Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Mgr. Ondřej Kolář (fotka)
Mgr. Ondřej Kolář
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře starosta MČ Praha 6
» Životní prostředí

Otázky a odpovědi

Téma: Životní prostředí, úklid a odpadové hospodářství, údržba a revitalizace zeleně


Dobrý den ,

dne 7.9.2021 jsem navštívil prostor mezi kolejemi ma Strahově ,který je vymezen ulicemi Olympijská a jezdecká a byl jsem nemile překvapen množstvím osobních automobilů zde parkujících (a dále rozpadajících se ,nebo ohořelých vraků -odhadem 6 ks)Vjezd na plochu z ul.Olympijská byl dříve osazen závorou a budkou s dohledem .Dnes je závora zlomenáa budka v rozkladu.Mám cca 5 fotografií ,které tuto spoušt dokumentují,
Prosím info kam se obrátit s tímto problémem .

Děkuji Halík

[08.09.2021] nová otázka Petr Halík

Vážený pane Halíku,

na ulici Olympijská majitelé dlouhodobě odstavují vozidla, která jsou zjevně technicky nezpůsobilá vozidla k provozu na pozemních komunikacích. Za poslední rok byly vyřešeny v ulici Olympijská vozidla BMW, Opel a Volkswagen Vento. V současné době jsou Úřadem městské části Praha 6 řešena vozidla Citroën C5 1SM3981, Obytný přívěs Eriba - nova 460 a Opel Astra, která stojí na pozemní komunikaci ve vlastnictví hl. m. Prahy a byla ohlášena Správou služeb hl. m. Prahy. Správní řízení probíhají podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Mimo pozemní komunikaci je umístěno vozidlo Citroën JUMPER, které stojí na pozemku České pošty a.s. Toto vozidlo je řešeno podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Všechna správní řízení trvají poměrně dlouhou dobu a je nutno zachovat nutná zákonná opatření, aby nedošlo k případné majetkové újmě majitelů vozidel.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[22.09.2021]

Hezký den, pane Koláři,

bydlím v blízkosti Proboštského dvora, který slouží jako parkoviště popelářských vozů Pražských služeb. Každé ráno způsobují v 5 hodin ráno značný hluk, když ze dvora vyjíždějí, a to těsně okolo obytných domů. Životní prostředí je tím myslím narušeno poměrně hodně, stejně jako kvalita života a zdraví všech, kdo bydlí v okolí (a pokoušejí se spát).

Je možné parkoviště přemístit mimo obytnou část Prahy 6? Pokud ne, je aspoň možné regulovat čas, kdy vozy vyjíždějí?

Díky,

Ondřej Lipár

[13.09.2021] nová otázka Ondřej Lipár

Vážený pane Lipáre,

plně chápu Vaši nekomfortní polohu bydliště v blízkosti sběrného dvora. Bohužel přestěhování sběrného dvora mimo obytnou oblast je zcela v kompetenci hl. m. Prahy. Sběrný dvůr v Proboštské ulici nespadá do správy MČ Praha 6, ale spravuje jej Magistrát hl. m. Prahy a je zřízen pro občany s trvalým pobytem na území Prahy. Váš podnět k řešení alespoň regulace času vyjíždění vozů byl zaslán k řešení pí Ing. Zadražilové z MHMP.

Věřím, že se situace brzy zlepší a hl.m. Praha najde uspokojivé řešení.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[22.09.2021]

Dobry den,

je opravdu nutne, aby se trava sekala kazdy den na Ruzyni (Ciolkovskeho)? JE TO OPRAVDU NUTNE? Pracuji zde lide behem COVIDu a post-COVIDU porad stale na home office-u a od 9 od rana cely den se tu seka a seka a seka a seka a seka a seka a seka, nektere stoje
maji i neskutecne silne vibrace! Pral bych Vam, abyste tu museli cely den tento kraval
poslouchat...... je to jako na nejake stavbe ....... a proc do****** i o vikendu? Jste normalni?

Dekuji

[13.09.2021] nová otázka Mario K

Vážený pane,

na sídlišti Dědina se seč travních porostů provádí v intervalech zhruba 1x za měsíc. V letošním roce zde bylo provedeno 5. kolo sečí. Je třeba si uvědomit, že travnaté plochy na sídlišti Dědina jsou poměrně rozlehlé a není možné práce zajistit během jediného dne. Seč probíhá tak, že se předsekají velké a rovinaté plochy a následně pak jede sekačka se sběrem a dosekávají se svahy a hůře přístupné plochy. Dodavatelská firma používá běžně dostupnou mechanizaci a práce zajišťuje v průběhu dne tak, aby nebyl narušen noční klid. Vzhledem k tomu, že má odbor dopravy a životního prostředí ve správě přes 200 ha ploch, může dodavatel vykonávat práce i o víkendech ve zkrácené pracovní době. Nyní byla seč zajišťována důkladněji s ohledem na plánovanou akci "Zažít město jinak" a zároveň byl proveden i řez živých plotů, který je zajišťován 2x ročně. Chápeme, že vás hluk strojů ruší, ale na druhou stranu je potřeba údržbu zeleně zajistit stejně tak jako jiné práce např. stavební, opravy komunikací a podobně, které jsou také hlučné.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[22.09.2021]

Dobrý den,
ráda bych se zeptala na plánovaou revitalizaci povrchu ulice Badeniho v Praze 6. Asi před dvěma lety byla provedena oprava Chotkovy ulice směrem k Hradu. V té době bylo zveřejněno v tisku, že budou rovněž odstraněny dlažební kostky v ulici Badeniho a vyměněny za asfalt, z důvodu nadměrného hluku veškerého provozu v této ulici. Počítá se ještě s touto opravou? Děkuji za odpověď.
S pozdravem,
Eva Velingerová

[28.08.2021] nová otázka BFA Eva Velingerová

Vážená paní Velingerová,

na základě prověření informace u správce komunikace, který stavbu zajišťuje, sdělujeme následující. Projektová příprava stavby probíhá, aktuálně jsou řešeny vyvolané přeložky kabelových vedení a bylo zahájeno projednávání s dotčenými orgány a správci sítí. Předpokládaný termín realizace je v roce 2023.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[02.09.2021]

Dobrý den, pane starosto.
Zastupitelstvo P6 Vás 24.6.t.r. pověřilo, v souvislosti s extremní zátěží území P6, projednáním cca 20 bodů s primátorem.
Údajně proběhla schůzka s náměstkem pro dopravu MHMP.Zajímají mě KONKRETNÍ výstupy (nikoliv mlhavé přísliby) u těchto plánovaných akcí:
A) Termín započetí KES
B) Termín rozšíření ul. Horoměřické a výstavba lávky
C) Stav (ne)realizace SOKP
V této souvislosti nechápu proč se radnice P6 nechává vodit za nos odpůrci okruhu a nedá na jejich fantasmagorická řešení vypracovat oponenturu od ČVUT.Těch sto tisíc by se v kase, ku prospěchu obyvatel P6, našlo... Namítnete, že je to věc MHMP,ale pokud tam bude p. Hlubuček, ničeho se nedočkáme. OPAKOVANĚ VÁM PŘIPOMÍNÁM VAŠI ČÁST ODPOVĚDNOSTI ZA ZDRAVOTNÍ STAV OBYVATEL P6.
Přeji hezké dny, L. Martínek

[15.08.2021] nová otázka Ing. Lubomír Martínek

Vážený pane inženýre,

s panem náměstkem primátora hlavního města Prahy Ing. Adamem Scheinherrem, MSc. Ph.D. jsem skutečně osobně projednával řadu dopravních témat, neboť stěžejní kompetence v této agendě drží hlavní město s řešením dopravních otázek v jeho gesci je naše městská část dlouhodobě velmi nespokojena.
Naše nespokojenost se týká právě bohužel i témat, které jsou předmětem Vašich dotazů. Reálné termíny zahájení akcí rozšíření Horoměřické ulice a komunikačního propojení Evropská – Svatovítská (KES) nejsou známy, neboť v obou případech nebyl doposud dokončen povolovací proces.
V případě Horoměřické probíhá příprava poměrně uspokojivým tempem, po projednání studie záměru je aktuálně s dotčenými orgány projednávána dokumentace k územnímu řízení. Naopak v případě akce KES je přípravná fáze neúnosně zdlouhavá a hlavní město v pozici investora vyslovuje v poslední době pochybnosti o účelnosti dané akce.
Téma SOKP je velmi silné a zástupci hlavního města nás opakovaně ujišťují o podpoře akce, realita je však taková, že efektivita přípravy obdobných akcí ze strany státu je žalostná. V této souvislosti je nesporným faktem, že současné politické uspořádání na úrovni vlády a hlavního města bohužel nezaručuje to, že by byla tato akce řešena jako naprostá priorita.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[24.08.2021]

Dobrý den,

ráda bych se zeptala, jestli Praha 6 uvažuje o oplocení hřiště poblíž Písecké brány (Chotkova). V současnosti je oploceno jen z opravdu velmi malé části. Vzhledem k bezprostředně přilehlé a frekventované silnici, kde jezdí nejen auta, ale také tramvaje, by lepší zabezpečení bylo určitě rozumné. Právě tam totiž oplocení z velké části bohužel chybí.

K dotazům bohužel nevidím možnost přikládat fotografie pro Vaši lepší představu. V případě zájmu ráda zašlu.

Předem děkuji za Váš čas a odpověď.

S pozdravem a přáním hezkého dne

A. Hlaváčová

[15.06.2021] nová otázka Aneta Hlaváčová

Vážená paní Hlaváčová,

v době, kdy se budovalo původní hřiště, se s oplocením vůbec nepočítalo. Projekt procházel krom jiných vyjádření ke stavbě i vyjádřením Památkového ústavu, který oplocení nepovolil. Bylo tedy přistoupeno pouze k vybudování nutných ochranných sítí kolem sportoviště. Dodatečně po doplnění dalších herních zařízení na plochu hřiště a na základě urgencí některých obyvatel bylo přistoupeno k částečnému oplocení, které se po dobu několika let jevilo jako dostačující. Pokud by však bylo přistoupeno k dalšímu doplnění oplocení, bylo by zajištěno pouze prodloužení o cca 20 metrů směrem ke schodišti vedoucího k ulici Chotkova tak, aby byla plocha oddělena od frekventované komunikace. Oplocení by muselo být identické jako stávající, předpokládáme tedy vzhledem ke stylu oplocení vyšší finanční zátěž, než u oplocení běžně instalovaných kolem dětských hřišť.
Bohužel v současné době se potýkáme s nedostatečným množstvím finančních prostředků na opravy, proto v tuto chvíli oplocení instalovat nebudeme.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[29.06.2021]

Dobrý den pane starosto, chtěl bych se zeptat kdy budete sekat tu ostudu co všude roste na zelených pruzích u komunikací nejen ve Vokovicích? Protože v té líhni klíšťat, se mi ztrácí argentinská doga, neb porost už je větší než pes. Či se čeká až obilí které v tom hojně roste dozraje? Chápu že zaklínání se biodiverzitou, šetřením peněz díky nesekání je chvályhodné i účinné, ale jako profesionál musím zhodnotit, že vloni a letos, kdy jste začali sekat mnohem méně to není dobře nastavené. Porost teď na jaře v tomto počasí bujně přeroste, ale bohužel se neposeká ani jednou. Natož když začnou vedra, tak posekáte (viz loňský rok) a protože porost je přerostlý a seká se málo, tak se poseká velice nakrátko. A letní slunce dokoná zbytek zkázy a vypálí zbylou trávu která ještě zbyla mezi odolnějšími druhy plevele, které v čase nesekání převládnou. Čímž se docílí pouze vyschlých a žlutých pruhů mezi chodníky a komunikacemi. Proč raději nesekáte na jaře cca 2x a pak až na konci léta? A další otázka je, kdo má na starosti kontrolu stromů? U nás v ulici je již rok úplně suchý strom (hrušeň), který nikdo nevyměnil. A hned vedle strom který se v loni koncem léta částečně vyvrátil. Nakonec jsem vyvrácený strom toto jaro narovnal ,zajistil novými kůly a vázáním osobně na moje náklady, neb se na to nedalo koukat.
Děkuji za možnost Vám napsat dotazy jakožto radnímu pro ŽP.
S pozdravem Richard Kašlík

[26.05.2021] nová otázka Richard Kašlík

Vážený pane Kašlíku,

dovoluji si Vám podat odpovědi na Vaše dotazy:

1) Kdy budeme sekat tu ostudu, co všude roste v zelených pruzích u komunikací nejen ve Vokovicích?
Zelené pruhy podél komunikací nejsou ve vlastnictví ani správě MČ Praha 6. Vlastníkem je Hlavní město Praha, které jejich správou pověřilo Technickou správu komunikací hl. m. Prahy a.s.. Proto byl Váš dotaz předán k vyřízení tam (Zdenka.Konradyova @tsk.praha.cz).

2) Kdo má na starosti kontrolu stromů?
Závisí na tom, kde se strom nachází – čí je pozemek, na kterém strom roste. Pokud strom roste na pozemcích MČ Praha 6, stromy jsou kontrolovány referentkami oddělení městské zeleně a jejich stav je zanášen do elektronické evidence stromů „Stromy pod Kontrolou“. Podle jejich stavu se pak volí pěstební opatření. Pokud strom roste na pozemcích jiných subjektů, je jejich povinností dbát o jejich bezpečnost a zdravotní stav. Z vašeho dotazu nevyplývá, kde přesně se stromy, o kterých píšete, nacházejí.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[24.06.2021]

Vážený pane starosto,
přečetla jsem si Vaši odpověď týkající se sáčků na psí exkremety a mám dotaz zda by nebylo možné dávat na stanoviště oba druhy sáčků? Některým majitelům psů, včetně mne, se jednak nelíbí využívání dalších plastů (což vede k jejich větší výrobě), jednak způsob sběru exkrementů do mikrotenového sáčku (mám pocit, že na to ho... sahám). Nyní si proto papírové sáčky sama doma vyrábím ze svačinových papírových sáčků a tácků. Bude i nadále zachována možnost vyzvednutí papírových sáčků na úřadě? Jsem ráda, že jsem se tuto informaci nyní dozvěděla. Bylo by možná dobré ji v místech pro sáčky nějak uvést. Děkuji. Procházková

[30.05.2021] nová otázka Eva Procházková

Vážená paní Procházková,

používané mikrotenové sáčky jsou ekologicky rozložitelné, neměly by tedy být životnímu prostředí škodlivé. Oba druhy sáčků na každém stanovišti zajistit nelze – a to jednak z organizačních důvodů a pak z důvodů finančních. Pokud někdo má opravdu problém používat sáčky mikrotenové, má možnost vyzvednout si individuálně na úřadě MČ Praha 6 nebo v informačních střediscích Prahy 6 sáčky papírové. Tato služba bude zatím ponechána.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[24.06.2021]

Dobrý den pane starosto, chtěla bych vás požádat, zda by bylo možné mi zprostředkovat kontakt na dodavatelskou firmu, která zajištuje sekání trávy, jelikož mi při posledním sekání trávy okolo parkoviště v ulici Nad Aleji poškodili přední část vozidla. Moc vám děkuji. S přátelským pozdravem Veronika Doláková.

[10.06.2021] nová otázka Veronika Doláková

Vážená paní Doláková,

dodavatelská firma na údržbu veřejné zeleně a úklidové práce je pro tyto případy pojištěna. Je však třeba přesně uvést, kde auto stálo, neboť mohlo jít o kosení ploch ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy a.s. Dále je potřebné mít fotodokumentaci a nejlépe i protokol od Policie ČR. Prosím, obraťte se s tímto problémem na Ing. Janu Liškovou (, tel. 220189323), zástupkyni vedoucí oddělení městské zeleně a ta s Vámi věc vyřídí.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[24.06.2021]

Dobrý den, mám dotaz k sekání trávy na prostranství mezi Vypichem a Oborou Hvězda. V současné době se prosazují méně sekané louky, nebo sekání po částech, zejména kvůli hmyzu, i celkovému mikroklimatu. Je něco takového v plánu i zde? Má Praha 6 nějakou koncepci údržby této plochy s ohledem na ekologii?

Pracuji jako pedagog a snažíme se s kolegy vést děti k vnímání přírody kolem nás, vybudování vztahu k přírodě a vysvětlujeme jim, aby netrhali zbytečně moc květin. Pak ale jdeme po Vypichu, kde sekačky za sebou nechávají hektary oholené trávy, která během následujích horkých dnů uschne a Vypich bude opět tou hnusnou suchou plochou u křižovatky. Moc nevím, jak to pak dětem vysvětlit. A protože tu žiji už několik let, vím, že to je tak každý rok.

Komunitní zahrádky a podobné miniprojekty vedle tohoto vypadají poněkud úsměvně. Lze čekat nějakou změnu?

[10.05.2021] nová otázka Ing Jan Ditrich

Vážený pane Ditrichu,

plocha předpolí Obory Hvězda se k aplikaci mozaikové seče nehodí. Je to plocha, která je často využívaná občany k rekreačním aktivitám (pouštění draků, různé sportovní aktivity apod.), o víkendech se zde hrají rekreační a amatérské turnaje (například slowpitch, kriket apod.). V neposlední řadě je plocha určena pro pořádání velkých akcí (bitva na Bílé hoře, koncerty, dny Prahy, Dny čaje apod.). Proto musí být tato plocha sekána pravidelně na nízký zdvih.
K aplikaci mozaikové nebo postupné seče se hodí spíše extenzívněji využívané plochy, jako například staré sady nebo okrajové části parků. Na celé řadě ploch na území MČ Praha 6 praktikujeme již několik let sníženou frekvenci sečí (právě z důvodů zachování biodiverzity). V letošním roce zkoušíme typ mozaikové seče v třešňovém a ořešákovém sadu navazujícím na areál volného času Ladronka.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[14.05.2021]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=52 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz