Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Mgr. Ondřej Kolář (fotka)
Mgr. Ondřej Kolář
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře starosta MČ Praha 6
» Životní prostředí

Otázky a odpovědi

Téma: Životní prostředí, úklid a odpadové hospodářství, údržba a revitalizace zeleně


Dobrý den,

ráda bych se zeptala, jestli Praha 6 uvažuje o oplocení hřiště poblíž Písecké brány (Chotkova). V současnosti je oploceno jen z opravdu velmi malé části. Vzhledem k bezprostředně přilehlé a frekventované silnici, kde jezdí nejen auta, ale také tramvaje, by lepší zabezpečení bylo určitě rozumné. Právě tam totiž oplocení z velké části bohužel chybí.

K dotazům bohužel nevidím možnost přikládat fotografie pro Vaši lepší představu. V případě zájmu ráda zašlu.

Předem děkuji za Váš čas a odpověď.

S pozdravem a přáním hezkého dne

A. Hlaváčová

[15.06.2021] nová otázka Aneta Hlaváčová

Vážená paní Hlaváčová,

v době, kdy se budovalo původní hřiště, se s oplocením vůbec nepočítalo. Projekt procházel krom jiných vyjádření ke stavbě i vyjádřením Památkového ústavu, který oplocení nepovolil. Bylo tedy přistoupeno pouze k vybudování nutných ochranných sítí kolem sportoviště. Dodatečně po doplnění dalších herních zařízení na plochu hřiště a na základě urgencí některých obyvatel bylo přistoupeno k částečnému oplocení, které se po dobu několika let jevilo jako dostačující. Pokud by však bylo přistoupeno k dalšímu doplnění oplocení, bylo by zajištěno pouze prodloužení o cca 20 metrů směrem ke schodišti vedoucího k ulici Chotkova tak, aby byla plocha oddělena od frekventované komunikace. Oplocení by muselo být identické jako stávající, předpokládáme tedy vzhledem ke stylu oplocení vyšší finanční zátěž, než u oplocení běžně instalovaných kolem dětských hřišť.
Bohužel v současné době se potýkáme s nedostatečným množstvím finančních prostředků na opravy, proto v tuto chvíli oplocení instalovat nebudeme.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[29.06.2021]

Dobrý den pane starosto, chtěl bych se zeptat kdy budete sekat tu ostudu co všude roste na zelených pruzích u komunikací nejen ve Vokovicích? Protože v té líhni klíšťat, se mi ztrácí argentinská doga, neb porost už je větší než pes. Či se čeká až obilí které v tom hojně roste dozraje? Chápu že zaklínání se biodiverzitou, šetřením peněz díky nesekání je chvályhodné i účinné, ale jako profesionál musím zhodnotit, že vloni a letos, kdy jste začali sekat mnohem méně to není dobře nastavené. Porost teď na jaře v tomto počasí bujně přeroste, ale bohužel se neposeká ani jednou. Natož když začnou vedra, tak posekáte (viz loňský rok) a protože porost je přerostlý a seká se málo, tak se poseká velice nakrátko. A letní slunce dokoná zbytek zkázy a vypálí zbylou trávu která ještě zbyla mezi odolnějšími druhy plevele, které v čase nesekání převládnou. Čímž se docílí pouze vyschlých a žlutých pruhů mezi chodníky a komunikacemi. Proč raději nesekáte na jaře cca 2x a pak až na konci léta? A další otázka je, kdo má na starosti kontrolu stromů? U nás v ulici je již rok úplně suchý strom (hrušeň), který nikdo nevyměnil. A hned vedle strom který se v loni koncem léta částečně vyvrátil. Nakonec jsem vyvrácený strom toto jaro narovnal ,zajistil novými kůly a vázáním osobně na moje náklady, neb se na to nedalo koukat.
Děkuji za možnost Vám napsat dotazy jakožto radnímu pro ŽP.
S pozdravem Richard Kašlík

[26.05.2021] nová otázka Richard Kašlík

Vážený pane Kašlíku,

dovoluji si Vám podat odpovědi na Vaše dotazy:

1) Kdy budeme sekat tu ostudu, co všude roste v zelených pruzích u komunikací nejen ve Vokovicích?
Zelené pruhy podél komunikací nejsou ve vlastnictví ani správě MČ Praha 6. Vlastníkem je Hlavní město Praha, které jejich správou pověřilo Technickou správu komunikací hl. m. Prahy a.s.. Proto byl Váš dotaz předán k vyřízení tam (Zdenka.Konradyova @tsk.praha.cz).

2) Kdo má na starosti kontrolu stromů?
Závisí na tom, kde se strom nachází – čí je pozemek, na kterém strom roste. Pokud strom roste na pozemcích MČ Praha 6, stromy jsou kontrolovány referentkami oddělení městské zeleně a jejich stav je zanášen do elektronické evidence stromů „Stromy pod Kontrolou“. Podle jejich stavu se pak volí pěstební opatření. Pokud strom roste na pozemcích jiných subjektů, je jejich povinností dbát o jejich bezpečnost a zdravotní stav. Z vašeho dotazu nevyplývá, kde přesně se stromy, o kterých píšete, nacházejí.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[24.06.2021]

Vážený pane starosto,
přečetla jsem si Vaši odpověď týkající se sáčků na psí exkremety a mám dotaz zda by nebylo možné dávat na stanoviště oba druhy sáčků? Některým majitelům psů, včetně mne, se jednak nelíbí využívání dalších plastů (což vede k jejich větší výrobě), jednak způsob sběru exkrementů do mikrotenového sáčku (mám pocit, že na to ho... sahám). Nyní si proto papírové sáčky sama doma vyrábím ze svačinových papírových sáčků a tácků. Bude i nadále zachována možnost vyzvednutí papírových sáčků na úřadě? Jsem ráda, že jsem se tuto informaci nyní dozvěděla. Bylo by možná dobré ji v místech pro sáčky nějak uvést. Děkuji. Procházková

[30.05.2021] nová otázka Eva Procházková

Vážená paní Procházková,

používané mikrotenové sáčky jsou ekologicky rozložitelné, neměly by tedy být životnímu prostředí škodlivé. Oba druhy sáčků na každém stanovišti zajistit nelze – a to jednak z organizačních důvodů a pak z důvodů finančních. Pokud někdo má opravdu problém používat sáčky mikrotenové, má možnost vyzvednout si individuálně na úřadě MČ Praha 6 nebo v informačních střediscích Prahy 6 sáčky papírové. Tato služba bude zatím ponechána.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[24.06.2021]

Dobrý den pane starosto, chtěla bych vás požádat, zda by bylo možné mi zprostředkovat kontakt na dodavatelskou firmu, která zajištuje sekání trávy, jelikož mi při posledním sekání trávy okolo parkoviště v ulici Nad Aleji poškodili přední část vozidla. Moc vám děkuji. S přátelským pozdravem Veronika Doláková.

[10.06.2021] nová otázka Veronika Doláková

Vážená paní Doláková,

dodavatelská firma na údržbu veřejné zeleně a úklidové práce je pro tyto případy pojištěna. Je však třeba přesně uvést, kde auto stálo, neboť mohlo jít o kosení ploch ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. Dále je potřebné mít fotodokumentaci a nejlépe i protokol od Policie ČR. Prosím, obraťte se s tímto problémem na Ing. Janu Liškovou (, tel. 220189323), zástupkyni vedoucí oddělení městské zeleně a ta s Vámi věc vyřídí.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[24.06.2021]

Dobrý den, mám dotaz k sekání trávy na prostranství mezi Vypichem a Oborou Hvězda. V současné době se prosazují méně sekané louky, nebo sekání po částech, zejména kvůli hmyzu, i celkovému mikroklimatu. Je něco takového v plánu i zde? Má Praha 6 nějakou koncepci údržby této plochy s ohledem na ekologii?

Pracuji jako pedagog a snažíme se s kolegy vést děti k vnímání přírody kolem nás, vybudování vztahu k přírodě a vysvětlujeme jim, aby netrhali zbytečně moc květin. Pak ale jdeme po Vypichu, kde sekačky za sebou nechávají hektary oholené trávy, která během následujích horkých dnů uschne a Vypich bude opět tou hnusnou suchou plochou u křižovatky. Moc nevím, jak to pak dětem vysvětlit. A protože tu žiji už několik let, vím, že to je tak každý rok.

Komunitní zahrádky a podobné miniprojekty vedle tohoto vypadají poněkud úsměvně. Lze čekat nějakou změnu?

[10.05.2021] nová otázka Ing Jan Ditrich

Vážený pane Ditrichu,

plocha předpolí Obory Hvězda se k aplikaci mozaikové seče nehodí. Je to plocha, která je často využívaná občany k rekreačním aktivitám (pouštění draků, různé sportovní aktivity apod.), o víkendech se zde hrají rekreační a amatérské turnaje (například slowpitch, kriket apod.). V neposlední řadě je plocha určena pro pořádání velkých akcí (bitva na Bílé hoře, koncerty, dny Prahy, Dny čaje apod.). Proto musí být tato plocha sekána pravidelně na nízký zdvih.
K aplikaci mozaikové nebo postupné seče se hodí spíše extenzívněji využívané plochy, jako například staré sady nebo okrajové části parků. Na celé řadě ploch na území MČ Praha 6 praktikujeme již několik let sníženou frekvenci sečí (právě z důvodů zachování biodiverzity). V letošním roce zkoušíme typ mozaikové seče v třešňovém a ořešákovém sadu navazujícím na areál volného času Ladronka.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[14.05.2021]

Dobrý den,
lavička pro odpočinek je fajn věc, ale musí být na správném místě a spolu s okolím udržována. Dvě skupiny laviček mezi výstupem z metra Bořislavka a Červeným vrchem (ve směru z centra po pravé straně Evropské) v tomto stavu nejsou. Před několika měsíci skupinu laviček blíže k Č. vrchu obsadila skupina bezdomovců a jak už to bývá, objevily se nedopalky, plechovky a lahve od alkoholu, do křoví se chodí močit... (Fotografie stavu mám, ale nedají se sem vložit). I kdyby se tato parta přesunula jinam nebo byla odtud kontrolami MP vyhnána, myslím, že lavičky na tomto celkově dost neutěšeném místě nemají význam, možná jedna. Za 15 let, co v této lokalitě bydlím, jsem zde málokdy viděl odpočívajícího člověka. Je tu řada laviček v lepším prostředí, kam si jde člověk spíš posedět. Souvisí to s celkově neutěšeným stavem tohoto úseku Evropské. Zeleň je jistě dobrá věc, ale křoviny jsou přerostlé, živý plot oddělující chodník od travnaté plochy vede spíš k tomu, že na trávu nikdo nechodí, celé to působí neudržovaně. Navrhuji lavičky zlikvidovat či výrazně zredukovat, zrušit zálivy u laviček a redukovat keře tak, aby se prostor prosvětlil a více propojil s chodníkem.
Další bolestí je průchod od zastávky Sídliště Č. vrch směrem k gymnáziu podél objektu "Drancy", zde je na výběr mezi úzké schody nebo vyšlapaný průchod mezi keři. Ale to už je otázka širšího řešení této lokality.

[17.04.2021] nová otázka Jan Bystřický

Vážený pane Bystřický,

je nám líto, pokud jsou lavičky používány nepřizpůsobivými občany a v důsledku toho je v jejich okolí zvýšený nepořádek. Bohužel je toto problém nejen tohoto místa, ale i celé řady lokalit v Hlavním městě Praha. Nelze však přistoupit na to, aby obecně byly z tohoto důvodu lavičky z parků a veřejné zeleně odstraňovány. Lavičky v místech, které popisujete, zde byly nainstalovány na požadavek starších občanů, kteří si potřebují svoji cestu od metra domů rozdělit na přestávky, ve kterých si na lavičce odpočinou. Rovněž tak zeleň – do určité míry porosty dřevin prosvětlujeme, ale zrovna zde naopak slouží tato zeleň jako izolace – odcloňuje dopravně přetíženou Evropskou ulici od obytné zóny. Nelze tedy rázně dřeviny redukovat, neboť by pozbyly tuto svoji funkci.
Co se týče průchodu od zastávky tramvaje Červený vrch ke gymnáziu Arabská, lze použít pěší spojku mezi ulicí Evropská a Arabská (ta je celá bezbariérová). Kdo spěchá, může použít schodiště.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[29.04.2021]

Dobrý den, běží ještě projekt s kompostéry pro občany Prahy 6? Děkuji.

[18.04.2021] nová otázka RNDr. Jitka Nováková

Vážená paní Nováková,

projekt „Kompostéry pro občany MČ Praha 6“ byl ukončen již v roce 2015. V dalších letech běžel obdobný projekt na Magistrátu hl. m. Prahy, které se mohli účastnit občané Hlavního města Prahy, tedy občané ze všech městských částech MHP. Ale i tento projekt byl již ukončen. V současné době žádný podobný projekt neprobíhá.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[29.04.2021]

Vážený pane starosto,
bylo by možné na zástavce Dědina (meziměstský spoj) směr k dálnici zřídit odpadkový koš? Zastávka je neustále znečištěna odpadky. Nejbližší odpadkový koš je u přechodu u zastávky autobusu 119, což je cca 110 m.
Děkuji za odpověď.
S pozdravem
Horáková Lucie

[07.03.2021] nová otázka Lucie Horáková

Vážená paní Horáková,

je mi líto, ale nemůžeme Vašemu požadavku vyhovět. MČ Praha 6 provozuje cca 1100 ks odpadkových košů, plošně rozmístěných po celém území MČ Praha 6. Optimalizací jejich rozmístění jsme se zabývali dva roky. V současné době považujeme stav za stabilizovaný a přidávat odpadkové koše budeme pouze v místech s novou výstavbou domů apod. Současná situace vznikla proto, že Dopravní podnik hl.m. Prahy zrušil z důvodů finančních úspor všechny svoje odpadkové koše na stanicích autobusů a tramvají. MČ Praha 6 nemůže suplovat tento výpadek ze strany Hlavního města.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[19.04.2021]

Dobrý den,ráda bych se zeptala, zda umístění igelitových(mikrotenových)sáčků na psí výkaly je již stabilní záležitostí, či se jedná pouze o nějaký výpadek v dodávce papírových sáčku? Zaregistrovala jsem v poslední době, že (asi i) díky výměně sáčků přibývá v ulicích neuklizených "hovínek", jelikož zvláště majitelé velkých psů mají s těmito sáčky zřejmě problém a nechávají exkrementy na ulicích, člověk opravdu kličkuje mezi "hromadami"... Předem děkuji za odpověď, s pozdravem, Z. Sklenářová

[22.03.2021] nová otázka Zuzana Sklenářová

Vážená paní Sklenářová,

na území MČ Praha 6 jsou byly řadu let používány sáčky na psí exkrementy pouze papírové. K úvahám o volbě sáčků mikrotenových vedly zejména důvody finanční. Při přípravě veřejné zakázky „Údržba a provoz odpadkových košů, stojanů na sáčky na PE a popelníků na území MČ Praha 6“ v roce 2017 byly velmi pečlivě porovnávány náklady na jednotlivé činnosti a bylo tehdy zjištěno, že náklady na papírové sáčky tvoří největší část nákladů na tuto službu (v řádu milionů korun ročně). Při současném systému nakládání s těmito odpady je navíc jedno, zda je sáček papírový nebo mikrotenový, neboť papírový po použití stejně recyklovat nejde a pro svůj obsah skončí všechny sáčky bez rozdílu – papírové i mikrotenové - ve spalovně.
Vzhledem k tomu, že se názory mezi občany Prahy 6 na to, zda používat sáčky papírové (jež se zdají ekologičtější) nebo mikrotenové (jež jsou výrazně levnější) různí, rozhodla se MČ Praha 6 použití mikrotenových sáčků vyzkoušet. Pilotní projekt byl zahájen už v červenci 2018 - v lokalitě Ladronka bylo 50 ks stojanů s papírovými sáčky vyměněno za stojany s mikrotenovými sáčky. V průběhu dalších let byly přidány další oblasti – Petřiny, Hanspaulka a Břevnov. Reakce je na tuto změnu ve všech oblastech prakticky stejná – na začátku část občanů reaguje negativně, ale po nějakém čase se situace uklidní a na tuto změnu si všichni zvyknou. Věříme, že tomu tak bude i ve Vaší oblasti. Pro větší spokojenost občanů a také pro získání času, aby si na tuto změnu občané případně zvykli je možno vyzvednout si ve všech informačních kancelářích MČ Praha 6 zdarma sáčky papírové.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[19.04.2021]

Dobrý den, pane starosto,

soudě dle přiloženého článku, je volné pobíhání psů na území MČ Praha 6 zakázáno, vyjma těch psích louček. Je tomu tak? Primárně mě zajímá Divoká Šárka, kde lze denně potkat doslova hordy pejskařů se psy na volno.

www.sestka.cz

Děkuji za odpověď. Jiří PeroutkPeroutka

[03.04.2021] nová otázka Ing. Jiří Peroutka

Vážený pane Peroutko,

ano, máte pravdu, ve městě je volné pobíhání psů regulováno ve veřejné zeleni (dle obecně závazné vyhlášky č. 6/2001, o ochraně veřejné zeleně). Regulace je nutná z důvodů střetu obyčejných návštěvníků parku (zejména maminek s dětmi) a majitelů psů ve stejném teritoriu – důvody jsou zejména bezpečnostní a hygienické. V prostoru veřejné zeleně musí být pes jednoznačně na vodítku. Volně může pobíhat pouze v prostorách k tomu správcem (MČ) vyčleněných. Tato místa jsou označena viditelnými informačními cedulemi s nápisy i piktogramy. Na území MČ Praha 6 je v každém katastrálním území vyčleněno minimálně jedno místo, kde lze psa volně pustit. Tato místa – vzhledem k tomu, že se jedná u výjimku z obecně závazné vyhlášky MHMP, musejí být odsouhlasena Magistrátem hl.m. Prahy. Měla být posléze zahrnuta přímo do novelizované vyhlášky č.6/2001, která se připravovala. V aktualizované verzi vyhlášky měl být řešen i pohyb psů mimo veřejnou zeleň (na komunikacích atd.). Bohužel nedošlo ke shodě v názorech na tuto problematiku a k novelizaci vyhlášky doposud nedošlo. V platnosti je tedy stará verze vyhlášky č. 6/2001, která reguluje pohyb psů pouze ve veřejné zeleni. Co se týče území Divoké Šárky, nespadá do správy MČ Praha 6. Vlastníkem pozemků a tedy i správcem je Magistrát hl.m. Prahy. Proto se se svým dotazem musíte obrátit tam (odbor ochrany přírody a krajiny, oddělení péče o městskou zeleň – vedoucí Ing. Dan Frantík e-mail:).

S pozdravem

Ondřej Kolář

[19.04.2021]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=52 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz