Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
Úvodní stránka ›› Pro občany ›› Ptejte se ›› Ptejte se radních ›› detail/podstránka
Ing. arch. Eva Smutná (fotka)
Ing. arch. Eva Smutná
místostarostka
(2014-2018)

» Památková péče
» Strategický rozvoj

Otázky a odpovědi

Téma: Strategický rozvoj, strategický plán, památková péče, výstavnictví

volební období 2014-2018


Vážená paní místostarostko,
v tisku jsem zaregistroval zprávy o chystané dražbě budovy zámku ve Veleslavíně. Zarazilo mě slovo "zchátralý". To je totiž v rozporu s mou zkušeností - v objektu sídlí soukromá zdravotní organizace Canadian Medical, která poskytuje služby mému zaměstnavateli, Německé škole v Praze. V objektu jsem tedy byl dvakrát-třikrát během posledních 4 let, ale interiér byl velmi luxusní. Možná, že stavba samotná vykazuje znaky zchátralosti, ale při návštěvě a pohledu na interiéry to tak rozhodně nevypadá.

Celé to tedy na mě dělá dojem, že za poměrně levné peníze se má ke státnímu majetku dostat soukromník. Můžete proto situaci ověřit?

Děkuji

s pozdravem

Hynek Krátký

[31.10.2018] nová otázka Hynek Krátký

Vážený pane Krátký,
k Vašemu dotazu sděluji následující informace: Vlastní zámeček i přilehlé hospodářské stavení jsou ve velmi dobrém stavu. Hodnocení o špatném stavu se zřejmě vztahuje na objekty bývalých pavilonů (plicní sanatorium atd.) v areálu zámečku. Tyto objekty jsou dlouhodbě neužíváné, prázdné a zanedbané, ale jejich oprava je možná. Komentář k tomu by měl poskytnou případně ÚZVSM, jako současný správce areálu.
S pozdravem

Eva Smutná

[05.11.2018]

Dobrý den,
zajímalo by mě jaké jsou záměry s domem Dejvická 184/4. Už roky je prázdný, chátrá a přitom je na jednom z nejvíce exponovaných míst v celé čtvrti.
Děkuji za odpověď.

[15.10.2018] nová otázka Pavel Racocha

Vážený pane Racocho,

dovolte mi, abych Vám poskytla informace k nemovitosti Dejviceká 184/4.

Rada městské části Praha 6 usnesením č. 538/15 ze dne 08.07.2015 schválila základní funkční využití ploch pro akci „Celková rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4“, Praha 6 takto:
V přízemí a suterénu objektu gastro provoz se zázemím, ve 2. a 3. nadzemním podlaží nebytové prostory (kanceláře, ordinace atd.), v dalších podlažích bytové jednotky vyššího standardu. V části domu, kde bytové jednotky nedosahují potřebného osvitu, budou vybudována studia. Podzemní garáže nebudou budovány. Současně bylo uloženo Odboru správy majetku ÚMČ Praha 6 ve spolupráci se spol. SNEO a.s. zajistit veškeré potřebné kroky k realizaci celkové rekonstrukce předmětného domu.
OV ÚMČ Praha 6 vydal rozhodnutí "změna územního rozhodnutí", které nabylo právní moci dne 03.03. 2017. Žádost o stavební povolení byla podána na OV ÚMČ Praha 6 dne 20.02.2018.
V současné době probíhá výběrové řízení na realizační firmu. Následně bude zahájena stavba, jejíž ukončení vyplyne z nabídnutého termínu ve výběrovém řízení. Délka stavby je předpokládána na cca 18 měsíců.

S pozdravem

ing. arch. Eva Smutná

[29.10.2018]

Dobrý den, prosím, mohla byste mi napsat, co za pomník stojí v zeleni v ulici Na Pískách, naproti Arménské ambasádě, v Dejvicích, poblíž Hanspaulky? Co je na něm napsáno? Prosím, můžete mi odpověď zaslat na mail? Moc Vám děkuji. L.Píšová

[13.08.2018] nová otázka Ludmila Píšová

Vážená paní Píšová,
k Vašemu dotazu sděluji, že se jedná o pomník k Pražskému povstání. Pomník pravidelně udržujeme, konkrétně jde o obnovu písma.
V příloze zasílám i fotografie, kde jsou detaily pomníku.

[15.08.2018]

Příloha: náhled souboru
ikonka typu souboru image/jpeg fotografie pomníku Na pískách

[ JPG • 1523kB • 2048×1536 (8bit 3ch) ]

Dobrý den, proč se v rozkladu prohlášení Polikliniky pod Marjánkou za památku argumentuje PŘESTAVBOU Polikliniky z důvodu umístění LDN, která byla veřejnosti prezentována jako budoucí PŘÍSTAVBA k Poliklinice? Mohla by radnice někde prezentovat aktuální informace k LDN a co plánuje s Poliklinikou?

[22.06.2018] nová otázka Filip Musela

Vážený pane Muselo,

vlastní provoz LDN je plánován do přístavby východního křídla, tudíž zdánlivě samostatná část komplexu. Ale vzhledem k tomu, že je jako jeden celek napojena infrastrukturně, a i vstupní prostory a technická část je instalována do východního křídla (nízká část polikliniky), je přístavbou dnešní budova poliklniky dotčena.
Což je ostatně hlavní důvod, proč se až do vyřešení otázky památkové ochrany polikliniky nevypisuje již připravená architektonická soutěž. Vlastní poliklinika již prochází postupnou rekonstrukcí, na základě právoplatného stavebního povolení.

S pozdravem

Eva Smutná

[17.07.2018]

Dobrý den, paní místostarostko.
Otázka se sice týká tématu dopravy, ale reaguje na Váš výrok, proto ji adresuji Vám.
Když jsem na podzim četl Vaše vyjádření k možné autobusové lince tunelem mezi Smíchovem a Prahou 6, kde jste napsala:
"Není pravda, že by centrum Prahy 6 bylo pouze Vítězné náměstí. Naopak je toto pomyslné centrum soustředěno mezi stanice metra Dejvickou a Hradčanskou a jejich širší okolí. Tvrzení, že by kvůli tomu lidé tunelbusy zastavující na Hradčanské nevyužívali, je proto účelový nesmysl,"
nesouhlas a údiv jsem si nechal pro sebe, i proto, že zřízení linky se mi dvakrát nezamlouvá a proti mysli mi bylo především Vaše zdůvodňování.
Protože jsem si v těchto dnech, kdy se možné linky tunelem projednávají na úrovni města, nemohl nevšimnout laviny posměšných a nesouhlasných komentářů vůči vedení Prahy 6, přece jen se vyjádřím a zeptám.

Poznamenám, že kdybyste vystoupili s tím, že finance a řidiče potřebné na autobusové linky tunely lze využít mnoha jinými způsoby účelnějšími pro Prahu 6, plně bych s tím souhlasil. Atraktivně vedená linka se zaplní lidmi, kteří mohou jet o pár minut déle metrem nebo tramvají, vyvolá požadavky na další posílení a tlak na rušení autobusů tam, kde jsou sice málo obsazené, ale představují jedinou dopravní obsluhu. Rozuměl bych tomu, kdyby představitelé městské části s linkami vyslovili nesouhlas z tohoto důvodu, ale jejich zavedení fakticky neblokovali připouštěním jen varianty, která se výrazně nejméně přínosnou jeví nejen mně z laického pohledu, ale i v odborném vyhodnocení, při současném tvrzení, že nic neblokují.
K Vašemu výroku uvedu: Z pomyslného centra Prahy 6 kolem radnice a Dejvické ulice cestuje na Smíchov jen menší, byť významná, část cestujících od Vítězného náměstí.
Z Hradčanské by si ovšem cestující na Smíchov polepšil autobusem tunelem oproti tramvaji citelně méně než z Vítězného náměstí, nejvýše o 5 minut.
Většina těch, kterým by přímý autobus pomohl, cestuje do nebo z areálu vysokých škol, z okolí ulice Jugoslávských partyzánů, podbabského nádraží, či přijíždí autobusy končícími od severu na Vítězném náměstí.
Doposud se zdálo, že by pro Prahu 6 mohla být přijatelná varianta s prodloužením linky 147 na Smíchov, které by Vítěznému náměstí spíše odlehčilo o přesun přestávek na Smíchov než přitížilo, a navíc umožnilo přímý přestup od severu Prahy 6 do tramvají na Střešovickou a Bělohorskou.

Vypadá to, že pod záminkou odlehčení Vítězného náměstí se chcete lidem z jeho okolí za tento požadavek spíše pomstít: jenom likvidujete nebo nedovolíte to, co by jim mohlo přimést nějaký užitek a zátěž náměstí ovlivní zanedbatelně nebo vůbec, zatímco záplava aut zůstává.
Tak Vaši předchůdci před několika lety znemožnili na Vítězném náměstí i zastavování dálkových autobusů, které tudy stejně projíždějí a oblast tak zatěžují (někteří Vaši spoluzastupitelé uznali, že to bylo spíše nedorozumění, nechtěný vedlejší efekt záměru zkrácení maxima spojů do Veleslavína). Vy nyní bráníte opatření, které by k 50 autobusům odjíždějícím za špičkovou hodinu přidalo nejvýše 6 dalších, ale ve variantě s linkou 147 fakticky žádný, údajně z důvodu nezatěžování Vítězného náměstí.

Ptám se tedy:
1. Dělali jste průzkum mezi těmi, které Vaším postojem údajně chcete chránit? Pokud ano, s jakým výsledkem?
2. Proč ve Vašem vyjádření pomíjíte zmíněnou většinu cestujících z vysokoškolské oblasti kolem Technické a od ulice Jugoslávských partyzánů? Jde o záměrné opomenutí, nebo jste na rozdíl ode mne přesvědčena, že je jejich množství malé?

S pozdravem

Josef Jůza

[24.02.2018] nová otázka Josef Jůza

Vážený pane Jůzo,

děkuji za Váš dotaz. Dovolte mi, abych Vám vysvětlila, že zavedení tunelbusu je pouze a jen iniciativa hl. města Prahy, nikoli naší městské části Praha 6. Já jsem řekla svůj odborný názor, za kterým si stojím, a to především z hlediska své gesce strategického rozvoje naší městské části.
Pokud požadujete detailnější informace, prosím kontaktujte pana náměstka primátorky Petra Dolínka, který má pražskou dopravu ve své gesci.

S pozdravem


Ing. arch. Eva Smutná, FEng.
zástupce starosty MČ Praha 6


Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23
Praha 6
Tel.: +420 220189164
Mobil: +420 778543831
E-mail:Web: www.praha6.cz

[12.03.2018]

Vážená paní,
jsem spolumajitel pozemků na Suchdole.Prosím o odpověď na otázku jaký vývoj má stavba tunelu a přemostění. Dočetl jsem se, že na dotčených pozemcích pro stavbu bude stavební uzávěra. Ta již
jednou byla, ale pro nečinost byla zrušena.
Děkuji za odpověď

[15.01.2018] nová otázka Zdeněk Hálek

Vážený pane Hálku,

vzhledem k tomu, že stavba SOKP je dlouhodobě blokována a její absencí je velmi zatíženo celé území Prahy 6 začala současná radnice vyvíjet všechny dostupné kroky, které výstavbu urychlí a zároveň ochrání území pro možnou její realizaci. Stavební uzávěra byla na základě neustálého napadání o oddalování stavby SOKP z procesních důvodů zrušena. Praha 6, logicky, po zamítnutí kasační stížnosti podané přilehlými obcemi o ni opět zažádala. Dle posledních informací její obnovu řeší příslušný odbor MHMP. Co se týká vlastního návrhu stavby tunelu a mostu, lze předpokládat, délka tunelu bude s ohledem na MČ Suchdol prodloužena a stavba mostu přehodnocena na most úrovňový.

S pozdravem

Eva Smutná

[08.02.2018]

Dobrý den,můžete mi prosím zjistit, kdy byl postaven a zkolaudován dům v ulici Nad Kajetánkou 207/21.
Děkuji Maxinová

[15.11.2017] nová otázka Irena Maxinová

Vážená paní Maxinová,

dům v ulici Nad Kajetánkou 207/21 byl postaven a zkolaudován v roce 1956.

S pozdravem

Eva Smutná

[22.11.2017]

Dobrý den
Prosím nevím za jakým účelem bylo dne10.09:2017 povolena akce na sídlišti dědina. To co se tu hrálo je hrůza decibely to co mělo znamenat
jako zpěv nemohu ani popsat. Povoleno do 22hod nikoho nezajímá že děti jdou do školy, jsou zde staří nemocní lidé. Občan prahy 6

[10.09.2017] nová otázka Josef nepovim

Vážený pane,

k Vašemu dotazu, ze dne 10. září 2017 Vám sděluji následující informace:

Jednalo se o vzpomínkovou akci na kino a klub Delta, která se konala dne 10.9.2017 na piazzettě obchodního centra Delta, jejímž vlastníkem je společnost AMÁDEUS REAL, a.s.
Tato společnost vydala povolení k pořádání akce, neboť se konala na jejím soukromém pozemku. Organizátoři informovali místní občany o pořádání akce a vše také řádně nahlásili Městské části Praha 6 a Městské policii. Program celé akce byl zaměřen pro rodiny s dětmi a jeho poslední částí bylo filmové promítání, které končilo ve 22:00 hodin.

Vážený pane, chápu Vaše rozhořčení a souhlasím, že když člověk přijde z práce domů, chce mít své soukromí a klid. Z pohledu úředního postupu nebyla porušena žádná vyhláška a také předpisy, týkající se nočního klidu, byly dodrženy. Je mi to líto, ale MČ Praha 6 nemá ze své pozice co vytknout organizátorům akce.
S pozdravem

Eva Smutná

[14.09.2017]

Dobrý den,
chci se Vás zeptat na předpokládaný termín rekonstrukce (přestavby) OC Nová Šárka na Červeném vrchu. Dále bych se chtěl zeptat zda se bude realizovat výstavba OC Bořislavka.
Děkuji za odpověď a zdravím,
Václav Neuvirt

[17.08.2017] nová otázka Ing. Václav Neuvirt

Vážený pane Neuvirte,

Bohužel termín rekonstrukce Vám nejsem schopna říci. Majitel na MČ konzultoval nový záměr na přestavbu celého objektu včetně nové organizace využití navazujících pozemků.
Předpokládám, že do doby schválení celkové přestavby budou probíhat pouze nutné udržovací práce. Věřím, že vše bude fungovat ke spokojenosti obyvatel. V tomto smyslu jsem opět mluvila se společností, která objekt vlastní.

OC Bořislavka se realizovat pravděpodobně bude, ale konečné rozhodnutí je zatím stále v procesu odvolání. Informace budu znát až po vyjádření MHMP.

S pozdravem

Eva Smutná

[23.08.2017]

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, zda Praha 6 souhlasí se změnou využití území v k.ú. Břevnov na pozemku 1879/1 z OV-C na OV-E, tzn. téměř zdvojnásobení počtu pater budoucí výstavby, když okolní zástavba, mimo Bělohorskou, není ani ve skupině OV-C.
Děkuji za opověď.

[04.07.2017] nová otázka Mgr. Richard Hladík

Vážený pane Hladíku,

městská část prostřednictvím usnesení RMČ P6 č. 1900/16 ze dne 14.12.2016
nesouhlasila s podnětem na změnu územního plánu na poz.č.parc. 1879/1, k.ú. Břevnov.
Podnět na změnu územního plánu podal majitel pozemku, se záměrem výstavby bytového domu podle původního projektu společnosti L.Z. – ateliér s.r.o. s názvem Bytový dům Kutnauerovo náměstí.
Tento záměr byl již v minulosti projednáván. Jedná se o bytový dům o dvou sekcích a o 5 nadzemních podlažích na společné podnoži 1 podzemního podlaží.
Dle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, se předmětný záměr nachází v zastavěném území v ploše s funkčním využitím OV – všeobecně obytné se stanoveným kódem míry využití „C“.
Žadatel navrhoval změnu z OB – C na funkční plochu OB – E.
Podnět na pořízení změny ÚP byl projednán dne 29. listopadu 2016 v Komisi územního rozvoje, která podnět neschválila a nedoporučila Radě MČ P6 ke schválení.

S pozdravem


Eva Smutná

[18.07.2017]

 


ZPĚT na seznam skupin otázek© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=40 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz