Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Mgr. Ondřej Kolář (fotka)
Mgr. Ondřej Kolář
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře starosta MČ Praha 6
» Životní prostředí

Otázky a odpovědi

Téma: Životní prostředí, úklid a odpadové hospodářství, údržba a revitalizace zeleně


Dobrý den,
dala by se v rámci úklidu komunikace v naší lokalitě(10.9.)
vyčistit i ulice Bělocká , která po kraji zarůstá plevelem ?
Úklid zde probíhá celkem pravidelně, park v Aleji Čs.exulantů je v dobré kondici, ale Bělocká je zřejmě nechtěná...
Děkuji
IS

[04.09.2020] nová otázka Ing Ilena Salomonová

Vážená paní Salomonová,

úklid komunikací provádí majetkový správce komunikací pouze 2 x ročně, a to v jarních a podzimních měsících. Nemůžeme s Vámi zcela souhlasit, že by se komunikace Bělocká neuklízela. Úklid chodníků a 0,30 cm pod silniční obrubou se zde provádí pravidelně 1 x měsíčně, což si můžete sama ověřit, neboť následující úklid zde proběhne 17.9.2020. Úklid vozovek bude v rámci Komplexní údržby komunikací proveden dne 18.9.2020. Oba zmíněné úklidy zahrnují i odstranění nežádoucí vegetace.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[10.09.2020]

V pondělí 7.9. proběhlo ve Vokovicích blokové čištění komunikací. Dnes 9.9. ráno nastoupili noví pracovníci a motorovou strunovou sekačkou začali vyžínat několikacentimetrovou travičku kolem obrubníků a ve spárách dlažebních kostek a motorovým fukarem tuto trávu, kamínky a prach z chodníků ženou před sebou. Oba stroje vydávají velmi nepříjemný hluk, kouří a zdvihají oblaka prachu. Není možné toto vyžínání provádět jako součást blokového čištění aby se vše uklidilo současně? Ještě lepší by bylo pro likvidaci těchto travin použít jinou metodu, která by nemusela být prováděna několikrát ročně tak jako toto vyžínání.

[09.09.2020] nová otázka Ing. Václav Svoboda

Vážený pane Svobodo,

komplexní údržba komunikací je prováděna pouze 2x ročně a provádí jí majetkový správce komunikací. V předchozích letech byl součástí úklidu vozovek i úklid chodníků, tudíž byl úklid prováděn komplexně. Bohužel s ohledem na finanční možnosti majetkového správce se nyní provádí pouze úklid vozovek. Stávající úklid chodníků je prováděn dodavatelskou firmou ÚMČ Praha 6, a to v četnosti 1 x měsíčně. I když se snažíme s dodavatelskou firmou sjednotit úklid chodníků i vozovek, není toto v některé dny možné s ohledem na vícero probíhajících úklidů současně. V praxi se tak stává, že se úklid vozovek či chodníků provádí v těsné blízkosti po sobě. Jedná se však pouze o dva měsíce v roce, kdy může dojít ke krytí těchto úklidů.
Pokud jde o používání hlučných strojů, nemá městská část, bohužel, jinou možnost. Již několik let je zakázáno používání herbicidních přípravků na odstranění nežádoucí vegetace. Jiná možnost než za použití homologovaných strojů, bohužel, není. Chápeme, že hluk strojů je prvkem negativním, avšak nepřekračuje předepsané normy. Navíc mechanizace umožňuje provedení prací v relativně krátké době, tudíž zatížení hlukem není rozhodně dlouhotrvajícího charakteru.
Děkuji Vám za pochopení.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[10.09.2020]

Dobry den, nevim jestli je to otazka na Vas, ale bylo by mozne na ulici Druzicova umistnit hnedy maly kontejner na BIO odpad. BIO odpadu je kazdy den hodne a cloveka az mrzi ze to vsechno jede do komunalniho odpadu. Popripade prosim o radu, na koho se obratit s dotazem. Dekuji mockrat. S pozdravem Trnkova

[04.09.2020] nová otázka Zuzana Trnková

Vážená paní Trnková,

od 1.1.2020 převzalo hlavní město Praha do svého obecního systému již existující službu svozu bioodpadu rostlinného původu, kterou v Praze zajišťovaly svozové odpadové společnosti, zejména Pražské služby, a.s. Město se rozhodlo tuto službu převzít s tím, že zachová princip finanční spoluúčasti vlastníka nemovitosti, ale jen ve výši 50 % oproti ceně spol. Pražské služby a.s. pro rok 2019. Město tedy fakticky tuto službu zlevnilo o 50 % s tím, že ostatní náklady na svoz a další nakládání s bioodpadem uhradí ze svého rozpočtu. Zachování minimální finanční spoluúčasti je jistou podobou záruky, že služba bude využívána pouze těmi vlastníky, kteří budou mít skutečný zájem rostlinný bioodpad třídit a předávat městu v požadované kvalitě.
Svoz bioodpadu je pro vlastníky nemovitostí volitelný a poplatek za svoz bioodpadu je nastaven v podobném režimu jako poplatek za směsný komunální odpad, tzn. plátcem poplatku je vlastník nemovitosti. V případě požadavku týkajícího se platby poplatku kontaktujte písemně nebo osobně správce poplatků za odpady na adrese: odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, oddělení poplatků za odpady, Jungmannova 35/29, Praha 1, PSČ 110 00, kancelář č. 501, V. patro, id DS 48ia97h. O nádobu na bioodpad lze požádat osobní návštěvou centra Pražských služeb a.s..
Pražské služby, a.s. pro svozovou oblast A Praha 6, Proboštská 1 284 09 14 26, 284 09 14 28;Cena nádob na bioodpad od 1. 1. 2020 je uvedena v následující tabulce:
Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč
četnost/týden 1x za 2 týdny 1x týdně 2x týdně
120 litrů 56 112 224
240 litrů 90 179 359

Nádobu na bioodpady bude možno objednat v celoročním nebo sezónním režimu svozu.
Na webových stránkách bioodpad.praha.eu najdete další informace k nádobovému sběru bioodpadu.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[08.09.2020]

Dobrý den, uvažuje se o odstranění uschlých stromů, kterých je v ulicích Prahy 6 docela dost? Jeden příklad za všechny: uschlý modřín v ulici U Hvězdy proti ÚMCH. Zdraví L.Cinglová

[07.08.2020] nová otázka Lenka Cinglová

Vážená paní Cinglová,

na pozemcích ve správě MČ Prahy 6 dochází k postupnému kácení suchých stromů a v místech, kde je možná náhrada by měly být vysazené nové stromky. Ovšem vysoký počet suchých dřevin i fakt, že často svými rozměry podléhají povinnosti povolení ke kácení, zpomaluje jejich odstranění.

Správa veřejné zeleně na území Prahy 6 není zajišťována pouze MČ, ale řada pozemků je svěřena do péče jiných subjektů. Například Vámi zmiňovaný suchý jehličnan v ulici U Hvězdy roste na ploše Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s.. Odstranění suchých stromů, s výjimkou těch na povolení ke kácení, je na rozhodnutí jednotlivých správců a majitelů.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[07.09.2020]

Vážení,
u křižovatky Malovanka v ul. Patočkova až do ul. Pod Královkou pozoruji rozsáhle bující porosty křídlatky, což se považuje za invazivní, agresivní a obtížně likvidovatelnou rostlinu. Porost, který se nachází i ve stavební ohradě za hotelem Pyramida, ztěžuje použití chodníku kolem této ohrady, v menší míře je již i na protější straně Patočkovy. Chválím Prahu 6 za květinové, málo sekané louky. Avšak domnívám se, že invazivní a rychle se šířící porosty tohoto druhu, by měla obec urychleně likvidovat nebo o odstranění usilovat u případně jiného majitele pozemku.
Tento prostor jsem nafotila, avšak tato aplikace neumožňuje fotky vložit.
Děkuji a srdečně zdravím.
Hana Krausová

[10.07.2020] nová otázka Hana Krausová

Vážená paní Krausová,

odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městské části Praha 6, jakožto věcně a místně příslušný správní orgán na úseku rostlinolékařské péče podle ustanovení § 73 odst. 3 a 4 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, ve spojení s ustanovením § 32 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, a v rozsahu podle obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, vyzval majitele pozemku, ke zjednání nápravy ve věci a zajištění pravidelné údržby pozemku spočívající v likvidaci křídlatky.

Děkuji za Váš zájem o prostředí na Praze 6.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[28.07.2020]

Dobrý den,
bylo by prosím možné posekat trávu v ulici U Kolejí (mezi ulicí Krajní a U stanice)? V prosinci 2019 byla dokončena rekonstrukce vozovky, a byl doplněn travnatý pás směrem k dráze.Letos se zde ještě nesekalo, rostou tu převážně kopřivy a porost je vysoký cca metr. Děkuji, Pírová

[19.07.2020] nová otázka Stanislava Pírová

Vážená paní Pírová,

údržbu zeleně v ulici U Kolejí jsme zaurgovali u správce tohoto pozemku, kterým je Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[22.07.2020]

Vážení, ráda bych se zeptala na četnost sečení trávy na Petřinách. Bydlím v Zeyerově aleji, máme zde téměř metrovou trávu, letos posečeno 1x, někdy v dubnu.
Chápu, že kvůli suchu se omezilo sečení,ale nic se nemá přehánět. Momentálně stále prší, tráva vyrostla a někdě už lehla. Nevím, jak půjde vůbec pokosit. Mám obavu, že za tohoto stavu je v trávě moment. zaděláno na plíseň a klíšťata. Děkuji za zprávu. Veselá

[13.06.2020] nová otázka Eva Veselá

Vážená paní Veselá,

letošní červnovou seč komplikují pravidelné vydatné deště. Bohužel se za deště tráva sekat nedá a i po dešti to jde velmi pomalu, protože je stále plná vody a je to velké množství materiálu a ploch k posečení je hodně, navíc tráva roste rychleji. Jsme si vědomi toho, že na mnoha místech již má porost značnou výšku, bohužel kvůli počasí není možné sekat tak rychle. Pracovníci dodavatelské firmy během tohoto týdne dosekávají Břevnov a Petřiny, proto doufám, že se již brzy dostanou i k vám. Moc mě to mrzí, bohužel letos práce postupují pomalu, ač jsou na to nasazeni všichni pracovníci. Omlouvám se za zdržení a prosím o trpělivost, opravdu se snažíme zajistit údržbu zeleně všude.
Děkuji za pochopení.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[15.06.2020]

Dobrý den,
Máme s manželem k dispozici dva mladé platany. Nyní asi 2,5metru a zatím u nás na balkoně. Bydlíme v Junácké ulici na Břevnově. Rádi bychom přispěli k obnově zeleně na Praze 6. Nemáte prosím pro naše platany "volná místa"?

Díky.
Hezký den,
Kristýna Anderová

[15.05.2020] nová otázka Mgr. Kristýna Anderová

Vážená paní Anderová,

děkujeme za Vaši nabídku dvou platanů. Napsala jste bohužel jen výšku, ne obvod kmínku a rovněž chybí informace, zda mají stromky zapěstované koruny. Rádi bychom se s Vámi dohodli tak, že by se na stromky přišla podívat referentka veřejné zeleně Ing. Jitka Rousová a pokud budou v přiměřeně dobré kondici a velikosti, najdeme pro ně umístění na plochách veřejné zeleně naší městské části. Nejjednodušší bude, když se jí ozvete na e-mail (nebo telefon 22018949) a dohodnete si termín, který by Vám vyhovoval.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[11.06.2020]

Dobrý den, před několika měsíci se v ulici Stochovská a Přílepská objevil nápis "odtah" na několika autech /vracích. Doteď nebyly odstraněny, ale předpokládám, že budou. V okolních ulicích jsou ale další vraky a není jich málo. Ty označené nápisem nejsou. Vím, že pojem vrak má ze zákona svá specifika a často i velmi rozpadlé auto dle zákona vrakem není, ale tato níže uvedená jsou zde již tři čtyři roky a nikdo s nimi nic nedělá. Nedávno jsem slyšela, že začalo platit nové nařízení, kdy se nečeká až auto(vrak) nebude mít motor (či jiné podstatné součásti), ale jakmile má půl roku propadlou technickou, tak ho lze odtáhnout. Tyto x let rozpadající se tedy tuto podmínku již splňuji. Jedná se o černý Ford Ka v ulici Jinočanská na rohu s ulicí Krušovickou. Dále na Starém náměstí před bývalou restaurací Bastila je stříbrný Citroën a o kus dál mezi věznicí a Drnovskou ulicí stojí na parkovišti světle modrý Ford.
Ne tolik let, ale také 2 rozpadlá auta, jsou v Přílepské ulici jižně od Ruzyňské, přímo před autoservisem a to člověka navádí k domněnce, že jsou tam hlavně díky činnosti pana majitele. Stejně tak jako již zmíněný jeden vrak (označený k odtahu) v severní části Přílepské (Fiat Multipla), který je plný zářivek a jiného nebezpečného materiálu, a původně docela dlouho stál před tímto autoservisem, než ho přesunuli před čistěním ulic a už zde zůstal. Kdo by si ho také dobrovolně tahal zpět před svůj dům, že. K tomu mě napadá další otázka, jak je možné, že si někdo dělá z veřejného prostranství pozemek k podnikání? Tento autoservis není velký a evidentně se mu tam nevejdou všechna opravovaná auta. Jezdím a chodím tudy téměř denně a často i na ulici auta opravují nebo parkují. Pak se z takového auta stane nechtěné nebo nepoužitelné a nikomu nepřijde divné, že přímo před autoservisem vznikají vraky. Nechci nikoho osočovat, třeba na těchto autech pracují (několik měsíců ?) a nejsou určené k odtahu, ale pak ktomu opět míří má otázka na podnikání na veřejném prostoru - podnikatelé z restauračního provozu si předzahrádky na veřejném prostranství pronajímají a jinde podnikatelé prostor využívají zadarmo a ještě místo dělají nepěkné. Z protějšího hotelu Villa St. Tropez musejí být nadšení, když jim hosté z restaurace koukají přímo na "vrakoviště"...
Prosím Vás tedy o odpověď, jak to nyní funguje s odtahy aut/vraků z ulic?
Děkuji Krásová

[18.05.2020] nová otázka Renata Krásová

Vážená paní Krásová,

ulice Stochovská i Přílepská jsou bohužel semeništěm nepoužitelných vozidel. Všechny Vaše nálezy máme díky oznámení Správy služeb hl.m. Prahy nebo občanů v evidenci. Nápis na vozidle "Odtah" není dílem ani Správy služeb ani Úřadu městské části Praha 6, ale iniciativního občana. Nová právní úprava zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (viz písm. h)) sice dala pravomoc "majiteli pozemní komunikace" odtahovat vozidla, která nemají 6 měsíců platnou STK, ale obáváme se, že není v silách této organizace v dohledné době se všemi nepojízdnými vozidly něco udělat. Správní orgán, což je MÚ Praha 6, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení stání správy, je odpovědný za vozidla, která není schopná Správa služeb indentifikovat nebo v případě, že se jedná o vrak (viz písm. g)).
Citace § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:
"Na místních komunikacích je zakázáno:
g) odstavovat silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích10) a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla10) nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo rámu vozidla, za čelním sklem nebo na výrobním štítku (dále jen „vrak“),
h) odstavovat silniční vozidlo, které po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozováno na pozemních komunikacích z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky nebo technické nezpůsobilosti vozidla zjištěné technickou prohlídkou nebo technickou silniční kontrolou, " konec citace.

Pokud se na vozidla nevztahují výše uvedená ustanovení mohou stát na pozemní komunikaci.

Ke konkrétním případům:
Ford Ka - Jinočanká není vrak - vztahuje se písm. h)
Citroën - Staré náměsti - není vrak (i když tak nevypadá) - není možno identifikovat majitele
Ford, modrý - Staré náměstí - je to vrak - vztahuje se písm. g)
Fiat Multipla - Přílepská - není vrak - vztahuje se písm. h)

S pozdravem

Ondřej Kolář

[11.06.2020]

Dobrý den,

již delší dobu jsem znepokojena četností sekáním trávy v parku před Poliklinikou Na Marjánce a bytovým komplexem Patočkova 2472/81 a 2472/81a na Břevnově.

Jde o to, že v současné době se potýkáme s velikými vedry a suchem. Na trávě v tomto parku je kombinace sucha a častého sekání výsledkem toho, že zem je zcela popraskaná a úplně vyschlá.
V posledních dnech hojně prší a je to úžasné, jak se park zazelenal a zem se zaceluje.
Nechápu proto, proč skoro ob den, jezdí sekačky a vše zelené na zemi zničí. Je to zcela nemoderní přístup. V některých městech se od natolik častého sekání ustupuje. Začíná se vracet luční kvítí a včely. Výsledky jsou cítit i na kvalitě ovzduší.
Je možné snížit četnost sekání??

Velice děkuji za Vaši odpověď.
R. Koldinská

[09.06.2020] nová otázka Radka Koldinská

Vážená paní Koldinská,

plochy zeleně v okolí polikliniky Pod Marjánkou, které má ve správě odbor dopravy a životního prostědí, rozhodně nejsou sekány od den, jak uvádíte. V současné době probíhá v této oblasti 3. kolo sečí. To znamená, že jedna seč byla provedena v dubnu, jedna v květnu a nyní probíhá třetí. Je možné, že se dodavatel na místo vrací i druhý den, protože nejprve probíhá seč velkými sekačkami, a pak by mělo následovat dosekávání a úklid pokosené trávy. V letošním roce, kdy je po několika letech opět běžný charakter jarního počasí, je nezbytné zajistit pravidelnou seč travních porostů, jinak by došlo k nekontrolovanému přerůstání. Navíc tím, že se plochy nesečou pravidelně, dochází k nechtěnému šíření nežádoucích plevelných rostlin jako jsou kopřivy, bodláky a agresivní druhy jednoletých trav. Problémy máme rovněž hlášené od alergiků. Absence sečí nezaručí návrat bylin do porostů. Ukazuje se, že hlavním faktorem je vzdušná vlhkost, která umožňuje růst i neagresivním lučním bylinám. Toto si nyní ověřili pracovníci správy veřejné zeleně na květnatých loukách, které máme založené v parcích Královka, Alej Českých exulantů a nově také na Vypichu za Kauflandem. Počet sečí regulujeme dle aktuálního vývoje počasí.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[10.06.2020]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu© 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=52 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz