Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Ing. Roman Mejstřík (fotka)
Ing. Roman Mejstřík
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře radní
» Doprava
» Životní prostředí

Otázky a odpovědi

Téma: Doprava


Dobrý den, mám dvě otázky. Jak je možné, že jsou modré zóny ukončeny téměř v křižovatce? Např. v křižovatce Svojsíkova x Pod Drinopolem. Parkovat se nesmí 5 metrů před a za hranicí křižovatky.
Druhá otázka zní: Již jsem se na stejný problém s hranicí křižovatky zde ptal cca před měsícem ale nikdo mi neodpověděl. Proč?
Za odpovědi tentokrát předem děkuji. 12.7.2018

[12.07.2018] nová otázka Pan Štěpán Václavík

Vážený pane Václavíku,

úvodem se Vám omlouváme za pozdní odpověď na Váš příspěvek.

Parkovací pruh navazující na křižovatku Pod Drinopolem – Nad Kajetánkou (Svojsíkova) je provozovatelem zón placeného stání proveden podle schválené dokumentace dopravního značení, které schvaloval zdejší Odbor dopravy a životního prostředí se souhlasem Policie ČR. Předmětné umístění parkovacích stání nezasahuje do vlastního prostoru křižovatky (ostatně toto vlastně sám konstatujete), tudíž není zcela jasný předmět Vašeho dotazu, resp. konkrétní problém, jež v umístění značení spatřujete. Podle našeho názoru je dané umístění vyhovující.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[18.07.2018]

Vážený pane radní,

před časem byla provedena úprava organizace dopravy a související změna dopravního značení v oblasti Ořechovky a blízkého okolí. Subjektivně vnímám změnu řadu desetiletí platného a fungujícího systému za nezdařilou a vzhledem k přetrvávající zmatenosti a nejistotě řidičů projíždějících touto oblastí i za značně nebezpečnou. Na druhou stranu jistě existují spoluobčané, jimž tyto změny mohou vyhovovat a jsem dalek toho upírat jim benefity z provedení reorganizace dopravního uspořádání, jakkoliv se zásahy tohoto typu nesouhlasím (mám totiž za to, že následky takovýchto upatření jsou obvykle horší, než původní stav).

Mám dotaz k místu, jež považuji po provedení změn za mimořádně nebezpečné, a to sice ke křižovatce ulic U Dejvického rybníčku a Na Rozdílu. Zde byl po desetiletí zavedený režim hlavní a vedlejší ulice změněn tak, že původní hlavní ulice byla zrušena a přednost se zde nyní řídí pravidlem pravé ruky. Při jízdě po ulici U Dejvického rybníčku ve směru od Evropské ulice je nyní oproti minulosti nutno dát přednost dopravním prostředkům jedoucím z ulice Na Rozdílu. Dopravní režim se změnil, nikoliv však podoba křižovatky, která je stejná, jako byla v době, kdy dřívější hlavní byla hlavní. Aktuálně je velmi obtížné dávat někomu v ulici Na Rozdílu přednost, když přes živý plot vůbec není vidět vozidla blížící se do křižovatky či řidiče na bývalé hlavní matou parkující auta v ulici Na Rozdílu, která budí dojem, že jen zastavila v křižovatce a "postaru" dávají přednost těm, kteří jedou od Evropské. Bylo by možné nějak upravit prostor křižovatky tak, aby byla bezpečnější? Pomohla by např. úprava živého plotu, prodloužení hrany chodníku na pomezí obou ulic nebo aspoň dopravní zrcadlo.

S pozdravem a poděkováním za odpověď
D. Tocháček

[28.06.2018] nová otázka PhDr. Daniel Tocháček

Vážený pane doktore,

Policie ČR jakožto orgán příslušný v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nevidí problém ve špatných rozhledových poměrech jako spíše v rozlehlosti citované křižovatky. Z tohoto důvodu jsme se obrátili na Hlavní město Prahu s žádostí o zařazení řešení tohoto místa do programu BESIP a předběžně by se měly úpravy realizovat v příštím roce.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[17.07.2018]

Dobrý den, mám na Vás dotaz. Týká se parkování středočeských aut v rezidenční lokalitě na pomezí Slunné a Pevnostní. Byl jste se tam někdy podívat? Přes nově vzniklé značení cyklostezky, přes značku zákaz, přes zákaz stání na zeleni, přes občasnou pokutu od MP, pořád tam parkují. Kdo vymyslel, že modrá zóna končí tak hloupě - nejednoznačně? Ono to "nutí" auta tam stát (řeknou si, když tam stojí jedno, zaparkuju i já). Možná si to někdo přečte (i vy?) Odpovíte mi? Kdo to vymyslel? Kdo to změní? Budou volby, tak asi něco napíšete, že?

[10.07.2018] nová otázka Bc. Tomáš Doubrava

Vážený pane Doubravo,

zřízení zón placeného stání (ZPS) vychází z rozhodnutí MHMP jako zřizovatele ZPS a MČ Praha 6 na základě podrobné analýzy dopravy v klidu a návrhu projektanta.
Rozsah zón vychází z potřeby regulace počtu zaparkovaných vozů v oblastech přilehlých stanicím MHD.

Parkovací oprávnění jsou vydány na základě ustanovení §23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a v souladu s příslušným nařízením hlavního města, kterým se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Zóny placeného stání jsou na celé Praze 6 vymezeny a označeny naprosto jednoznačně a to svislým dopravním značením s dodatkovou tabulkou, dále pak i vodorovným značením. Věříme, že pro každého řidiče, který vlastní platný řidičský průkaz je toto označení dostatečné.

Situaci v zónách placeného stání v celé městské části, tedy i v oblasti Slunné průběžně sledujeme a je veřejným a dlouhodobě deklarovaným zájmem rady městské části Prahy 6 rozšířit systém zón placeného stání na celé území městské části.

Věříme, že rozšíření zón placeného stání na celé území Prahy 6, společně s vybudováním záchytných parkovišť by situaci s parkováním podstatně vylepšilo, nicméně takto rozsáhlý krok není možné realizovat najednou a je nutné postupovat po menších krůčcích.
Z tohoto důvodu budou do konce letošního roku zóny rozšířeny do dalších menších podoblastí Prahy 6, včetně například ulice Slunné, Malé či části Dělostřelecké, kde je nyní situace nejhorší.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[17.07.2018]

Dobrý den a děkuji za vaší odpověď z 21.6. Budu tedy konkrétní. K pravidelnému porušování pravidel parkovací zóny dochází v naší Buštěhradské ulici v její horní části, kde není vodorovné značení. Také v ulici Dělostřelecké na křížení s Buštěhradskou. K trvalému překračování rychlostního limitu dochází v ulici Pevnostní zejména v její dolní části mezi Slunnou a Gymnazijní. Zde je kvůli bezpečnosti chodců limit 30 km/h a je zde umístěn i informativní radar. Rychlost překračuje 9 aut z 10. Většina významně. Kontrolu ze strany Městské policie tady nikdo nepamatuje. Zajímalo by mne tedy, jestli v této části Střešovic nějaké preventivní aktivity Městské policie probíhají a pokud ano, jak často a jaké jsou jejich výsledky. A znovu říkám, že se jedná o systémový problém, který nelze řešit opakovaným upozorňováním občanů.
Děkuji předem
Pavel Charvát

[22.06.2018] nová otázka Pavel Charvát

Vážený pane Charváte,

děkuji za upřesnění oblastí, předáme tuto informaci městské policii a požádáme je o častější kontroly správného stání vozidel v těchto místech.
To samé platí o Vámi zmíněném porušování rychlosti ve spodní části ulice Dělostřelecká.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[12.07.2018]

Dobrý den,
potřeboval bych poradit. Na přechodnou dobu (circa 12 měsíců budu bydlet) u kamaráda, jenž je vlastníkem bytu na Praze na Břevnově. Vůz nevlastní,já však ano. Nemám problém zaplatit roční poplatek za kartu na modré zóně, nicméně problém je, že mé trvalé bydliště zůstane jinde (kam budu pravidelně dojíždět). A auto je logicky psáno na mne. Byla by možnost, abych s majitelem bytu podepsal smlouvu (mezi dvěma fyzickými osobami) o dlouhodobém pronajmutí/zapůjčení vozidla, aby dostal kartu na tuto SPZ. Případně je jiná možnost, která nezahrnuje prehlasovani bydliště či vozu?
Děkuji mnohokrát, přeji hezký den

[25.06.2018] nová otázka Matyáš Táborský

Vážený pane Táborský,

podmínky pro vydání parkovacího oprávnění stanovilo hlavní město Praha v souladu s platnými zákony této země.
Pro registraci vozidla do systému zón placeného stání je nutné, aby byly splněny obě následující podmínky, a to jak trvalý pobyt na území městské části, tak zároveň vlastnictví vozidla dle zákona č.: 56/2001 Sb.
Nájemní smlouvy na vůz jsou akceptovány pouze od právnických osob s příslušnými povoleními k půjčování automobilů, tedy např. autopůjčovnami.

Bez splnění výše uvedeného bohužel nemůžeme parkovací oprávnění vydat.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[10.07.2018]

Dobrý den,
tak jako mnoho jiných dojíždím do Prahy za praci a tak jako jiné (a není nás málo) denno denně řeším problém s parkováním poblíž svého místa zaměstnání. Placená parkoviště označená bílou přerušovanou čárou v pracovní době (07:00 - 15:30 hod.) zejí prázdnotou a nikdo (něbo téměř nikdo) je nyvyužívá a to proto, že jsou placená a uznejte sám, že za měsíc , za rok je to pro dojíždějící za uaměstnáním dost vysoká položka. Proto se většina snaží těmto poplatkůmm vyhnout i za cenu pokuty.
Proto mám jeden návrh, který dávám na zvážení: nebylo by možné, aby si dojíždějící do zaměstnání zaplatili roční poplatek (např. ve výší poplatku rezidentů) a pak mohli dejme tomu v PRACOVNÍ DOBÉ cca od 06:00 do 17:00 hod. zaparkovat své auta poblíž svého zamětnání? Podotýkám, že v této době placená parkoviště i tak většinou zejí prázdnotou a městká část Prahy 6 by tak na tom vydělala rozhodně víc než výběrem parkovného. Navíc se mnohdy jedná o jinak placené parkoviště, kde není obytná zona, ale jenom instituce, organizace atd. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

[01.07.2018] nová otázka Karel Miklánek

Vážený pane Miklánku,

Systém zón placeného stání byl na Praze 6 vytvořen s cílem ochránit ulice naší městské části od nájezdů vozidel nerezidentů, která v minulosti z ulic naší městské části vytvořila jedno velké odstavné parkoviště.
Městská část se zavedením zón placeného stání snaží zároveň ochránit místní rezidenty a zajistit jim alespoň částečně pohodlně zaparkovat v rámci docházkové vzdálenosti k místu bydliště.

Podmínky pro vydání parkovacích oprávnění jsou vázané zákonými ustanoveními, které jasně popisují možnost vydat parkovací oprávnění pouze osobám s trvalým bydlištěm ve vymezené části.

Konkrétní nastavení doby platnosti zón placeného stání v naší městské části vychází z návrhu projektanta po přihlédnutí ke zpracovaným analýzám dopravy v klidu, ze kterých jasně vychází odůvodnitelná potřeba toho, aby systém ZPS platil i například v pracovní době.

Pro osoby dojíždějící do naší městské části za prací můžeme v současné situaci pouze doporučit využití služeb městské hromadné dopravy.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[10.07.2018]

Dobrý den
Jedu na svátky 5.7. a 6.7. 2018 na návštěvu k synovi v ulici Liborova. Mohu zaparkovat v modré zoně jako o víkendu nebo platí zákaz jako v pracovní den.

Děkuji a s pozdravem
Vladimír Hošek

[02.07.2018] nová otázka Ing Vladimír Hošek

Vážený pane inženýre,

režim ,,modré" zóny placeného stání se během těchto státních svátků nemění. Pro rezidenty a abonenty je parkování povoleno bez omezení na základě zakoupené parkovací karty. Pro ostatní je možné parkování po dobu maximálně 3 hodiny po platbě přes virtuální parkovací hodiny ( www.parkujvklidu.cz Vozidlo můžete zaparkovat ve vedlejších ulicích Šlikova nebo Bělohorská, kde jsou ,,fialové" zóny placeného stání ve kterých je v době státního svátku nastaven jednorázový poplatek.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[02.07.2018]

Žádáme o revizi dopravního značení před gymnáziem na křižovatce ulic Evropská a Gymnazijní.Jsme neustále obtěžováni troubením na špatně zařazené řidiče v pravém pruhu.Jelikož si nemyslím,že by každý druhý řidič byl negramotný,vidím problém v dopravním značení.Děkuji.

[18.06.2018] nová otázka Petr Somol

Vážený pane Somole,

místní komunikace I. třídy Evropská patří mezi páteřní komunikace, jež nespadají do působnosti ÚMČ Praha 6, nýbrž jsou v gesci odboru dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy, kam se můžete se svým podnětem obrátit. Svislé značení je viditelné a jednoznačné, u vodorovného je potíž v tom, že kombinovaná šipka přímo a vpravo tam zůstala a žlutou páskou je přeškrtnut směr přímo. To sice je u provizorního značení (a úprava je zatím stanovena jako přechodná) správně, ale přece jen to některé řidiče mate. Na tuto skutečnost jsme Magistrát opakovaně upozorňovali, ale zatím bezúspěšně.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[27.06.2018]

Dobrý den,
prosím o vysvětlení:

1. Kdo konkrétně inicioval a z jakého tak závažného důvodu došlo dnes - 19. 6. 2018 ke změnám značení ulic na jednosměrné v okolí Větrníku (Myslivečkova, Rybova, Rejchova, Brixiho a další)

2. Kde jsou dostupné plány nově označených ulic? Pro rezidenty je naprosto nesmyslné objíždět Větrník abychom se dostali domů! Mnoho z nás - rezidentů parkuje na vlastních pozemcích, na které teď bude obtížné se dostat...

Předem Vám děkuji za odpovědi. Mikulcová

[19.06.2018] nová otázka Milada Mikulcová

Vážená paní Mikulcová,

změny iniciovali sami místní obyvatelé formou petice. Důvodem zjednosměrnění byla legalizace parkování (protože jak jistě víte, při stání musí zůstat jízdní pruh šíře min. 3,0 m pro každý směr jízdy, tedy 3,0 m v jednosměrné ulici, 6,0 m v obousměrné). Bohužel ne všichni Vaši sousedé mají možnost parkovat na vlastním pozemku. Do plánů dopravního značení můžete nahlédnout v úředních hodinách v kanceláři č. 211 u vedoucího oddělení správních činností odboru dopravy a životního prostředí – Ing. Bc. Sachla. Ke své nemovitosti se samozřejmě dostanete bez obtíží. Pokud přijíždíte Radimovou, prodlouží se Vám dojezdová vzdálenost o 360 m, pokud od Petřin, pak o 300 m, od Vypichu o 420 m, od Střešovic beze změny. Je to tedy něco za něco – možnost parkovat při prodloužení dojezdové vzdálenosti. Můžete argumentovat, že parkování sousedů Vás nezajímá, jelikož Vy parkujete na svém pozemku, ale zde se uplatnil demokratický princip většiny (na petici byla podepsána většina obyvatel lokality). A na závěr si neodpustím otázku: Za Vámi nikdy nepřijela návštěva, či řemeslník autem? A kde zaparkovali? Samozřejmě, že v ulici, kde to bylo při obousměrném provozu zakázáno. Takže možnost parkování je přínosem i pro Vás.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[27.06.2018]

Dobrý den. Můžete mi, prosím, sdělit, kdy budou modré parkovací zóny na sídlišti Dědina? Situace je tam již neúnosná, parkují tam všichni, kteří přijedou ze Středočeského kraje a dál jednou na metro autobusem nebo mnoho lidí, kteří jedou na letiště, aby nemuseli platit parkovné letišti. Děkuji za vaši odpověď.

[07.06.2018] nová otázka Michaela Morávková

Vážená paní Morávková,

deklarovaným záměrem Rady městské části (viz. usnesení RMČ č. 3390/18 ) je rozšíření systému zón placeného stání na celé území městské části Praha 6 a to v co nejkratším možném termínu.

Jsme si špatnou situací s parkováním v oblasti Dědiny vědomi, opakovaně požadujeme po hlavním městě zajištění kapacitních parkovišť typu P+R, například na Dlouhé míli. Dále je v plánu vybudování parkovacího domu, konečně se blíží zprovoznění parkoviště v tunelovém komplexu Blanka a to od začátku července.

Problém s nedostatkem záchytných parkovišť vnímáme především jako problém hlavního města, proto je prozatím jedinou možnou cestou jak ochránit rezidenty Prahy 6 od dojíždějících vozidel rozšíření zón placeného stání na celé území.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[22.06.2018]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=45 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz