Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
MUDr. Antonín Nechvátal (fotka)
MUDr. Antonín Nechvátal
člen ZMČ
(2014-2018)

Otázky a odpovědi

Téma: Životní prostředí, čistota, nakládání s odpady a agenda veřejně prospěšných prací

volební období 2014-2018


Dobrý den pane Nechvátale,
mohu Vás poprosit o prověření, zda objem nádoby na směsný odpad, jež náleží k domu Zavadilova 1864/29, je vzhledem k počtu obyvatel a firem nacházejícím se v tomto domě dostatečný? Žádám Vás z toho důvodu, že v tomto domě se již nějakou dobu nachází Korejská mateřská školka/jesle. Pracovníci či majitelé této školky však své velké pytle s odpadem házejí do našeho kontejneru. Konkrétně jej vhazují do kontejneru placeného lidmi z bytového domu U Dejvického rybníčku 23. Již 3 x jsem osoby, nejspíš Korejské národnosti, při vhazování odpadků do našeho kontejneru přistihla a odkázala je na jejich malou popelnici, ale bohužel to nepomáhá. Mohu Vás tedy poprosit o prověření objemu jejich nádoby na směsný odpad, zda je v souladu s vyhláškou.

Děkuji.
S pozdravem
Audesová

[26.11.2015] nová otázka Ing. Dagmar Audesová

Dobrý den paní Audesová,

Úřad městské části Praha 6, odbor dopravy a životního prostředí provede kontrolu odpadového hospodářství provozoven nacházejících se na adrese Zavadilova 1864/29, zejména pak zmiňované Korejské mateřské školky/jeslí. Po provedené kontrole Vám odbor dopravy a životního prostředí padá informaci.

S pozdravem
MUDr. Antonín Nechvátal

[30.11.2015]

Dobrý den,

dnes jsou do ulice Tibetská instalovány kontejnery na tříděný odpad. Bohužel se nacházejí pouhé cca 2 metry od vchodu na naši zahradu. Chtěla jsem se zeptat, zda se kontejnery nedají přemístit na jiné parkovací stání dál od obytného domu. Chápu, že na žádost obyvatel v blízké ulici Irská (nebo Skotská) byly před několika měsíci kontejnery zrušeny (neustálý nepořádek, zápach) a teď je jich nedostatek, ale nechápu, proč byly přemístěny přímo před vchod na naši zahradu. Navíc místo není nijak chráněno, takže veškerý nepořádek a zápach bude směřovat přímo k nám. Co se s tím dá udělat? Nelze kontejnery přemístit o pár metrů dál? Vybudovat pro ně chráněné místo? Existuje nějaká možnost diskuse? Ještě dnes na parkovacím místě stálo zaparkované auto a bez jakéhokoliv upozornění se vedle něj postavily kontejnery. Děkuju za odpověď. Drahomíra Šmejkalová

[03.11.2015] nová otázka ing. Drahomíra Šmejkalová

Vážená paní Šmejkalová,

domnívali jsme se, že tato lokalita je službou bezplatného odkládání tříděného odpadu nedostatečně pokryta. Proto jsme stanoviště vytipovali právě zde, v Tibetské ulici, s tím, že byla snaha neubírat parkovací místa. Po instalaci zařízení se však zvedla vlna odboru občanů z Vaší ulice. Uvedli, že jsou spokojeni se stávajícími možnostmi, i když s trochu větší docházkovou vzdáleností. Proto byly zahájeny kroky k přemístění tohoto stanoviště tříděného odpadu do jiné lokality. Tyto kroky ale předpokládají souhlas nejen Magistrátu hl.m. Prahy jako provozovatele této služby, ale hlavně Policie ČR, neboť stanoviště musí splňovat řadu bezpečnostně dopravních požadavků. Jedná se tedy o proces, který předpokládá určitou časovou náročnost. V současné chvíli je vytipováno místo a čeká se na odsouhlasení zástupce Policie ČR. O tom, že stanoviště bude přesunuto jinam, je ale již definitivně rozhodnuto. Z Vaší strany tedy prosíme o trpělivost, vše bude vyřízeno hned, jak jen to bude možné.
S pozdravem

MUDr. Antonín Nechvátal, radní

[26.11.2015]

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, zda může Úřad městské části donutit majitele bytového domu k navýšení počtu odpadových nádob. Jedná se o bytový dům v Břevnově,Hošťálkově 33, kdy uvedená nemovitost, s několika byty, má pouze jednu popelnici a která je absolutně kapacitně nedostatečná, vzhledem k vysokému počtu obyvatel. Situace je taková, že co se nevejde do přeplněné popelnice, hází nájemníci kolem ní, a tím pádem je zde velký nepořádek a zdroj potravy pro potkany. Svozová firma nejen, že tyto volně ložené odpadky nevyveze, ale také co "přetéká" z nádoby vyhodí ven a zvýší tím již tak velký nepořádek u tohoto domu. Prosím o pomoc s řešením této věci.
Děkuji

[04.11.2015] nová otázka Mgr. Richard Hladík

Vážený pane Hladíku,

děkujeme za Váš podnět ve věci podezření na zajištění nedostatečného objemu nádob na směsný odpad pro dům Hošťálkova 33. Bude zahájeno řízení, během kterého MČ Praha 6 zjistí počet obyvatel v domě a zda odpovídá tomuto počtu obyvatel objem u svozové společnosti objednaných (placených) nádob na směsný odpad (poměr počtu obyvatel a povinných nádob je dán vyhláškou). Pokud nebude poměr správný, MČ Praha 6 vyzve vlastníka objektu k zajištění potřebného objemu pod hrozbou stanovení pokuty při neuposlechnutí výzvy.

S pozdravem

MUDr. Antonín Nechvátal, radní

[26.11.2015]

Dobrý den pane Nechvátale. Každý den procházím ulici V podbabě a všiml jsem si, že tam, asi pracovníci údržby, pokáceli 2 vzrostlé akáty. A pod stanicí Na Břetislavce jeden menší akát a nějakou bezinku. Nevím zda bylo nutné tyto stromy pokácet úplně tomu tolik nerozumím,ale když už k tomu došlo, je mi divné že tam zustaly pahýly a nařezaný pařez a hlavně tam zustalo neuklizeno. Když už se někde kácí, mají to po sobě pracovníci dát do pořádku. předem děkuji za reakci a vysvětlení a jsem s pozdravem V. Mrázek.

[05.11.2015] nová otázka Vojtěch Mrázek

Vážený pane Mrázku,

Městská část Praha 6 nenechávala v této oblasti kácet žádné stromy, vznesli
jsme i dotaz na Technickou správu komunikací, ale ti tam také nic nekáceli,
pokud specifikujete přesné místo (nejlépe číslo pozemku, nebo číslo popisné
nejbližšího domu), budeme schopni zjistit čí pozemek je a popřípadě vyzvat
majitele k úklidu.
S pozdravem
MUDr. Antonín Nechvátal, radní

[26.11.2015]

Opět jako každý rok se úklid ulic pomocí techniky dělá měsíc před tím než spadne listí ze stromů a pak se ručně zametá mezi auty atd.Nejsou to vyhozené peníze?Proč se tento úklid nedělá až v listopadu?
Děkuji za odpověď.
Roman Václavík

[16.11.2015] nová otázka Roman Václavik

Vážený pane Václavíku,

úvodem dovolte, abychom Vás informovali, že úklid vozovek zajišťuje
majetkový správce, tj. Technická správa komunikací hl.m. Prahy.
Dodavatelské firmy, které úklid zajišťují, provádí nejen úklid komunikací,
ale zajišťují i sjídznost a schůdnost komunikací v zimním období. Pro výkon
této činnosti musí být veškerá technika připravena pro případný výjezd.
Zimní služba se každoročně zajišťuje od 1. listopadu. Právě s ohledem na
tuto skutečnost je komplexní údržba komunikací prováděna již v letních
měsících tak, aby byla ukončena ještě před zahájením zimního období. Musíme
s Vámi souhlasit, že se úklid provádí ještě v době, kdy nedošlo k úplnému
spadu listí. Můžeme Vás však ubezpečit, že jak dodavatelské firmy ÚMČ Praha
6, tak dodavatelské firmy majetkové správce provádí v případě, že nedojde
ke spadu sněhu náhradní práce, tj. ručně se zajišťuje úklid spadaného
listí, a to nejen z vozovky a chodníku, ale i pod zaparkovanými vozidly.
Pokud budou příznivé klimatické podmínky, předpokládáme, že stejně jako v
přechozích letech bude veškeré spadané listí v rámci náhradního plnění
odklizeno ze všech komunikací nejpozději do konce t.r.

S pozdravem

MUDr. Antonín Nechvátal, radní

[26.11.2015]

výstavbou nové čistírny odpadních vod na Císařském ostrově a sním související kácení stromů a následná výsadba

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat zda i Praha 6 chystá podobnou akci na doplnění zeleně jako Praha 7, která při výstavbě musí být obětována? A pokud ano jaké jsou podmínky a místo doručení pro žádost?

A dále bych se chtěla zeptat. Na začátku roku byl rekonstruováno autobusové nádraží na Vítězném náměstí. Chtěla bych se zeptat zda se nezapomnělo na doplnění dvou stromů u zastávek autobusů na Suchdol díry v chodníku jsou připravené a po letošním léťě se v Praze hodí každý strom.


Děkuji za odpověď

[03.11.2015] nová otázka Jitka Pašková

Vážená paní Pašková,
na doplnění dvou stromů u zastávek autobusů na Suchdol se nezapomnělo, dle
telefon. sdělení paní ing. Konradyové z TSK budou v rabátkách na chodníku
vysazeny stromy (pravděpodobně javory) nejpozději na jaře příštího roku.
TSK to chtěla realizovat ještě teď na podzim, ale z finančních důvodů to
zřejmě už nevyjde.
V letošním roce ÚMČ Praha 6 nevydával rozhodnutí o kácení z důvodu
přestavby čistírny odpadních vod. Oproti tomu na území Prahy 7 bylo 13. 10.
2015 vydáno rozhodnutí o kácení 264 ks stromů a 15.215 m² zapojených
porostů dřevin. Náhradní výsadba byla řešena i formou výzvy občanům, kteří
mohli podat návrh na umístění náhradních výsadeb i na soukromých pozemcích.
Pokud Váš dotaz směřuje k této výzvě a zda bude Praha 6, postupovat
obdobným způsobem, Vám sděluji, že vzhledem k tomu, že poslední vydané
rozhodnutí týkající se kácení dřevin v areálu ÚČOV na území Prahy 6 je z
roku 2011 a náhradní výsadba již byla realizována, se podobná výzva občanům
neplánuje.
S pozdravem
MUDr. Antonín Nechvátal, radní

[25.11.2015]

Vážený pane radní,
mám dotaz, zda a případně kdy přistavujete kontejnery, do kterých by se mohl vyhodit starý televizor, a to v oblasti sídliště Petřiny.
Děkuji, Bezouška

[25.10.2015] nová otázka Václav Bezouška

Vážený pane Bezouško,

dnes 26.10.2015 můžete televizor odložit do velkoobjemového kontejneru U Vojenské nemocnice x U 4.baterie. Kontejner zde bude umístěn do nočních hodin. Pokud nevyužijete této možnosti, můžete ho odložit ve dnech 6.11. - 7.11. do kontejneru na stanovišti Na Větru - u trafostanice.

s pozdravem

MUDr. Antonín Nechvátal, radní za Stranu zelených

[26.10.2015]

Dobrý den.
Potřeboval bych, pro zvolení vhodného kotle pro vytápění, znát mezní hodnotu NOx (v mg/kWh) pro plynový spotřebič v kategorii - malé zdroje (do 70 kW)v okolí Pražského Hradu.

Děkuji za odpověd.
Ferbas

[18.09.2015] nová otázka Josef Ferbas

Vážený pane Ferbasi,

v souladu s plněním krajského emisního stropu pro NOx jsou v okolí
Pražského hradu umísťovány kotle 5. třídy NOx. Vždy se však musí
vycházet z konkrétní adresy. Limitní emise oxidů dusíku nesmí přesáhnout
hodnoty 70mg/kWh NOx.


Děkuji za Váš dotaz a s pozdravem
MUDr. Antonín Nechvátal

[29.09.2015]

Vážený pane Mejstříku,
s velkým znepokojením sleduji vývoj ohledně dětského parku v ulici Banskobystrická. Park byl v polovině letošního roku kompletně vybudován a nyní (září 2015) vychází najevo, že již 15.6.2015 vydala MČ souhlas s přemístěním terénní vlny a demontáží skluzavek. Rád bych věděl co s nově vybudovaného parku - nyní kompletně demontovaného - vlastně zůstane na svém místě ? Respektive počítá MČ Praha 6 s tím, že na tomto místě zůstane dětský park ? Mám obavu, že tomu tak není. A už vůbec nerozumím proč se bude viz. citace z Souhlas s úpravami na dětském hřišti ze dne 15.6.2015 prodlužovat šlapáková cesta s cílem navazání na pěší průchod za AO IVG Evropská 11. Opravdu si myslíte, že současná kapacita pěších cest za nově vybudovanou administrativní budovou je nedostatečná ??
Děkuji za vyjádření včetně informací, jaké jsou další plány s tímto prostorem.
S pozdravem
Ondřej Novák

[18.09.2015] nová otázka Ondřej Novák

Vážený pane Nováku,
dorazila ke mně vaše otázka na radního Mejstříka. Vzhledem k četným stížnostem občanů a občanek i orgánů SVJ na hluk a narušování soukromí při provozu skluzavek na kopečku na dětském hřišti jsme po místním šetření a dohodě s investorem souhlasili s tím, že tento kopeček bude z hřiště přemístěn k domu v Úřednické ulici, kde by mělo vzniknout další dětské hřiště. Zde by také byly využity obě skluzavky. V parku by tak byla dvě dětská hřiště, došlo by k rozložení zátěží a zlepšení situace. K cestě pro pěší z nášlapných kamenů mohu uvést, že opět po dohodě s investorem bude tato přemístěna na pěšími vyšlapanou pěšinu.
K další perspektivě tohoto prostoru máme zájem na spolupráci s místními.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
MUDr. Antonín Nechvátal

[22.09.2015]

Vážený pane,
je sice chvályhodné, že se v ulici Na Petřinách rekonstruují tramvajové koleje, ale neměly by se stavební firmy zamyslet nad tím, že zde bydlí lidé? Při likvidaci starých panelů a obrubníků se celou ulicí valí tuny prachu, což zvláště teď, kdy už týdny nepršelo, teplota přesahuje 35oC a většina obyvatel má otevřená okna, je hodně nepříjemné. Je neděle, 9. srpna 2015, 15,45 a před náš dům přijel bagr, který vytrhává staré obrubníky a nákládá je na nákladní auto, veškerý prach se valí nám do oken a na balkony, odkud rychle stahuji vyprané prádlo a sousedka odnáší zpět do bytu chlapečka, který se cachtal na balkoně v bazénku. A pochopitelně zavíráme okna a balkonové dveře. Je tohle opravdu nutné? Nemělo by se staveniště v takovém případě kropit vodou? Zdraví Hrdličková

[09.08.2015] nová otázka Eva Hrdličková

Vážená paní Hrdličková,
předem se musím omlluvit za prodlevu v reakci, ale Váš dotaz ke mně dorazil z technických důvodů až včera.
Tato veřejně prospěšná stavba je rozsáhlá, vyžadovala i velké bourací práce a ztěžuje život nejen blízko bydlícím. Především při letošních extrémně vysokých teplotách a téměř úplné absenci srážek.
Povinností prováděcích firem je dle podmínek vydaného stavebního povolení aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem. Za tímto účelem bylo na stavbě zajišťováno průběžné kropení pomocí kropících vozidel. Opakovaně jsme stavební firmy v této věci hned od zahájení stavby kontaktovali a věřím, že došlo ke zlepšení.
Z důvodu urychlení zprovoznění tramvajového tělesa firmy pracují i o sobotách a nedělích. Tramvaje by se měly do ulice vrátit k 1.11.2015. Tramvajové pásy by měly být ozeleněné a měly by být také zohledněny připomínky městské části k projektu a realizaci.
Do konce října budeme stavbu pochopitelně nadále kontrolovat a doufáme, že negativní dopady na okolí už nebudou tak výrazné.
Pokud by přesto byly, můžete se obrátit na vedoucí inspekce životního prostředí Alici Zajícovou (e-mail:).
Těším se na spolupráci, o zlepšení životního prostředí usilujeme společně.

S pozdravem
MUDr. Antonín Nechvátal
radní pro oblast životního prostředí

[17.09.2015]

 


ZPĚT na seznam skupin otázek© 2021 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=41 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz