Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Ing. Jaromír Vaculík (fotka)
Ing. Jaromír Vaculík
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře místostarosta
» Ekonomika

Otázky a odpovědi

Téma: Nájemné, pronájmy, majetková politika Téma: Nájemné, pronájmy, majetková politika

Dobrý den pane Mejstříku,

7.6.2018 jste byl dotazován na parkovací zóny v oblasti sídliště Dědina. Odpověděl jste obecně, že jednáte v souladu s usnesením RMČ č. 3390/18 . V daném usnesení Vám bylo uloženo "předat požadavek Zastupitelstva městské části Praha 6 náměstkovi primátorky hlavního města Prahy a řediteli Odboru rozvoje a financování dopravy MHMP".

Byly Vámi požadavky předány uvedeným osobám (předpokládám p. Dolínek, p. Šustr..správně?)? Je tedy možné se jich doptávat na stav problematiky ZPS a Dědina?

Ona situace na Dědině se ještě zhoršila se zprovozněním Cizinecké policie. Kroužících aut je stále více a více. Blokují parkoviště, kontejnery, nerespektují zákazy vjezdu,...atd.

S pozdravem
Petr Jareš

[07.09.2018] nová otázka Petr Jareš

Vážený pane Jareši,

požadavek na realizaci Zón placeného stání a na urychlené zřízení záchytných parkovišť typu P+R byl odeslán hlavnímu městu pod číslem jednacím MCP6 095546/2016 v měsíci dubnu letošního roku.

Velmi věříme, že k výše zmíněným realizacím dojde v co nejbližší možné době.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[24.09.2018]

Vážený pane,
Nově budovaný ostrůvek přímo uprostřed křižovatky ulic Šárecká, Matějská a Na Šťáhlavce je zcela nesmyslně umístěný a z odbočení z ulice Šárecká do ulice Matějská dělá pro řidiče auta s přívěsem, nákladního auta či autobusu téměř kaskadérský kousek. A to je toto odbočení přímo ve trase autobusové linky 216 !! Kdo navrhuje prosím Vás takovéto dopravní opatření? Pro odbočení z ulice Šárecká do ulice Matějská a dále na Babu zde byl odbočovací pruh, který dával smysl, aby auta dávající přednost protijedoucím, neblokovala dopravu po hlavním směru křižovatkou. Tento pruh byl značně nepochopitelně zrušen. Nové dopravní opatření je značně kontraproduktivní a generuje zcela zbytečně nebezpečné situace. Zvažte vrácení situace do původního stavu a nechte nás se bezpečně vracet do našich domovů.
S pozdravem
Tomáš Dvořáček

[01.08.2018] nová otázka Ing. Tomáš Dvořáček

Vážený pane inženýre,

asi bude vhodné nejprve uvést důvody, jež vedly silniční správní úřad k realizaci dopravního ostrůvku. Evidovali jsme několik podnětů místních obyvatel, poukazujících na nebezpečné přecházení po tomto přechodu. Dle ČSN 736110 nemá délka neděleného nesignalizovaného přechodu přesáhnout 6,5 m, u provozu MHD a při rekonstrukcích 7 m. Pokud je přechod v nároží křižovatky, lze tuto hodnotu zvětšit v odůvodněných případech až o 3 m. Mezi obrubami je délka přes 11 m a nedělený přechod byl tedy v rozporu s normou. Bylo tedy nutno zvážit, zda jej zrušit (a to bychom se od místních, zejména starších obyvatel a rodičů s dětmi, dozajista dočkali mnoha negativních reakcí), nebo uvést do souladu s normovými požadavky. Po konzultaci s Policií ČR a zvážení frekvence levého odbočení do Matějské bylo rozhodnuto o vybudování dělícího ostrůvku na úkor odbočovacího pruhu, což se jevilo jako jediná reálná možnost. Návrh zpracoval dopravní projektant a s ohledem na zákaz vjezdu nákladních vozidel a autobusů do oblasti Baby (mimo vozidel se souhlasem MČ P6) ověřil možnost průjezdu vlečnou křivkou pro popelářský vůz (a když projede ten, pak i midibus linky 216, či osobní vozidlo s přívěsem). Řešení je navíc provizorní - doufáme, že Šárecká se v dohledné době dočká rekonstrukce, kdy bude řešen i prostor křižovatky.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[21.09.2018]

Dobrý den,
na základě čeho byl znemožněn vjezd do Nových Vokovic ulicí Na Krutci z ulice Horoměřická, vyjma času raní špičky 7-10h? V současné době lze do celé čtvrti vjet pouze z Evropské. Nemyslím si, že je to šťastné řešení udělat hrdlo už i v tak dosti frekventovaném křížení chodců z metra, tramvají a autobusů s další dopravou. Předcházel tomuto rozhodnutí, nějaký model dopravní zátěže, ze kterého by vycházelo toto řešení? Nebo na základě čeho jsou tyto změny uskutečňovány? Osobně jako rezident této čtvrti tuto komunikaci často využívám, dokonce i navigace, pokud jedete po Evropské z Dejvic, vás už na Bořislavce tudy odklání, aby se člověk vyhnul křižovatce u metra Veleslavín. Uvažuje se o nějakém dalším napojení Nových Vokovic? Např. okolo tenisových kurtů Aritmy a Cube na Evropskou třídu. Protože nový Metropolitní plán počítá z transformací části území na další obytnou plochu a tím pádem i nárůstu rezidentů a zvýšení osobní automobilové dopravy.
Děkuji za odpověď.

[02.08.2018] nová otázka Vít Dvořák

Vážený pane Dvořáku,

jelikož dopravní omezení platí pouze mimo dopravní špičku, bylo by zbytečné utrácet prostředky daňových poplatníků za modely simulace dopravy, které by řekly, že dopravní zatížení křižovatky se zvýší, avšak zdaleka nedosáhne hodnot ve špičce – nemyslíte? Změna nevytváří žádné úzké dopravní hrdlo (pokud bychom ulici zjednosměrnili trvale, či ráno, chápu, že změna přispěje k problémům na Evropské při levém odbočení do Veleslavínské, kde je krátký odbočovací pruh a vzápětí závory, čímž by pro přímý průjezd směr Ruzyně zůstal k dispozici pouze pravý pruh, ale mimo špičku v tom opravdu problém nevidím). Takže první otázku bych uzavřel s tím, že dopravním omezením ulice Na krutci mimo dopravní špičku nejsou způsobeny kapacitní problémy na žádné z křižovatek.

Co se týče alternativního napojení Nových Vokovic například kolem objektu Cube, tak v této věci probíhají jednání vedení Radnice s vlastníky pozemků. Výsledek nám v tuto chvíli ještě není znám.


S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[21.09.2018]

Dobrý den,
ráda bych se zeptala proč došlo k zjednosměrnění ulice na Krutci ve směru od Jenerálky? Vážně to byla nutnost? Okruh i směr křižovatka Horoměřická x Evropská bývají dost frekventované. Hledat cestu jak nejrychleji se dostat na Petřiny atd. není vůbec jednoduché.
Nabízí se, že důvod uzavření ulice je zapříčiněn zdejší novou výstavbou a patrně nějakou stížností nových rezidentů...
To bych si mohla rovnou přát, aby v nočních hodinách byla uzavřena ulice Milady Horákové. V těchto teplých dnech tam mít otevřená okna taky není nic příjemného...
Děkuji za odpověď, s pozdravem, Kohoutová

[22.08.2018] nová otázka Lenka Kohoutová

Vážená paní Kohoutová,

změna dopravního režimu je reakcí na velice silné tlaky ze strany některých obyvatel ulice Na krutci. A jelikož situace v ranní dopravní špičce na ulici Horoměřická je jaká je, nebylo možné vyhovět požadovaným zjednosměrněním (či dokonce přepažením komunikace), jelikož by se dopravní kongesce výrazně zhoršily a přenesly do dalších oblastí, což jsme žadatelům vysvětlili. Z diskuze následně vyplynul nový požadavek - zmenšit objem dopravní zátěže redukcí provozu alespoň mimo dopravní špičku. Na základě tohoto požadavku byla realizována nynější dočasná úprava, kterou budeme posléze vyhodnocovat a poté se budeme rozhodovat o dalším postupu. Nyní shromažďujeme reakce a to jak kladné, tak záporné, včetně té Vaší. A jen malou poznámku na závěr – nelze srovnávat významnou místní komunikaci I. třídy se čtyřmi jízdními pruhy a tramvajovou tratí s místní komunikací III. třídy Na krutci, která vždy bývala klidnou ulicí, sloužící převážně místní a nikoliv tranzitní dopravě.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[21.09.2018]

Vážený pane radní,
rád bych se optal, z jakého důvodu se v oblasti Ořechovky neustále mění dopravní značení? Změny se týkají hlavně ulic Špálova, Východní, Západní, Lomená a Střešovická. Změny jsou zcela nelogické, pochopitelné jen z důvodu zájmu některých tzv. VIP. Změny způsobují v některých částech Ořechovky zhoršení dopravní obslužnosti, prodloužení dopravních tras, zhoršení dopravní bezpečnosti a zvýšení spotřeby pohonných hmot a tím zhoršení životního prostředí. Rád bych se jako daňový poplatník optal, kolik finančních prostředků od roku 2016 již tyto neustálé změny stály a kdo je platí?
S pozdravem
Jos. Jezourek

[29.08.2018] nová otázka Ing. Josef Jezourek

Vážený pane Jezourku,

důvodem změn jsou samozřejmě podněty (a pokud to tak mohu říci i velmi silné tlaky) místních obyvatel. Naprosto chápu postoj místních, kteří bydlí ve vilové zástavbě, jež byla vždy velice klidná co se týče dopravní zátěže, a jako zcela legitimní vnímám jejich snahu snížit množství průjezdné dopravy na nezbytné minimum. Ve snaze dopravně zklidnit oblast Ořechovky byly provedeny některé úpravy dopravních režimů, které lokalitě jako celku pomohly, na druhou stranu zbylá tranzitní doprava začala některé vedlejší komunikace více zatěžovat (Špálova). Proto došlo k dílčím úpravám směrností, které se, jak ukázala praxe, ne zcela osvědčily (poslední rok jsme byli pod velmi intenzivním tlakem obyvatel z ulice Lomené, kde se doprava koncentrovala). Přišli jsme tedy s návrhem spravedlivého rozdělení dopravní zátěže ve formě zobousměrnění všech propojů mezi Střešovickou a Cukrovarnickou. Při projednávání přes úřední desku jsme však obdrželi takové množství připomínek a námitek, že bylo zřejmé, že toto není cesta a vyzvali jsme tedy rezidenty, aby se domluvili na nějakém všeobecně přijatelném řešení a poskytli jsme potřebnou součinnost. Výstupem byl návrh, který sice nemá podporu všech místních, ale je určitým kompromisem, který převádí část dopravní zátěže z Lomené do ulice Špálova. Toto kompromisní řešení je nyní realizováno a to jako dočasné. Posléze bude vyhodnoceno a doufáme, že bude již definitivní, jelikož sami jsme si vědomi, že úpravy značení nejsou zanedbatelnou položkou v rozpočtu města. Výši nákladů Vám však sdělit ani při nejlepší vůli nemohu, jelikož úpravy značení realizuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Co se týče zhoršení dopravní obslužnosti a souvisejícímu zvýšení nákladů na PHM, tak zde je nutno uvést, že změny si vyžádali sami místní obyvatelé.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[21.09.2018]

Vážený pane Mejstříku,

Již více než měsíc se snažím od Vás dostat odpověď na otázku, kdy budou realizována dopravní opatření v oblasti Břevnova, jež vzešla ze 2 anket ( viz www.praha6.cz ) a předchozí petice občanů bydlících na Bílé Hoře. Odpovedí zatím vždy byla prázdná politická fráze o zavedení 30 km limitu, jenž, jak víte, nic neřeší.

Prosím o konkrÄ—tní odpověď na otázku: KDY budou zavedena dopravní opatření (systém jednosměrek), která vzešla z výše uvedené ankety?

Řešení jste sliboval již na setkání s občany Břevnova ( nynî též budou voliči v komunálních volbách) v roce 2016 a zatím se nestalo nic.

Předem děkuji za odpověď.

Tomáš Černý

[30.08.2018] nová otázka Mgr. Tomáš Černý

Vážený pane magistře,

výsledky druhé ankety jsou poměrně těsné – 186 hlasů pro systém jednosměrných ulic, 167 hlasů pro předělení oblastí. V podnětech, které bylo možné v rámci ankety též vznášet, se velmi často opakuje názor, že dotyčný nesouhlasí ani s jednou z variant. Očekávali jsme podstatně jednoznačnější podporu pro naše další kroky. Takto se dostaneme pouze do začarovaného kruhu, kde vyhovíme řekněme 1/3 obyvatel a 2/3 se postaví proti nám. V tuto chvíli tedy připravujeme pouze zavedení zóny Tempo 30, která je nekonfliktní, byť neřeší problém průjezdné dopravy.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[21.09.2018]

Původní otázka ze dne 14.8.2018 nebyla dodnes
zodpovězena. Dále pak otázka opakovaná, ze dne
30.8.2018 také ne!!!
Vzhledem k nadcházejícím komunálním volbám
doufám,že po jejich skončení již možnost odpovědi
mít nebudete.
Takto si práci, z našich daní dobře placených zastupitelů nepředstavuji.
Děkuji za odpověď.
Rapin...............................................
Podatelna ÚMČ Praha 6

Komu:
Praha 6 - Otázky & Odpovědi - Potvrzení
E-mail byl zařazen do složky Archiv na základě ručního přesunu.

Vámi zadaná otázka byla v 30.08.2018 » 14:36 uložena do systému. Adresát otázky byl vyrozuměn a Vaši otázku zodpoví co nejdříve. Jakmile bude Vaše otázka zodpovězena, ihned se zobrazí na webových stránkách a současně Vám bude zaslán email s kompletním zněním odpovědi.

Text Vaší otázky: Re: Praha 6 - Otázky & Odpovědi Dobrý den, moje otázka týkající se dopravního značení v ul.Na Krutci byla sice dne 14.8.2018 uložena do systému, ale bohužel zůstala dodnes NEZODPOVĚZENA! V ul. k Horoměřicím přibyla pouze informační tabule zakazující jízdu v určité hodiny?! Děkuji p.Systému za dlužnou odpověď a přeji hezký den.
Rapin Vámi zadaná otázka byla v 14.08.2018 » 17:44 uložena do systému. Adresát otázky byl vyrozuměn a Vaši otázku zodpoví co nejdříve. Jakmile bude Vaše otázka zodpovězena, ihned se zobrazí na webových stránkách a současně Vám bude zaslán email s kompletním zněním odpovědi. Text Vaší otázky: Dobrý den, proč bylo upraveno dopravní značení v ul. na Krutci? Z Jenerálky je zákaz odbočení! Je to naprosto proti zdravému rozumu. Vozidla jedoucí směr Petřiny tak zbytečně zahlcují křižovatku s přetíženou Evropskou (t.č. oprava kanalizace)! Toto opatření mohl schválit pouze naprostý diletant. Děkuji za odpověď. Rapin Děkujeme. Váš Úřad Městské části Praha 6

Děkujeme.
Váš Úřad Městské části Praha 6

[11.09.2018] nová otázka Jiří Rapin

Vážený pane Rapine,

doporučuji, aby jste se před vynášením soudů o diletantismu a zdravém rozumu pozorně podíval na dopravní značení. Jednosměrný provoz je totiž pouze v době mimo dopravní špičku. V ranních hodinách, kdy se vyskytují kapacitní problémy, je ulicí Na krutci umožněn průjezd i od Horoměřické k Vokovické. Tento dopravní režim je reakcí na velice silné tlaky ze strany některých obyvatel ulice Na krutci. A jelikož situace v ranní dopravní špičce na ulici Horoměřická je jaká je, nebylo možné vyhovět požadovaným zjednosměrněním (či dokonce přepažením komunikace), jelikož by se dopravní kongesce výrazně zhoršily a přenesly do dalších oblastí, což jsme žadatelům vysvětlili. Z diskuze následně vyplynul nový požadavek - zmenšit objem dopravní zátěže redukcí provozu alespoň mimo dopravní špičku. Na základě tohoto požadavku byla realizována nynější dočasná úprava, kterou budeme posléze vyhodnocovat a poté se budeme rozhodovat o dalším postupu. Nyní shromažďujeme reakce a to jak kladné, tak záporné.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[21.09.2018]

Vážení,
chtěl bych vás požádat obnovu dopravního značení v okolí nám. Českého povstání, zejména ve vyústění do ulice Statenická.

Dříve tam přechod byl, bohužel barva již není vůbec viditelná. V ranních hodinách tam parkují auta.

V těchto místech každé ráno chodí naše děti do školy a mezi zaparkovanými auty musí procházet. Vzhledem k jejich výšce jsou samozřejmě špatně vidět i pro projíždějící řidiče, zejména pro ty, kteří vyjíždí od náměstí do ulice Statenická.

V minulosti jsem již zkusil použít portál TSK-Praha pro hlášení závad, bohužel bez reakce a bez řešení. (Je to již více než rok.)

Děkuji,
s pozdravem

Pavel Flaška

[13.09.2018] nová otázka Pavel Flaška

Vážený pane Flaško,

Váš poznatek jsme předali TSK HMP – oddělení dopravního značení (přímo odpovědným pracovníkům) s termínem nápravy „co nejdříve“.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[21.09.2018]

Vážený pane inženýre,
obracíme se na Vás s prosbou upravit ranní interval autobusu č.168 (směr Nové Butovice), případně doplnit jej dalším intervalem.
Již druhý týden dojíždí děti z Ruzyně do základních škol na Petřiny. Očekávali jsme, že se v prvním týdnu školy dopravní situace uklidní, ale opak je pravdou. Dopravní situace se zhoršuje. Tento stav je způsoben ranní přetíženou dopravou v ulicích Karlovarská, Drnovská, Ruzyňská, Libocká, což je právě trasa autobusu 168 (Bílá Hora – Nové Butovice). Jízdní řád této linky byl změněn a to v neprospěch ranních spojů, které právě využívají děti navštěvující základní školy na Petřinách i v dalších lokalitách Prahy 6. Autobusová linka 168 je doplněna linkou 108 a stávající intervaly obou linek, které projíždějí Ruzyní, jsou ráno po 7 hodině : 00 08 21 38 51 (8min. 13min. 17min. 13min.)
Proč se prodloužil interval, který děti nejvíce potřebují a využívají? V tento inkriminovaný čas jezdí mnoho dětí 1.stupně ZŠ, které buď musí využít spoj 21 a čekat 20 minut před školou, nebo využít spoj 38 s rizikem pozdního příchodu, což je pro malé děti velice stresující stav. Nemůžeme se ani spolehnout na to, že autobus přijede včas. Velice často (i v loňském roce) se stává, že autobus vzhledem k dopravní situaci na výše zmíněných komunikacích přijíždí i s několika minutovým zpožděním, anebo úplně vynechá. Často jsme nuceni použít vlastní vozidlo, čímž přispíváme k zatíženosti dopravy, a situace se proto nelepší.
Doufáme, že naší žádosti lze vyhovět i vzhledem k tomu, že v opačném směru (směr Bílá Hora) má linka 168 po 7 hodině ranní 4 intervaly oproti našim 2 intervalům projíždějícím Ruzyní. Přejeme si jen, aby se naše děti dostaly včas a bezpečně do školy.V Praze dne 11.9.2018 za rodiče dětí z Ruzyně

Markéta Vondrášková
Eva Kalfiřtová

[11.09.2018] nová otázka Mgr a MgA Markéta Vondrášková

Vážené dámy,

vzhledem k tomu, že městská část nemá k dané věci dostatek relevantních podkladů (a ani příslušnou pravomoc), Váš příspěvek jsme již 13.9. postoupili ROPIDu, jako organizaci, odpovědné za projektování hromadné dopravy v hlavním městě.

Dle předběžného sdělení ROPIDu došlo na identické téma připomínek více. Příslušní pracovníci proto nyní posuzují možnosti, jak situaci po dobu rekonstrukce ul. U Hvězdy (a Heyrovského náměstí) optimálně řešit. K dnešnímu dni jsme prozatím výsledné rozhodnutí neobdrželi.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[18.09.2018]

Vážený pane,
bydlím ve čtvrti rodinných domů se zahradami (Malý Břevnov). Soused si u domu, který je již snad 40 let nedostavěn, pořídil loni včelstvo /dva úly/. Sám se zde trvale nezdržuje a s nikým nekomunikuje (cca 70 let) To by nebyl problém. Nicméně letos přidal dalších 12- 14 úlů. Včely jsou agresivní zejména proto, že vše odkvetlo /jak známo/ již na jaře a byly přistěhovány později. Jsem osobně alergik na bodnutí a v okolí žije i dost malých dětí a tuto věc vidíme velmi problematicky. Jak jsem konzultoval v okolí i se sousedy můžeme, bude li to třeba dát dohromady petici proti tomuto stavu. Nicméně jsem se chtěl zeptat nejdříve, zda tento problém je nějakým způsobem upraven vyhláškou. Většina z nás jen nevěřícně kroutí hlavou, že to snad není možné, jsou i tací, kteří by věc řešili poněkud mimo zákon.

Děkuji předem za odpověď.

Jiří Tužil

[30.08.2018] nová otázka ing Jiří Tužil

Vážený pane inženýre,

ve Vašem případě se jedná o občanskoprávní spor, který podepsanému odboru z hlediska kompetencí nepřísluší řešit a který doporučujeme řešit dohodou se sousedem a nalezením oboustranného přijatelného kompromisu, a nebo se ve věci obrátit na příslušný civilní soud.V zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je v § 1013 („Omezení vlastnického práva“) odst. 1 stanoveno: „Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod“. Povinností chovatele včel (dle § 6 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 327/2004 Sb.) je nahlásit písemně místně příslušnému obecnímu úřadu (ODŽP ÚMČ Praha 6) stanoviště včelstev. Zda tuto povinnost dotyčný chovatel splnil, může správní orgán zkontrolovat, ale pouze v případě, že bude znát jeho jméno a trvalou adresu.

Bohužel Vám nemůžeme podat v této věci příznivější zprávu.

S pozdravem,
Ing. Roman Mejstřík
radní MČ Praha 6

[14.09.2018]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu 
KONTAKTY

Ústředna: 220 189 111

Infolinka: 800 800 001

E-mail: podatelna@praha6.cz

Datová schránka: bmzbv7c

© 2018 MČ Praha 6

Prohlášení o přístupnosti | Prohlášení o ochraně soukromí | Mapa stránek | PŘIHLÁŠENÍ do systému

-->

--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=42 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz