Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Ing. arch. Eva Smutná, FEng. (fotka)
Ing. arch. Eva Smutná, FEng.
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře radní
» Strategický rozvoj, památková péče a výstavnictví

Otázky a odpovědi

Téma: Strategický rozvoj, strategický plán, památková péče, výstavnictví


Dobrý den,
jaká je budoucnost usedlostí Malovanka a Petynka ,které jsou dnes v dezolátním stavu?
Děkuji Halík

[27.03.2021] nová otázka Petr Halík

Dobrý den, vážený pane Halíku,

děkuji Vám, za Váš dotaz. Usedlost Malovanka je upravena v dokumentaci dle nového vlastníka a projednává se na příslušném odboru územního rozvoje. Jde o spíše dostavbu než rekonstrukci do výše původního hřebene střechy.
Usedlost Petynka, tedy Vincentinum, je pravděpodobně dosud soudně nedořešeno, resp. známe výsledek zatím jen jednoho ze dvou soudních sporů. V minulosti MČ formulovala požadavky na zástavbu a požadavky na veřejnou vybavenost (VV v UPD)
a to i v případě částečné rekonstrukce, či v případě demolice, rozšíření uličního koridoru a novostavby v historizujícím slohu (projektová kancelář LOXIA).
S pozdravem Eva Smutná

[12.04.2021]

Dobrý den.
Nemohu nalézt odpověď -ověřit
info že v prostoru- na rohu ulic v Ruzyni,
Drnovská- Stochovská
bývalý statek ..vjezd z Drnovské
bude postavena
prodejna-Penny/Lídl ?? s otevřením září 2021.
Děkuji za odpověď.....

[26.12.2020] nová otázka Václav Růžička

Vážený pane Růžičko,

Vaše informace o výstavbě prodejny Penny/Lidl, či jakékoliv její přípravy, není na odboru územního rozvoje známa a nikdo v tomto smyslu příslušný odbor neoslovil. Informace není známa ani příslušnému radnímu pro územní rozvoj a ni mě z hlediska památkové péče.
V případě jakékoli další informace či pochybnosti mě prosím kontaktujte.
S přáním všeho dobrého Eva Smutná

[11.01.2021]

Dobrý den.
Nemohu nalézt odpověď -ověřit
info že v prostoru- na rohu ulic v Ruzyni,
Drnovská- Stochovská
bývalý statek ..vjezd z Drnovské
bude postavena
prodejna-Penny/Lídl ?? s otevřením září 2021.
Děkuji za odpověď.....

[26.12.2020] nová otázka Václav Růžička

Vážený pane Růžičko,

Vaše informce o výstavbě prodejny Penny/Lidl, či jakékoliv její přípravy, není na odboru územního rozvoje známa a nikdo v tomto smyslu příslušný odbor neoslovil. Informace není známa ani příslušnému radnímu pro územní rozvoj a ni mě z hlediska památkové péče.
V případě jakékoli další informace či pochybnosti mě prosím kontaktujte.
S přáním všeho dobrého Eva Smutná

[04.01.2021]

Hezký den,

na louce nad předpolím Obory Hvězda pod ulicí Moravanů se začal budovat plot. Jedná se zřejmě o parcelu č. 2567/1. Dle předchozích zpráv z radnice Prahy 6 mělo parcelu či parcely v této oblasti odkoupit Hl. město Praha.

1) Jak to tedy je ? Odkoupilo HMP tuto louku jak bylo avizováno Prahou 6 ?

2) Pokud ji HMP odkoupilo, k čemu má plot sloužit ?

Předem děkuji za odpověď

Tomaš Černý

[31.10.2020] nová otázka Mgr. Tomáš Černý

Vážený pane magistře,
Váš dotaz se týká v dané lokalitě dvou různých situací nakládání se soukromými pozemky, které jsou dle územního plánu určeny pro funkci SO1- přírodní rekreační plochy. V prvém případě se jedná skutečně o oplocení pozemku č.p. 2567/1, který je soukromým majetkem paní dr. Špitálské. Druhým případem je odkup pozemku (pozemky), které byly v majetku pana dr. Kárníka. Území dr. Kárníka, které je předmětem odkupu leží v 50ti metrovém ochranném pásmu Obory Hvězda a jeho převod do veřejného majetku je logický. Jiná situace je u pozemku dr. Špitálské. Tuto soukromou louku, která z převážné části leží mimo toto ochranné pásmo, lze využívat z hlediska územního plánu pro aktivity, např. dětská hřiště, či další typy hřišť pro rekreační aktivity vyžadující ochranu. Tato ochrana může sloužit například proti volně pobíhajícím zvířatům.
Vzhledem k tomu, že se nejedná o území, přes které je veden ÚSES a ani není součástí Celoměstského systému zeleně, je oplocení formou oplocenky zcela legitimní a zákonné.
S pozdravem Eva Smutná

[04.11.2020]

Dobrý den, dnes jsem šla okolo louky u jižní zdi obory Hvězda, kudy chodím skoro denně, protože kousek odtud žiji a všimla jsem si, že skoro okolo celé louky probíhá výstavba plotu. Konkrétně se jedná o tuto parcelu. nahlizenidokn.cuzk.cz

Znamená to, že louka přestane fungovat jako veřejná louka a stane se polem soukromého majitele? Z dostupných informací vyplývá, že louka zůstává loukou a nelze na ní stavět, proto mě výstavba plotu znepokojuje. To místo mám ráda a mimo jiné je hojně využíváno lidmi, kteří po pěšině přes louku denně chodí.
Prosím o osvětlení situace, jak to s loukou je a zda - li bude nějakým způsobem přístupná.

Děkuji
S pozdravem
Barbora Sedláčková

[15.09.2020] nová otázka Barbora Sedláčková

Vážená paní Sedláčková, předmětný pozemek je v majetku soukromého majitele a je pouze na jeho rozhodnutí, jak bude předmětný pozemek užívat, jestli jako veřejný, poloveřejný či soukromý prostor, a to v souladu s územním plánem. Předmětný způsob oplocení, tzv. oplocenkou je přírodním způsobem oplocování a lze jej v dané funkční ploše akceptovat.
S pozdravem Eva Smutná

[21.09.2020]

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, co je pravdy na tom, že bude prodán objekt u metra Na Petřinách - kde je Billa?
Doufám, že to nedopadne jako v Dejvicích, kde byla prodejna zrušena bez náhrady.
Mohli byste - pokud chcete budovu prodávat - zajistit, aby v něm prodejna potravin byla zachována. Tak to mají např. v Malešicích , na Praze 10. Ráda bych - a jistě nejen já - aby obchod zůstal.
Děkuji předem za odpověď.

[03.02.2020] nová otázka Stanislava Fontánová

Dobrý den, vážená paní Fontánová,

objekt na Petřinách, kde je umístěna Billa, není v majetku MČ Praha 6, ale patří soukromé společnosti CPI Reality, a.s., která ho dle posledních informací rovněž neuvažuje prodávat. Naopak jej hodlá přestavět a prodejnu Billu v něm zachovat. Praha 6 má zpracovanou studii sídliště "Analýza Petřin", které považuje urbanisticky cenné územím a tento objekt je rovněž jeho součástí. Věřím, že konečná podoba objektu i navazujícího území bude po celkové revitalizaci ke spokojenosti všech a zvýší atraktivitu Petřin.
S pozdravem Eva Smutná

[03.02.2020]

Dobrý den,
zvažuji instalaci mříží na okna v přízemí domu v Bubenči, památkově chráněné zóně. Je nutné toto konzultovat s památkovým odborem na magistrátu nebo získat stavební povolení?

Předem děkuji za odpověď.

[30.12.2019] nová otázka Albert Černý

Dobrý den pane Černý,

pro instalaci mříží je skutečně potřeba konzultace s památkovým odborem MHMP.

Hezký den
Eva Smutná

[06.01.2020]

Dobrý den,
prosím o sdělení,jak dlouho ještě budou u Nádraží Veleslavín hyzdit okolí spálené budovy, které jsou opravdu ostudou a mnohdy prvním setkáním s Prahou pro turisty,kteří z letiště přijedou busem na toto nádraží?Jak tento problém radnice řeší,že se několik dlouhých let nic neděje?I pro nás ,obyvatele Veleslavína,kteří musí na tu hrůzu denně koukat je to velmi nepříjemné.Děkuji za odpověď
s pozdravem
Jana Provazníková

[12.09.2019] nová otázka Mgr Jana Provazníková

Vážená paní magistro,
stavby bez čísla popisného a evidenčního, umístěné na parcelách č. 663/3 a 663/4 k.ú. Veleslavín, Praha 6.

Ohledně stavby na pozemku č.parc. 663/3 k.ú. Veleslavín lze sdělit, že na základě podnětu Správy železniční dopravní cesty (stavba je umístěna v ochranném pásmu dráhy) provedl odbor výstavby na místě dne 27.6.2019 kontrolní prohlídku, při níž bylo zjištěno, že 1. podzemní podlaží předmětné stavby se jeví v relativně dobrém stavebně technickém stavu, avšak 1. nadzemní podlaží je značně poškozeno požárem, a to zejména krov. Zástupce vlastníka stavby (vlastníkem stavby je fyzická osoba) byl zápisem do protokolu vyzván k doložení aktuálního statického posudku, zpracovaného oprávněnou osobou, jenž by posoudil rozsah poškození. Po dodání tohoto posudku byl vlastník dne 29.7.2019 vyzván k zabezpečení výše uvedené stavby proti vniknutí nepovolaných osob a k odstranění poškozených konstrukcí této stavby v souladu s výše uvedeným statickým posudkem, z důvodu zamezení ohrožení na životech a zdraví osob a zvířat, životního prostředí a majetku třetích osob, a to ve lhůtě do 60 dnů od doručení této výzvy.
S pozdravem Eva Smutná

[30.09.2019]

Dobrý den pane starosto,
chtěl jsem se Vás zeptat, v jakém stádiu je nyní stavba severního okruhu, tzn. úseky 518, 519, 520.
Je ještě někým blokována?

[05.08.2019] nová otázka Richard Hladík

Vážený pane Hladíku,

trasa SOKP vedená v těchto studiích je vedená výhradně v koridoru schválených ZUR hl.m. Prahy a Středočeského kraje. V současné době má SOKP 518 a 519 dokončeny čistopisy Technické studie (TES). Tyto dokumentace byly podkladem pro zpracování oznámení záměru, který byl dokončen 21.6.2019. Závěry zjišťovacího řízení 10- 12/2019. Dále zle říci, že zahájení prací na dokumentaci EIA se předpokládá v 03/2020 a dokončení dokumentace EIA a předání na MŽP do 09/2020.
Vůči stavbě má nadále negativní postoj obec Suchdol.

S pozdravem

Ing. arch. Eva Smutná

[06.08.2019]

ná "severojižní kvadrant", o němž e píše v příspěvku na @Praha6 dne 8.2.2019 v 11,30?
Jakého území se bude studie týkat a jaké je zadání? (z @Praha6 : Podoba budoucího terminálu Veleslavín by měla vyjít z mezinárodní soutěže, kterou právě vypsalo SŽDC, a to po rozsáhlých diskuzích jak s hlavním městem, tak Prahou 6, na které toto dnes velmi frekventované a neřešené území leží. Hlavním požadavkem Prahy 6 je vrátit celému Veleslavínu opět charakter městského obytného prostředí a zbavit ho všech negativ, především všudy přítomné kapacitní dopravní zátěže. "Jsme rádi, že SŽDC, jako státní organizace, chápe potřeby Prahy a podporuje vyřešení Veleslavína v širším kontextu, a k tomu přizpůsobilo i plošný rozsah zadání," říká radní pro strategický rozvoj arch. Eva Smutná. "Soutěž proto nebude pouze na vlastní stanici, ale na celý severojižní kvadrant, jehož návrh a podoba bude podmíněna širšími vztahy v rámci celého Veleslavína," dodává.

[11.02.2019] nová otázka Spolek Veleslavín Vokovice

Dobrý den,

řešené území i podmínky Prahy 6 do zadání soutěže byly schváleny Radou městské části Usnesením ze dne 22.08.2018 č. 3757 / 18 "Nádraží Veleslavín - architektonická soutěž o návrh - požadavky MČ Praha 6" a byly zaslány vypisovateli soutěže.

S pozdravem

Eva Smutná

[20.02.2019]

Příloha: ikonka typu souboru application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Otevřít soubor [ DOCX • 25kB ]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=49 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz