce do školy, podám v tomto smyslu příslušné podání státnímu zastupitelství. Chápu, že je třeba lidi vychovávat a být k nim drsný, to vidíme denně na obecních strážnících, tedy pokud vás k prosbě o pomoc neodradí nezapnutý poklopec, pobryndaná uniforma nebo rozepnuté pouzdro na služební bambitku nebo všechno dohromady.
Můžete mi prosím říct důvod vypnutí obecně prospěšného zařízení.
Díky a krásný den, té křižovatce se vyhněte obloukem. Já mám byt přímo u ní a musím říct, že je to skvělé otevřu si okno a je to jak ve Spa - benzín, spálená guma a spojkové obložení - luxus...

Honza

[24.08.2020] nová otázka Jan Černík

Vážený pane Černíku,

váš podnět, postrádající alespoň kapku korektnosti a obecné slušnosti, si ani nezaslouží, aby na něj bylo reagováno.

Nicméně, jsme profesionálové (zvyklí na ledasco) a proto si dovoluji z pohledu své gesce ve stručnosti odpovědět:
Místní komunikace I. třídy jsou dle Statutu hl.m. Prahy přímo řízeny hlavním městem; toto se vztahuje i na provoz systémů světelné signalizace (SSZ). Výkon státní správy spadá do portfolia Odboru pozemních komunikací a drah MHMP. Na dotaz u uvedeného útvaru nám bylo sděleno, že jeden ze sloupků tamního systému SSZ byl vážněji poškozen při dopravní nehodě. Oprava je připravována, přesný termín ale není v této chvíli znám. V případě vašeho zájmu o další informace se můžete obrátit přímo na příslušné pracoviště jmenovaného odboru, na tel. 236 00 4211.

S pozdravem

Jiří Lála

[31.08.2020]

Mám dotaz k ulici Patočkově. Otevřením Blanky a následnými rekonstrukcemi komunikace drasticky poklesla kvalita života obyvatel v okolí, o tom už zde je vedena diskuse. Mám dotaz na jiné téma.
Podle mne nemají kamiony dovolen vjezd na Patočkovu. Přes den to celkem platí, ale frekvence kamionů vzroste mezi 24.00 až 6.00, kdy si řidiči zkracují cestu a hřeší na to, že průjezd kamionů nikdo nekontroluje. Tipuji to na 1 kamion každých 5 minut - a jistě nejedou padesátkou. Mám na mysli konkrétně úsek klášter - Blanka. Důsledná kontrola a restrikce kamionů by aspoň trochu mohla zlepšit kvalitu spánku obyvatel v okolí. Vím, že Patočkova nepatří do gesce MČ P-6, ale určitě byste mohl předat podnět dále. Děkuji Vám.

[12.08.2020] nová otázka Ing. Zdeněk Kašpar

Vážený pane inženýre,

nezpochybňuji, že dlouhodobá rekonstrukce inženýrských sítí na Patočkově ulici je tamními občany vnímána úkorně, je ale nezbytná. Po dokončení všech prací zde správce komunikace položí tzv. tichý asfalt, čímž dojde k požadovanému snížení hlukové hladiny, vyvolané intenzivní dopravou. Není ale pravda, že je na tuto komunikaci zakázán vjezd nákladních automobilů. Dosud chybějící Pražský okruh neumožňuje alternativní vedení nákladní dopravy; uplatněním lokálního omezení průjezdu by došlo pouze k převedení dopravy na jinou, možná ještě méně vhodnou komunikaci. Realizace výstavby okruhu i radiály nabírá, bohužel, několikaleté zpoždění, což ale nezavinila městská část. Ani v této chvíli Vám alespoň orientační termín zahájení výstavby nejsem schopen sdělit.
Kontrola nad dodržováním max. povolené rychlosti je plně v kompetenci policie. Na Patočkově ulici jsou mj. instalovány technické prvky pro dohled nad dopravní kázní (např. úsekové měření rychlosti), není ale vyloučeno, že současná opatření, související s výkopovými činnostmi, využití těchto zařízení více či méně omezily.
Lituji, ale v této chvíli Vám pozitivnější zprávu podat nemůžu.

S pozdravem

Jiří Lála

[24.08.2020]

Vážený pane inženýre,

děkuji za Vaši odpověď (viz níže) a předání podnětu Policii ČR. Upřímně řečeno čekal jsem větší iniciativu Vaší a městské časti P6, než jen to a konstatování, že Rozdělovská má málo křižovatek s předností zprava. Mám velkou radost, že Praha 6 po letech marného úsilí občanů Malého Břevnova o řešení transitní dopravy, zavedla aspoň Zónu 30 km značkami. Pokud však bude Zóna 30 km dodržována jen zlomkem řidičů, pak toto úsilí a vynaložené prostředky vyjdou opět naprázdno. Nejsem dopravní expert, ale v minulosti byly diskutovány další možnosti zklidnění dopravy a prosazování 30 km limitu: např. (i) úsekové měření rychlosti, (ii) retardéry a/nebo (iii) značení křižovatek malbou na silnici (šrafování) a (iv) vyhražené parkování bránící rychlému průjezdu.
Proč nic z toho nelze zavést ?
Předem děkuji za odpověď. Tomaš Černý.

======
OTÁZKA: Vážený pane inženýre,

jak víte, památkově chráněná čtvrť Malý Břevnov slouží jako objezdná trasa Bělohorské a Karlovarské ulice. Nedávno byly při vjezdech do naší čtvrti (po tříletém letech úsilí s dopravou něco vyřešit) značky "Zona 30 km". Je to krok správným směrem. Bohužel naprostá většina řidičů, především těch, kteří objíždějí výše zmíněné výpadovky, rychlostní limit buď nerespektuje nebo si značek nevšimla - především na rovných úsecích Rozdělovské. Jakým způsobem budete kontrolovat dodržování rychlostního limitu ? Předem děkuji za odpověď. Tomáš Černý

[25.06.2020 » 15:20] • Téma: Doprava


ODPOVÉĎ: Vážený pane magistře,

nebudu se dlouze rozepisovat o rozdělení kompetencí veřejné správy, ale zjednodušeně lze říci, že náš odbor dopravy a životního prostředí stanovuje dopravní režimy a policie kontroluje (a sankcionuje) jejich dodržování (porušování). V případě měření rychlosti pak může konat pouze Policie ČR (Městská nikoliv). Jinými slovy Radnice nemá v kompetenci kontrolovat dodržování rychlostního limitu. Váš podnět předáme Policii ČR k přijetí vlastních opatření (zajištění měření). V rámci zón Tempo 30 je účinným nástrojem pro zajištění snížené rychlosti existence přednosti zprava - bohužel ulice Rozdělovská má poměrně dlouhé mezikřižovatkové úseky a tedy tento efekt je nižší.

S pozdravem

Jiří Lála

[01.07.2020] Ing. Jiří Lála

[23.07.2020] nová otázka Mgr. Tomáš Černý

Vážený pane magistře,

ad i) MČ není oprávněna instalovat úsekové měření - Radnice může umisťovat pouze tzv. inforadary (ukazují řidičům aktuální rychlost). Úsekové měření má v gesci výhradně HMP a magistrát jej dává pouze na "své" komunikace (páteřní tahy I. třídy). Předejdu Vaší otázce proč - ptejte se náměstka primátora pro dopravu - Ing. Scheinherra. Zkoušeli jsme magistrát přesvědčit, aby měření umístil i na některé vybrané komunikace nižších tříd, kde jsme to považovali za účelné, ale bezúspěšně.

ad ii) retardery - s ohledem na jejich negativní vlastnosti umisťujeme v poslední době takřka výhradně do těsné blízkosti základních škol, což není případ ulice Rozdělovské. Retardery (zpomalovací prahy) jsou totiž zdrojem hluku a otřesů, takže v případě jejich instalace řešíme stížnosti občanů, kteří jsou obtěžováni hlukem (i v noci), svádějí na prahy praskliny na domech, v neposlední řadě prahy značně opotřebovávají podvozky vozidel a to i těch, co je přejíždí sníženou rychlostí. Proto musíme vážit kde jsou opravdu nutné. A nenamlouvejme si, že umístění prahu odradí řidiče od průjezdu oblastí (takové odůvodnění ani nelze dát do rozhodnutí - tam musíme operovat bezpečností provozu). Referent ODŽP probral Váš námět s Policií ČR, tedy orgánem příslušným v oblasti bezpečnosti provozu a ten nepovažuje umístění retardéru za nezbytné, nicméně jeho povolení připouští a upozorňuje též na negativa tohoto řešení. Takže dejme tomu, že se retardér (montovaný) povolí a otázka zní kam. Vy jej žádáte a situaci znáte jako rezident nejlépe - navrhněte optimální umístění event. prahu (pokud by měl být v místě, kde by hrozily stížnosti od vlastníků nemovitostí, požádal bych Vás rovnou o zajištění podpisů dotčených obyvatel, že s návrhem souhlasí). Z logiky věci největší předpoklad překračování rychlosti 30 km/h hrozí někde u křižovatky s Libovickou, kde není žádná křižovatka, kde je nutno dávat přednost zprava (Libovická je jednosměrná) a je to již za úsekem, kde se parkuje, což má určitý zpomalující efekt.

ad iii) nevím, že by se za mého působení probírala možnost nějakého "šrafování" křižovatek. Každopádně ve vyhlášce č. 294/2015 Sb. jsou uvedeny schválené značky a když se podíváme, co můžete mít na mysli, tak snad jedině vodorovné značení V13 "šikmé rovnoběžné čáry", jež vyznačují plochu, na níž se nesmí vjíždět, což by bylo v křižovatce dosti nepraktické, že. Vím, že v jiné oblasti s předností zprava se řešil podnět na zdůraznění přednosti značkou V5 "příčná čára souvislá", ale ten Policie ČR zamítla (není vhodné některé křižovatky bez rozlišení přednosti značit a jiné nikoliv, nebo v jedné zóně Tempo 30 ano a v jiné nikoliv, jelikož někde si na to řidič zvykne a bude pak očekávat všude i mimo své bydliště a kromě Berouna o takovém řešení nevíme).

ad iv) pokud vím, tak vyznačené parkování bylo požadováno v ulici Moravanů, kde se momentálně projednává, a to ani ne tak kvůli rychlosti průjezdu, ale jako legalizace nezákonného stavu (při stání v obousměrné komunikaci nezbývala šíře průjezdu 6 m). Osobně jsem k přínosu vyznačeného parkování k omezení rychlosti spíše skeptický. Pokud se v ulici parkuje - ano, to má efekt, ale pokud se jen namaluje parkovací pruh a ten nebude ani zčásti obsazený, efekt je zanedbatelný, ne-li nulový. Pár aut parkuje v jednosměrném úseku vlevo (u domů), přičemž více jich tam ani být nemůže, jelikož je tam takřka jeden vjezd vedle druhého, v navazujícím obousměrném úseku pak pár mikrobusů, v koncovém úseku - u Vašeho domu se běžně neparkuje. Navíc se nedomnívám, že v koncovém úseku někdo jezdí rychle, jelikož jde z tohoto pohledu o křižovatku tvaru T (lze jet vlevo, či vpravo, nikoliv přímo), takže pokud má někde efekt podélné parkování, tak to bude u domu seniorů mezi Haberfeldovou a Podlešínskou), nicméně zakřivení okraje vozovky u křižovatky Haberfeldova se jeví jako problematické (při jízdě západním směrem výhled do protisměru do značné vzdálenosti blokují zaparkovaná vozidla a do poslední chvíle tak není vidět, zda od východu nejede vozidlo, které má přednost, jelikož na jeho straně není překážka). Policie ČR tedy povolení podélného parkování v tomto místě (na severní straně) nedoporučuje jako možný zdroj kolizí. Z toho tedy vychází alternativa povolit parkování na jižní straně (na vnějšku oblouku). Pokud by Vám tedy vyhovovala tato varianta, poprosím Vás opět o oficiální žádost (zde není nutné dokládat podpisy dotčených osob jako u retardéru). Předpokládám, že by se aplikovalo jedno, nebo druhé, tedy retardér, nebo parkování. Žádost směřujte přímo na ODŽP přes podatelnu, či elektronickou podatelnu.

S pozdravem

Jiří Lála

[04.08.2020]

Vážený pane inženýre,
obracím se Vás upřímně s pocitem, že jakožto zvolený zastupitel, který má na starost problematiku dopravy na Praze 6, absolutně nejste schopen cokoli udělat s několikaletým problémem dopravy v ulici Patočkova, kde obyvatelům díky již tříleté rekonstrukci vozovky stojí pod okny domů kolony vozidel a my si nemůžeme ani pořádně vyvětrat (o hluku už ani nemluvím). Nově došlo k uzavření úseku vozovky směrem do centra a k dlouhodobému rozkopání chodníku. V ulici Junácká je cca tři měsíce rozkopaná vozovka, ale kartu do zóny si můžeme platit dál. Ulice Pod Marjánkou je uzavřená takže musíme celý úsek objíždět. Často argumentujete, že ulice Patočkova spadá pod správu Magistrátu hl. m. Prahy, ale Vážený pane inženýre lidé co na této stavbě žijí, bydlí na Praze 6 a dle mého názoru očekávají po zastupitelích trochu více než odstranění sochy Koněva. Paradoxem je, že firma Čermák a Hrachovec (zatím pracuje asi jenom Čermák) více jak tři roky pod povrchem opravuje za provozu kanalizaci, aby se následně celý úsek uzavřel? Je možné, abyste pro obyvatele Prahy 6 v této problematice konečně něco udělal? Přijďte se sem společně s Mgr. Stárkem, Mgr. Lacinou a Mgr. Kolářem podívat v čem tu žijeme. Mohl byste mi také říct, co vznikne po rekonstrukci v ulici Pod Marjánkou (jednosměrná ulice, obousměrná, cyklostezka)?
S pozdravem
Jaroslav Kukla

[30.07.2020] nová otázka Jaroslav Kukla

Vážený pane Kuklo,
dle Vašeho dotazu vidím, že jste zřejmě plně seznámen s rozdělením kompetencí v hlavním městě. Tato situace mě trápí úplně stejně jako Vás, a musím upřímně přiznat, že není jediná a omezené pravomocí, jako zastupitele městské části, mi nedávají mnoho šancí. Naše jednání na magistrátu a neschopnost vedení Prahy by vydaly na celou knihu. Navíc dva z Vámi jmenovaných bydlí přímo v inkriminované oblasti, a tudíž je nám situace dobře známa. Správním orgánem, rozhodujícím o dopravních záležitostech na místních komunikacích I. třídy, je tedy hlavní město, v tomto případě reprezentované Odborem pozemních komunikací a drah MHMP. O dopravních opatřeních na Patočkově ulici tak rozhoduje uvedený orgán, bez participace městské části. Vaše dotazy byste proto měl uplatnit především na příslušném pracovišti odboru PKD MHMP.
K meritu věci si dovoluji uvést:
V Patočkově ulici probíhá dlouhodobá rekonstrukce vodovodních a kanalizačních řadů, po které bude následovat celková obnova povrchu, pokládka tzv. tichého asfaltu. Práce probíhají hornickým způsobem, po etapách, takže občasné připomínky, že se na stavbě příliš nepracuje, nejsou zcela objektivní. Dle sdělení OPKD MHMP jsou veškeré práce na obnově sítí rozplánovány do listopadu tr. Samozřejmě, jde o současný předpoklad; při práci v podzemí může dojít k řadě nepředvídatelných situací, které mohou termín dokončení oddálit. V případě vašeho zájmu o další informace se, prosím, obracejte přímo na citovaný magistrátní odbor, kde vám mohou poskytnout vždy ty nejaktuálnější informace.
Co se týká výsledné podoby ulice Pod Marjánkou (pokud máte na mysli situaci před školou) jedná se o akci BESIPu, kdy dojde ke zvýšení a zpřehlednění přechodu včetně přesunu vyhrazených parkovacích míst, viz přiložený obrázek.

S pozdravem

Jiří Lála

[30.07.2020]

Příloha: náhled souboru
[ JPG • 410kB • 499×1842 (8bit 3ch) ]

Dobrý den,

v ulici neustále někdo parkuje na žluté čáře a blokuje tak vjezd a výjezd do garáže. K autu se většinou nikdo nehlásí. Momentálně tam stojí jedno auto již druhý den. Jak mám tuto situaci řešit? Volat mětskou policii?

Děkuji Maxa

[10.07.2020] nová otázka Petr Maxa

Dobrý den,

na tuto situaci je nejlepší, a vlastně jediná, pomoc zavolat opravdu Městskou polici, která by měla situaci vyřešit. Volat samozřejmě můžete i v případě, pokud vám někdo stojí před vjezdem, aniž by tam byla žlutá čára. Již to je přestupek.

S pozdravem

Jiří Lála

[13.07.2020]

Dobrý den,

jak byl zamýšlen cyklopruh na Evropské před křižovatkou s Gymnasijní? Přiznám se, že jsem ho vůbec nepochopil. V samotném cyklopruhu je nakreslena šipka rovně s možností odbočení doprava do Gymnasijní. Nicméně cyklopruh samotný křižovatkou končí a dále nikam nepokračuje. Což zjistí cyklista až v okamžiku, kdy je v křižovatce a snaží se dostat mezi auta v pravém pruhu. To nikomu tato nebezpečná situace nevadí? A ještě jeden aspekt. Jak se bude řešit situace, kdy při odbočování v autě doprava nedám přednost cyklistovi jedoucím cyklopruhem rovně? Podle zákona jsem sice povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen, nicméně v okamžiku případné srážky už daný pruh de facto neexistuje, protože končí před křižovatkou. Opět připomínám, že cyklista jedoucí tímto pruhem o tom, že pruh končí neví a tudíž předpokládá, že bude mít přednost. Děkuji za objasnění.

[07.07.2020] nová otázka Jan Pešout

Vážený pane Pešoute,
jen pro pořádek sdělujeme, že správa místních komunikací I. třídy je plně v kompetenci hlavního města; správním orgánem je Odbor pozemních komunikací a drah MHMP. Městské části do procesu stanovení dopravního režimu zasahovat nemohou, nanejvýš mohou sdělovat své připomínky a návrhy, ke kterým ale nemusí být přihlédnuto.
K meritu vašeho podnětu sdělujeme:
Úprava dopravního režimu na nově rekonstruované části Evropské třídy neodpovídá našim představám a ani Policie ČR se současnou úpravou nevyslovila jednoznačný souhlas. Situaci na křižovatce Evropská x Gymnasijní jste vyhodnotil vcelku správně a můžeme vám sdělit, že dle informací z magistrátu a od Policie ČR zde v blízké době dojde ke změnám. Dojde k rekonstrukci světelné signalizace a změn dozná i místní vodorovné značení. Ve vzdálenějším výhledu dojde, dle předpokladu, k rozšíření Gymnasijní ulice, cca do parametrů protilehlé komunikace Thákurova. Změna souvisí s již mnoho let připravovanou výstavbou komunikační spojkou Evropská – Svatovítská.
Na současnou, možná až nepřiměřenou preferenci cyklistů v uličním prostoru (včetně umožnění jízdy po chodníku) jsou samozřejmě různé názory a je na každém, aby si svůj pohled na věc vytvořil sám.

S pozdravem

Jiří Lála

[09.07.2020]

Vážený pane inženýre,

jak víte, památkově chráněná čtvrť Malý Břevnov slouží jako objezdná trasa Bělohorské a Karlovarské ulice. Nedávno byly při vjezdech do naší čtvrti (po tříletém letech úsilí s dopravou něco vyřešit) značky "Zona 30 km". Je to krok správným směrem. Bohužel naprostá většina řidičů, především těch, kteří objíždějí výše zmíněné výpadovky, rychlostní limit buď nerespektuje nebo si značek nevšimla - především na rovných úsecích Rozdělovské. Jakým způsobem budete kontrolovat dodržování rychlostního limitu ? Předem děkuji za odpověď. Tomáš Černý

[25.06.2020] nová otázka Mgr. Tomáš Černý

Vážený pane magistře,

nebudu se dlouze rozepisovat o rozdělení kompetencí veřejné správy, ale zjednodušeně lze říci, že náš odbor dopravy a životního prostředí stanovuje dopravní režimy a policie kontroluje (a sankcionuje) jejich dodržování (porušování). V případě měření rychlosti pak může konat pouze Policie ČR (Městská nikoliv). Jinými slovy Radnice nemá v kompetenci kontrolovat dodržování rychlostního limitu. Váš podnět předáme Policii ČR k přijetí vlastních opatření (zajištění měření). V rámci zón Tempo 30 je účinným nástrojem pro zajištění snížené rychlosti existence přednosti zprava - bohužel ulice Rozdělovská má poměrně dlouhé mezikřižovatkové úseky a tedy tento efekt je nižší.

S pozdravem

Jiří Lála

[01.07.2020]

Dobrý den,

ráda bych se zeptala kdy budou v naší lokalitě budou zavedeny modré zóny. Vzhledem k tomu, že všude okolí jsou již tyto zóny zavedeny,stává z naší lokality parkoviště kde se už nedá zaparkovat ani před vlastním domem. Děkuji moc za odpověď. S pozdravem Michaela Nováková

[26.06.2020] nová otázka Michaela Nováková

Vážená paní Nováková,

Ořechovka byla naplánována v rámci minulé etapy a tedy měla být spuštěna na podzim 2019. Za zpoždění však mohou obstrukce ze strany obyvatel Ořechovky v případě potvrzení nynější směrnosti ulic (ta je dosud stanovena formou přechodné úpravy a na základě provizorní úpravy nemůžeme projednávat trvalou úpravu parkování). Pět obyvatel (3 domácnosti) nařklo celou Radnici z podjatosti, takže jsme dlouho nemohli činit žádné kroky v tomto řízení a zatímco 2 podjatosti byly vyřízeny, ta třetí se na Magistrátě zdržela. Možná i k Vám se dostal předpřipravený formulář námitky, který obsahoval dezinformace, a ve skutečnosti žádal návrat dopravních režimů do roku 2015, tedy do období, kdy ještě nebyly realizovány úpravy, odrazující alespoň částečně průjezdnou dopravu (zóna Tempo 30, zalomení trasy propojení mezi Cukrovarnickou a Střešovickou). Nyní se připravuje finální opatření obecné povahy, kterým se stanoví definitivní směrnost ulic. Posléze začne projednávání ZPS, což je záležitost na cca 3 měsíce. Pokud však někteří Vaši sousedé budou nadále urputní a dají OOP na směrnost k soudu (učinili tak zpětně i u opatření z roku 2015), nevíme co bude dál. V záloze máme, že do sporných ulic ZPS parkování vůbec nedáme (budou však uvnitř zóny zákazu stání, takže tam nebude smět parkovat nikdo), ale to bude generovat další obtíže (minimálně nás dotyčné osoby nařknou, že jsme jim to udělali naschvál, ale doplatí na to i obyvatelé okolních ulic), takže do takového řešení se nám příliš nechce. Náš plán tedy je nadále ZPS vyznačit co možná nejdříve (letošní podzim?), ale někteří rezidenti nám tuto snahu velmi komplikují.

S pozdravem

Jiří Lála

[01.07.2020]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=57 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz