Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Ing. Roman Mejstřík (fotka)
Ing. Roman Mejstřík
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře radní
» Doprava
» Životní prostředí

Otázky a odpovědi

Téma: Doprava


Omlouvám se za zbytečný dotaz.Vylomenou značku jsem našel v přilehlém lese zahrabanou pod listím.Zítra to budu řešit s městskou policií.Mimo jiné značka jednosměrná ulice zmizela u stavby pí.Dospivové již před několika měsíci.J.Holub

[10.04.2018] nová otázka Jan Holub

Vážený pane Holube,

z naší strany zde neproběhla žádná změna, značka, o které píšete, se nachází pohozená vedle silnice mezi stromky.
Podnět jsem již zaslal k řešení správci dopravního značení v zónách placeného stání, což můžete udělat, v případě potřeby i Vy (ideálně s určením místa a fotografií) na adrese zps{zavináč}eltodo{tečka}cz .

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[17.04.2018]

Vážený pane radní,

rád bych se zeptal, zda na radnici P6 nějakým způsobem projednáváte dopravní situaci v ulicích Na Ořechovce a Cukrovarnická. Pokud ne, tak prosím tak učiňte i ve spolupráci s HMP a PČR, na které se zpravidla rámci řešení dopravních problémů odvoláváte.

V ulici Na Ořechovce je i po nedávno provedených úpravách (snížená rychlost, přednost zprava) stále značně porušována dovolená rychlost a nejedná se o řekněme obecně tolerované překročení rychlosti do 10km/h. Bez dodržování a měření rychlosti se nedostavil kýžený účinek snížení hustoty tranzitní dopravy ve čtvrti a Ořechovka stále slouží jako výpadovka na letiště a do okolí Prahy. Spolu se zavedením přednosti zprava nastávají situace, které zatím naštěstí skončily jen zmuchlanými plechy a pár auty na střeše, nemluvě o zvýšeném pohybu chodců před kinem Ořechovka, kde je to opravdu nebezpečné.

Zvažte prosím umístění úsekového měření (přeci jenom se jedná o značně dlouhý úsek, který vede skrz celou čtvrť) a úpravu stávajících nájezdů/sjezdů vyvýšené části vozovky. Na současné sjezdy brzdit nemusíte, rychlost tedy nijak neomezují. Nájezdy zase nejsou, až na pár výjimek, tak strmé aby donutily k dostatečnému snížení rychlosti.

Děkuji.

S pozdravem
Tomáš Dvoj

[20.03.2018] nová otázka Tomáš Dvoj

Vážený pane Dvoji,

dopravní režimy má na starosti odbor dopravy a životního prostředí v rámci přenesené působnosti státní správy. Veškeré změny jsou pak prováděny v souladu s příslušným zákonem š. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dalšími souvisejícími předpisy. Takže veškerá stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích jsou vydávána na základě projednání s Policií ČR, jakožto dotčeným orgánem v oblasti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Statutem HMP byly ÚMČ Praha 6 svěřeny kompetence na místních komunikacích II., III. a IV. třídy a na veřejně přístupných účelových komunikacích, režimy na vybrané komunikační síti (např. Evropská, Patočkova atd.) má na starosti odbor dopravních agend MHMP.

Nikdo nemůže říci, že Ořechovce věnujeme nedostatečnou pozornost – tato lokalita je suverénně nejvíce řešenou oblastí na našem území. Na základě výsledků jednání s občany bylo rozhodnuto, že průjezd lokalitou bude redukován snížením atraktivity průjezdu. Proto byly realizovány stavebně provedené retardéry (a že nejde o levnou záležitost) a proto byla zavedena snížená rychlost. A jelikož jsme si byli vědomi, že Policie zde nemůže měřit rychlost tak často, bylo rozhodnuto o zavedení předností zprava, které řidiče donutí na každé křižovatce zpomalit. V této věci doplňujeme, že Policii ČR jsme na začátku tohoto roku požádali o provádění zvýšené kontrolní činnosti v ulicích Na Ořechovce a Cukrovarnická. Připravuje se další úprava – zdůraznění omezení rychlosti i vodorovným značením, či odstranění středových vodících čar, jež evokují hlavní ulici. Co dělat více? Ano, úsekové měření je další možností, kterou momentálně připravujeme. V nejbližší době požádáme Hlavní město Praha v rámci programu BESIP o instalaci tohoto zařízení právě v prostoru kina. Jde ovšem o finančně náročnou záležitost a to jak na umístění, tak na provoz a ve výsledku záleží na Hlavním městě Praze, zda úsekové měření zařadí do programu připravovaných akcí.

Co se týče sklonu nájezdu na retardéry a jejich následnou nefunkčnost, tak tuto problematiku řeší TP 85 – Zpomalovací prahy – technické podmínky. Pro rychlost 30 km/h se volí sklon v rozmezí 1:10 až 1:20, při provozu MHD (a Ořechovkou jezdí autobus) se volí sklon menší, tedy 1:20. Prahy jsou v souladu s těmito TP (sklony nejsou menší). A dle našich zkušeností na nich drtivá většina řidičů zpomaluje a často i na rychlost nižší, než 30 km/h.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[09.04.2018]

Vážený pane Mejstříku,
na podzim 2017 byla posunuta stanice autobusů 164,168,191,260 a 910 o 50 až 100 metrů z původní stanice. Jedná se o stanici Vypich (v Ankarské ulici) ve směru na Petřiny. Přístřešek je údajně ve Vašem majetku, dle sdělení DPP a JCDecaux.
Kdy prosím přestěhujete přístřešek na novou stanici busu? Na Vypichu totiž hodně vyfukuje a ve spojení s deštěm či sněhem to je nepříjemné.

Díky předem za positivní zprávu.
Zdravím Vás

[20.03.2018] nová otázka Věra Bátorová

Vážená paní Bátorová,

především mi dovolte upřesnit Vaše konstatace. Je skutečností, že před několika měsíci došlo k rozsáhlé změně pokrytí území autobusovou dopravou. Část linek, přijíždějících z periferní oblasti, je nyní ukončena na Vypichu (s odstavy uvnitř tram. smyčky), pouze část pokračuje dále do centra. Aby nedocházelo k mísení cestujících v prostoru zastávky („Vypich“), byla výstupní zastávka zřízena před odbočením autobusů do smyčky, zatímco zastávka pro linky, pokračující dále, byla zřízena blíže ulici Na Vypichu. Sem byl proto – zcela logicky – osazen i přístřešek pro cestující.

Ukázalo se však, že toto řešení ne zcela vyhovovalo cestující veřejnosti, neboť část cestujících z končících linek pokračovala průběžnými spoji dále. Proto došlo k opětovnému sjednocení obou zastávek, a to do polohy zastávky dříve jen výstupní. Je přitom skutečností, že přístřešek pro cestující zůstal osazen v původně nácestné zastávce.
Městské části nejsou dle Statutu hl.m. Prahy oprávněny organizovat hromadnou dopravu. Toto je ve výhradní pravomoci hl. města, resp. jím zřízené organizace ROPID. Městská část Praha 6 v současné době ani neosazuje přístřešky pro cestující, byť v minulosti se tak ve výjimečných případech dělo. Není nám proto známo, proč odpovědné subjekty označily městskou část jako vlastníka citovaného přístřešku; tak tomu není. Jediné, co můžeme v této chvíli udělat, je postoupit Váš podnět příslušnému útvaru dopravce, se žádostí o přesun přístřešku do tč. užívané zastávky.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[09.04.2018]

Dobrý den,zajímalo by mě,zda je v plánu alespoň částečná oprava ulice Na Černé hoře.Část této ulice nemá pevné podloží/kdysi se na prašnou cestu pouze udělala asfaltová vrstva/.Díky stavebnímu ruchu v poslední době a zejména stavbě pí.Dospivové je horní část této ulice v katastrofálním stavu.Vím že svým významem je nedůležitá ,ale my co zde celý život žijeme a jezdíme to máme trochu jinak Díky Holub

[21.03.2018] nová otázka Jan Holub

Vážený pane Holube,

celková oprava komunikace Na Černé hoře aktuálně připravována není. Vzhledem k neuspokojivému stavu podzemních vedení v lokalitě Hanspaulky- zejména, co se stáří týče, není možné provádět celkové opravy bez obnovy minimálně vodovodních řadů.
V uvedené věci jsme zaslali požadavek na správce komunikace, Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, na provedení souvislých či lokálních oprav v této ulici.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[05.04.2018]

Dobrý den,
rád bych se zeptal, jak pokročila jednání se zástupci hlavního města Prahy ohledně rozšíření zón placeného stání do oblasti Liboce, konkrétně ulic Jenečská, Přední, U kolejí, Dolanská, Braškovská.
Zóny placeného stání by asi vyřešily i problém v ulici Přední, kdy po změně dopravního značení auta parkuji po obou stranách ulice a průjezd ulicí Přední se tak občas mění ve slalom. Zejména, když se touto ulicí nyní musí projet vždy, když z Jenečské je potřeba jet směrem na letiště. Ostatně změna dopravního značení v této ulici výrazně zvýšila provoz v přímém okolí mateřské školy, což považuji za velmi nešťastné řešení.
Děkuji za Vaši odpověď.
S pozdravem
Mirek Karásek

[28.03.2018] nová otázka Mirek Karásek

Vážený pane Karásku,

situace ohledně rozšíření systému parkovacích zón je ve stádiu přípravy usnesení rady městské části, kterým bude městská část Praha 6 žádat hlavní město o rozšíření těchto zón do oblastí nejakutněji zasažených přesunem zaparkovaných vozů, tedy do koncových oblastí navazujících na oblasti s již zónami zavedenými.
Snahou naší městské části do budoucna určitě je tento systém rozšířit na celé území Prahy 6, nicméně vzhledem k legislativní složitosti tohoto kroku je nutné postupovat po menších krůčcích, tak jako činíme nyní.

Dalším nutným krokem k možnému rozšíření ZPS na celé území je vybudování záchytných P+R parkovišť, nicméně toto je v gesci hlavního města Prahy, se kterým stále jednáme a snažíme se celý proces co nejvíce urychlit.
V současné době je situace taková, že se blíží otevření garáží na Prašném mostě v tunelovém komplexu Blanka a zároveň zde máme jasný záměr výstavby parkovacího domu na Dědině, tedy nedaleko od Vás.
Věříme, že tyto kroky povedou k alespoň částečnému zklidnění dopravy v klidu i v období před případným rozšířením ZPS na celé území městské části.

Děkuji za porozumění.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[28.03.2018]

Dobrý den,chtěla bych se zeptat,proč nejsou modré zóny v ul. Sartoriova, Anastazova.. je sice fajn,že ulice Pod Drinopolem,Mládeže,Junácká atd jsou o něco volnější ,ale všichni kdo nemá placené parkování na P6 parkují v těchto ulicích. Platím si stání na zónách,protože na Praze 6 se pohybuji každý den,ale jediný problém kde zaparkovat - mám před naším domem. Nerozumím,proč ul Patočkova z jedné strany zonu má a druhá strana ne..doufám a moc si přeji a to nejen já,že se tu také zóny brzy objeví. Parkuje zde dloudobě několik aut,které místním nepatří. Viděla jsem,jak tu u jednoho auta přibrzdí druhé auto,dotyčný zkusí zaparkované auto nastartovat,nasadí na přední sklo ochranou fólii proti mrazu,zamkne a odjede. Parkuje tu xlidi co běži na tramvaj. Proč ne tedy zóny na celé Praze 6??? Proč jen část????
Díky za odpověď. P.T.

[20.03.2018] nová otázka Petra Tichá

Vážená paní Tichá,

jsem rád, že Vám systém zón placeného stání pomáhá při parkování v místech, kde tyto zóny jsou již zavedeny.

Nicméně problémů s přesunem části zaparkovaných vozů do oblastí mimo zóny jsme si vědomi a stále tuto problematiku řešíme.

Rozšíření systému zón placeného stání konkrétně do ulic Sartoriova a Anastázova je již schváleno městskou částí a budeme žádat hlavní město o rozšíření v co nejkratším možném termínu. Předpokládáme, že by se toto mělo podařit do konce letošního roku.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[26.03.2018]

Dobrý den,
chci se zeptat, jestli je možný pořidit si před firmou na Břevově parkováni pro zásobováni na 2 mista.
S pozdravem
Jakeš

[05.02.2018] nová otázka Matej Molnar

Vážený pane Jakeši,

ve svém dotazu bohužel neuvádíte podrobnosti, a to především jaké ulice se Váš dotaz týká.

Obecně Vám tedy mohu napsat, že je možné krátkodobě zaparkovat jak v modrých, tak i smíšených zónách po platbě v pakovacím automatu, nebo v případě modrých zón ve virtuálních platebních hodinách ( www.parkujvklidu.cz, proklik na virtuální platební hodiny).
Automaty nabízí možnost parkování i pro krátkou dobu, například 15 minut.

Ohledně parkovacího místa pro zásobování Vám doporučím zaslat žádost na podatelnu našeho úřadu s odůvodněním a mapkou s vyznačenými místy.
Tuto žádost posoudíme a zvážíme vhodnost vytvoření zásobovacích míst.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[28.02.2018]

Dobry den, obracím se na Vás ohledne dopravni situace v ulici V Podbabě. V soucasne dobe je ulice V Podbabe pretizena nadmernou frekvenci automobilove osobni a nakladni dopravy, na kterou neni tato ulice pripravena koncepcne, kapacitně ani povrchovou upravou. Vzhledem k faktu, ze se jedna o obytnou zonu a chranene uzemi s rekreacnim potencialem s probihajici cyklostezkou, zajimalo by me, zda uvazujete o nejakem omezeni provozu, presmerovani tranzitni dopravy na paralelni silnici c. 241 (vcetne primestkych linek autobusu) nebo jinem reseni ke zlepseni bezpecnosti obyvatel, cyklistu a chodcu. Dekuji za odpoved, Petra Audyova

[08.02.2018] nová otázka Ing. Petra Audyova

Vážená paní inženýrko,

předmětná ulice byla v nedávné době rekonstruována, přičemž současný stav je bohužel limitován okolní zástavbou a vedením Litovicko – Šáreckého potoka. Přesto se snažíme v předmětné ulici zajistit dopravně-bezpečnostní opatření v rámci programu BESIP. Ještě v prvním čtvrtletí tohoto roku by měl být v ulici instalován měřič rychlosti projíždějících vozidel a dále jsme požádali o přípravu stavebních opatření, která by měla přispět ke snížení rychlosti projíždějících vozidel. Konkrétně jsme MHMP požádali o přípravu úpravy křižovatky V Podbabě – V Šáreckém údolí a zlepšení podmínek pro pěší ve vazbě na Podbabskou ulici.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[28.02.2018]

Dobrý den ,
obracím se na Vás ohledně parkování firemních dodávek v modrých zónách. V uluci kde bydlím ,konkrétně Boučkova nám zabírá místo minimálně hned pět dodávek. Firmy kterým dodávky patří jednoduše uvedou že je mají jejich řidiči kteří mají trvalí pobyt na Praze 6 do osobního užívání , zaplatí pro ně směšných 1200 kč a smějí se jak obešli systém. Přitom u nás v ulici není jeden jediný sklad či provozovna a snad nevěříte tomu že řidiči dostali dodávku do osobního užívání od zaměstnavatele aby měli čím vozit děti do školy. Nedávno rozjela Praha v deníku metro kampan proti vozidlům typu SUV že zabírají na parkovištích více místa než osobní vůz a pak parkují v zónách firemní dodávky s platným povolením pro řidiče nikoliv na firmu a tím se i městská část sama připravuje o příjem s firemních aut a umožnuje obcházet systém. Ani jedna z dodávek parkujících u nás v ulici není pohotovostním vozidlem , proto nechápu z jakého důvodu firmám umožnujete toto řešení , když není nezbytně nutné , aby měl jejich řidič dodávku před bytem.

Předem děkuji za odpověd ,
T.Kolomazníková

[25.01.2018] nová otázka Paní Terezie Kolomazníková

Vážená paní Kolomazníková,

výdej parkovacích oprávnění se řídí tzv. Metodikou pro výdej parkovacích oprávnění, která stanovuje podmínky pro vydávání parkovacích oprávnění a tento dokument je vydán hlavním městem.

Pokud osoba s trvalým pobytem prokáže svým občanským průkazem trvalý pobyt a zároveň doloží v tomto případě dokument o svěření firemního vozu i pro soukromé účely na kterém je účtárnou společnosti potvrzeno, že se zaměstnanci v souladu s daňovým zákonem uplatňuje příslušná srážka ze mzdy, oprávnění mu vydáme stejně, jako komukoli jinému.

Tyto podmínky jsou dané hlavním městem a platí pro všechny rezidenty Prahy 6 stejně, proto nezáleží na tom, čemu věříme, nebo nevěříme a zároveň se ani nejedná o obcházení systému.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[29.01.2018]

Dobrý den,
nežli se dostanu ke své otázce přeposílám Vám otázku na Váš odbor a odpověd z března 2017.
..................................................
Otázka:
Dobrý den, V ulicích Boučkova, Brunclíkova a okolních ulicích výrazným způsobem přibývá parkujících aut v ZPS ( modré zony ) v nočních hodinách. Nárůst je to dost výrazný a nepředpokládám že by si rezidenti hromadně pořizovaly další vozidla. Navíc po přivolání hlídky MP k vytipovanému vozidlu to často končí předvoláním za stěračem. Jedná se tedy o nerespektování ZPS. Proto bych rád požádal o informaci kolik proběhlo od začátku roku nočních kontrol skenovacím vozidlem v dané oblasti. Děkuji, Pavel Buchta
Čas vložení: 01.03.2017 » 12:27Tazatel: Pan Pavel Buchta

Odpověď:
Vážený pane Buchto, městská část Praha 6 nemá k dispozici Vámi požadovaná data o počtu kontrol. Provozovatel zón placeného stání, Technická správa komunikací doposud neumožnila městským částem přístup do úložiště dat, z kterého by bylo možné Vámi požadované údaje poskytnout. Podle dat, která nám poskytnuta byla, je respektovanost v úsecích v oblasti ulic Brunclíkova, Boučkova a okolí 86,2 %. V nejbližší době dojde k zpřísnění postihů za neoprávněné parkování, městská policie bude vozidla odtahovat, což jak předpokládáme, respektovanost ZPS zvýší. S pozdravem Ing. Roman Mejstřík Radní MČ Praha 6
Odpověděl: Veronika Loudová [ vloudova{zavináč}praha6{tečka}cz ]
..................................................
Otázka:
Zajímalo by mě zda odtahy ze ZPS budou opravdu někdy realizovány. Například máme v ulici nerezidenta který tu parkuje každý den a doslova každý den ho tu na oznámení řeší MP oznámením o přestupku za stěrač. Bohužel z nějakého důvodu se oznámení míjí u tohoto řidiče účinkem a vesele tu parkuje každý den. Přitom kdyby ho jednou či dvakrát odtáhly tak začne respektovat ZPS okamžitě. Je ve Vašich možnostech nám poctivým plátcům a rezidentům s těmito ignoranty pomoci a iniciovat nějakou razantnější akci ze strany městské policie ? Konkrétně v tomto případě se jedná o volkswagen passat bíle barvy RZ:5AM 13 81 parkující většinou v ulici Boučkova.
Předem děkuji :
S přáním krásného Nového roku
P.Buchta

[07.01.2018] nová otázka Pan Pavel Buchta

Vážený pane Buchto,

máte pravdu, že v současné době se odtahy v Praze 6 bohužel nerealizují. Bohužel zejména proto, že o zahájení odtahování vozidel ze systému zón placeného stání jsme hlavní město žádali, a to prozatím neúspěšně. Mohu s Vámi souhlasit, že je vysoce pravděpodobné, že by zahájení odtahů ještě zlepšilo respektovanost zón.

Na druhou stranu Vám sdělím, že dlouhodobá respektovanost se konkrétně v ulici Boučkova zlepšuje. V odpovědi na Váš minulý dotaz jsme uváděli hodnotu přes 86%, nyní se pohybuje nad úrovní 92%. Pokud jeden konkrétní vůz neustále parkuje v zónách, je opravdu na policii, aby si s ním poradila. Za systém zón placeného stání Vám mohu sdělit, že vozidlo hlídající oprávněnost parkování v systému ZPS jezdí velmi často a efektivita přestupků se po převedení této agendy na naší městskou část také velmi výrazně zvýšila. Dále pak má možnost kontrolovat oprávněnost parkování v ZPS právě městská policie, té ale není náš úřad nikterak nadřízen, je proto důležité toto řešit s nimi.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[18.01.2018]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=45 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz