Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Ing. Jaromír Vaculík (fotka)
Ing. Jaromír Vaculík
místostarosta
(2014-2018)

» Ekonomika

Otázky a odpovědi

Téma: Nájemné, pronájmy, majetková politika

volební období 2014-2018


Dobrý den,
ráda bych se zeptala kdo zodpovídá v pronajatém domě za stav protipožárního zařízení - (nouzové osvětlení), kdo platí kontroly tohoto zařízení, nájemník nebo majitel nemovitosti?
Děkuji Kleinbergová

[16.04.2018] nová otázka Ivana Kleinbergová

Vážená paní Kleinbergová,

odpověď na svoji otázku naleznete v ustanovení § 2257 odst. 1 občanského zákoníku, kde je uvedeno "Pronajímatel udržuje po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání."

Udržovat dům ve způsobilém stavu je pronajímatel povinen jak po technické, tak po právní stránce (např. splnit předepsané periodické revize komínů, elektroinstalace, bleskosvodů apod.). Dojde-li v průběhu trvání nájmu ke zpřísnění právních podmínek pro legální užívání domu (např. zpřísnění podmínek požární bezpečnosti), je pronajímatel povinen splnění těchto podmínek zajistit.

S podzravem


Ing. Jaromír Vaculík
místostarosta

[28.05.2018]

Dobrý den, pane místostarosto,
ráda bych se Vás zeptala, zdali bude Praha 6 také skokově zvedat výši nájemného v obecních bytech. Bydlím 14 let na Praze 6, bohužel u majitele. Poslední zdražování nájemného skončilo s jednostranným zvašováním nájmů ke konci roku 2012. Nyní po mě majitel požaduje zvýšení až o 120%, patrně jako reakci na současném developerském a realitním trhu, bez jediné investice do modernizace domu či bytu za celou dobu co zde bydlím.
Můžete mi prosím sdělit, jaká je pro tento rok průměrná výše nájmu na m2 v obecních bytech na Praze 6?
Děkuji Vám za odpověď,s pozdravem
Koktová

[20.05.2018] nová otázka Mgr. Světlana Koktová

Vážená paní magistro,

MČ Praha 6 má nájemné stanovené v souladu s usnesením Rady MČ Praha 6, a to dle znaleckých posudků. U každého bytu je pracován znalecký posudek a cena je stanoveno diferencovaně. Dále MČ Praha 6 pronajímá byty na základě výběrových řízení, zde je nájemné v nabídnuté výši (v současné době se pohybuje v rozmezí od cca 200 - 650 Kč/m2/měs.)

U bytů pronajímaných ze sociálních důvodů je nájemné stanoveno v souladu s usnesením RMČ Praha 6 ve výši 95 Kč/m2/měs. Při prodlužování smluv zvyšujeme nájemné o míru inflace za předcházející období, resp. zpracováváme nové znalecké posudky a pravidelně nájemné upravujeme. Z výše uvedeného je zřejmé, že neevidujeme průměrnou výši nájemného v obecních bytech.

S pozdravem


Ing. Jaromír Vaculík
místostarosta

[28.05.2018]

Dobrý den,

rád bych se zeptal, jak je možné, že společnost SNEO nabízí parkovací místa v podzemních garážích Wuchterlova - Kafkova (v majetku Prahy 6) novým zájemcům s tříměsíčním parkováním zdarma. Platíme velmi vysokou cenu za stání již roky, ale nikdy jsme nedostali zdarma nic. Existuje vysvětlení pro nejednotný přístup firmy patřící MČ k občanům - zákazníkům, z jejichž daní je financována a z jejichž daní také byly garáže postaveny?

Děkuji,

Jan Petrásek

[16.03.2018] nová otázka Jan Petrásek

Vážený pane Petrásku,

v souvislosti s provozem podzemních garáží je třeba uvést následující:

Jedná se běžnou marketingovou strategii, jež byla použita v roce 2015 a bylo díky ní dosaženo navýšení obsazenosti parkovacích míst. Poté už nebyla pobídka uplatňována. Spočívá v tom, že nájemce uzavře nájemní smlouvu na dobu určitou min. 2 roky a první tři měsíce má zdarma. Pokud by ukončil smlouvu dříve, doplatí nájemné i za první tři měsíce.
Díky těmto krokům se daří držet vysokou obsazenost garáží a pokrývat nezbytné náklady a odpisy.
V případě potřeby se na mě kdykoliv obraťte.

Ing. Jaromír Vaculík
Zástupce starosty

[20.03.2018]

Dobrý den, zajímá mne kdy se plánuje otevření parkoviště pro rezidenty na Prašném mostě a kam se v této věci obrátit, mám-li zájem o místo.

Moc děkuji za odpověď. L. Streinz

[09.01.2018] nová otázka Ludvik Streinz

Dobrý den,

vše závisí za dokončení kolaudace těchto garáží. Dle informací Magistrátu hl. m. Prahy bude kolaudace dokončena v únoru t.r. Poté je nutné zařídit nezbytná technická a technologická opatření, včetně provozního řádu. Městská část Praha 6 dělá veškeré kroky, aby garáže byly otevřeny ve 2. čtvrtletí. O systému přidělování garážových míst dosud není rozhodnuto. Nicméně pro rezidenty Prahy 6 bude vyhrazeno mininálně jedno podlaží tj. přes 110 parkovacích míst. Jakmile budou dokončeny přípravné práce, bude vedení radnice občany informovat na svých webových stránkách a prostřednictvím časopisu Šestka. Děkuji za Váš zájem a přeji příjemný den.

S pozdravem

Jaromír Vaculík
místostarosta

[15.01.2018]

Dobrý den,
moc by mne zajímalo proč chodí na prohlídky bytů určených do výběrového řízení na pronájem od městské části Praha 6, Rusové a Arabové ti dokonce v doprovodu realitního makléře. Pokud je mi známo, tak tito lidé nejsou součástí EU a ani občané Švýcarska. Také se nám stalo, že po dvakráte kdy jsme se účastnili výběrového řízení, tak byla naše nabídka přehozena jen o několik stokorun. Příklad - nabídka z naší strany 23000,- Kč, vyhrála nabídka 23.300,- Kč a stalo se to takto vícekrát. Je to velmi podivné, takže spíše mám dojem, že se na zodpovědném místě vyskytuje někdo kdo otevře obálku s nabídkou a svému zpřízněnému zájemci sdělí kolik, že má nabídnout, aby měl šanci ve výběrovém řízení uspět. Přiznám se, že naprosto nemám žádnou důvěru ke způsobu jakým probíhá na Praze 6 výběr potenciálního zájemce na pronájem bytu v této lokalitě. Pokud to tak není, tak bych poprosila o důvěryhodnou odpověď. Děkuji Matějíčková L.

[14.11.2017] nová otázka Ludmila Matějíčková

Vážená paní Matějíčková,

k Vašemu dotazu si Vám dovoluji sdělit následující:
Pokud jde o účast cizích státních příslušníků, které uvádíte, na prohlídkách bytů, které jsou zařazeny do výběrových řízeních, není možné jakkoliv omezovat okruh těch, kdo si půjde byty prohlédnout, či dokonce někomu prohlídky neumožnit či zakázat. Prohlídky bytů jsou zpřístupněny komukoliv, avšak výběrových řízení se mohou účastnit pouze vyjmenované skupiny a všichni ostatní, kteří nebudou splňovat zveřejněné podmínky, budou z výběrového řízení v průběhu vyhodnocování vyřazení.

V jednotlivých výběrových řízeních průměrný počet podaných nabídek dosahuje cca 10 - 15 i více. Výběrových řízení je ve stejném termínu zveřejňováno většinou několik a počet doručených obálek tak dosahuje řádově desítek (v některých obdobích jich bylo více než sto). Obálky jsou podávajícími méně či více zajištěny proti manipulaci a jejich otevření. Obálky otevírají členové Komise bytové politiky, kteří jsou složeni ze zástupců politických stran zastoupených v zastupitelstvu. Po vyhodnocení výběrového řízení je podepsán členy komise zápis z výběrového řízení, ve kterém se mimo jiné, dle skutečného stavu, uvádí i následující, a to že obálky byly očíslovány podle pořadí, v jakém byly doručeny a všechny nabídky byly v zalepených, nepoškozených obálkách. Bohužel nemohu prověřit nabídky, o kterých píšete, neboť jsme Vaše jméno ve vyhodnocených a radou schválených pronájmech bytů nenašli. Ohledně Vaší poznámky k cenám jednotlivých nabídek lze říci, že podané nabídky se v některých případech liší dokonce pouze o koruny či desetikoruny, jindy o stokoruny či tisíce a v některých případech o desetitisíce. Také se stává, že uchazeči podají naprosto shodné nabídky. Tento jev tak není ničím výjimečným s ohledem na výše uvedené. V návaznosti na tuto skutečnost tak odmítám Vaše ničím nepodložená tvrzení, že popisovaný stav má být podivný a rovněž zcela zásadně odmítám spekulace o ovlivňování výsledků výběrových řízení.

S úctou

Ing. Jaromír Vaculík
zástupce starosty

[21.11.2017]

Dobrý den, mám dotaz zda jsou plánované výstavby v lokalitě Zengrova 14. Praha 6. Děkuji Budínská

[28.08.2017] nová otázka Anna Budínská

Vážená paní Budínská,

na uvedené adrese neregistruje stavební odbor žádnou žádost o povolení stavby ani v blízké minulosti žádné stavební povolení nevydal. Pokud je nám známo, není předložen žádný záměr k možné stavbě.

S úctou

Ing. Jaromír Vaculík
zástupce starosty

[11.09.2017]

Dobrý den, chci se zeptat, do kdy je pronajatý pozemek č. 2354/1 v ulici Nad Závěrkou firmě KAA-Nad Malovankou, která zde pronajímá parkovací místa. Jde o To, že parkoviště oplotila nevzhledným provizornim plotem, který hyzdí okolí. Má tato soukromá firma vůbec platnou smlouvu? Je tam ten plot v souladu se zákonem?

Dekuji

[09.08.2017] nová otázka Ing. Pavel Duchacek

Vážený pane inženýre,

k Vašemu dotazu, který se týká pronájmu pozemku parc. č. 2354/1 v k. ú. Břevnov v ulici Nad Závěrkou si Vám dovoluji sdělit, že předmětný pozemek není ve svěřené správě městské části Praha 6. Z tohoto důvodu Vám tak ohledně pronájmu pozemku a parkování vozidel na něm nemohu poskytnout ani žádné bližší informace. Se svým dotazem se, prosím, obraťte přímo na vlastníka pozemku - hl. m. Prahu.

S pozdravem

Ing. Jaromír Vaculík
zástupce starosty

[11.08.2017]

Prosím o informaci, kde najdu seznam povinností majitele rodinného domu stran revizí a kontrol vč. časových údajů - plyn, elektrika, voda, hromosvody, kotel ústředního topení atd. Děkuji Vám.
Zdraví Jan Vyskočil

[27.07.2017] nová otázka Jan Vyskočil

Vážený pane Vyskočile,

tyto informace Vám poskytne odbor výstavby MČ Praha 6.

S pozdravem

Ing. Jaromír Vaculík
zástupce starosty

[09.08.2017]

Dobrý den. Nevím jestli je to ve Vaší správě, ale nejspíš ano. Kdo má na starosti správu venkovních hodin. Rád bych Vás tímto upozornil na to že třeba hodiny na rohu ulic Stamicova a Na Petřinách již rok neukazují správný čas a k nápravě nedošlo ani při další změně času. Ukazují úplně nesmyslný čas. Za rok se nic nezměnilo. Děkuji

[28.04.2017] nová otázka Michal Čorňák

Vážený pane Čorňáku,

veřejné venkovní hodiny jsou v majetku hl. m.Prahy, ve správě společnosti Trade Centre Praha, a.s.
Vámi zmíněná závada venkovních hodin je nahlášena, termín zprovoznění nám však nebyl sdělen.

S pozdravem

Ing. Jaromír Vaculík
zástupce starosty

[03.05.2017]

Dobrý den,
chtěli bychom vědět,
kolik se účtuje za nájem ze zastavěného pozemku pod bytovým domem v lokalitě Prahy 6.Dům i pozemek je v majetku SVD.V domě je jiný subjekt,který má byt a společné prostory pod věcným břemenem.Na pozemek pod domem se věcné břemeno nevztahuje.
Děkuji Jan Bílek

[21.04.2017] nová otázka Jan Bílek

Vážený pane Bílku,

dle schválené metodiky se stanoví nájem zastavěného pozemku ve výši 1/20 cenové mapy za m2/rok. Samozřejmě předpokládám, že se jedná o pozemek ve vlastnictví městské části.

S pozdravem

Jaromír Vaculík
zástupce starosty

[25.04.2017]

 


ZPĚT na seznam skupin otázek© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=42 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz