Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Mgr. Ondřej Kolář (fotka)
Mgr. Ondřej Kolář
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře starosta MČ Praha 6
» Životní prostředí

Otázky a odpovědi

Téma: Zahraniční vztahy, právní vztahy, informační technologie


Od 1.3. už jen povinné respirátory . Kde si je můžeme zdarma vyzvednout .. jezdím MHD do práce, takže min dva denně.
Díky

[26.02.2021] nová otázka Monika Kučerová

Vážená paní Kučerová,

s ohledem na vládní nařízení z 22. února 2021, které mimo jiné nařizovalo nošení dvou chirurgických roušek, připravila Praha 6 výdej roušek zdarma ze svých rezerv pro občany Prahy 6 (čtvrtek 4. 3., 13–17 hod. a pátek 5. 3., 9–12 hod). v Poliklinice Pod Marjánkou na Břevnově). Za pouhé tři dny již toto vládní nařízení neplatí, výdej roušek jsme přesto nezastavili, neboť stále slouží jako účinná ochrana nosu i úst. Praha 6 připravuje nákup většího množství respirátorů pro své občany, nicméně nejde tak činit se stejnou rychlostí s jakou vláda mění svá nařízení. V této souvislosti si dovolujeme podotknout, že Praha 6 připravuje pomoc zejména pro občany v tíživé životní situaci, není však povinna kompenzovat všem občanům ekonomické důsledky vládních nařízení. S požadavkem na respirátory zdarma vám doporučujeme obrátit se například i na vašeho zaměstnavatele, v jehož zájmu by měla být co největší bezpečnost zaměstnanců.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[26.02.2021]

Dobrý den,

v první polovině letošního roku se budou u nás na Malém Břevnově obnovovat domovní přípojky 230 V, předpokládám, že včetně rozvodů v chodnících. Zajistili jste, aby při té příležitosti, v souladu s vaší veřejně deklarovanou politikou rozvoje digitalizace, byly souběžně s těmito pracemi,když už se budou dělat výkopy a rozbíjet chodníky, byly v oblasti Malého Břevnova položeny optické datové kabely? Myslím, že je všem jasné, že bez veřejné podpory nám nikdo optické datové přípojky pro rodinné domy na Malém Břevnově nezřídí.

[19.01.2020] nová otázka Jens Liber

Vážený pane Libere,

městská část Praha 6 nemá v tomto případě možnosti případné přílože optického vedení zajistit, stavba je připravena spol PRE jako obnova el.vedení, pokládka optické sítě není projekčně připravena, ani pozemky, do kterých bude zasahováno nepatří pod správu městské části. Navíc spol. PRE není na optické vedení primárně zaměřena.
Pokládání optických kabelů do chodníků provádějí soukromé firmy např. CETIN, T-Mobile, Pe3ny Net, atd.), které žádají MČ Prahu 6 o možnost povolení tyto kabely umístit, je-li předmětný pozemek ve svěřené správě MČ.
Obecně se v drtivé většině jedná o zájmy soukromých investorů, do kterých nemá městská část možnosti zasahovat.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[22.01.2020]

Dobrý den pane Starosto,
Chtěl bych Vás tímto požádat zda je možné něco udělat s enormním nárůstem dopravy v ulici na Petynce. Tato ulice se stala objízdnou komunikaci v případě, že dochází k ucpání provozu v ulici Patočkova kterou se naučili používat nerezidenti převážně taxi a jiní spěchající směr letiště. Jedná se o ulici v obytné zóně která není vůbec uzpůsobena na tak velkou míru dopravy. V horní části ulice chybí jakékoliv označení přechodu pro chodce, značky pro snížení rychlosti na 30 km/h a zpomalovače. Kromě toho ulice je stále vydlážděna dlažebními kostkami takže každý přejezd doprovází neskutečný hluk. Bylo by možné tuto ulici zrekonstruovat a minimálně místo dlazebnich kostek použít tichý asfalt? Myslím, že to byla jedna z priorit před volbami pro ty kteří trpí v okolí Patockovi ulice. Lidé v této části Břevnova Vám budou nesmírně vděčný za jakoukoliv pomoc a angažovanost v tomto směru. Děkuji.

[21.11.2019] nová otázka Ing Michal Hrehor

Vážený pane Hrehore,

mejprve si dovolím upřesnit, že nejde o obytnou zónu (možná jde o profesionální deformaci, ale toto je pojem z dopravních předpisů, pro nějž existuje samostatná značka a v OZ platí specifická pravidla provozu), nýbrž o zónu Tempo 30 (rychlost omezena na 30 km/h). Co se týče absence značení, omezujícího max. dovolenou rychlost, tak to je osazena na všech vjezdech do oblasti a nevěřím, že jste si jich za ten rok jejich platnosti nevšiml. Co se týče absence značení přechodu pro chodce, tak zde poprosím o upřesnění. Pokud máte na mysli umístění nového přechodu, tak ty se dle Technických podmínek (TP) 218 v zónách Tempo 30 zpravidla neumisťují a když ano, tak pokud vychází jeho potřebnost z grafu v ČSN 736110 Projektování místních komunikací, kde na jedné ose je frekvence projíždějících vozidel, na druhé pak frekvence přecházejících chodců, obojí ve špičkové hodině. Limitními hodnotami, kdy je přecházení potřeba řešit přechodem pro chodce, je např. 400 vozidel a 200 chodců/hod., 700 vozidel a 50 chodců atd., kterýchžto hodnot provoz nedosahuje. Nebo máte na mysli, že někde je přechod špatně označen?
Co se týče zpomalovacích prahů, tak nové umisťujeme až po zralé úvaze. Sice vozidla účinně zpomalují, ale mají také řadu nevýhod. V prvé řadě generují hluk a otřesy, na což si často stěžují obyvatelé blízkých domů. A nejde pouze o rázový hluk při přejezdu, ale též při brzdění a následné akceleraci. Mají také vliv na zvýšené opotřebení podvozků vozidel a to i těch, která jej přejíždí sníženou rychlostí. Co je zásadní věc, tak nevýhody tam jsou 24 hodin denně, tedy i v noci, kdy je hluk vnímán negativněji, než přes den na pozadí hluku okolního prostředí (na hluk při jízdě po dlažbě upozorňujete i sám a to bez retarderu, navíc na dlažbu se ani nedá umístit montovaný zpomalovací práh - zde nutno použít stavební provedení, které je investičně opravdu velmi náročné). Nové prahy tedy umisťujeme ve výjimečných případech a to zejména do těsné blízkosti základních škol, která zde však není.
Výměna dlážděného povrchu za živičný znemožňuje existence památkové zóny Střešovičky (týká se právě inkriminovaného území s dlažbou) - jinak by to samozřejmě byl dobrý nápad, ale s památkáři nepohneme.
A nakonec problém nejpalčivější - průjezdná doprava. Samozřejmě nejste první z rezidentů, který chce "nějaké" řešení a Radnice se hledáním řešení již zabývala v minulosti. Pokud bych měl říci jaký problém v posledních letech řešíme nejčastěji, tak to je parkování a průjezdná doprava (zhruba rovným dílem). Každým rokem přibývá v Praze automobilů (za posledních 5 let téměř o 33%) a jelikož komunikace na tento trend nereagují (v městské zástavbě to často ani není možné, takže jediné zkapacitnění je tunelový komplex), tvoří se na některých hlavních tazích (v působnosti Magistrátu HMP) dopravní kongesce (kolony). Pak se řidiči vcelku logicky snaží objet problematický úsek vedlejšími ulicemi a problém se pak přesouvá na komunikace v působnosti městských částí. V daném případě je příčina jasná - chybějící část okruhu, konkrétně Břevnovská radiála, jejíž funkci zatím horko těžko plní Patočkova a Evropská. Dostavba radiály je však hudbou budoucnosti, takže Radnice prověřovala možnosti jak průjezdu Petynkou zabránit, nebo jej alespoň zmírnit. Defacto jedinou možností jak zamezit objíždění kongescí po vedlejších komunikacích je zjednosměrnění proti směru průjezdu. Problém ulice Patočkova, potažmo lokality Petynka je ten, že Patočkovu řidiči objíždí oběma směry, tedy na východ ulicí Ve Střešovičkách, na západ ulicí Na Petynce, takže to není řešení. Otočení směrnosti ulice Na Petynce na východ a související zjednosměrnění dalšího úseku Ve Střešovičkách (bez úprav bychom přivedli další dopravu do této ulice, což místním nemůžeme udělat) by teoreticky mělo přinést rozložení dopravní zátěže s ulicí Ve Střešovičkách, avšak nová trasa by byla při příjezdu Radimovou zespoda o 300 m kratší a "první na ráně", takže by velmi pravděpodobně přejala převážnou část dopravy z ulice Ve Střešovičkách a efekt by byl nulový. Resp. ne úplně nulový, nýbrž záporný, jelikož změna by zkomplikovala příjezd mnoha obyvatelům lokality ze směru od Střešovické vozovny, takže by museli popojíždět v koloně a pak se vracet souběžnou ulicí do svého bydliště. Výjezd směrem k vozovně opět problém - odbočit by šlo pouze vpravo a nějak se otočit do opačného směru. Nejblíže možné místo je na světelně řízené křižovatce Patočkova x Pod Královkou, což se však nesmí, takže tam odbočit a otočit se na křižovatce Nad Kajetánkou, což bude při koloně čekajících vozidel opět problém, takže až Jílkova, nebo Pod Marjánkou. Věřte - nepodařilo se nám najít žádné schůdné řešení, které by nemělo velmi zásadní dopady na rezidenty. Jako "berlička" tedy byla spolu se zónami placeného stání i zóna Tempo 30, která alespoň částečně zneatraktivňuje průjezd lokalitou. Pokud Vás napadne nějaké všeobecně přijatelné řešení průjezdné dopravy, rádi jej vyslyšíme (předem avizuji, že po zkušenostech z jiných lokalit nepůjdeme do převedení dopravy z jedné vedlejší ulice do druhé, ani do výraznějšího prodloužení dojezdových vzdáleností pro dotčené rezidenty lokality).

S pozdravem

Ondřej Kolář

[11.12.2019]

Dobrý den,

Měl bych dotaz z jakého důvodu se nikdo nestará o opravu a údržbu draze vybudovaného dětského vodního hriste za 60 mil. v parku Park Maxe van der Stoela. Toto vodní hřiště otevrene nedavno je uz bez vody a jakékoliv údržby. Na části vodního hriste je rozebrána dlažba po nějaké neúspěšné rekonstrukci která dal jiz nepokračuje, takže děti si mohou místo s vodou hrat s drazebnimi kostkami. Pokud to byl zamer tak musím konstatovat, že moc dětí to neoslovilo. Uschlé a větrem ohnute stromy se objevují postupně po celé Praze 6 nejenom v tomto parku takže komentovat tento drobný detail nemá cenu. Prosím alespoň o termín kdy se hodlá spustit vodní brouzdaliste pokud se o tom vůbec ještě uvažuje, abych mohl dítěti dát naději, že se toho ještě dočká než vyroste. Děkuji.

[18.05.2019] nová otázka Ing. Michal Hrehor

Vážený pane Hrehore,

přijal jsme Váš podnět týkající se dětského hřiště v parku Maxe van der Stoela v Praze 6. Následně provedli pracovníci správy veřejné zeleně kontrolu v parku.
Žádné stavební úpravy zde správce parku, tedy odbor dopravy a životního prostředí, v současné době nezajišťuje. Rozebraná dlažba bude s největší pravděpodobností souviset s opravou veřejného osvětlení. Tuto možnost ověříme u správce VO. Co se týká hromady štěrku, je možné, že zde zůstala po opravách mlatových cest. S dodavatelem prací je dohodnuto, že štěrk odveze a zároveň zajistí opravu splaveného mlatu z přístupových cest.
Horší situace je však s herním prvkem vodní hrátky. Zařízení bylo kompletně vyčištěno a zprovozněno na počátku května. Toto zařízení je zásobováno ze zdroje spodních vod odváděných z tunelového komplexu. V současné době je však hladina spodní vody tak nízká, že se nemohou sepnout čerpadla, která herní prvek vodu zásobují. Je to patrně dáno vlivem dlouhotrvajícího sucha, jehož důsledky, jak se zdá, ani letošní zvýšené srážkové úhrny neovlivnily. Je nám líto, ale tuto skutečnost nejsme schopni ovlivnit.
Sucho rovněž zapříčinilo masivní úhyn dřevin, a to jak vzrostlých stromů, tak i mladých výsadeb. Nově vysázené stromy jsou dosud ve správě dodavatele stavby. Ten je odpovědný za kompletní péči i případné výměny suchých dřevin. Již v předchozích letech byla po dohodě s dodavatelem výměna suchých stromů zajištěna a bude to tak platit až do doby předání výsadeb do správy ODŽP.

S pozdravem

Ondřej Kolář

[22.05.2019]

Konec výpisu.


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=51 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz