Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Ing. arch. Eva Smutná (fotka)
Ing. arch. Eva Smutná
vizitka vCard QR kód - vyfoťte svým chytrým mobilem a uložte kontakt přímo do svého adresáře zástupce starosty
» Památková péče
» Strategický rozvoj

Otázky a odpovědi

Téma: Strategický rozvoj, strategický plán, památková péče, výstavnictví


Vážená paní,
jsem spolumajitel pozemků na Suchdole.Prosím o odpověď na otázku jaký vývoj má stavba tunelu a přemostění. Dočetl jsem se, že na dotčených pozemcích pro stavbu bude stavební uzávěra. Ta již
jednou byla, ale pro nečinost byla zrušena.
Děkuji za odpověď

[15.01.2018] nová otázka Zdeněk Hálek

Vážený pane Hálku,

vzhledem k tomu, že stavba SOKP je dlouhodobě blokována a její absencí je velmi zatíženo celé území Prahy 6 začala současná radnice vyvíjet všechny dostupné kroky, které výstavbu urychlí a zároveň ochrání území pro možnou její realizaci. Stavební uzávěra byla na základě neustálého napadání o oddalování stavby SOKP z procesních důvodů zrušena. Praha 6, logicky, po zamítnutí kasační stížnosti podané přilehlými obcemi o ni opět zažádala. Dle posledních informací její obnovu řeší příslušný odbor MHMP. Co se týká vlastního návrhu stavby tunelu a mostu, lze předpokládat, délka tunelu bude s ohledem na MČ Suchdol prodloužena a stavba mostu přehodnocena na most úrovňový.

S pozdravem

Eva Smutná

[08.02.2018]

Dobrý den,můžete mi prosím zjistit, kdy byl postaven a zkolaudován dům v ulici Nad Kajetánkou 207/21.
Děkuji Maxinová

[15.11.2017] nová otázka Irena Maxinová

Vážená paní Maxinová,

dům v ulici Nad Kajetánkou 207/21 byl postaven a zkolaudován v roce 1956.

S pozdravem

Eva Smutná

[22.11.2017]

Dobrý den
Prosím nevím za jakým účelem bylo dne10.09:2017 povolena akce na sídlišti dědina. To co se tu hrálo je hrůza decibely to co mělo znamenat
jako zpěv nemohu ani popsat. Povoleno do 22hod nikoho nezajímá že děti jdou do školy, jsou zde staří nemocní lidé. Občan prahy 6

[10.09.2017] nová otázka Josef nepovim

Vážený pane,

k Vašemu dotazu, ze dne 10. září 2017 Vám sděluji následující informace:

Jednalo se o vzpomínkovou akci na kino a klub Delta, která se konala dne 10.9.2017 na piazzettě obchodního centra Delta, jejímž vlastníkem je společnost AMÁDEUS REAL, a.s.
Tato společnost vydala povolení k pořádání akce, neboť se konala na jejím soukromém pozemku. Organizátoři informovali místní občany o pořádání akce a vše také řádně nahlásili Městské části Praha 6 a Městské policii. Program celé akce byl zaměřen pro rodiny s dětmi a jeho poslední částí bylo filmové promítání, které končilo ve 22:00 hodin.

Vážený pane, chápu Vaše rozhořčení a souhlasím, že když člověk přijde z práce domů, chce mít své soukromí a klid. Z pohledu úředního postupu nebyla porušena žádná vyhláška a také předpisy, týkající se nočního klidu, byly dodrženy. Je mi to líto, ale MČ Praha 6 nemá ze své pozice co vytknout organizátorům akce.
S pozdravem

Eva Smutná

[14.09.2017]

Dobrý den,
chci se Vás zeptat na předpokládaný termín rekonstrukce (přestavby) OC Nová Šárka na Červeném vrchu. Dále bych se chtěl zeptat zda se bude realizovat výstavba OC Bořislavka.
Děkuji za odpověď a zdravím,
Václav Neuvirt

[17.08.2017] nová otázka Ing. Václav Neuvirt

Vážený pane Neuvirte,

Bohužel termín rekonstrukce Vám nejsem schopna říci. Majitel na MČ konzultoval nový záměr na přestavbu celého objektu včetně nové organizace využití navazujících pozemků.
Předpokládám, že do doby schválení celkové přestavby budou probíhat pouze nutné udržovací práce. Věřím, že vše bude fungovat ke spokojenosti obyvatel. V tomto smyslu jsem opět mluvila se společností, která objekt vlastní.

OC Bořislavka se realizovat pravděpodobně bude, ale konečné rozhodnutí je zatím stále v procesu odvolání. Informace budu znát až po vyjádření MHMP.

S pozdravem

Eva Smutná

[23.08.2017]

Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, zda Praha 6 souhlasí se změnou využití území v k.ú. Břevnov na pozemku 1879/1 z OV-C na OV-E, tzn. téměř zdvojnásobení počtu pater budoucí výstavby, když okolní zástavba, mimo Bělohorskou, není ani ve skupině OV-C.
Děkuji za opověď.

[04.07.2017] nová otázka Mgr. Richard Hladík

Vážený pane Hladíku,

městská část prostřednictvím usnesení RMČ P6 č. 1900/16 ze dne 14.12.2016
nesouhlasila s podnětem na změnu územního plánu na poz.č.parc. 1879/1, k.ú. Břevnov.
Podnět na změnu územního plánu podal majitel pozemku, se záměrem výstavby bytového domu podle původního projektu společnosti L.Z. – ateliér s.r.o. s názvem Bytový dům Kutnauerovo náměstí.
Tento záměr byl již v minulosti projednáván. Jedná se o bytový dům o dvou sekcích a o 5 nadzemních podlažích na společné podnoži 1 podzemního podlaží.
Dle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, se předmětný záměr nachází v zastavěném území v ploše s funkčním využitím OV – všeobecně obytné se stanoveným kódem míry využití „C“.
Žadatel navrhoval změnu z OB – C na funkční plochu OB – E.
Podnět na pořízení změny ÚP byl projednán dne 29. listopadu 2016 v Komisi územního rozvoje, která podnět neschválila a nedoporučila Radě MČ P6 ke schválení.

S pozdravem


Eva Smutná

[18.07.2017]

Dobrý den,

Můj dotaz směřuje k výstavbě takzvané 2. Etapy Vila Domů Veleslavín - Veleslavínská ulice/Ulice Pod Dvorem firmou NeoCity.
Překvapuje mě, že ve stavebním povolení je uvedena přístavba a rekonstrukce zámečku. Toto také bylo vylepeno i na domě vedle, dokud toto povolení nezmizelo.Také developer tak avizuje na svých stránkách.Nicméně včera večer (pátek 12.5.2017) navezli demoliční techniku a dnes ráno v sobotu 13.5. začali demolovat zámeček. Toto je tedy v rozporu s povolením, zároveň tedy zajímavé načasování demolice o víkendu, kdy většina obyvatel je mimo. Můžete prosím toto vysvětlit? Děkuji, Farkaš

[13.05.2017] nová otázka ING. Hana Farkaš

Vážená paní inženýrko,

V současné době je již probíhající proces v režii státní správy. Dle získaných informací od OV proběhlo stavební povolení tzv. 2. etapy Obytného areálu Veleslavín v několika krocích.
Byl vydán souhlas k odstranění přízemní budovy č .pop. 69. U druhé budovy, bývalé hudební školy v č. pop 54, u které došlo v důsledku požáru k poškození, bylo povoleno odstranění krovu a statické zabezpečení objektu v úrovni 1.NP
Pokud objekt nezaniká z hlediska výkladu stavebního zákona, vše ostatní jsou přístavby a nástavba. Ty byly povoleny v lednu 2017.

Dle všech získaných informací je vše v pořádku, a dle informací OV stavbu provádí vybraný zhotovitel v souladu s jeho povoleními.

S pozdravem

Eva Smutná

[19.06.2017]

Dobrý den, zajímalo by mě prosím proč v ulici Paťanka (poměrně důležitá zkratka mezi ulicí Pod Paťankou a supermarketem Albert) zústává v úseku před penzionem Paťanka v délce cca 50 m stále původní, zřejmě historická dlažba tvořená tzv."kočičími hlavami". Ulice je využívaná zejména pro jízdu kol a dětských kočárků. Při dešti a v zimním období se tento úsek stává nebezpečným. Děkuji za odpověď. Milan Klapuch

[20.04.2017] nová otázka Milan Klapuch

Vážený pane Klapuchu,

ulice Paťanka nebyla zatím správcem, Technickou správou komunikací hl.m.Prahy, v daném úseku zařazena k celkové rekonstrukci, proto zde zůstává původní povrch. Proti provedení celkové opravy hovoří přilehlá nemovitost před rekonstrukcí a fakt, že komunikace je postavena zčásti na soukromém pozemku. Na dotaz, zda se oprava, resp. výměna dlažby v daném úseku přeci jen nepřipravuje nám bylo zodpovězeno správcem negativně.

S pozdravem

Eva Smutná

[06.06.2017]

Jaké jsou perspektivy OD na Evropské ul. Č.Vrch
Neustále se ruší další a další provozovny a většina zůstává bez náhrady. Zmizela čistírna do metra, veterina, opravna klenotů, prodejna a služby elektro, klíče, adalší. V důsledku je to většinou zhoršení dostupnosti pro seniory Č.Vrchu , některé služby nejsou v okolí mnoha km., někdy až v OD Šestka.Jaký je důvod a jak bude dál řešeno rozmístění služeb pro Červený vrch ? Co bude s domem- oprava ?
Z.Bozděch

[23.02.2017] nová otázka Záviš Bozděch

Vážený pane Bozděch,

vzhledem k dlouhodobému stavu objektu se investor rozhodl o jeho zásadní přestavbu a dotvoření celého území v souladu s platným územním plánem. V návrhu, který předběžně konzultoval i na městské části, bude objekt vybavenosti nahrazen víceméně stejnou hmotou, doplněnou o prostory veřejného parteru sloužícího pro potřeby občanů. Doba realizace záměru mi bohužel zatím není známa.

S pozdravem

Eva Smutná

[13.03.2017]

vážená paní ing.
mám dotaz ohledně plánované zástavby skladů v Ruzyni, vedle níchž bydlíme v rodinných domcích. Ulice U silnice odděluje sklady travnatým pozemkem, který má být podle plánu zastavěn snad šestipatrovými obytnými domy. Měli jsme představu , že zástavba bude probíhat v areálu skladu a tato zelená plocha zůstane jako úzký parkový zklidňující pruh s lavičkami.přirozeně oddělující starší zástavbu od nové postavené v moderním pojetí. Snad není třeba umožnit developerům bezcitně zastavět každý metr v Praze 6. A v diskuzi jsme se dočetli i o plánované zástavbě okraje Šárky na pravé straně Evropské ulice, to už je úplně bez komentáře

[05.02.2017] nová otázka RNDr Jaroslav Mácha

Vážený pane Mácho,

jednofázová urbanistická soutěž byla vypsána na výběr zpracovatele podkladové studie pro změnu územního plánu. Tento soutěžní návrh pouze udává směr, kterým se bude toto transformační území ubírat, na základě koncepčního návrhu rozvoje celého řešeného území.
Na vítězném návrhu porota ocenila zejména přiměřenost urbanistické struktury, zohlednění kompoziční pohledové osy na letohrádek Hvězda, správné umístění veřejných prostranství v závislosti na zastávkách MHD i lokalizaci veřejného vybavení na úrovni základního školství.
Pro další rozpracování vítězného návrhu porota doporučila – viz výňatek z protokolu:

Doporučení poroty pro další rozpracování soutěžního návrhu č. 3:

Struktura
Zvážit zdůraznění vnitřní struktury (těžiště) v rozvojové oblasti jižně od ulice U Prioru.
Dopracovat prostorovou kompozici a hierarchii poměrně jednotvárné blokové struktury.
Dořešit strukturu zástavby podél komunikace U Silnice s cílem navázat na stávající zástavbu včetně uliční zeleně.

Doprava
Dořešit důsledky kapacity navrženého řešeni na okolní dopravní síť.
Dořešit napajovaci dopravní uzly (zejména napojeni na oblast Liboce).

Veřejná prostranství
Dořešit veřejné prostranství před železniční zastávkou Liboc.
Dořešit jednoznačné propojení ústředního veřejného prostranství na sever - k tramvajové zastávce.

Vybavenost
Důsledně doložit a dořešit nároky na vybavenost v závislosti na navržených kapacitách v území.
Zvážit působení sportovního hřiště školy v centrální poloze zástavby.

V současné době Kancelář architekta chystá zadání pro podkladovou studii, které bude konzultovat se všemi zainteresovanými.

S pozdravem

Eva Smutná

[13.02.2017]

Dobrý den,
mohl bych mít dotaz na Schubertovu vilu v Libocké ulici, jestli majitel plánuje nějaké kroky k záchraně této památky, nebo ji opravdu jak vidno cíleně a úspěšně nechává chátrat? Přitom dotyčný je majitelem i sousední vili, která nyní prošla celkovou rekonstrukcí. Děkuji, Dvořák

[08.11.2016] nová otázka Ing.arch. Vojtěch Dvořák

Vážený pane Dvořáku,

Bohužel nemáme žádné informace od majitele, jakým způsobem hodlá v současné době se Schubertovou vilou nakládat a z hlediska její památkové hodnoty budeme jistě dbát o její zachování. Pro Vaši informaci uvádím, že v dubnu letošního roku by na webových stránkách městské části Praha 6 měla být zavěšena památková mapa která bude předložena občanům k diskuzi a k možnému zapojení se do diskuze o památkově významných stavbách či jiných hodnot Prahy 6.
Dekuji za Váš zájem a v případě jakéhokoliv pohybu mě prosím neprodleně informujte.

S pozdravem

Eva Smutná

[30.01.2017]

 


ZPĚT na seznam skupin otázekpřidat NOVOU otázku do tohoto tématu


--- konec tisknuté stránky www.praha6.cz/otazky/list.php?ID=40 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz