Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Mgr. Jan Lacina (fotka)
Mgr. Jan Lacina
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře místostarosta
» Hospodářská politika a správa majetku
» Kultura
» Sport a volnočasové aktivity

Otázky a odpovědi

Téma: Nájemné, pronájmy, majetková politika


Dobrý den, mám dotaz ohledně možnosti žádosti o obecní byt. Moje sestra je rozvedená s dvěma dětmi, dochazejicimi do ZŠ Dědina. Dlouhodobě ji tíží bytová situace, hypotéku si nemůže dovolit a ceny pronájmů na Praze jsou pro ni, jako samozivitelku neúnosné. Minulý pátek se psychicky zhroutila při stěhování do nového bytu. Má obavy z bytové situace a z neustálého stěhování sem a tam. Byl by pro ní a její děti tedy ideální obecní byt, kde by měla vyhlídku dostupnějšího pronájmu a pro děti dlouhodobého zázemí. Má otázka tedy je, jak složité je o byt požádat a jak složité a časově náročné je ho získat. Získání zázemí by bylo teď pro sestru velmi ulevné. Předem mockrát děkuji a jsem s pozdravem, Zemanová

[03.07.2020] nová otázka DiS. Kateřina Zemanová

Vážená paní Zemanová,

MČ Praha 6 pronajímá byty v souladu se "Zásadami a podmínkami pro nakládání s byty...", které byly schváleny Radou MČ Praha 6 a jsou k dispozici na webových stránkách www.praha6.cz V této souvislosti mohu doporučit pouze pronájem bytu ze sociálních důvodů, u kterého je však nutné splnit požadované podmínky. Tyto pronájmy jsou zahrnuty do agendy Odboru sociálních věci a bližší informace Vám podá paní Buštová, tel.  220 189 306, e-mail:Další možností jsou pouze pronájmy bytů výběrovým řízením za smluvní měsíční nájemné, které však nyní dosahuje výše cca 250 - 300 Kč/m2/měsíčně. Výběrová řízení zveřejňujeme na webových stránkách www.prah6.cz - úřední deska - pronájem bytů výběrovým řízením. V současné době žádné výběrové řízení neprobíhá.

S pozdravem

Mgr. Jan Lacina
místostarosta MČ Praha 6
pro správu majetku, kulturu, sport a volný čas

[10.07.2020]

Dobrý den.Chtěl bych se zeptat jestli neuvažujete v této náročné době odpustit nebo ponížit nájmy v nebytových prostorech ,které vlastní městská část Praha 6 a které musely být z důvodů nařízení vlády uzavřeny nebo mají velmi omezený prodej.Děkuji Pěkný

[21.03.2020] nová otázka Vladimír Pěkný

Vážený pane Pěkný,

v odpovědi na Váš dotaz si dovoluji sdělit, že Rada městské části Praha 6 přijala v reakci na nařízení vlády č. 215/2020 ze dne 15. 3. 2020 usnesení, které odkládá platbu nájemného v nebytových prostorech Prahy 6 na dobu 2 měsíců. Dle paragrafu 36 krizového zákona (240/2000 Sb.) musí uhradit náklady za přímé škody způsobené rozhodnutím vlády stát. Nicméně Rada městské části Praha 6 ve svém tiskovém prohlášení rovněž deklarovala, že provozovatele obchodů a služeb ve svých nebytových prostorech, kteří museli rozhodnutím vlády zavřít, nenechá v úzkých a nájmy je v případě selhání státu připravena prominout.

V úctě

Jan Lacina, místostarosta MČ Praha 6

[24.03.2020]

Vážený pane místostarosto,

děkuji za Vaši odpověď, nicméně musím ještě zareagovat a oponovat s tím, že se s Vaším názorem (v rámci zachování objektivity, a jak zmiňujete, principů zastupitelské demokracie), nelze zcela ztotožnit.
A to z následujících důvodů:
Mám za to, že komise jako taková nemá rozhodovací právo, má fungovat pouze jako iniciativní a poradní orgán, předkládat náměty a stanoviska. Zákon komisi nedovoluje rozhodovat za orgány obce.
Pokud sám dokonce odkazujete na principy zastupitelské demokracie, opomíjíte zásadní fakt, že ta funguje na principu poměrného zastoupení, to bude nutné dodržet s tím, že každý delegát musí disponovat hlasem odpovídajícímu procentu volebního výsledku jeho strany.
Volení zastupitelé mají vůči voličům své povinnosti, zvlášť, když se jedná o veřejně prospěšný projekt, financovaný městskou částí.
Pro úplnost si dovolím upozornit na skutečnost, že úředníkům ze zákona rozhodování ve věcech pronájmu obecního majetku nepřísluší, nejsou tzv. samospráva , ale pouze zaměstnanci úřadu.
Jejich hlasování, či rozhodování o výběru nájemce je z mého pohledu nelegitimní, nelze vyloučit i právně zpochybnitelné.

A v neposlední řadě je třeba uvést, že výsledky anket, a to je všeobecně známý fakt, nemají relevantní výpovědní hodnotu a nemusí být vždy ve shodě s veřejným zájmem.
Jedná se o pouhý vzorek respondentů, často předem oslovených.
Mimochodem, i v této anketě (na kterou paradoxně odkazujete), je uvedeno s upozorněním, že pro relevanci by se jí mělo účastnit minimálně1000 hlasujících, což nebylo dosaženo.
I přesto na výsledky ankety nelze snad nic zásadního namítat , a jistě nebude problém ze strany nájemce je respektovat za doslova symbolické nájemné.
Jak jsem opakovaně zmínil, zásadní problém bezesporu vidím v nestandardním způsobu rozhodování o budoucím nájemci, a především opakuji a zdůrazňuji absurdně nízkém nájemném( a to ve výši cca 8tisKč měsíčně), např. ve srovnání s pronájmem malého bytu v paneláku.
A tedy "směšná" výše nájemného za tento rozsáhlý, zrekonstruovaný objekt v prestižní lokalitě, s možností výhodného podnikání, se mi zdá i do určité míry neetická, omlouvám se, v kontrastu s těmito lidmi, potažmo rodinami (v případě uspokojení základních potřeb - tj. bydlení).
Zvlášť v tomto případě, kdy nájemce nebude ničím SMLUVNĚ vázán, např. aby pomáhal sociálně slabším, garantoval dostupné ceny a zajistil program pro všechny aj.

Jsem přesvědčen, že nájemné mělo být regulérně vysoutěženo, či alespoň stanoveno vyšší , a nepochybuji, že by se i v tomto případě výběrového řízení zúčastnili kvalitní zájemci, ne-li kvalitnější a zodpovědnější, kteří by měli zájem podnikat i ve prospěch občanů, v nákladně zrekonstruovaném objektu.
Vy , nebo nevím, kdo konkrétně tento návrh předložil, z neznámého důvodu nabízíte nájemní smlouvu za symbolické nájemné a ještě rovnou na celých 10let (podotýkám, opět zvláštní postup, takto dlouhodobě uzavřená nájemní smlouva je bezesporu riziková a neekonomická pro městskou část).
V případě, že se nájemce neosvědčí, což jistě nelze vyloučit, a objekt bude prioritně sloužit pouze k zajištění jeho výdělku, bude velmi problematické, a de facto nemožné, nájemní smlouvu vypovědět, jelikož směšné nájemné nebude problém ze strany nájemce hradit, navíc s možností i objekt podpronajímat.
Na tuto otázku stále neznám relevantní odpověď, z jakého důvodu, je cena pronájmu, tak podhodnocena?
Vy se snad domníváte, že absurdně nízké nájemné garantuje do budoucnosti naslibovanou kvalitu služeb a projektu?
Pochopitelně, že nikoliv, to by bylo naivní, spíš dle mého názoru, to funguje přesně naopak.
Zájemci by se logicky přirozeně vyselektovali a přínos pro městskou část v podobě alespoň mírně připomínajícího tržního nájemného by snad byl pozitivní, nebo nikoliv???

Získané peníze z pronájmu by mohly být smysluplně využity ve prospěch ostatních občanů Prahy 6, především potřebným.
Finální výběr zájemců, bez předem uveřejněných podmínek až ve druhém kole, pouze na základě jakéhosi osobního, neveřejného, nic negarantujícího pohovoru (nelze taktéž vyloučit subjektivních sympatií, či nesympatií ze strany komise), považuji za naprosto nestandardní a dle mého názoru netransparentní postup.
Pokud zrekapituluji Vámi nastavené obecné, nedefinovatelné kriteria na nájemce:
Renomé uchazeče - naprosto zavádějící, nepřezkoumatelné, neobjektivní hodnocení.
Dlouhodobá udržitelnost - vzhledem k absurdně podhodnocené výši nájemného - bezproblémový požadavek na nájemce, cílem nájemce bude jistě objekt si udržet a zajistit provoz, nejen po dobu dlouhých 10let.
Přínos pro veřejný prostor - opět naprosto široký, nekonkrétní, neuchopitelný, nic neříkající termín, absence konkrétní podoby ( veřejný prostor může mít mnoho rozmanitých podob).

Kritéria pro výběr nájemce, jak jsem ostatně poukazoval potažmo kritizoval ve svém předešlém emailu, jsou skutečně nekonkrétní a znovu apeluji tedy z toho vyplývající nulová garance ze strany nájemce.
Vy jste ve veřejném videu zmínil, že něco prospěšného POUZE očekáváte.

Závěrem, je otázkou nejen pro mě, v co mohu doufat, že snad další krásné historické a lukrativní objekty Prahy 6 , které budou nákladně zrekonstruovány (což samozřejmě vítám), nebudou následně dlouhodobě pronajímány, tzv. za "almužnu" ve prospěch vybraných nájemců, a to na základě nominovaných komisí složených i z úředníků, a jejich, což nelze vyloučit subjektivních názorů.


S pozdravem Moravec

[26.10.2019] nová otázka Petr Moravec

Vážený pane Moravče,

podrobně jsem přečetl váš další příspěvek do diskuse o bubenečském nádraží a bohužel musím odmítnout prakticky všechny vaše argumenty. Říkám to jako člověk, který se třicet let pohybuje v pražském i celostátním kulturním provozu, dvakrát kandidoval v Praze 6, dvakrát uspěl jak u veřejnosti, tak v zastupitelstvu Prahy 6 a stal se dvakrát místostarostou s věcně příslušnou gescí k bubenečskému nádraží. Musím vás upozornit, že některé nákladně zrekonstruované objekty v majetku městské části jsou pronajaty třeba i za 1 korunu ročně, a to proto, že slouží veřejnému účelu. Mohl bych pokračovat třeba sdělením, že výzkumy veřejného mínění (volební model, preference stran apod.) se běžně a v souladu se zavedenými výzkumnými pravidly provádějí na vzorku 800 rozhodnutých respondentů, že výběrová komise je naopak sestavena velmi reprezentativně a že opozice v ní má větší podíl, než jaký získala ve volbách, že vedoucí radničních odborů do komise vnášejí odbornost v oblasti správy majetku, územního rozvoje i kultury a volného času, obávám se však, že každý další takový argument vyvolá vaši další reakci, ještě delší, než byla ta předešlá.
Pokusím-li se shrnout cíle právě probíhajícího výběrového procesu, Jde nám o nalezení dostatečně důvěryhodného provozovatele se silným ekonomickým zázemím, který bude schopen a ochoten rozpohybovat a provozovat v budově bubenečského nádraží nejen malé pohostinství (kavárnu, bufet), ale především kvalitní službu v oblasti kultury, sportu a volného času, na kterou jinak vynakládá městská část ročně kolem 30 milionů korun, které směřují na podporu stovek dalších projektů. Stejně jako vynakládá další cca 1 miliardu korun na oblast školskou, sociální, na péči o veřejný prostor a životní prostředí atd. atp. Výhodou tohoto typu podnájmu je fakt, že si budoucí provozovatel nejen z pohostinského provozu, ale i z dalších veřejných zdrojů (hlavní město, ministerstvo kultury či školství, fondy evropské unie) může najít další prostředky na veřejnou službu, kterou od něj očekáváme. Jako odstrašující případ, při úvahách o znovuoživení bubenečského nádraží, posloužilo bývalé nádraží Praha - Vyšehrad, které je již mnoho let v dezolátním stavu a dále chátrá. Na závěr si dovoluji uvést, že pokud vaše následující odpověď nepřinese fakticky nic nového a pouze bude opět zpochybňovat složení komise a výši nájemného, na což již podruhé reaguji, nebudu dále odpovídat.

S úctou

Jan Lacina

[13.11.2019]

Vážený pane starosto a místostarosto Lacino,

dovoluji se na vás obrátit s dotazy (ohledně výběrového řízení na nájemce nádraží Bubeneč), a to vzhledem k faktu, že investice je bezesporu ze strany městské části finančně velmi náročná, a tedy historický objekt by měl sloužit především občanům Prahy 6.
Budoucí nájemné tak, jak je nastaveno (a tuto skutečnost jistě nikdo nerozporuje), je neadekvátně nízké, a na druhé straně požadavky na nájemce de facto nulové.

1. Z jakého důvodu byla ustanovena pouze 9-členná komise a na základě čeho její členové vybráni?
(Jestli tomu dobře rozumím, tak ostatní zastupitelé nemají zájem se zúčastnit výběru nájemce ?)
Dokonce hlasování ze strany zastupitelů bude suplovat komise složená částečně i z úředníků, nevím, ale z mého pohledu (pokud je toto tvrzení pravdivé), je tento způsob rozhodování neakceptovatelný.
2. Druhá otázka navazuje na první, jste přesvědčeni, že pouze "jakási" 9-ti členná komise, dokáže objektivně a zodpovědně vybrat nejvhodnějšího nájemce, který by dokázal reflektovat na podněty ze strany většiny sousedů a správně tak vystihnout a plnit jejich požadavky?
( Vzhledem již zmíněné vysoké investici, pohybující se v řádu 20-50mil. Kč?)
3. Nezvažovali jste i variantu zveřejnit a seznámit občany Prahy 6 s některými zajímavými návrhy konceptů ze strany zájemců a případně umožnit nám ( "obyčejným" lidem ze "šestky"), se spolupodílet na finálním výběru nájemce?
Já osobně bych tuto možnost uvítal.
Děkuji za váš čas a s pozdravem Moravec

[20.10.2019] nová otázka Ing. Petr Moravec

Vážený pane Moravče,

k Vámi uvedeným dotazům si dovoluji uvést následující:

Pevná cena za pronájem bývalé budovy nádraží Praha - Bubeneč byla stanovena podle referenční budovy - Písecké brány, která historicky sloužila rovněž jinému účelu a byla také rekonstruovaná z veřejných zdrojů.

Komise byla sestavena z vedoucích zaměstnanců tří odborů – Odbor územního rozvoje, Odbor správy majetku a Odbor kultury, sportu a volného času a ze šesti členů zastupitelstva. Žijeme v zastupitelské demokracii, kdy zájmy veřejnosti v obci nebo její části hájí tzv. samospráva, tedy 45 zastupitelů, kteří ze svého středu nominovali 6 osob, které budou o budoucím provozovateli rozhodovat. Po jednom zástupci: KLID, ODS, STAN, Piráti, ANO, Zelení. Prostor tedy dostala každá z politických stran, která byla v loňských volbách zvolena do zastupitelstva MČ Praha 6.

Požadavky na budoucího nájemce nejsou, jak píšete, nulové, ale vycházejí z veřejné ankety, na kterou v roce 2017 odpovědělo přes 800 respondentů z Prahy 6. V závislosti na výsledcích ankety se dále budou hodnotit následující kategorie:

Renomé uchazeče a dlouhodobá udržitelnost projektu
Kvalita projektu včetně kvality zpracování
Přínos projektu pro veřejný prostor Bubenče i širšího okolí


S pozdravem

Jan Lacina, místostarosta MČ Praha 6

[22.10.2019]

Dobrý den,

píšu Vám ohledně prosby zda řešíte i nebytové prostory a případně jestli nevíte o komerčních prostorech v areálu Strahova (kolejí). Naše podnikání se týká v oblasti shisha baru ( čajovna s vodníma dýmkama + nějaký ten drink a pivo)

V případě, že byste o něčem věděl budu rád, když mi dáte vědět. Jeden podnik už máme rozjetý a teď hledáme místo na druhou pobočku.

S pozdravem

Jakub Hořejší
Mobil:  723 779 523

[01.10.2019] nová otázka Jakub Hořejší

Vážený pane Hořejší,

v současné době o žádných komerčních prostorech v areálu Strahova nevíme. Veškeré pronájmy komerčních prostorů Prahy 6 jsou zveřejňované na úřední desce - www.praha6.cz Doporučil bych Vám tedy průběžně sledovat, zda se zde něco neobjeví.

S úctou

Tomáš Srp

[18.10.2019]

Proč Zápis ze zasedání Komise bytové politiky , který se konal 3,9,2019 není dosud zveřejněn.

[11.09.2019] nová otázka Vladislava Moravcová

Vážená paní Moravcová,

na základě platného jednacího řádu komisí RMČ Praha 6 se musí zápisy ze zasedání zveřejnit do 10 dnů od samotného jednání. Tato lhůta uplynula dnes a zápis je na webu zveřejněný.

S pozravem

Tomáš Srp

[13.09.2019]

Dobrý den,
opětovně se obracím s prosbou o možnost domluvy se správou Britské školy ve Vlastině ulici ohledně jejich "čištění školního hřiště". Téměř každé ráno nás probouzí nebo vstáváme za zvuků fukaru, kterým uklízí školní hřiště i zahradu. V zimě je to foukání sněhu, na podzim a na jaře listí, nyní prachu a pylu. Děje se to vždy cca 20-40 minut v rozpětí 6:50 - 7:30 hodin. Ačkoliv tato doba již není nočním klidem, je to skutečně o nervy a zdravý rozum poslouchat to vytí fukaru téměř každý den ráno, navíc nyní v letním období při otevřených oknech. Toto zde již píšu opakovaně, psala jsem již přímo do školy, ale beze změny i odpovědi. Velmi, velmi prosím - lze s tím něco udělat? = koště s lopatou jim klidně koupím, tak zoufalá již jsem :-)
Děkuji
Lenka

[13.06.2019] nová otázka Lenka Šátková

Vážená paní Šátková,
k vašemu podnětu, který se týká ranního úklidu školního hřiště mezinárodní soukromé školy provozované společností Prague British International School, s.r.o. umístěného na pozemku parc. č. 972/12 v k. ú. Liboc, si dovoluji uvést následující.
Ohledně způsobu úklidu školního hřiště prostřednictvím fukaru, který ve svém podnětu zmiňujete, je možné v zásadě říci, že využití této techniky je vzhledem k výměře pozemku, na němž se školní hřiště nachází, a potřebě provedení úklidu ještě před započetím každodenní školní výuky, nezbytností. Jen stěží si lze totiž představit stav, kdy plochu čítající bezmála 9 tisíc m2˛bude každé ráno uklízet pracovník či pracovníci s lopatou a koštětem, jak mimo jiné uvádíte v závěru svého podnětu. Pokud jde o časové rozmezí provádění úklidu, uvádím, že Odbor správy majetku ÚMČ Praha 6 otázku doby úklidu hřiště prodiskutuje s vedením školy a pokusí se využívání hlučné techniky omezit či případně posunout dobu úklidu. V úvahu bohužel nepřipadá realizace úklidu v odpoledních hodinách, neboť školní hřiště je až do 19:00 hodin přístupné veřejnosti, a to na základě podnětu občanů. V letních měsících zde probíhají mimoškolní aktivity a z tohoto důvodu je úklid prováděn před jejich započetím.

S úctou

Tomáš Srp

[26.07.2019]

Dobrý den,
má otázka se týká dlouhodobé situace 2 domů a všech bytů v Zelené ul. 1084/15, 15a. Objekty jsou dosud v majetku MČ Praha 6, přičemž po letech jednání mezi nájemníky a reprezentací MČ (několik zastupitelstev)nebylo nikdy objasněno proč domy nejsou určeny k privatizaci. Zájem nájemníků a obyvatel obou domů vychází zejména z neuspokojivé situace technického stavu bytů. Správce domů po léta neplní svou úlohu a nájemníci byli a jsou nuceni investovat nemalé vlastní prostředky do obnovy. Přehled vlastních investic do r. 2018 byl předán starostovi MČ v srpnu 2018 spolu se stanoviskem k možné privatizaci domů.
Tomuto předcházela osobní návštěva p. starosty Koláře v domech a bytech, který následně svým dopisem z 18.7.2018 konstatuje, že byty a společné prostory jsou v dezolátním stavu. Současně se zavazuje věc případné privatizace řádně projednat a osvětlit na úrovni zastupitelstva a komise majetkové politiky. Stejně tak i otázku proč do domů není investováno a proč je zanedbávána jejich údržba.
Zájem nájemníků a obyvatel je tedy nasnadě - dozvědět se skutečné a konkrétní záměry MČ P 6 v oblasti péče o domy, byty v ul. Zelená 15, 15a v tomto volebním období.

Děkujeme za Vaše vyjádření.
Ing. I. Chvojka a nájemníci domů Zelená 15, 15a

[03.06.2019] nová otázka Ing. Ivan Chvojka

Vážený pane Chvojko,

přehled domů s bytovými jednotkami určenými k prodeji oprávněným nájemcům byl schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.4.2012. Dům Zelená 1084/15 se v tomto seznamu nenalézá. Z usnesení Zastupitelstva městské části Praha 6 č. 184/12 vyplývá, že k prodeji nebyly určeny bytové domy vhodné pro realizaci sociálních programů, dále pak bytové domy s prostory, které slouží naplňování veřejného zájmu a konečně domy, které byly v minulosti z prodeje nájemcům vyřazeny. Pokud jde o dům č. p. 1084, jenž je součástí pozemku parc. č. 618 v k. ú. Dejvice, v předmětném usnesení Zastupitelstva městské části Praha 6 je konkrétní důvod vyloučení z prodeje výslovně uveden. Tímto důvodem je existence Dejvického divadla v domě, jakožto prostoru sloužícího naplňování veřejného zájmu
V souvislosti s prodejem si dovoluji upozornit na Koaliční smlouvu v MČ Praha 6 ve volebním období 2018 – 2022, ve které je zcela jasně deklarováno zachování objemu majetku a s tím související Programové prohlášení Rady městské části Praha 6 2018 – 2022, konkrétně na jeho část týkající se hospodaření s majetkem, kde je vyjádřen velmi významný cíl, a to zastavení prodeje strategického majetku, kterým jsou samozřejmě i byty v bytových domech.
Prodej bytových jednotek nájemcům byl projednán i na zasedání Komise majetkové politiky RMČ Praha 6 a prodej nebyl doporučen.
MČ Praha 6 v minulosti zajišťovala v domě provedení výměny rozvodů vodoinstalace, včetně rozvodů bytových (při těchto pracích byla měněna i část elektroinstalace), výměny střešní krytiny a klempířských prvků, repase oken v bytech a společných prostorách domu, včetně ochranného nátěru. V roce 2010 byl ve dvorním traktu domu č. o. 15 postaven venkovní výtah a v souvislosti s touto stavbou byla vyměněna i okna ve společných prostorách domu. V letošním roce probíhá výměna oken a vstupních bytových dveří. Současně si dovoluji upozornit, že v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění je nájemce povinen o byt řádně pečovat, provádět běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.

S úctou

Jan Lacina, místostarosta MČ Praha 6

[18.06.2019]

Dobrý den,
chtěla bych reagovat na odpověď na moji otázku z 13.2.

Lokace: 50.088430191031, 14.346341934219 (mapa)
Váš podnět: Dobrý den, minimálně od roku 2012 je na tomto místě trafika prázdná. Je někomu pronajímána? Je možné ji odstranit, když je sedm let nevyužívána? Můžeme se zbavit tohoto nevyužívaného vizuálního i prostorového smogu. Děkuji za informace. S přáním pěkného dne Jitka Hovorková

Odpověď Úřadu městské části Praha 6, Odbor správy majetku:

"Prodejní novinový stánek (dále jen („PNS“) není možné odstranit, jelikož odstranění či přesunutí PNS podléhá územnímu a stavebnímu řízení. V případě přesunutí či odstranění PNS by bylo třeba též odstranit původní elektropřipojení a v případě přesunutí PNS zřízení nového elektropřipojení, s čímž jsou spojeny nemalé náklady. PNS se bohužel z dlouhodobého hlediska nedaří pronajmout."


Děkuji za odpověď.
PNS je tedy možné z tohoto místa odstranit (nemluvím o přesouvání), pokud se zažádá o "§ 128 Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení" Stavebního zákona. Územní ani stavební řízení není potřeba. Při realizaci jakékoliv stavby je potřeba počítat i s náklady na její odstranění. Rozhodnutí zřídit na tomto místě PNS bylo špatné. Co jiného než nezájem o jeho pronájem je tím ukazatelem. Uklízejme a napravujme po sobě špatná rozhodnutí i když to stojí náklady. Děkuji, že Vám záleží na veřejném prostoru a budete se činit na jeho zvelebení.

S přáním pěkného dne
Hovorková

[06.03.2019] nová otázka Jitka Hovorková

Vážená paní Hovorková,

k Vašemu vyjádření ohledně umístění prodejního stánku na Petřinách si dovoluji uvést následující. Stánek samozřejmě fakticky odstranit lze, předpokladem odstranění stánku je však odpovídající vůle na straně MČ Praha 6. Jak již bylo uvedeno v předchozí odpovědi na Váš dotaz, přesunutí stánku na jiné místo předpokládá územní rozhodnutí, stavební povolení a zajisté též nemalé náklady na přemístění stánku. Vzhledem k tomu, že prodejní stánky jsou v poslední době obtížně pronajatelné, což s ohledem na možnou výši nájemného neřeší ani jejich případné přesunutí na jiná místa, MČ Praha 6 v současné době řeší problematiku prodejních stánků komplexně, tj. hledá řešení, jehož prostřednictvím by veškeré prodejní stánky našly patřičné využití.

S pozdravem

[06.05.2019]

Konec výpisu.


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=53 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz